Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

ORL klinika byla založena jako pracoviště Dětské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Začala se rozvíjet v „nalezinci“ na Karlově v roce 1946 a koncentrovala se na dětskou ORL problematiku. Prvním přednostou byl Prof. MUDr. B.Wiškovský, kterého v roce 1953 vystřídal Doc. MUDr. Jan Chvojka. V letech 1960-1979 vedl kliniku Doc. MUDr. Jan Klos, DrSc. Od svých počátků klinika úzce spolupracovala na výuce mediků s ORL oddělením Ústřední vojenské nemocnice, kde probíhaly stáže u dospělých pacientů.
Do nových prostor nemocnice v Motole se klinika přestěhovala v roce 1978. V roce 1981 převzal vedení kliniky Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, Dr.Sc. Zároveň došlo ke sloučení Dětské ORL kliniky s motolským ORL oddělením pro dospělé. I po sloučení byla zachována autonomie obou pracovišť se všemi výhodami těsné spolupráce v klinické, pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti. V roce 1998 v souvislosti s otevřením nového monobloku pro dospělé a s reorganizacemi v pražském zdravotnictví došlo k opětovnému osamostatnění dětské části. S odchodem prof. MUDr. Fajstavra do penze, převzal vedení kliniky doc. MUDr. Zdeněk Kabelka Ph.D..
Prof. Fajstavr se zapsal velmi výrazně do tvorby obrazu kliniky. Jako vynikající operatér rozvinul svou techniku, vycházející z hradecké školy Prof. Hybáška, hlavně v oblasti pediatrické ORL. Úzké sepjetí s Klinikou dětské onkologie formovalo tým spolupracovníků, schopný diagnosticky i chirurgicky řešit onkologická onemocnění u dětí v ORL oblasti na evropské úrovni. Dalším významným polem zájmu kliniky jsou endoskopická vyšetření hrtanu, tracheobronchiálního stromu a jícnu, včetně operačního řešení. Jedním z nejlepších odborníků v dětské endoskopii byl dlouholetý zdravotnický zástupce přednosty kliniky primář MUDr. Jiří Kanta, kterého po jeho odchodu do důchodu plně nahradil primář MUDr. Pavel Březovský. Tento odrazový můstek umožnil jejich nástupkyni primářce MUDr. Mileně Markové nejen pokračovat v tradici dokonalých diagnostických a léčebných zákroků, ale díky získání nejmodernější techniky dále posunout možnosti kliniky. Od roku 2008 převzal funkci primáře oddělení MUDr. Jurovčík, který dále zdokonaluje techniku endoskopických výkonů, hlavně rozvojem laserové techniky a zavedení biodegradabilních stentů.

Léčba vrozených vad v ORL oblasti a chirurgická léčba nedoslýchavosti patří rovněž k odborným tématům kliniky, rozpracovávaným od jejího založení až po současné operace kochleárních implantátů u dětí. Centrum kochleárních implantací u dětí, jehož vedoucím byl od jeho vzniku Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, bylo prvním pracovištěm v České republice, které se touto problematikou u dětí začalo zabývat. Program kochleárních implantací u dětí byl zahájen v roce 1993 a v roce 2013 dosáhl celkový počet operovaných dětí čísla 530, v současné době k roku 2016 se již centrum přibližuje množství 700 operovaných pacinetů. Další výrazný posun představuje zavedení oboustranné kochleární implantace u  pacientů s vrozenou hluchotou. 

Nové vybavení operačních sálů a nové vybavení speciálními chirurgickými nástroji umožňují jemnější operační techniky všeobecně, zvláště v oblasti středouší. Ruku v ruce s rozvojem operačních možností se rozvíjí i diagnostické možnosti kliniky. Přístroje na vyšetření sluchu umožňují vyšetření již dětí krátce po narození a poměrně velmi přesné stanovení sluchového prahu i u velmi malých dětí pomocí unikátního přístroje SSEP, který byl v roce 2000 jediný ve střední Evropě. V současné době je diagnostika dále zpřesňována pomocí přístroje Hearlab.
Operační řešení onemocnění paranazálních dutin i léčebná taktika se výrazně změnily přijetím koncepce funkční endonazální chirurgie a používání nových léčebných přípravků.                                                                                                                                Problematice se úspěšně věnuje MUDr. Hana Fišerová za spolupráce s pracovišti zobrazovacích metod, alergologie, imunologie a mikrobiologie.

Prim. MUDr. Michal Jurovčík navázal na endoskopickou tradici kliniky a pokračuje v rozvíjení nejmoderněních endoskopických technik, včetně použití laseru, shaveru, mikroshaveru a harmonického sklapelu.

Postupné zvyšování počtu onemocnění štítných žláz u dětí si vyžádalo vytvoření nového specializovaného centra zabývající se endokrinochirurgickou problematikou.  Počet operací přesahuje 50  ročně. Hlavním operatérem je MUDr. Katra Rami, Ph.D., který se specializuje na krční chirurgické výkony  obecně, se zvláštním zaměřením na oblast štítné žlázy a příštítných tělísek v dětském věku a adolescenci. Našim pacientům poskytujeme komplexní péči a ve spolupráci s Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie FNM také pooperační adjuvantní terapii. Velmi si zakládáme na individuálním přístupu. Od roku 2005 do roku 2013 jsem úspěšně odoperovali již 300 dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy. Naše výsledky jsou srovnatelné se světovými centry.  

Vzhledem k tomu, že i  v dětské ORL oblasti se objevuje problematika tzv. extraezofageálního refluxů, je naše pracoviště vybaveno přístrojem na měření refluxních epizod. Tento typ vyšetření je znám jako 24-hodinová kombinovaná multikanálová impedance a pH  monitorace jícnu. Jedná se o nejnovější metodu jak detekovat různé typy refluxů, zvláště těch, které přesáhnou oblast jícnu a dosáhnout do oblasti dýchacích cest. 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY