Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum pro epilepsie

Centrum pro epilepsie Motol je specializované pracoviště, které zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro celé spektrum dětských a dospělých pacientů s epilepsií. Centrum je založeno na úzké spolupráci Kliniky dětské neurologie a Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Pacienti jsou vyšetřováni a léčeni v rámci příslušných klinik, komplikované případy a zejména pacienti s farmakorezistentní epilepsií jsou diskutováni na společných seminářích.

Naší vizí je poskytovat pacientům s nejtěžšími formami epilepsie špičkovou péči na světové úrovni. Zabýváme se celým spektrem dětských epileptických syndromů, specificky se pak věnujeme problematice chirurgické léčby epilepsie (epileptochirurgický program) a identifikaci genetických příčin onemocnění (epileptogenetický program). Poskytujeme péči dětským pacientům z celé České republiky, u indikovaných případů i dětem ze Slovenska a dalších evropských států. Naši pacienti jsou dále systematicky sledování v epileptologické ambulanci.

Naše diagnostické i léčebné postupy splňují všechna mezinárodně uznávaná kritéria. V roce 2008 získalo Centrum pro epilepsie Motol mezinárodní akreditaci Evropské epileptologické akademie (EUREPA), roku 2015 mu Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo statut Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie, od roku 2017 jsme součástí  Evropské referenční sítě (European Reference Network) pro vzácné a komplexní epilepsie (ERN EpiCARE).

Klinika dětské neurologie disponuje šesti lůžky video/EEG a polygrafického monitorování včetně 256-kanálového systému pro dlouhodobé invazivní monitorování z nitrolebních elektrod. Spolupráce s dalšími odbornými pracovišti v rámci Fakultní nemocnice v Motole i některými extramurálními klinikami pak našim pacientům zajišťuje přístup ke kompletnímu spektru diagnostických i léčebných postupů na nejlepší světové úrovni. Úzce spolupracujeme například s Klinikou dětské a dospělé neurochirurgie 2. LF UK a FN Motol, Klinikou zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol, Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol, Ústavem biologie a lékařské genetiky 2.LF UK a FN Motol, Ústavem patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a FN Motol, Oddělením klinické psychologie FN Motol, PET Centrem Nemocnice Na Homolce, MR oddělením IKEM nebo Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce.

Vyjma péče o pacienty tvoří Centrum pro epilepsie Motol edukační a vědecko-výzkumnou základnu pro problematiku epilepsie. Jednotliví lékaři se podílí na pregraduální a postgraduální výuce v oblastech epileptologie a EEG. Nabízíme konzultační a školící činnost pro regionální epileptology a další epileptologická pracoviště v ČR i v zahraničí. Podílíme se na řadě mezioborových i mezinárodních výzkumných projektů, jejichž výstupem byla řada publikací i prestižních ocenění.

V roce 2018 vzniklo Epileptologické výzkumné centrum Epilepsy Research Center Prague (EpiReC) jako partnerství 2. lékařské fakulty UK, Fakultní nemocnice v Motole, Fyziologického ústavu AV ČR a Fakulty elektrotechnické ČVUT). Jedná se o unikátní platformu, která v oblasti epileptologického výzkumu spojuje špičkové lékaře z Centra pro epilepsie Motol s excelentními vědci z Akademie věd ČR a odborníky na zpracování dat z Českého vysokého učení technického. Smyslem EpiReC je podílet se na určování nových globálních směrů ve výzkumu a léčbě epilepsie, usnadnit přenos vědeckých poznatků z laboratoře do klinické praxe a v důsledku tak zkvalitnit a zefektivnit péči o pacienty.

Lékaři:

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

MUDr. Katalin Štěrbová

MUDr. Martin Kudr, Ph.D.

MUDr. Alena Jahodová, Ph.D.

MUDr. Barbora Beňová, Ph.D.

MUDr. Anežka Bělohlávková

MUDr. Bc. Matyáš Ebel

MUDr. Barbora Heřmanovská

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY