Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Přítomnost doprovodu u porodu

 

Fakultní nemocnice v Motole poskytuje osobě určené rodičkou možnost účastnit se porodu za následujících podmínek:

1. Rodička písemně souhlasí s přítomností doprovodu při porodu. Rodička má v průběhu porodu právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

2. Doprovedem rodičky je míněna jedna osoba rodičkou určená.

3. Doprovod je poučen o pravidlech chování na porodním sále, svých právech a povinnostech dle provozního a hygienického řádu porodnického pracoviště a souhlasí s jejich dodržováním. Rozsah informací nutných k umožnění přístupu na porodní sál určuje lékař porodnice.

4. Poskytnutí těchto informací a režijní náklady jsou zpoplatněny částkou, která odpovídá nákladům na ně vynaloženým. Kalkulace nákladů je uvedena níže.

5. Doprovod rodičky je povinen uhradit tuto částku hotově v pokladně nemocnice po absolvování instruktáže, nejpozději však před vstupem na porodní sál. Při neúčasti doprovodu na porodním sále bude poplatek vrácen.

6. Doprovod je povinen na porodním sále dbát pokynů zdravotnického personálu.

 

Kalkulace

Příprava doprovodu k účasti na porodu, edukační pohovor před porodem, podávání informací a vysvětlování během porodu a po porodu.

Náklady za výkon 569,- Kč

DPH 21%   119,- Kč

Celkem s DPH   688 Kč

Edukační pohovor je jednou z částí přípravy k porodu, během porodu lékař i sestra podávají informace o průběhu porodu a usměrňují chování doprovodu.

Uvedená časová náročnost (lékař 30 min., sestra 25 min.) je informativní, zpravidla bývá vyšší. Tyto úkoly jsou nad rámec běžných pracovních povinností.


Při přijetí rodičky s doprovodem na porodní sál je v šatně pro doprovod vyhrazena samostatná uzamykatelná šatní skříňka pro uschování osobních věcí. Doporučujeme nenechávat zde cenné předměty ani finanční obnosy (možnost uzamčení na porodním pokoji).

Doprovod rodičky se z hygienických důvodů převlékne do jednorázového nemocničního oblečení a bude mu poskytnuta obuv pro pohyb na porodním sále (nebo si přinese vlastní přezuky).  V prostoru porodního sálu je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů. WC pro doprovod je dostupné na porodním pokoji. WC určené pro přítomné v čekárně je na ambulanci (klíč na vyžádání u porodní asistentky). Použiívat mobiln telefon je možné na porodním pokoji nebo na chodbě. Doprovod rodičky na porodním pokoji nesmí ohrozit zdraví své a ostatních osob a nesmí poškozovat majetek FN v Motole. Personál porodního sálu má právo nepřipustit nebo vykázat osobu, jestliže je pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo v případě konfliktně nevhodného chování.

Porodní asistentka seznámí po příjmu rodičky doprovod s pravidly pohybu v  prostoru porodního sálu a upozorní na místa, na která má doprovod  z hygienických a etických důvodů vstup zakázán (zejména trakt operačního sálu). Případné opuštění porodního sálu je nutné domluvit s porodní asistentkou.

Se souhlasem lékaře, který vede porod, je povoleno fotografování matky od pasu výše. Fotografování novorozeného dítěte je možné po domluvě s neonatologem. Fotografování personálu není dovoleno.

Doprovod rodičky nesmí zasahovat do poskytování zdravotních služeb a vlastního průběhu porodu.  Prosíme, aby doprovod rodičky respektoval soukromí ostatních rodiček na porodním sále. Doprovod rodičky je povinen dodržovat doporučení lékaře a porodní asistentky.   

 

 

                                                                     

                                                                                  

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY