Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

V rámci pediatrické kliniky se Centrum se zaměřuje na problematiku dětí s postižením, především s kombinovanými vadami tak, aby byly pokud možno co nejlépe naplňovány "zvláštní potřeby" dětí a jejich rodin. V případě dětí s postižením se nejedná jen  o problematiku zdravotní ale i  oblast sociální péče a speciálně pedagogické péče, které je nutno často koordinovat.  Činnost pracoviště  je vystavěna na individuálním přístupu ke každému dítěti a jeho specifickým potřebám.

Program:

sociálně - pediatrické poradna

zaměřuje se na  poskytování pomoci a  zajištění odborné péče dětem  s postižením či poruchou vývoje  a jejim rodičům.  Do poradny se mohou objednat rodiče s dětmi ve věku  od 0 do  18 let věku. V poradně lékař/ka, pediatr,  na základě anamnézy, vyšetření  navrhuje další postup,  zapojení odborných vyšetření,  rehabilitace, koordinuje další péči.  Na základě diagnostiky  vytváříme individuální program pro jednotlivé děti  podle problematiky postižení a  s tím spojenými potřebami. O děti  pečujeme dlouhodobě. Vyhledáváme možnosti další pomoci převážně ve FN v Motole a  také v místě bydliště dítěte. Podporujeme tyto děti a jejich rodiny při zajišťování nároků  na sociální a zdravotní péči a při integraci do vzdělávacího systému a společnosti vůbec.

centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží.  

Jedná se o projekt vytvořený v roce 2015 a  podpořený  grantem z Norska – Norskými fondy. Projekt je vytvořen pro děti, které se narodily ve FN v Motole a jejich zdravotní stav po narození vyžaduje další odborné sledování. To se opírá o odborné ambulantní složky spolupracující v rámci daného projektu. Jednotliví odborníci se zapojují do péče o děti s diagnózou praematurity či jinak kriticky nemocných novorozenců resp. kojenců v ambulantní složce. Poskytují specializovanou péči a sledování  zdravotního stavu a vývoje těchto dětí. Na projektu se podílejí lékaři Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje pediatrické kliniky, neonatologického oddělení, fyzioterapeuti kliniky rehabilitačního lékařství. Na sledování zdravotního stavu některých dětí participují i další odborníci - pneumolog, gastroenterolog, oční lékař a neurolog, psycholožka,  Zdravotní a somatický stav a psychomotorický vývoj  těchto dětí je  sledován  také ve 2.a 5. roce života dětí. Děti se závažnějšími problémy ( vrozené vady, opožděný vývoj, apod.) přecházejí v l. roce  věku do péče v rámci prvního programu             

 Vedoucí pracoviště je MUDr. M. Kašparová (telefonické spojení: 224 433 790 , 791)

 Ambulance - je umístěna v pavilonu č. 15 ve starší zástavbě nad jižní vrátnicí 

Ordinační hodiny:

Po 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00
Út 8.00 - 11.30
13.00 - 15.30 děti s perinatální zátěží
St 8.00 - 11.30
13.00 - 15.30 děti s perinatální zátěží
Čt 8.00 - 11.30
13.00 - 15.00
8:30 - 11:30 13:00 - 14:00

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY