Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole

Základní údaje o projektu

Název projektu:        Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole

Registrační číslo:       NF-CZ11-OV-1-017-2015

Zprostředkovatel programu:          Ministerstvo financí

Partner programu:   Ministerstvo zdravotnictví

Programová oblast:  27 Public Health Initiatives

Program:       CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Aktivita:         II. Péče o děti

Datum zahájení projektu:               1. 3. 2015

Datum ukončení realizace projektu:          30. 4. 2016

Garant projektu (pracoviště):         Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny

Financování projektu

Rozpočet projektu:     6 351 497 Kč (100%)

Maximální dotace:      5 081 197 Kč (80%)

Spolufinancování:      1 270 300 Kč (20%)

Projekt není realizován v partnerství s donorským státem.


AKTUÁLNÍ INFORMACE – NORSKÉ FONDY

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Ing. Michal Žurovec vedoucí  Odd. Vnější vztahy a komunikace – Ministerstvo Financí ČR 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY