Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Přítomnost doprovodu u porodu

 

Informace pro doprovod rodičky

 

Účast doprovodu rodičky u porodu

 

Fakultní nemocnice v Motole poskytuje osobě určené rodičkou možnost účastnit se porodu za následujících podmínek:

1. Rodička písemně souhlasí s přítomností doprovodu při porodu. Rodička má v průběhu porodu právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

2. Doprovedem rodičky je míněna výhradně jedna osoba rodičkou určená.

3. Doprovod je poučen o pravidlech chování na porodním sále, jeho právech a povinnostech dle provozního řádu a hygienického řádu porodnického pracoviště a souhlasí s jejich dodržováním. Rozsah informací nutných k umožnění přístupu na porodní sál určuje lékař porodnice.

4. Poskytnutí těchto informací a režijní náklady jsou zpoplatněny částkou, která odpovídá nákladům na ně vynaloženým. Kalkulace nákladů je uvedena níže.

5. Doprovod rodičky je povinen uhradit tuto částku hotově v pokladně nemocnice po absolvování instruktáže, nejpozději však před vstupem na porodní sál.

6. Doprovod je povinen na porodním sále dbát pokynů zdravotnického personálu.

 

 

Kalkulace nákladů:

Druh                                                                                                                         Částka

Osobní náklady – osoba poskytující instruktáž doprovodu – lékař/25 minut,

sestra/10 minut                                                                                                       318 Kč

Režijní náklady                                                                                                      248 Kč

DPH 21 %                                                                                                              122 Kč

Cena služby celkem                                                                                              688 Kč

    

          Při přijetí rodičky s doprovodem na porodní sál je v šatně pro doprovod vyhrazena samostatná uzamykatelná šatní skříňka pro uschování osobních věcí.  

Doporučujeme neuchovávat zde cenné věci a finanční prostředky ( možnost uzamčení na porodním pokoji ).

      Doprovod rodičky se z hygienických důvodů převlékne do jednorázového nemocničního oblečení a bude mu poskytnuta obuv pro pohyb na porodním sále nebo si přinese vlastní přezutí.  V prostoru porodního sálu je zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů. WC pro doprovod je dostupné na porodním pokoji. WC pro přítomné v čekárně je na ambulanci (  klíč na vyžádání u porodní asistentky ). Použití mobilního telefonu je možné na porodním pokoji nebo na chodbě. Doprovod rodičky na porodním pokoji nesmí ohrozit zdraví své a ostatních osob a nesmí poškozovat majetek FN v Motole. Personál porodního sálu má právo nepřipustit nebo vykázat osobu, jestliže je pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo konfliktně nevhodného chování.

      Porodní asistentka seznámí po příjmu rodičky doprovod s pravidly pohybu v  prostoru porodních pokojů a porodního sálu a upozorní na místa, která jsou doprovodu  z hygienických a etických důvodů ke vstupu zakázána (zejména trakt operačního sálu). Případné opuštění porodního sálu je nutné domluvit s porodní asistentkou.

Na porodním pokoji není dovoleno provádět videozáznam porodu. Se souhlasem lékaře, který vede porod, je povoleno fotografování matky od pasu výše. Fotografování novorozeného dítěte je povoleno po domluvě s pediatrem. Fotografování personálu není dovoleno.

Doprovod rodičky nesmí zasahovat do poskytování zdravotních služeb a vlastního průběhu porodu.  Prosíme, aby doprovod rodičky respektoval soukromí ostatních rodiček na porodním sále. Doprovod rodičky je povinen dodržovat doporučení lékaře a porodní asistentky.    

                                          

Při neúčasti doprovodu na porodním sále bude poplatek FN v  Motole vrácen.

 

                                                                                                                                                  Kolektiv zaměstnanců porodního sálu

 

                                                                     

                                                                                  

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY