Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

Zárodek nynějšího Novorozeneckého oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče lze vystopovat již počátkem 50. let na Dětské klinice v Praze na Karlově, která stála v místech, kudy dnes vede Nuselský most.

U zrodu oddělení, jednoho z prvních v Československu, stál nestor české pediatrie prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc. Ten také vychoval první tým dětských lékařů, kteří se specializovali na složitou problematiku péče o novorozence. Z těchto lékařů se sluší vzpomenout jednoho ze zakladatelů moderní neonatologie a perinatologie u nás, prof. MUDr. Václava Mydlila, DrSc., který stál po dlouhá léta v čele Oddělení pro nedonošené novorozence na Karlově a později Novorozeneckého oddělní I. dětské kliniky v FN Motole. Pracoviště vždy patřilo ke špičce české neonatologie a v tomto trendu se snaží působit i současný tým motolských lékařů a sester pod vedením Doc. MUDr. Petra Zobana, CSc., jednoho z žáků prof. Mydlila.

Prioritní postavení pracoviště v rámci české neonatologie lze dokumentovat alespoň několika příklady – založení transportní služby pro nedonošené děti v Praze a Středočeském kraji v 50. letech a o něco později i návštěvní služby v rodinách s nedonošenými dětmi, první použití ventilátoru u novorozence v tehdejší ČSSR v roce 1969, položení základů pro systematické sledování rizikových novorozenců nebo první použití umělého plicního surfaktanu v ČSFR v roce 1991.

K relativně nedávným aktivitám pracoviště patří dlouhodobá spolupráce s Neonatologickým centrem v Salt Lake City, implementace standardizovaného programu resuscitace novorozenců nebo redakce modulového národního edukačního programu v neonatologii. V roce 2006 pracovníci oddělení organizovali pořádání XX. Evropského kongresu perinatální medicíny v Praze.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY