Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Věda a výuka

Výuka – pedagogická činnost

Chirurgická klinika zajišťuje výuku obecné a speciální chirurgie pro studenty UK 2. LF, výuku zahraničních studentů ve 4. - 6. ročníku, a výuku klinické propedeutiky ve 3. ročníku. Studium chirurgie je zakončeno státní rigorózní zkouškou v 6. ročníku, státní rigorózní zkoušky se konají na klinice. Klinika se podílí na výuce chirurgie pro posluchače bakalářských studijních programů.

Postgraduální výuka je zaměřena na výchovu doktorandů v oboru experimentální chirurgie Postgraduální studium je možné ve více formách, včetně programu MD/Ph.D.  Klinika pravidelně organizuje specializované postgraduální kurzy: pro lékaře ve spolupráci s IPVZ kurz endoskopického šití, pro sestry kurz péče o stomiky - Akademii ConvaTec.

Publikační a vědecko-výzkumná činnost

Závisle na odborném zaměření kliniky vydali její pracovníci 2 monografie zaměřené na chirurgickou problematiku onemocnění štítné žlázy, monografii akutních stavů tlustého střeva, monografii o léčbě akutní pankreatitidy, monografii o chirurgické léčbě karcinomu žaludku a další o významu metody sentinelové uzliny v operačních oborech. Pro studující připravili učebnici Traumatologie dospělých a  Speciální chirurgii, která v nejnovějším vydání zahrnuje i neurochirurgii a kardiovaskulární chirurgii.

Výzkumně se v rámci FN Motol lékaři kliniky zabývali problematikou lymfadenektomie při karcinomu žaludku a rozšíření možností léčby při karcinomu pankreatu. V součinnosti s motolskými i mimomotolskými pracovišti se podílí na řešení některých problémů v léčbě kolorektálního karcinomu (mikrometastázy), karcinomu rekta (chemo - a radiosenzitivita), karcinomu mammy (genetická dispozice sporadického karcinomu). S grantovou podporou IGA byla na klinice vypracována metodika implantací umělého svěrače ánu pacientům s kongenitálními malformacemi. Byla zavedena a rozpracována chirurgická léčba lymfedému po mastektomii, vypracována a do praxe zavedena metodika chirurgické léčby končetinového lymfedému. Na implanrace umělého svěrače i řešení lymfedému získala Chirurgická klinika souhlas MZ ČR. Ve spolupráci s Institutem biostatistických analýz MU Brno a s podporou evropského grantu OPPA Praha byl vytvořen vzdělávací portál Dg C20/karcinom rekta. Ve spolupráci s týmem AV ČR a Ústavem biofyziky UK 2. LF se lékaři kliniky zabývají také novými aplikacemi pro využití nanotechnologií v každodenní chirurgické praxi. Dlouhodobě se pracovníci kliniky věnují různým aspektům léčby kolorektálního karcinomu, nejnověji zdokonalení chirurgické léčby nádorů tračníku a rekta (vedení multicentrického projektu s podporou IGA), identifikace dalších prognostických faktorů a optimalizace léčebné odpovědi na onkoterapii, a zdokonalení pooperační péče pro stomiky.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY