Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Sponzoři, dary

Nadační fond "ŽENA A ŽIVOT"

Nadační fond "ŽENA A ŽIVOT" byl založen při Gynekologicko-porodnické klinice UK 2. LF a FN v Motole.
Posláním a cílem nadačního fondu je podpora rozvoje péče o ženy s rizikovým těhotenstvím, zejména o ženy s geneticky rizikovým těhotenstvím, a ženy s gynekologickými zhoubnými nádory z celé České republiky.
Nadační fond získává prostředky z dotací, dobrovolných příspěvků zřizovatelů, příspěvků fyzických osob, odkazů a darů z tuzemska i zahraničí.
Prostředky nadačního fondu se používají k naplnění jeho cílů, zejména k financování nákupu lékařských přístrojů a pomůcek kliniky a vzdělávání lékařů.

Kontakt

Nadační fond "Žena a život"
při Gynekologicko-porodnické klinice
2. LF UK a FN  Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

IČ: 649 348 02
DIČ: CZ 649 348 02
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Košíře
Praha 5, Plzeňská 182/179, 150 00
účet č.: 4747250217/0100, konstantní symbol: 379

Konto darů

Čísla kont darůOdděleníČísla kont darůOddělení
2130 vedení kliniky 7002 konzervativní oddělení
2222 asistovaná reprodukce 7004 šestinedělí
2230 pooperační 7006 operační sály
7001 jednotka intenzivní péče           7010 rizikové    těhotenství

Ve FN Motol je sponzorství upraveno směrnicí, která za účelem zajištění jednotného postupu při přijímání finančních a věcných darů stanovuje pravidla. U darů finančních i věcných je rozhodující finanční hodnota, která je předmětem darování. U darů nepřesahujících hodnotu 5 000,- Kč není třeba sepisovat darovací smlouvu, pouze postupovat podle stanovených zásad. V případě zájmu dárce je však možné i v těchto případech smlouvu uzavřít.
V případě darů v hodnotě nad 5 000,- Kč je směrnicí stanoveno použít pouze formuláře zpracované právním oddělením FN Motol. Pouze ve zcela výjimečných případech je možné uzavřít darovací smlouvu, jejíž text byl zpracován dárcem.
Finanční a věcné dary jsou poskytovány jednotlivým oddělením a dárce vždy sám určí, které oddělení tyto dary obdrží. Většinou se jedná o výpočetní techniku, zdravotnické přístroje a pomůcky, nezdravotnickou techniku, apod.
Pokud se jedná o dar finanční, částky jsou shromažďovány na účtech jednotlivých oddělení - kontech darů. To má možnost zakoupit si, po schválení náměstkem LPP, zboží nebo služby. Zboží i služby musí vždy souviset s činností oddělení, např. dovybavení pokojů pacientů nebo provedení investice v rámci činnosti oddělení, apod. Posouzení nákupu je vždy v kompetenci určeného náměstka.

Finanční dar lze poukázat poštovní poukázkou FN Motol nebo bankovním převodem na účet:                50008-17937051/0710, variabilní symbol je číslo konta darů.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY