Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výuka, věda a výzkum

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče je klinickým pracovištěm a vedle léčebně-preventivní činnosti se výraznou měrou podílí na pregraduální výuce, specializačním vzdělávání lékařů i vědecko-výzkumné činnosti.

       Pregraduální výuka: Jako výukové pracoviště 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pregraduální výuku neonatologie v rámci magisterského studijního programu všeobecné lékařství, a to jak českých, tak zahraničních studentů. Teoretická i praktická výuka probíhá ve 3. ročníku (základy neonatologie – jako součást Pediatrické propedeutiky), v 5. a 6. ročníku v rámci výuky oboru gynekologie a porodnictví (o kontinuitě prenatálního a postnatálního vývoje) a konečně v 6. ročníku, kdy se studenti seznamují se základy neonatální morbidity (nemocnosti), její prevencí a terapii. Kromě toho zde probíhají povinné letní praxe a stáže zahraničních studentů, organizované v rámci projektu Erasmus.

       Postgraduální výuka – specializační vzdělávání: Novorozenecké oddělení je rovněž akreditovaným pracovištěm, které se účastní na teoretických kurzech a praktickém výcviku v neonatologii jako součástí specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti v základním oboru dětské lékařství, resp. na realizaci teoretické a praktické části vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v nástavbovém oboru neonatologie.

       Věda a výzkum: Tradiční oblastí aplikovaného klinického výzkumu pracoviště je problematika feto-neonatální adaptace, podílu oxidačního stresu na akutní či chronické neonatální morbiditě typu akutního poškození plic (ALI) nebo bronchopulmonální dysplázie (BPD) a konečně sledování postneonatálního vývoje perinatálně ohrožených dětí (koordinující pracoviště celonárodního sběru dat tzv. pozdní morbidity).

       Dalšími oblastmi zájmu jsou monitorace a stabilizace glukózového metabolizmu novorozenců matek s diabetem 1. typu (spolupráce s Pediatrickou klinikou 2. LF UK), problematika operační a perioperační péče o novorozence s orofaciálními rozštěpy (spolupráce s ORL klinikou 2.LF UK a specializovaným plastickým chirurgem) nebo dlouhodobé sledování novorozenců s nitroděložní růstovou retardací (koordinátor - Klinika rehabilitace a sportovního lékařství 2. LF UK).

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY