Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Obsah projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitu perinatologické péče ve Fakultní nemocnici v Motole. Intenzivní sledování zdravotního stavu a vývoje dětí s perinatálními riziky. Vytvoření algoritmu koordinace odborných pracovišť. Zlepšení vyšetřovacích metod především pro časný věk dětí pomocí nově získaných přístrojů. Poskytování poradenství rodičům dětí s různými projevy perinatální zátěže a tím zlepšení sekundární prevence a terciární prevence.

V rámci projektu budou nakoupeny přístroje potřebné pro diagnostiku zraku, pneumologické a gastroenterologické vyšetření malých dětí a dále rehabilitační pomůcky. Kromě nákladů spojených s pořízením přístrojů jsou v projektu zahrnuty náklady na zajištění školení a vzdělání zdravotnického personálu a náklady na publicitu. Projekt výše jmenovaného centra je podpořen grantem z Norska.

Projekt je vytvořen pro děti, které se narodily ve FN v Motole a jejich zdravotní stav po narození vyžaduje další odborné sledování. To se opírá o odborné ambulantní složky spolupracující v rámci daného projektu. Jednotliví odborníci se zapojují do sledování dětí s diagnózou praematurity či jinak kriticky nemocných novorozenců - kojenců. Část těchto novorozenců vyžaduje další sledování, supervizi svého zdravotního stavu a vývoje.

Na projektu se podílejí lékaři Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje Pediatrické kliniky, neonatologického oddělení, fyzioterapeuti Kliniky rehabilitačního lékařství. Na dalším sledování zdravotního stavu některých dětí participují další odborníci - pneumolog, gastroenterolog, oční lékař a neurolog, psycholožka, ergoterapeutka z dalších klinik dětské části nemocnice. Základní péče se odehrává ve dvou ambulancích Centra multidisciplinární péče, další odborníci vyšetřují děti ve svých ambulancích příslušného oboru. Zprávy z vyšetření dostávají ošetřující praktičtí lékaři pro děti a rodiče dětí.

Děti propuštěné z péče JIRP a JIP neonatologického oddělení jsou sledovány po dobu jednoho roku života, většinou ve tříměsíčních intervalech. Vyšetření provádí neonatolog, vývojový pediatr a fyzioterapeut. Je sledován aktuální zdravotní stav dětí, včetně měření parametrů růstu, i psychomotorický vývoj. Současné vyšetření fyzioterapeutem zajistí objektivitu hodnocení vývoje a návrhu terapeutických opatření. Součástí vyšetření je rozhovor s rodiči, poradenství ve výživě, životosprávě a očkování. Na vyšetření v této poradně navazují odborná vyšetření v ambulanci neurologa, oftalmologa, pneumologa a gastroenterologa dle individuálních potřeb dětí. Děti s většími zdravotními problémy, opožděným vývojem a vrozenými vývojovými vadami zůstávají i po ukončení 1. roku věku ve sledování Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje.

Ve dvou letech věku jsou všechny děti s perinatálními riziky zvány ke kontrole. Pediatr vyhodnocuje dosavadní anamnézu a aktuální zdravotní stav dítěte, včetně růstových parametrů. Psycholog následně provede vyšetření psychomotorického vývoje podle škály Bayley III. Všechny děti absolvují vyšetření očním lékařem a ostatní vyšetření jsou prováděna podle individuální potřeby dítěte. Stejně tak dle individuální potřeby je dítě zařazeno do programu ergoterapie a rehabilitace. Součástí vyšetření je ve všech případech rozhovor s rodiči, edukace oblasti výživy, životosprávy dítěte a péče o zdraví.

K vyšetření v pěti letech věku zveme děti, které se narodily před 30. gestačním týdnem a / nebo měli porodní hmotnost pod 1500g. Opět jsou vyšetřeny pediatrem a absolvují psychologické vyšetření, při něm je posouzena jejich zralost pro školní docházku. Dle individuální potřeby posíláme děti na další odborná vyšetření a zapojujeme do programu ergoterapie. Ta je na základě doporučení psychologa někdy potřebná ke zvládnutí grafomotoriky či k přípravě v předškolním období. Vyšetření v tomto věku slouží jako základ dalších opatření oblastí sekundární i terciární prevence včetně např. posouzení vhodnosti nástupu do školy. Součástí vyšetření je opět edukace rodičů, rozhovor s nimi. Výstupem jsou písemné zprávy o vyšetření, které dostávají rodiče do ruky.

Informace o finančním mechanismu: www.norwaygrants.com

Informace o programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“: 
http://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi

Informace zprostředkovatele programu (MF ČR): http://www.eeagrants.cz/

Kontaktní údaje konečného příjemce:

http://www.fnmotol.cz/kontakt/ 

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/centrum-komplexni-pece-o-deti-s-poruchami-vyvoje-a/ 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY