Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole

Základní údaje o projektu

Název projektu:        Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole

Registrační číslo:       NF-CZ11-OV-1-017-2015

Zprostředkovatel programu:          Ministerstvo financí

Partner programu:   Ministerstvo zdravotnictví

Programová oblast:  27 Public Health Initiatives

Program:       CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Aktivita:         II. Péče o děti

Datum zahájení projektu:               1. 3. 2015

Datum ukončení realizace projektu:          30. 4. 2016

Garant projektu (pracoviště):         Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny

Financování projektu

Rozpočet projektu:     6 351 497 Kč (100%)

Maximální dotace:      5 081 197 Kč (80%)

Spolufinancování:      1 270 300 Kč (20%)

Projekt není realizován v partnerství s donorským státem.


AKTUÁLNÍ INFORMACE – NORSKÉ FONDY

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Ing. Michal Žurovec vedoucí  Odd. Vnější vztahy a komunikace – Ministerstvo Financí ČR 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY