Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Prof.MUDr.František Kölbel DrSc.

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvoval v r. 1957. V letech 1958 - 1990 pracoval na III.Interní klinice nynější 1.LFUK a VFN v Praze. V letech 1990 - 1999 působil ve funkci přednosty interní kliniky 2. LFUK a FN v Motole, v pedagogické činnosti pokračuje i po odchodu do důchodu. Hodnost kandidáta lékařských věd získal v r. 1965, v r. 1986 byl ustaven docentem, v r. 1989 obhájil doktorskou disertační práci, a v r. 1992 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.

V letech 1965 - 1967 pracoval jako Research Fellow, International Cardiology Foundation ve Výzkumné laboratoři prof. Mommaertse na University of California, Los Angeles. Zabýval se studiem proteosyntézy v srdečním svalu při pokusné srdeční hypertrofii. Svůj odborný zájem o tuto problematiku postupně transformoval do zájmu o molekulární kardiologii. Dalšími oblastmi odborného zájmu jsou kardiovaskulární systém ve stáří a v posledních letech i vrozené srdeční vady dospělých. V této oblasti je řešitelem grantových úkolů IGA MZ ČR.

Organizoval řadu mezinárodních kardiologických sympozií - Adaptability of the Cardiac Muscle Praha 1974, Hormones and the Heart Praha 1983, Adult Congenital Heart Disease Praha 1998. Jako asistent generálního sekretáře se podílel na organizaci XVI. Světového kongresu vnitřního lékařství ( ISIM ) v r. 1982 v Praze.

Je autorem a spoluautorem 7 monografií, 6 titulů skript, publikoval přes 220 prací v domácím odborném tisku a 40 v zahraničních periodicích. Je pořadatelem 1. Vyd. publikace Trendy soudobé kardiologie, ( Galén 1995), i 2. vydání tohoto titulu ( Galén 1999). Věnuje se pre- i postgraduální výuce ve vnitřním lékařství a v kardiologii. Vyučuje posluchače 2.LFUK ve 3., 4., 5., i 6 ročníku, je předsedou jedné z komisí státních závěrečných zkoušek. Ve stejném rozsahu vyučuje v anglickém jazyku i zahraniční posluchače 2. LFUK. V postgraduální výuce je lektorem předatestačních kurzů v kardiologii IPVZ Praha, a dále přednáší v řadě doškolovacích akcí v rámci Spolků lékařů na celém území ČR.

 Do roku 2007, po dvě funkční období, byl předsedou Spolku lékařů českých v Praze, byl členem výboru České internistické společnosti, v letech 1991 - 95 byl místopředsedou a pokladníkem České kardiologické společnosti. Je řádným členem ( Fellow ) American College of Cardiology, International Society for Heart Research, a členem výboru pracovní skupiny Grown-Up Congenital Heart Disease Evropské kardiologické společnosti. Je čestným členem České kardiologické společnosti a České internistické společnosti, a Vereinigung der Bayerischen Internisten e.V. se sídlem v Mnichově. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa a Medical Science Monitor,a dále časopisu Postgraduální medicina.

V letech 1999 - 2001 byl po dobu mandátu ČR delegátem ČR ve Stálém výboru Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu. 

 

V Praze dne 30.9.2008

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY