Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc.

Perušičová Jindřiška Profesor, MUDr, DrSc

Pracoviště: Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, Praha 5

Telefon (nemocnice v Motole – 224 434 014)

Funkce: lektor

Vzdělání

Základní škola: 1948-1956

Střední odborná škola: 1956-1960

Fakulta všeobecného lékařství UK Praha: 1962-196

Specializace:

 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství (1976)

 - atestace II. stupně z vnitřního lékařství (1981)                                         

 - atestace z diabetologie (1996)

Licence: diabetologie, interna

Dosavadní praxe

Od 1.8.1981 na interním oddělení fakultní polikliniky 1.LF UK Praha:

do 31.7.1990 jako krajská ordinářka pro diabetologii v Praze,

od 1.8.1990 jako odborná asistentka 1. LF UK v Praze;

od 1.8.1998 jako docentka/profesorka 3. interní kliniky a vedoucí ambulantního úseku 3.

                   Interní kliniky na fakultní poliklinice a vedoucí Diabetologického centra VFN.

Od 1.3.2005 pracuji v FN Motol jako lékařka

od 1.4.2005 současně jako vysokoškolský profesor (lektor) na 2.LF UK 

 Vědecké hodnosti:

 Hodnost kandidátky lékařských věd jsem obhájila 23.2.1988.

 Habilitovala jsem 3.10.1994 a byla jmenována docentkou pro obor vnitřního lékařství.

 Vědecká hodnost doktorky lékařských věd mi byla udělena 29.11.2001.

 10.11.2003 jsem byla jmenována profesorkou pro obor vnitřního lékařství.

Práce v odborných společnostech, redakčních radách apod. :

Členka odborné společnosti diabetologické a internistické při ČLS JEP

Od roku 1985 členka  výboru České diabetologické společnosti(místopředsedkyně, předsedkyně a vědecká sekretářka, pokladník)

  
Členka výboru St.Vincentské deklarace v ČR.

V letech 1985-1990 členka řídícího výboru celospolečenského Diabetologického programu ČR.

1.1.1990 – 1.10. 1992 členka Organizačním výboru kongresu EASD (European Association for the Study of Diabetes), který se konal v záři 1992 v Praze

Jsem členkou EASD, IDF (International Diabetes Federation), IDS (Immunology of Diabetes Society),

12 let (do 2000)jsem byla členkou DIABCARE GROUP (mezinárodní skupina expertů pro kontinuální zlepšování kvality péče o diabetiky, která pracovala pod záštitou SZO).  

sem členka redakčních rad časopisů: Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa, Interní medicína pro praxi, Postgraduální medicína.

Pedagogická činnost:

Na výuce mediků se podílím od roku 1982 dosud (přednášky, semináře).    

V roce 1994 jsem byla jmenovaná předsedkyní zkušební komise pro zkoušku mediků 5. ročníku z vnitřního lékařství a v roce 1999  předsedkyní komise pro státní zkoušky z vnitřního lékařství na 1.LF UK Praha.

Od 2005 jsem členkou zkušebních komisí pro zkoušky z interny 4.,5. a 6. ročníků na 2. LF UK Praha

Jazykové znalosti

Anglicky, srbsky, částečně německy a rusky

Citační ohlas prací

V „Cited reference search“ uvedeno 74 citací (bez autocitací) odborných publikací, kde jsem uvedena jako první autor nebo spoluautor.   

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY