Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Porodnická část kliniky

Charakteristika

Porodnická část kliniky disponuje roční kapacitou pro cca 3 500 porodů.

V rámci Gynekologicko - porodnické kliniky FN Motol bylo na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zřízeno Perinatologické centrum. Perinatologické centrum je pracoviště poskytující na nejvyšší úrovni komplexní péči o nejzávažnější stavy vyskytující se v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí jak u matky, tak i u plodu a novorozence. V prvé řadě se jedná o kritické stavy ohrožující život rodičky nebo plodu ( preeklampsie, nemoci srdce, jiná závažná onemocnění matky provázející těhotenství, předčasné porody atd.). Perinatologické centrum FN Motol je jediné centrum v České republice, které poskytuje komplexní péči o novorozence s vrozenými vývojovými vadami.

Centrum tvoří tato jednotlivá úzce spolupracující pracoviště:

  • Centrum fetální medicíny - vybavené dvěma špičkovými ultrazvukovými přístroji
  • Prekoncepční poradna a poradna pro ženskou infertilitu.
  • Prenatální poradna pro riziková těhotenství a specializované poradny pro diabetičky a ženy s onemocněním srdce.
  • Předporodní jednotka intenzivní péče
  • Oddělení rizikového těhotenství
  • Porodní sál
  • 2 oddělení šestinedělí
  • Neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a jednotkou intermediální péče.

Předporodní jednotka intenzivní péče

Oddělení se nachází v 5. patře, uzel C
Tel.: 224 438 233, 224 438 210

Vedoucí lékař:

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Pracoviště disponuje šesti lůžky, plně přístrojově vybavenými k intezivnímu sledování nejzávažnějších stavů ohrožujících matku nebo plod. Většina pacientek je na tuto jednotku převezena systémem " transport in utero"- tzn., že těhotná je přeložena z jiného pracoviště ještě před porodem.


Porodní sál

Porodní sál se nachází v 5. patře, uzel A
Tel.: 224 438 210

Vedoucí lékař

MUDr. Jiří Horák

Staniční sestra                                      

Bc. Monika Slámová

Na porodním sále máme k dispozici pět samostatných porodních pokojů s kompletním zázemím pro rodičku, doprovod i novorozence. Všechny pokoje jsou vybaveny sprchou s WC, jeden má i masážní vanu. V areálu porodního sálu je k dispozici čekatelský pokoj se čtyřmi lůžky, kde může rodička trávit bezprostřední  předporodní období před nástupem pravidelné porodní činnosti.  Pro závažné stavy ohrožující matku či plod funguje v prostorách porodního sálu Předporodní jednotka intenzivní péče. Součástí porodního sálu je i operační sál vyhrazený pro řešení akutních stavů při porodu.
Porodní pokoje jsou vybaveny moderní sledovací technikou pro matku i plod. Rodičkám jsou k dispozici veškeré relaxační pomůcky,  jako jsou polohovací míče, sprchy, žíněnka. Maminky rády využívají i možnost tlumeného osvětlení a příjemné relaxační hudby.
Fyziologičtí novorozenci jsou ošetřováni přímo na porodním pokoji a uloženi na  otevřené vyhřívané lůžko. Snažíme se o rychlé navázání kontaktu mezi novorozencem a matkou včasným přikládáním k prsu.                                                                                        Porody podle průběhu monitorujeme, u fyziologických porodů přechodně, při známkách rizika nebo rozvíjející se patologie kontinuálně. Je zajištěna 24 hodinová služba zkušených porodníků, asistentek a neonatologů. Součástí kliniky je i intenzivní pracoviště pro novorozence a návaznost na specializované dětské kliniky s možností nejerudovanějšího zvládnutí všech patologických stavů matky i dítěte, jak předem zjištěných, tak náhle vzniklých.
Během porodu máme možnost podání epidurální analgézie pokud není medicínská kontraindikace, a to jako součást standardní péče bez příplatku. O podání epidurální anestézie  rozhoduje po dohodě s rodičkou porodník. Také u operativních porodů, zvláště císařského řezu, volíme většinou metodu lokální anestezie.                                                                                                                             Naší prioritou je snaha o maximální spolupráci s rodičkou. Snažíme se respektovat její požadavky, pokud nejsou v rozporu s doporučenými medicinskými postupy. Ke každému úkonu vyžadujeme souhlas rodičky. I přesto, že jsme výukové pracoviště, snažíme se o maximální intimitu a soukromí v daných podmínkách. Účast jiných osob při porodu, jako jsou studenti  zdravotních škol nebo studenti medicíny, je podmíněna souhlasem rodičky.


Předporodní informační kurz

Objednání na tento kurz osobně při první návstěvě v prenatální poradně.

Předporodní kurz je součástí plánované účasti otce, či jiné blízké osoby při porodu. Kurz trvá 2 hodiny a je bezplatný. Těhotná a její partner jsou seznámeni prostřednictvím videozáznamu s prostory a provozem porodního sálu. Dále jsou v rámci tohoto kurzu seznámeni s průběhem porodu.  Kurz má charakter spíše konkrétních informací o našem porodním sále a šestinedělí. Kurzy vedou porodní asistentky naší kliniky, se kterými se setkáte v průběhu porodu. Předporodní informační kurz slouží i k navázání komunikace a osobních vztahů mezi rodičkou a personálem porodního sálu.    

Předporodní kurz není nutnou součástí účasti otce nebo doprovodu u porodu.                                                                       


Rizikové těhotenství

Oddělení se nachází v 5. patře, uzel C
Tel.:  224 438 233

Vedoucí lékař: 

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

St. sestra: 

Mgr.Karla Bukvová

Kapacita: 25 lůžek
Zde leží pacientky s ohrožením těhotenství z důvodů matky i dítěte. Pokoje jsou po 2-3 lůžkách, k dispozici jsou také 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje,  za tento pokoj zaplatí klientka  1.100,- Kč/1 den. Pokoj je vybaven lednicí, televizorem a rychlovarnou konvicí, po dohodě je možné připojení tel. linky (odblokování a hovory nejsou v ceně)


Šestinedělí I + II

Oddělení se nachází v 5. patře, uzel B
Tel.: 224 438 230, 231

Vedoucí lékař:

MUDr. Miluše Berka Mrštinová


St. sestra: 

Bc.Dagmar Havránková

Hospitalizovány jsou zde pacientky po porodu. Propuštění po spontánním porodu, nevyskytnou-li se nějaké komplikace, je po 72 hodinách od porodu. Pacientky, které rodily císařským řezem jsou propouštěny dle zdravotního stavu. Pokoje jsou  dvoulůžkové pro rodičky po spontánních porodech s rooming-in a třílůžkové pro první dny rodiček po císařském řezu. K dispozici jsou i nadstandardní pokoje s možností přespání doprovodu, za tento pokoj zaplatí rodička  2.200,- Kč/1 den. Pokoj je vybaven lednicí, televizorem a rychlovarnou konvicí, po dohodě je možné připojení tel. linky (odblokování a hovory nejsou v ceně).  Návštěvy denně od 14.00-19.00 hodin, návštěvy dětí od 10 let věku.


 

 

Neonatologie

viz

Prohlídka porodnice ve FN Motol

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY