Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum jednodenní chirurgie

Zkrácení pobytu v nemocnici je v dnešní době velmi aktuální. Jak pro lékaře, tak pro samotné pacienty. Moderní medicína jde stále dopředu, dochází k pokroku operační techniky a operačních postupů a dále se zlepšuje pooperační péče. To vše umožňuje pacientům co nejrychlejší návrat domů a následně do běžného života. Tyto trendy se odráží v rozvoji jednodenní chirurgie. Je to program – koncept, který se snaží maximálně zkrátit dobu pobytu v nemocnici a to na nezbytně nutnou dobu po operaci. Pacient je propuštěn co nejdříve domů, tj. den po provedené operaci. Další rekonvalescenci stráví pacient v domácím ošetřování.

Koncept jednodenní chirurgie je známý již sto let, ale jeho další rozvoj byl v různých krajinách světa rozdílný. V České republice k rozvoji jednodenní chirurgie došlo až během posledních desetiletí. Jak na základě nároků a potřeb pacientů, tak na základě tlaku plátce zdravotní péče s cílem optimalizovat finanční prostředky ve zdravotnictví.

Rozvoj tohoto programu klade nároky na správnou indikaci pacienta k operaci. Jak po stránce chirurgické, pak po stránce interní. Operační výkon musí být k jednodenní chirurgii vhodný. Samotná operace by neměla trvat déle než 2 hodiny a měla by proběhnout bez komplikací s reálným předpokladem propuštění pacienta následující den. Pacient musí být po interní stránce v dobrém stavu, bez závažných komorbidit, které by zvyšovaly riziko prodloužení pobytu v nemocnici po operaci. Zde je důležitá spolupráce s praktickým lékařem, který provede dle připraveného formuláře požadované předoperační vyšetření včetně laboratorních a zobrazovacích vyšetření a případně pacienta do programu jednodenní chirurgie doporučí. V neposlední řadě je pro úspěšné zvládnutí jednodenní chirurgie důležitá spolupráce pacienta a jeho okolí. Jednak v přípravě na samotnou operaci, kdy je nutné dodržovat určitá režimová opatření, tak ve spolupráci v pooperačním období. Zde je velmi důležité sociální zázemí pacientů a pomoc rodiny v čase bezprostředně po propuštění do domácího ošetřování. Je vhodné, aby na pacienta v bezprostředním čase po propuštění z nemocnice dohlížel další člen rodiny, kdyby pacient nebyl schopen některé úkony řešit vlastními silami. Hlavní myšlenkou však je, aby pacient po propuštění z nemocnice byl schopen provádět základní potřeby sám.

Pacient musí pro zařazení do programu jednodenní chirurgie splňovat tři podmínky. Jednak chirurgickou indikaci k operaci, dále dobrý celkový zdravotní stav a dobré sociální zázemí.

Operace, které můžeme nabídnout jednodenní chirurgii na naší klinice, jsou laparoskopické operace tříselné nebo stehenní kýly, operace žlučníku nebo slepého střeva, otevřené operace tříselné a pupeční kýly. V oblasti plastické chirurgie v rámci jednodenní chirurgie operujeme odstranění nezhoubných tumorů prsa, operace větších nezhoubných tumorů podkoží nebo rhinoplastiky. V oblasti proktochirurgie v rámci programu operujeme anální trhliny nebo píštěle, hemeroidy. Všechny konzultace a operace jsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění.

Jak to prakticky probíhá. Pacient přichází na Chirurgickou kliniku uzel A, 1. patro k objednání k operaci v rámci jednodenní chirurgie na základě doporučení praktického lékaře nebo na základě klinického nálezu po předchozí telefonické domluvě na lince 224 434 126. Proběhne klinické vyšetření pacienta chirurgem, případně doplnění paraklinických vyšetření a stanovení indikace k operaci. Pacient bude doporučen k praktickému lékaři k provedení předoperačního vyšetření. V případě splnění všech kritérií pacient přichází na naši kliniku k příjmu až v den operace ráno, kdy se dostaví nalačno na příjmovou ambulanci. Po provedení administrativního příjmu bude převezen na oddělení, kam se po provedené operaci vrátí. Následující den ráno, po proběhlé vizitě bude propuštěn do domácího ošetření. V případě potřeby bude doba hospitalizace prodloužena dle klinického stavu. Po propuštění z nemocnice do domácího ošetřování nás může pacient kdykoli kontaktovat v případě potřeby nebo nejasností. K odstranění stehů a kontrole histologie se pak pacient dostaví na ambulanci mezi 7. - 10. pooperačním dnem.

Jednodenní chirurgie je výsledkem promyšlené práce zdravotnického personálu, pečlivé chirurgické a interní přípravy pacienta k operaci, precizně provedeného operačního výkonu a logisticky vhodně uspořádané pooperační péče.

text: doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY