Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

U zrodu oddělení, jednoho z prvních v Československu, stál nestor české pediatrie prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc. Ten také vychoval první tým dětských lékařů, kteří se specializovali na složitou problematiku péče o novorozence. Z těchto lékařů se sluší vzpomenout jednoho ze zakladatelů moderní neonatologie a perinatologie u nás, prof. MUDr. Václava Mydlila, DrSc., který stál po dlouhá léta v čele Oddělení pro nedonošené novorozence na Karlově a později Novorozeneckého oddělní I. dětské kliniky v FN Motole. Prioritní postavení pracoviště v rámci české neonatologie lze dokumentovat alespoň několika příklady – založení transportní služby pro nedonošené děti v Praze a Středočeském kraji v 50. letech a o něco později i návštěvní služby v rodinách s nedonošenými dětmi, první použití ventilátoru u novorozence v tehdejší ČSSR v roce 1969, položení základů pro systematické sledování rizikových novorozenců nebo první použití umělého plicního surfaktanu v ČSFR v roce 1991. Ve funkci primáře oddělení dále působil Doc..MUDr. Petr Zoban, CSc., který se zasloužil o zařazení oddělení do sítě perinatologických center intenzivní péče v České republice a stal se průkopníkem a koordinátorem dlouhodobého sledování rizikových novorozenců.

Po dlouhá léta až do roku 2020 působil jako primář Novorozeneckého oddělení MUDr. Miloš Černý, který se zasloužil o rozšíření spektra intenzivní péče poskytované kriticky nemocným multidisciplinárním pacientům a podílel se o založení Nadančího fondu "N", který dlouhodobě malé pacienty podporuje. Po ukončení jeho působení převzal primariát doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY