Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Cetrum cévních vstupů

Interní klinika, 4.patro uzel C

tel: 22443 4078 , 4079

Cévní vstupy jsou důležité a vlastně nezbytné ve většině medicínských oborů, od intenzivní péče přes standardní oddělení v nemocnicích, LDN, paliativní péči, ale také pro ambulantní nemocné pro aplikaci chemoterapie, domácí parenterální výživy, opakující se závažné stavy (epilepsie, alergie, asthma), léčbu bolesti a jistě ještě mnoho dalších. Cévní vstupy umožňují řadu zásadních léčebných opatření u daných onemocnění, ale i diagnostických výkonů.

 Na druhou stranu ale mohou být spojeny se závažnými komplikacemi, které mají negativní vliv na prognózu nemocného.

A právě díky pokrokům v oblasti cévních vstupů (nové typy cévních vstupů, nové materiály, využití nových technik, řada studií v této oblasti v posledních dvou desetiletích) je dnes možné uplatňovat zásadu „Optimálního žilního vstupu“, což znamená výběr takového žilního vstupu, který umožní všechny od něj požadované funkce při minimalizaci rizika případných komplikací. Samozřejmě při jeho zavedení a ošetřovaní dle doporučených postupů, které byly vytvořeny na podkladě řady klinických studií. A tak zdánlivě jednoduchá problematika se stává poměrně komplexním problémem, který má významný vliv na osud našich nemocných.

Na interní klinice FN v Praze Motole se věnujeme problematice cévních vstupů dlouhodobě. Lékaři pracující na Metabolické jednotce již od jejího založení zaváděli nejenom centrální žilní katétry, ale také hemodialyzační permkathy, Broviacovy katétry a intravenózní porty. V roce 2012 byl v rámci Metabolické jednotky založen PICC tým, v jehož rámci vybrané sestry po zacvičení v potřebných technikách začaly zavádět midline katétry a periferně zavedené centrální žilní katétry (PICC). Potřeba uvedených cévních vstupů v nemocnici narostla natolik, že se ukázalo jako nezbytné vytvořit samostatné oddělení, které se bude problematikou zabývat.

 Samostatné oddělení „Žilní vstupy“ bylo otevřeno v únoru 2016 díky podpoře vedení nemocnice v rámci interní kliniky. Vedle všech výše uvedených vstupů jsou zde zaváděny i mini-midline katétry a tunelizované centrální žilní katétry. Počet zavedených cévních vstupů každým rokem vzrůstá a v letošním roce poprvé dosáhneme počtu 2000 zavedených vstupů za rok. Vstupy se snažíme zavádět co nejdříve po obdržení žádosti z oddělení a více než 90% je jich realizováno do 24 hodin. 

Vedle zavádění cévních vstupů sestry oddělení provádějí i jejich převazy dle doporučených postupů SPPK (Společnost pro porty a permanentní katétry), na oddělení jsou řešeny komplikace spojené se zaváděním a využíváním vstupů.

Současně díky aktivitě vrchní sestry‚ která PICC tým založila, jsou pořádány kurzy o ošetřování cévních vstupů dle v současně době doporučených postupů napříč celou nemocnicí.

Zcela zásadní význam má i certifikovaný kurz MZ pro zavádění PICC a midline katétrů, na podkladě kterého získá sestra legální oprávnění uvedené vstupy zavádět. Tento kurz bylo možné realizovat právě díky vzniku cévního týmu a v rámci ČR je zatím jediný.

Naším cílem je zajištění „Optimálního žilního vstupu“ pro každého pacienta ve FN v Motole a současně spolupráce v této oblasti s týmy, které postupně vznikají v celé naší zemi. Se zadostiučiněním můžeme konstatovat, že jsme v problematice cévních vstupů považováni za jedno z předních pracovišť v ČR.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY