Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Specializace

V rámci pediatrické kliniky se Centrum se zaměřuje na problematiku dětí s postižením, především s kombinovanými vadami tak, aby byly pokud možno co nejlépe naplňovány "zvláštní potřeby" dětí a jejich rodin. V případě dětí s postižením se nejedná jen  o problematiku zdravotní ale i  oblast sociální péče a speciálně pedagogické péče, které je nutno často koordinovat.  Činnost pracoviště  je vystavěna na individuálním přístupu ke každému dítěti a jeho specifickým potřebám.

Program:

sociálně - pediatrické poradna

zaměřuje se na  poskytování pomoci a  zajištění odborné péče dětem  s postižením či poruchou vývoje  a jejim rodičům.  Do poradny se mohou objednat rodiče s dětmi ve věku  od 0 do  18 let věku. V poradně lékař/ka, pediatr,  na základě anamnézy, vyšetření  navrhuje další postup,  zapojení odborných vyšetření,  rehabilitace, koordinuje další péči.  Na základě diagnostiky  vytváříme individuální program pro jednotlivé děti  podle problematiky postižení a  s tím spojenými potřebami. O děti  pečujeme dlouhodobě. Vyhledáváme možnosti další pomoci převážně ve FN v Motole a  také v místě bydliště dítěte. Podporujeme tyto děti a jejich rodiny při zajišťování nároků  na sociální a zdravotní péči a při integraci do vzdělávacího systému a společnosti vůbec.

centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží.  

Jedná se o projekt vytvořený v roce 2015 a  podpořený  grantem z Norska – Norskými fondy. Projekt je vytvořen pro děti, které se narodily ve FN v Motole a jejich zdravotní stav po narození vyžaduje další odborné sledování. To se opírá o odborné ambulantní složky spolupracující v rámci daného projektu. Jednotliví odborníci se zapojují do péče o děti s diagnózou praematurity či jinak kriticky nemocných novorozenců resp. kojenců v ambulantní složce. Poskytují specializovanou péči a sledování  zdravotního stavu a vývoje těchto dětí. Na projektu se podílejí lékaři Centra komplexní péče pro děti s poruchami vývoje pediatrické kliniky, neonatologického oddělení, fyzioterapeuti kliniky rehabilitačního lékařství. Na sledování zdravotního stavu některých dětí participují i další odborníci - pneumolog, gastroenterolog, oční lékař a neurolog, psycholožka,  Zdravotní a somatický stav a psychomotorický vývoj  těchto dětí je  sledován  také ve 2.a 5. roce života dětí. Děti se závažnějšími problémy ( vrozené vady, opožděný vývoj, apod.) přecházejí v l. roce  věku do péče v rámci prvního programu             

 Vedoucí pracoviště je MUDr. M. Kašparová (telefonické spojení: 224 433 790 , 791)

 Ambulance - je umístěna v pavilonu č. 15 ve starší zástavbě nad jižní vrátnicí 

Ordinační hodiny:

Po 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00
Út 8.00 - 11.30
13.00 - 15.30 děti s perinatální zátěží
St 8.00 - 11.30
13.00 - 15.30 děti s perinatální zátěží
Čt 8.00 - 11.30
13.00 - 15.00
8:30 - 11:30 13:00 - 14:00

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY