Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

 • 2010

Altomare DF, Guanti G, Hoch J, Vician M, Krivokapic Z, Bergamaschi R. Noncolonic cancer stem cells in bone marrow of colorectal cancer patients. Colorectal Dis. 2010;12(3):206-12. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/j.1463-1318.2009.01776.x
IF 2,722 (2010)

Majtan P. Prudká infekce kosti a měkkých tkání horní končetiny – kazuistika. Rozhl Chir. 2010;89(9):570-572. ISSN 0035-9351.

Šimša J a kol. Sentinelová uzlina. Lymfadenektomie u solidních nádorů. Maxdorf, Praha, 2010. ISBN 978-80-7345-213-1.

 • 2011

Vasovčák P, Pavlíková K, Sedláček Z, Kouda M, Hoch J, Křepelová A. Molecular genetic analysis of 103 sporadic colorectal tumors in Czech Patients. PLoS One. 2011;6(8)e242214. eISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0024114
IF 4,661 (2011)

Karas JR, Uranues S, Altomare DF, Sokmen S, Krivokapic Z, Hoch J, Bartha I, Bergamaschi R, Rectal Prolapse Recurrence Study Group. No rectopexy versus rectopexy following rectal mobilization for full-thickness rectal prolapse: a randomized controlled trial. Dis Colon Rectum. 2011;54(1):29-34. ISSN 0012-3706. DOI: 10.1007/DCR.0b013e3181fb3de3
IF 3,975 (2011)

Kocián P, Šedivcová M, Drgáč J, Černá K, Hoch J, Kodet R, Bartůňková J, Špíšek R, Fialová A. Tumor-infiltrating lymphocytes and dendritic cells in human colorectal cancer: their relationship to KRAS mutational status and disease recurrence. Hum Immunol. 2011;72(11):1022-8. ISSN 0198-8859. DOI: 10.1016/j.humimm.2011.07.312
IF 2,8 (2011)

Infantino A, Altomare DF, Bottini C, Bonanno M, Mancini S and the THD group of the SICCR (Italian Society of Colorectal Surgery) (Yalti T, Giamundo P, Hoch J, Gaddal AE, Pagano C). Prospective randomized multicentre study comparing stapler haemorrhoidopexy with Doppler-guided transanal haemorrhoid dearterrializarion for third-degree haemorrhoids. Colorectal Dis. 2011;14(2):205-13. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/j.1463-1318.2011.02628.x
IF 2,588 (2011)

Šimša J, Hoch J, East B, Leffler J, Ryska M, Bělina F, Doležal R, Gatěk J, Varga J. Lymph node micrometastases in gastric cancer: final result of the Czech multicentre study. Eur Sur. 2012;44(6):388-93. ISSN 1682-8631.
IF 0,2 (2012)

Seemanová E, Hoch, J, Seeman P. Heterozygotie slovanské mutace 657del5 NBN genu u pacientů s kolorektálním karcinomem. Čas. Lékařů čes. 2011;150 (2):97-99. ISSN 0008-7335.

Hoch J. Umělý svěrač anu. Sestra. 2011;03:46-48. ISSN 1210-0404.

Šimša J, Hoch J, Leffler J, Umlaufová D, Schwarz J, Bělina F, Ryska M, Doležel R, Gatěk J, Varga J. Minimální uzlinové postižení u karcinomu žaludku – pilotní výsledky multicentrické studie. Rozhl Chir. 2011;90(6):333-338. ISSN 0035-9351.

Hoch J, Leffler J a kol. Speciální chirurgie. Maxdorf, Praha, 2011. ISBN 978-80-7345-253-7.

 • 2012

Hoch J. Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Rozhl Chir. 2012;91(1):48-52. ISSN 0035-9351.

Leffler J, Krejčí T, East B. Porucha evakuace žaludku po parciální duodenopankreatektomii. Rozhl Chir. 2012;91(8):422-6. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Šedivcová M, Drgáč J, Černá K, Hoch J, Kodet R, Bartůňková J, Špíšek R, Fialová A. K-ras mutace a nádory infiltrující lymfocyty u karcinomu kolon, současnost a výhledy. Rozhl Chir. 2012;91(8):427-32. ISSN 0035-9351.

Bavor P, Neumann J, Smutný S, Vlček P. Anaplastický karcinom štítné žlázy. Rozhl Chir. 2012;91(10):550-3. ISSN 0035-9351.

Wald M. Co je nového v chirurgické léčbě lymfedému. Dermatol praxi. 2012;6(4):173-177. ISSN 1802-2960.

Navrátilová Z, Benda K, Eliška O, Houdová H, Pavlasová V, Vlasák R, Wald M. Zevní komprese v terapii lymfedému. Standard léčebného plánu. Čes-slov Derm. 2012;87(1):33-37. ISSN 0009-0514.

Hoch J a kol. Zhoubný novotvar kolorekta. In: Modrá kniha České onkologické společnosti, 15. vydání, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2012, kapitola 5:52-68. ISBN 978-80-904989-0-7.

 • 2013

Fialová A, Partlová S, Sojka L, Hromádková H, Brtnický T, Fučíková J, Kocián P, Rob L, Bartůňková J, Spíšek R. Dynamics of T-cell infiltration during the course of ovarian cancer: The gradual shift from a Th17 effector cell response to a predominant infiltration by regulatory T-cells. Int J Cancer. 2013;132(5):1070-9. ISSN 0020-7136. DOI: 10.1002/ijc.27759
IF 5,729 (2013)

Hoch J, Yang M, Yan S, van den Broek N, Xie J, Warusavitarne J. A health-related quality-of-life study comparing Vitala continence control device versus traditional pouch system only in patients with end colostomy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013;25(6):739-47. ISSN 0954-691X. DOI: 10.1097/MEG.0b013e32835d5f3c
IF 2,696 (2013)

Brynychová V, Hlaváč V, Ehrlichová M, Václavíková R, Pecha V, Trnková M, Wald M, Mrhalová M, Kubáčková K, Pikus T, Kodet R, Kovář J, Souček P. Importance of transcript levels of caspase-2 isoforms S and L for breast carcinoma progression. Futurre Oncol. 2013;9(3):427-38. ISSN 1479-6694. DOI: 10.2217/fon.12.200
IF 2,659 (2013)

Prausová J, Kubáčková K, Dušek L, Vinakurau S, Pikus T, Malinová B, Hoch J, Kodet R, Linke Z. Influence of neoadjuvant treatment of rectal carcinoma on operability and incidence of distant metastases. Bratisl Lek Listy. 2013;114(8):469-473. ISSN 0006-9248. DOI: 10.4149/bll_2013_098
IF 0,659 (2013)

Kaplanová V, Keil R, Chudý J, Roznětinská M, Benešová D, Novotný M, Filaun M, Grega M. Perforující gangrenózní cholecystitida. Gastroenterologie a hepatologie. 2013;67(1):37-38. ISSN 1804-7874.

Hoch  J, Leffler J a kol. Textbook of surgery. Maxdorf, Praha, 2013. ISBN 978-80-7345-375-6.

Antoš F, Hoch J, Ducháč V, Šlauf P. Koloproktologie II. díl. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, 2013. ISBN: 978-80-87023-14-3.

Wald M, Váchová Hana. Lymphedema and treatment. In: Clinical Rehabilitation. Alena Kobesová, Praha, 2013, Chapter 3.91:644-47. ISBN 978-80-905438-0-5

 • 2014

Plencner M, East B, Tonar Z, Otáhal M, Prosecká E, Rampichová M, Krejčí T, Litvinec A, Buzgo M, Míčková A, Nečas A, Hoch J, Amler E. Abdominal closure reinforcement by using polypropylene mesh functionalized with poly-ε-caprolactone nanofibers and growth factors for prevention of incisional hernia formation. Int J Nanomedicine. 2014;9(9):3263-77. ISSN 1176-9114. DOI: 10.2147/IJN.S63095
IF 5,076 (2014)

Pazdírek F, Kouda M, Jech Z, Frajer L, Hoch J. Pilonidální sinus – diagnóza na pomezí všeobecné a plastické chirurgie. Rozhl Chir. 2014;93(11):545-48. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Neumann J, Bavor P, Hoch J. Disekční a koagulační technika – má vliv na výsledky totální tyreoidektomie? Rozhl Chir. 2014;93(5):255-9. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Neumann J, Majtan P, Hoch J. Tekutiny, nízká resekce rekta a zase tekutiny … Rozhl Chir. 2014;93(9):463-467. ISSN 0035-9351.

Hoch J, Prausová J. Nádory tlustého střeva. In: Chirurgická onkologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2014, kapitola 29:541-50. ISBN 978-80-247-4284-7.

Hoch J, Dytrych P, Prausová J. Nádory konečníku. In: Chirurgická onkologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2014, kapitola 30:553-62. ISBN 978-80-247-4284-7.

Wald M. Lymfedém – specifická komplikace onkochirurgických výkonů. In: Chirurgická onkologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2014, kapitola 17.10: 316-21.ISBN 978-80-247-4284-7.

Kufa R, Frajer L, Měšťák O. Zvětšení prsů. In: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2014, kapitola 10.1.1: 151-156. ISBN 978-80-247-0795-2

 • 2015

Plencner M, Prosecká E, Rampichová M, East B, Buzgo M, Vysloužilová L, Hoch J, Amler E. Significant improvement of biocompatibility of polypropylene mesh for incisional hernia repair by using poly-ε-caprolactone nanofibers functionalized with thrombocyte-rich solution. Int J Nanomedicine. 2015;1(10):2635-46. ISSN 1176-9114. DOI: 10.2147/IJN.S77816
IF 4,756 (2015)

Light D, Griffin M, Srivastava K, Danelli P, Ballerini A, Leone N, Bondurri A, Khare R, Shabbir A, Wijerathne S, So JB, Clara E, Tang SW, Tan WB, Hu J, Lomanto D, Ji Z, Li J, East B, Pazdírek F, Hoch J, Ji ZL, Malik D, Reddy P, Sahu D, Forgione U, Gianatiempo M, Xiong M, Chen B, Zhang JW, Li T, Luo XG, Li Q, Yu X, Zhao XD, Chen HY, Sun FX, Feng GZ, Zhang JP, Yu CZ, Aboulwafa A, Mahfouz A, Khairat M, Althani H, Albosoum E, Alebrahim H. Rare & Special Cases. Hernia. 2015;19s1:19-24. ISSN 1265-4906. DOI: 10.1007/BF03355321
IF 2,210 (2015)

Roumen R, Boelens O, Van Assen T, Scheltinga M, Wijerathne S, Agarwal N, Ramzi A, Liem D, Lomanto D, Simon T, Buechler MW, Koeckerling F, Siawash M, de Jager-Kieviet JW, Roumen RM, Scheltinga MR, Lincourt A, Augenstein V, Kercher K, Heniford B, Andresen K, Burcharth J, Hupfeld L, Fonnes S, Rothman JP, Winther D, Deigaard SL, Sørensen FS, Bjerg J, Therkildsen R, Errebo M, Hauge D, Rosenberg J, Fischer J, Fox J, Basta M, Kovach S, East B, Krejci T, Hoch J, Jorgensen LN, Kullman E, Tollens T, Nienhuijs S, Doerhoff C, Muzi MG, Hopson S, Velanovich V, Muysoms F, Leblanc K, Schwartz M, Berrevoet F, Holihan J, Nguyen DH, Flores-Gonzalez JR, Alawadi ZM, Nguyen MT, Kao LS, Liang MK, Hassan S, Raslan C, Henley N, Van Veenendaal N, Poelman MM, Van den Heuvel B, Schreurs H, Dwars B, Bonjer HJ, Kaufmann R, Halm JA, Nieuwenhuizen J, Klitsie P, Eker HH, van Geldere D, Simons MP, Van't Riet M, Jeekel J, Lange JF, Pathania B. Trial & Guidelines. Hernia. 2015;19s1:43-9. ISSN 1265-4906. DOI: 10.1007/BF03355325
IF 2,210 (2015)

Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, Campanelli G, Conze J, Cuccurullo D, de Beaux AC, Deerengerg EB, East B, Fortelny RH, Gillion JF, Henriksen NA, Israelsson L, Jairam A, Jaenes A, Jeekel J, López-Cano M, Miserez M, Morales-Conde S, Sanders DL, Simons MP, Smietanski M, Venclauskas L, Berrevoet F. European Hernia Society guidelines on the closure of abdominal wall incisions. Hernia. 2015;19(1):1-24. ISSN 1265-4906. DOI: 10.1007/s10029-014-1342-5
IF 2,210 (2015)

Ihnát P, Martínek L, Vavra P, Zonca P. Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome – laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2015;10(2):295-298. ISSN 1895-4588. DOI: 10.5114/wiitm.2015.52060
IF 1,440 (2015)

East B, Muysoms EF. Uzávěr laparotomie – víme jak? (Doporučení Evropské kýlní společnosti). Rozhl Chir. 2015;94(2):57-63. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Hoch J. Funkční poruchy po resekci rekta. Rozhl Chir. 2015;94(3):96-102. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Hoch J Halaška M. Sigmoid colon cancer in pregnancy: a case report. Rozhl Chir. 2015;94(4):170-173. ISSN 0035-9351.

Hoch J. Koloproktologie v běhu času. Editorial. Rozhl Chir. 2015;94(5):183-184. ISSN 0035-9351.

Martínek L, Bergamaschi R, Hoch J. Peroperační verifikace integrity kolorektální anastomózy. Rozhl Chir. 2015;94(5):185-188. ISSN 0035-9351.

Majtan P, Neumann J, Kocián P. Perspektiva pacientů operovaných pro sekundární peritonitidu. Rozhl Chir. 2015;94(5):199-203. ISSN 0035-9351.

Martínek L, Kupka T, Simova J, Klvaňa P, Bojková M, Uvírová M, Dítě P, Dvorackova J, Hoch J, Zonca P. NOD2/CARD15 mutations and the risk of reoperation in patients with Crohns disease. Rozhl Chir. 2015;94(6):242-246. ISSN 0035-9351.

East B, Hoch J. Akutní krvácení do zažívacího traktu – skutečně chirurgická diagnóza? Rozhl Chir. 2015;94(7):289-292. ISSN 0035-9351.

Bavor P, Kocián P, Hoch J. Critical complications of intestinal tuberculosis – a case report. Rozhl Chir. 2015;94(7):293-296. ISSN 0035-9351.

Mrňa L, Frajer L, Hoch J, Hyšperská V. Dekubity u paraplegiků. Rozhl Chir. 2015;94(8):329-332. ISSN 0035-9351.

Martínek L, Kostrouch D, Hoch J. Cholecystektomie – obsolentní, nebo aktuální řešení? Rozhl Chir. 2015;94(9):367-371. ISSN 0035-9351.

Hoch J, Örhalmi J. Za profesorem Larsem Påhlmanem. Rozhl Chir. 2015;94(12):534. ISSN 0035-9351.

Vlček P, Nováková D, Vejvalka J, Zimák J, Křenek M, Vošmiková K, Smutný S, Bavor P, Astl J, Lukáš J. Návrh optimálního léčebného postupu v léčbě nízkorizikového karcinomu štítné žlázy. Vnitr Lek. 2015;61(9):769-77. ISSN 0042-773X.

Kocián P. Nejmodernější šicí materiály a jejich použití v chirurgii. Sestra. 2015:34-35. ISSN 1210-0404.

Hoch J. Chirurgická problematika u idiopatických střevních zánětů. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2015;1(1):80-86. ISSN 2336-4998.

Hoch J. Editorial. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Obyčejné nemoci v gastroenterologii. 2015;1(4):251. ISSN 2336-4998.

Hoch J. Dopis příteli. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Obyčejné nemoci v gastroenterologii. 2015;1(4):297. ISSN 2336-4998.

Martínek L, Dostalík J, Hoch J. Iatrogenní léze ureteru v éře miniinvazivní kolorektální chirurgie – review. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. 2015;19(3):11-15. ISSN 1336-6572.

Lochmannová J, Wasserbauer M, Keil R, Drábek J, Šťovíček J, Chudý J, Námešný I, Schwarz J, Raidl A. Dvacet let ERCP ve FN v Motole. Gastroenterologie a hepatologie. 2015;69(2):124-129. ISSN 1804-7874. DOI 10.14735/amgh2015124

Hoch J. Bolest břicha pohledem chirurga. In: Bolest a regenerace v medicíně. Axonite, Praha, 2015, kapitola 20:130-136. ISBN 978-80-88046-03-5.

 • 2016

Halkova T, Dvorakova S, Sykorova V, Vaclavikova E, Vcelak J, Vlcek P, Sykorova P, Kodetova D, Betka J, Lastuvka P, Bavor P, Hoch J, Katra R, Bendlova B. Polymorphisms in selected DNA repair genes and cell cycle regulating genes involved in the risk of papillary thyroid carcinoma. Cancer Biomark. 2016;17(1):97-106. ISSN 1574-0153. DOI: 10.3233/CBM-160622 
IF 2,465 (2016)

Dzupina A, Wald M, Lee BB, Stvrtinova V. Treatment of lower extremity superficial vein thrombosis with low molecular weight heparin. Bratisl Lek Listy. 2016;117(10):595-600. ISSN 0006-9248. DOI: 10.4149/bll_2016_115
IF 0,805 (2016)

Velíšková M, Vlk R, Halaška M, Minajev G, Krejčí T, Rob L. Ruptura jater u pacientky s fokální nodulární hyperplazií ve 37. týdnu těhotenství – kazuistika. Česká gynekologie. 2016;81(3):218-221. ISSN 1210-7832.
IF 0,190 (2016)

Pazdírek F, Leffler J, Štěpánek L, Kostrouch D, Votava J, Šimša J. Dlouhodobé výsledky po radikálních resekcích pro adenokarcinom žaludku. Gastroenterologie a hepatologie. 2016;70(5):402-407. ISSN 1804-7874. DOI 10.14735/amgh2016402

Drbalová K, Herdová K, Krejčí P, Nývltová M, Solař S, Vedralová L, Záruba P, Netuka D, Bavor P. Mnohočetná endokrinní neoplazie I (Wermerův syndrom) – formy klinické manifestace: 5 kazuistik. Vnitr Lek. 2016;62(suppl 3):3S140-3S149. ISSN 0042-773X.

Hoch J, Blaha M., Malúšková D. Kolorektální karcinom ve stáří. Rozhl Chir. 2016;95(1):13-18. ISSN 0035-9351.

Loveček M, Skalický P, Ryska M, Gürlich R, Hlavsa J, Čečka F, Krška Z, Strnad R, Peteja M, Klein J, Šiller J, Zajak J, Krejčí T, Rupert K, Kočík M, Šefr R, Straka M, Dušek L, Jarkovský J, Havlík R, Neoral Č. Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhl Chir. 2016;95(4):151-155. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Bocková M, Schwarz J. Bouveretův syndrom – kazuistika a přehled literatury. Rozhl Chir. 2016;95(4):164-167. ISSN 0035-9351.

Bocková M, Hoch J, Frajer L. Perineální hernie – plastika pomocí laloku přímého břišního svalu. Rozhl Chir. 2016;95(5):206-209. ISSN 0035-9351.

Hoch J, Ferko A, Bláha M, Ryška A, Čapov I, Dušek L, Feit J, Grega M, Hermanová M, Hovorková E, Chmelová R, Kala Z, Klos D, Kodet R, Langer D, Hadži-Nikolov D, Örhalmi J, Páral J, Tichý M, Tučková I, Vjaclovský M, Vlček P. Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta – výsledky multicentrické studie. Rozhl Chir. 2016;95(7):262-271. ISSN 0035-9351.

Blaha M, Hoch J, Ferko A, Ryška A, Hovorková E. Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta. Rozhl Chir. 2016;95(7):272-279. ISSN 0035-9351.

Hoch J, East B, Pazdírek F. Kýly. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2016;2(1):68-74. ISSN 2336-4998.

Blaha M, Martínek L, Benešová K, Hoch J. Onemocnění GIT u seniorů v datech Národního registru hospitalizovaných. Postgraduálních gastroenterologie a hepatologie. 2016;2(4):228-233. ISSN 2336-4998.

Martínek L, Pazdírek F, Hoch J. Cholecystolitiáza seniorů. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2016;2(4):234-238. ISSN 2336-4998.

Hoch J. Divertikulární nemoc tlustého střeva ve stáří. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2016;2(4):243-250. ISSN 2336-4998.

Hoch J, Martínek L, Kostrouch D. Geriatrická onkologie pohledem onkochirurga. Medicína & umění. 2016;4:10-12. ISSN 1803-3679.

Hoch J. Česká koloproktologie dosahuje světové úrovně. Zdravotnictví a medicína. 2016;(3):35-35. ISSN 2336-2987.

Hoch J, Adámek J. Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha. In: Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích. Karolinum, Praha, 2016: 112-115. ISBN 978-80-246-3238-4.

Hoch J, Antoš F a kol. Koloproktologie, vybrané kapitoly. Mladá fronta, Praha, 2016. ISBN: 978-80-204-4179-9.

Drlíková K, Zachová V, Karlovská M, Ředinová M, Havlová M. Praktický průvodce stomika. Grada Publishing a.s., Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5712-4.

Kozák J, Vlasák A, Tichý M, Kufa R, Frajer L. Technika rekonstrukce cross-face. In: Lícní nerv: anatomie, patologie, léčba. Mladá fronta, Praha, 2016, kapitola 14:174-181. ISBN 978-80-204-3252-0.

Kozák J, Vlasák A, Tichý M, Kufa R, Frajer L. Závěsy a svalové transplantace v terapii obrny lícního nervu. In: Lícní nerv: anatomie, patologie, léčba. Mladá fronta, Praha, 2016, kapitola 16:192-200. ISBN 978-80-204-3252-0.

 • 2017

2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. The relationship between method of anastomosis and anastomotic failure after right hemicolectomy and ileo-caecal resection: an international snapshot audit. Colorectal Dis. 2017;19(8):e296-311. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.13646
IF 2,846 (2017)

2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. Risk factors for unfavourable postoperative outcome in patients with Crohn’s disease undergoing right hemicolectomy of ileocaecal resection: an international audit by ESCP and S-ECCO. Colorectal Dis. 2017;20(3):219-227. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.13889
IF 2,846 (2017)

Kocián P, Whitley A, Blaha M, Hoch J. Colorectal cancer in patients under the age of 40 years: experience from a tertiary care centre in the Czech Republic. Acta Chir Belg. 2017;117(6):356-362. ISSN 0001-5458. DOI: 10.1080/00015458.2017.1321270
IF 0,393 (2017)

Kocián P, Jech Z, Halaška M. Karcinom rekta v těhotenství – kazuistika. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2017;3(1):222-226. ISSN 2336-4998

Kostrouch D, Martínek L, Hoch J. Kolorektální karcinom u seniorů – děláme to dobře? Rozhl Chir. 2017;96(5):197-201. ISSN 0035-9351. 

Tornikidis J, Hoch J, Pádr R, Keil R. Prudké krvácení při portální hypertenzi – endoskopické, chirurgické, nebo intervenční řešení? Rozhl Chir. 2017;96(9):390-393. ISSN 0035-9351.

Martínek L, Pazdírek F. Minimalizace operačního přístupu a perkutánní nástroje v laparoskopické chirurgii – technické poznámky. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. 2017;21(1):4-7. ISSN 1336-6572.

Kubícková V, Martínek L. Using logistic regression for assessing the probability of serious postoperative complications after colorectal operations in geriatric patients. In: Proceedings of the International Conference on Information and Digital Technologies. IEEE, New York, 2017: 206-211. eISBN 978-1-5090-5689-7.

Wald M, Rovenský J. Systemic Enzyme Therapy in Comprehensive Treatment of Degenerative Rheumatic Diseases in the Elderly. In: Gerontorheumatology. Springer International Publishing, 2017, Chapter 35:363-366. eISBN 978-3-319-31169-2.

Kocián P, Lampka E, Stec R. Gastro-intestinal cancer. In: Cancer in pregnancy. Published online at ESGO eAcademy, 2017, Chapter 2.9:125-130. ISBN 978-2-8399-2129-9.

 • 2018

Hlaváč V, Kováčová M, Elsnerová K, Brynchová V, Koževnikovová R, Rauš K, Kopečková K, Měšťáková S, Vrána D, Gatěk J, Ostašov P, Václavíková R, Souček P. Use of germline genetic variability for prediction of chemoresistance and prognosis of breast cancer patients. Cancers. 2018;10(12):511. ISSN 2072-6694. DOI: 10.3390/cancers10120511
IF 6,162 (2018)

East B, Plencner M, Kralovic M, Rampichova M, Sovkova V, Vocetkova K, Otahal M, Tonar Z, Kolinko Y, Amler E, Hoch J. A polypropylene mesh modified with poly-ε-caprolactone nanofibers in hernia repair: large animal experiment. Int J Nanomedicine. 2018;28(13):3129-3143. ISSN 1176-9114. DOI: 10.2147/IJN.S159480
IF 4,707 (2018)

Harris HW, Hope WH, Adrales G, Andersen DK, Deerenberg EB, Diener H, Dumanian G, East B, Fischer JP, Ureňa MAG, Gibeily GJ, Hansson BM, Hernández-Granados P, Hiles MC, Jeekel J, Levinson H, Cano ML, Muysoms F, Pereira JA, Prudhomme M, Ramaswamy A, Stabilini C, Torkington J, Valverde S, Young DM. Contemporary concepts in hernia prevention: Selected proceedings from the 2017 International Symposium on Prevention of Incisional Hernias. Surgery. 2018;164(2):319-326. ISSN 0039-6060. DOI: 10.1016/j.surg.2018.02.020
IF 3,237 (2018)

2017 European Society of Coloproctology Collaborating Group. Association of mechanical bowel preparation with oral antibiotics and anastomotic leak following left sided colorectal resection: an international, multi-centre, prospective audit. Colorectal Dis. 2018;20(6):15-32. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.14362
IF: 3,057 (2018)

2017 European Society of Coloproctology Collaborating Group. An international multicentre prospective audit of elective rectal cancer surgery; operative approach versus outcome, including transanal total mesorectal excision (TaTME). Colorectal Dis. 2018;20(6):33-46. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.14376
IF: 3,057 (2018)

2017 European Society of Coloproctology Collaborating Group. Safety of primary anastomosis following emergency left sided colorectal resection: an international, multi-centre prospective audit. Colorectal Dis. 2018;20(6):47-57. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.14373
IF: 3,057 (2018)

2017 European Society of Coloproctology Collaborating Group. Evaluating the incidence of pathological complete response in current international rectal cancer practice: the barriers to widespread safe deferral of surgery. Colorectal Dis. 2018;20(6):58-68. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.14361
IF: 3,057 (2018)

2017 and 2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. The impact of conversion on the risk of major complication following laparoscopic colonic surgery: an international, multicentre prospective audit. Colorectal Dis. 2018;20(6):69-89. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.14371
IF: 3,057 (2018)

2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. The impact of stapling technique and surgeon specialism on anastomotic failure after right-sided colorectal resection: An international multi-centre, prospective audit. Colorectal Dis. 2018;20(11):1028-40. ISSN 1463-1318. DOI: 10.1111/codi.14308
IF: 3,057 (2018)

East B, Pazdírek F, Votava J, Hoch J. Pneumatic Colon Injury: A Case Study. J Clin Case Rep. 2018;8(12)1-3. ISSN 2165-7920. DOI: 10.4172/2165-7920.10001194
IF 1,47 (2018)

Kocián P, Přikryl P, Bocková M, Hoch J. Enhanced recovery in colorectal surgery in elderly patients. Rozhl Chir. 2018;97(1):27-33. ISSN 0035-9351.

Martínek L, Pazdírek F, Hoch J, Kocián P. Technické aspekty fluorescenční angiograife pro peroperační hodnocení perfuze anastomózy v kolorektální chirurgii. Rozhl Chir. 2018;97(4):167-171. ISSN 0035-9351.

Martínek L, Škrovina M, Benčurik V, Pazdírek F, Hoch J, Macháčková M, Kocián P, Bartoš J, Anděl P, Štěpánová E. Fluorescenční angiografie při nízké resekci rekta pro karcinom. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. 2018;22(4):16-22. ISSN 1336-6572.

Vymazal T, Kocián P, Přikryl P, Hodyc D, Hoch J. ERAS v české nemocnici – utopie nebo realita? Anest intenziv Med. 2018;29(6):317-321. ISSN 1214-2158.

Hoch J. Editorial, Chirurgie ve vyšším věku. Rozhl Chir. 2018;97(1):3-4. ISSN 0035-9351. 

Kasalický M, Martínek L, Penka I. Je laparoskopická kolorektální chirurgie bezpečná i u starších pacientů? Rozhl Chir. 2018;97(1):21-26. ISSN 0035-9351.

Bavor P. Tyreoidektomie u seniorů - má specifika, limity, kontraindikace?  Rozhl Chir. 2018;97(1):39-42. ISSN 0035-9351.

Škába R, Hoch J, Jech Z, Kynčl M, Campr V. Hirschsprungova choroba v dospělém věku – dvě kazuistiky a přehled literatury. Rozhl Chir. 2018;97(3):133-138. ISSN 0035-9351.

Hoch J, Škába R, Jech Z. Umělý svěrač anu po deseti letech. Rozhl Chir. 2018;97(4):161-166. ISSN 0035-9351.

Hoch J. Bolest břicha – chirurgický pohled. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2018;4(2):62-70. ISSN 2336-4998.

Bocková M, Pazdírek F, Krejčí T, Hoch J. Neobvyklá léčba recidivující cholangoitidy u pacienta s biliodigestivní anastomózou aneb když pár centimetre rozhoduje. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2018;4(2):87-89. ISSN 2336-4998.

Vlček M, Jaganjac E, Niedoba M, Landor I, Neumann J. Současné léčebné postupy při střelných poraněních v mírových podmínkách. Rozhl Chir. 2018;97(12):558-562. ISSN 0035-9351.

Puchmajerová A, Tornikidis J, Mrňa L, Havlovicová M, Vlčková M, Chrudimská J, Macek M jr., Hoch J. Hereditární formy karcinomu prsu: genetická etiologie a současné možnosti prevence a chirurgické léčby. Čas. Lékařů čes. 2018;157 (2):90-95. ISSN 0008-7335.

Frajer L. Postbariatrická plastická chirurgie – trend naší doby. Čas. Lékařů čes. 2018;157 (6):309-316. ISSN 0008-7335.

Hoch J. Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu. Onkologická revue. 2018;6:30-34. ISSN 2464-7195.

Kocián P. Kolorektální karcinom v mladém věku. ZN PLUS. 2018;39:21-23. ISSN 2533-3968.

Hoch J. Na robotické operace se v Motole chystá I Chirurgická klinika. Medical Tribune. 2018;14(9):C2-C2. ISSN 1214-8911.

Hoch J. 110 let od narození profesora Bohuslava Niederleho. Medicína & umění. 2018;51(3):10-11. ISSN 1803-3679.

Hoch J. Chirurgická léčba idiopatických střevních zánětů. Medicína & umění. 2018;51(3):12-16. ISSN 1803-3679.

Bavor P, Hoch J. Tyreoidální chirurgie včera a dnes. Medicína & umění. 2018;51(3):18-19. ISSN 1803-3679.

Kocián P. Kolorektální karcinom – onemocnění nejen sedmdesátníků. Medicína & umění. 2018;51(3):21-25. ISSN 1803-3679.

Jech Z, Hoch J. Hemoroidy – hemoroidální nemoc. Medicína & umění. 2018;51(3):26-30. ISSN 1803-3679.

Wald M, Jarolím L. Surgical treatment of genital lymphoedema. In: VAS European Book in Angiology/Vascular Medicine. Aracne, 2018, Part 4, Chapter 2: 873-878. ISBN 978-88-255-1052-2.

Hoch J, Antoš F a kol. Koloproktologie, vybrané kapitoly II. Mladá fronta, Praha, 2018. ISBN:978-80-204-4625-1.

Lukáš K, Hoch J. a kol. Nemoci střev. Grada Publishing, a.s., Praha, 2018. ISBN 978-80-271-0353-9.

Pazdírek F. Radiační postižení tenkého a tlustého střeva In: Nemoci střev. Grada Publishing, a.s., Praha, 2018, kapitola B5.4.22: 434-438. ISBN 978-80-271-0353-9.

Jech Z. Perianální kondylomata a anální intraepiteliální neoplazie. In: Nemoci střev. Grada Publishing, a.s., Praha, 2018, kapitola B6.4.9: 475-479. ISBN 978-80-271-0353-9.

Jech Z. Zhoubné nádory anu. In: Nemoci střev. Grada Publishing, a.s., Praha, 2018, kapitola B6.4.11: 480-487. ISBN 978-80-271-0353-9.

Kocián P. Kolostomie, ileostomie. In: Nemoci střev. Grada Publishing, a.s., Praha, 2018, kapitola B8:501-513. ISBN 978-80-271-0353-9.

Jech Z. Střevo jako příčina břišní katastrofy. In: Nemoci střev. Grada Publishing, a.s., Praha, 2018, kapitola B22: 673-677. ISBN 978-80-271-0353-9.

Šimša J, Bergmann P, Hoferka P, Hoch J, Levý M, Lipská L, Martinů V, Mráček M, Vrbenský L, Smutný S, Strnad R, Sutoris K, Šmejkal P, Visokai V. Chirurgie. In: Lexikon operačních výkonů. Maxdorf, Praha, 2018, kapitola 13:71-1776. ISBN 978-80-7345-452-4.

Wald M, Vidím T. Lymfedém – chirurgická léčba. In: Lexikon operačních výkonů. Maxdorf, Praha, 2018, kapitola 21.10:510-516. ISBN 978-80-7345-452-4.

Eliška O, Navrátilová Z, Wald M a kol. Lymfedém – diagnostika a léčba. AMCA, Praha, 2018. ISBN 978-80-88214-09-0.

Wald M, Jarolím L. Surgical treatment of genital lymphoedema. In: VAS European Book in Angiology/Vascular Medicine. Aracne, 2018, Part 4, Chapter 2: 873-878. ISBN 978-88-255-1052-2.

 • 2019

Chetwynd AJ, Ogilvie LA, Nzakizwanayo J, Pazdírek F, Hoch J, Dedi C, Gilbert D, Abdul-Sada A, Jones BV, Hill EM. The potential of nanoflow liquid chromatography-nano electrospray ionisation-mass spectrometry for global profiling the faecal metabolome. J Chromatogr A. 2019;1600:127-136. ISSN 0021-9673. DOI: 10.1016/j.chroma.2019.04.028
IF 4,326 (2019)

Benešová L, Hálková T, Ptáčková R, Semyakina A, Menclová K, Pudil J, Ryska M, Levý M, Šimša J, Pazdírek F, Hoch J, Blaha M, Minárik M. Significance of postoperative follow-up of patients with metastatic colorectal cancer using circulating tumor DNA. World J Gastroenterol. 2019;28(25):6939-6948. ISSN 1007-9327. DOI: 10.3748/wjg.v25.i48.6939
IF 3,602 (2019)

Keil R, Koželuhová J, Dolina J, Hep A, Kroupa R, Kojecký V, Krejčí T, Havlín J, Hadačová I, Segethová J, Koptová P, Zádorová Z, Matouš J, Frýbová B, Chmátal P, Wasserbauer M, Šťovíček J, Bae M, Guven T, Zaeem M, Hlava Š. Acute portal vein thrombosis in noncirrhotic patients - different prognoses based on presence of inflammatory markers: a long-term multicenter retrospective analysis. Scand J Gastroenterol. 2019;54(11):1379-1384. ISSN 0036-5521. DOI: 10.1080/00365521.2019.1677768
IF 2,190 (2019)

Kocián P, Svobodová I, Krejčí D, Blaha M, Gürlich R, Dušek L, Hoch J, Whitley A. Is colorectal cancer a more aggressive disease in young patients? Cancer Epidemiol. 2019;63:101621. ISSN 1877-7821. DOI: 10.1016/j.canep.2019.101621
IF 2,179 (2019)

Hajer J, Havlůj L, Kocián P, Klimbacher G, Shamiyeh A, Gürlich R, Whitley A. Comparison of nonexposed endoscopic wall-inversion surgery with endoscopic-navigated laparoscopic wedge resection for gastric submucosal tumours: results of a two-centre study. Gastroenterol Res Pract. 2019:7573031. ISSN 1687630X. DOI: 10.1155/2019/7573031
IF 1,911 (2019)

Kralovic M, Vjaclovsky M, Kestlerova A, Rustichelli F, Hoch J, Amler. Electrospun nanofibers as support for the healing of intestinal anastomoses. Physiol Res. 2019;68(Suppl4):S517-S525. ISSN 1802-9973. DOI: 10.33549/physiolres.934387
IF 1,655 (2019)

Bockova M, Pazdírek F, Krejci T, Hoch J. How a few centimetres can make all the difference: an unusual treatment for recurrent postoperative cholangitis in a patient with a biliary-enteric anastomosis. J Clin Case Rep. 2019;9(3):1-4. ISSN 2165-7920. DOI:10.4172/2165-7920.10001219
IF 1,540 (2019)

Kocián P, de Haan J, Cardonick EH, Uzan C, Lok CAR, Fruscio R, Halaska MJ, Amant F. Management and outcome of colorectal cancer during pregnancy: Report of 41 cases. Acta Chir Belg. 2019;119(3):166-175. ISSN 0001-5458. DOI: 10.1080/00015458.2018.1493821
IF 0,682 (2019)

Kocián P, Whitley A, Přikryl P, Bocková M, Hodyc D, Čermáková B, Vymazal T, Hoch J. Enhanced recovery after colorectal surgery: the clinical and economic benefit in elderly patients. Eur Surg. 2019;(51):183-188. ISSN 1682-8631. https://doi.org/10.1007/s10353-019-0595-8
IF 0,519 (2019)

2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. Patients with Crohn’s disease have longer post-operative in-hospital stay than patients with colon cancer but no difference in complications’ rate. World J Gastrointest Surg. 2019;11(5):261-270. ISSN 1948-9366. DOI: 10.4240/wjgs.v11.i5.261

Hoch J. Obstrukce tlustého střeva nádorem – co je prioritou léčby? Rozhl Chir. 2019;98(1):4-9. ISSN 0035-9351,

Grega M, Vjaclovský M, Chmelová R, Pazdírek F, Kodet R, Hoch J. Lymph nodes detection and the mesorectal excision quality evaluation. Rozhl Chir. 2019;98(5):200-206. ISSN 0035-9351.

Lukáš K, Hoch J, Nevoral J. a kol. Bolest břicha, Mladá fronta, Praha, 2019, ISBN 978-80-204-5249-8.

Hoch J., Antoš F a kol. Koloproktologie, vybrané kapitoly III. Mladá fronta, Praha, 2019, ISBN 978-80-204-5276-4.

Hoch J, Škába R. Hirschsprungova chororba u dospělých. In: Dětská proktologie pro praxi. Mladá fronta, Praha, 2019, kapitola 2.7:61-63. ISBN 978-80-204-5514-7.

Sumerauer, D, Škába R, Poš L, Jech Z. Nádory tlustého střeva. In: Dětská proktologie pro praxi. Mladá fronta, Praha, 2019, kapitola 18:194-207. ISBN 978-80-204-5514-7.

Hoch J, Škába R, Jech Z. Implantace umělého svěrače anu v léčbě inkontinence stolice u adolescentů. In: Dětská proktologie pro praxi. Mladá fronta, Praha, 2019, kapitola 34:328-337. ISBN 978-80-204-5514-7.

 • 2020

Pazdirek F, Minarik M, Benesova L, Halkova T, Belsanova B, Macek M, Stepanek L, Hoch J. Monitoring of early changes of circulating tumor DNA in the plasma of rectal cancer patients receiving neoadjuvant concomitant chemoradiotherapy: evaluation for prognosis and prediction of therapeutic response. Front Oncol. 2020;10:1028. ISSN 2234-943X. DOI: 10.3389/fonc.2020.01028
IF 4,250 (2018)

2015 European Society of Coloproctology Collaborating Group. Predictors for anastomotic leak, postoperative complications, and mortality after right colectomy for cancer: results from an international snapshot audit. Dis Colon Rectum. 2020;63(5):606-618. ISSN 0012-3706. doi:10.1097/DCR.0000000000001590
IF 3,721 (2019)

Whitley A, Oliverius M, Kocián P, Havlůj L, Gürlich R, Kachlík D. Variations of the celiac trunk investigated by multi-detector computed tomography: systematic review and meta-analysis with clinical correlations. Clin Anat. 2020;33(8):1249-1262. ISSN 1098-2353. DOI: 10.1002/ca.23576
IF 2,187

Votava J, Kachlík D, Hoch J. Total mesorectal excision – 40 years of standard of rectal cancer surgery. Acta Chir Belg. 2020;120(4):286-290. ISSN 0001-5458. DOI: 10.1080/00015458.2020.1745529
IF 0,682 (2019)

Richtr P, Hoch J, Svobodová K, Jech Z, Kříž J, Hyšperská V, Štulík J, Babjuk M, Přikryl P. Hemicorporectomy - the ultimate solution of terminal pelvic sepsis. Acta Chir Belg. 2020:1-5. DOI: 10.1080/00015458.2020.1722930 Online ahead of print.
IF 0,682 (2019)

Štulík J, Hoch J, Richtr P, Kříž J, Přikryl P, Kryl J. Hemikorporektomie jako nejvyšší stupeň en bloc resekce sakra. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2020;87(1):52-57. ISSN 0001-5415.
IF 0,198

Hoch J, Grega M, Hrabal P, Mazáková A. Jak dlouho roste kolorektální karcinom? Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. 2020;6(1):24-28. ISSN 2336-4998.

Pazdírek F, Minárik M, Benešová L, Hoch J, Lohynská R. Současné možnosti predikce léčebné odpovědi na neoadjuvantní chemoradioterapii u karcinomu konečníku. Gastroenterologie a hepatologie. 2020;74(5):393-403. ISSN 1804-7874. DOI: 10.14735/amgh2020393

Menclová K, Pudil J, Benešová L, Hálková T, Ptáčková R, Semyakina A, Minárik M, Levý M, Šimša J, Pazdírek F, Hoch J, Blaha M, Ryska M. Cirkulující nádorová DNA jako biomarker metastazujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika. Rozhl Chir. 2020;99(4):179-182. ISSN 0035-9351.

Bavor P, Peková B, Sýkorová V, Bendlová B, Hoch J. Co má chirurg vědět o genetice karcinomů štítné žlázy. Rozhl Chir. 2020;99(11):481-486. ISSN 0035-9351.

Kocián P, Pazdírek F, Vjaclovský M, Bocková M., Přikryl P, Vymazal T., Whitley A., Hoch J. Kombinace ERAS a miniinvazivní chirurgie v léčbě karcinomu rekta – krátkodobé výsledky. Rozhl Chir. 2020;99(12):539-547. ISSN 0035-9351.

Hoch J., Antoš F a kol. Koloproktologie, vybrané kapitoly IV. Mladá fronta, Praha, 2020, ISBN 978-80-204-5750-9.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY