Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Diabetes mellitus 1.typu a těhotenství

Diabetes mellitus a těhotenství 1. typu

Co byste měly vědět dříve, než se rozhodnete otěhotnět

Schopnost počít dítě je u žen s diabetem 1. typu přibližně stejná jako u ostatních žen. S dobře stabilizovaným diabetem jsou šance na porod zdravého dítěte téměř shodné jako u žen bez diabetu. Přesto jsou matky i jejich děti vystaveny většímu riziku vzniku komplikací během těhotenství a porodu. Úmrtnost novorozenců je minimální, je srovnatelná s ostatní populací matek bez diabetu. Stále ale přetrvává vyšší poporodní nemocnost dětí. Ta je v České republice shodná s vyspělými zeměmi. Je asi 2-3 x vyšší než u zdravých matek.

Protože řádná příprava diabetu (normalizace hladin glykémie či ošetření komplikací) ještě před otěhotněním je velmi důležitá pro zdárný průběh těhotenství, je dobře si těhotenství naplánovat.

Jak má vypadat stabilizace diabetu?

Početí dítěte by v ideálním případě mělo proběhnout v normálních hladinách krevního cukru. Proto je dobré se dohodnout se svým lékařem a zintensivnit kontrolu diabetu již v období předcházející otěhotnění. Je doporučen častý monitoring glykémií, nejlépe před každým jídlem, tak aby se lačné glykémie pohybovaly do 5mmol/l a glykémie po jídle do 7,5mmol/l. Hladina glykovaného hemoglobinu (HbA1C) by měla být mezi 4-5 % (nové normy). Pokud se kompenzace diabetu nedaří dosáhnout běžnou intensifikovanou inzulínovou léčbou (tedy 4-6 injekcí inzulínu denně) a sebekontrolou dietního režimu, je doporučován převod na inzulínovou pumpu, která ve většině případů pomůže dosáhnout optimální stabilizace diabetu. Dále je nutno vědět, zda jsou přítomny pozdní komplikace diabetu. Znamená to vyšetření očního pozadí, funkcí ledvin, činnosti štítné žlázy, krevního tlaku, někdy též vyšetření ekg a dalších testů.

Kdy není těhotenství doporučeno?

Vysoké hladiny glykémie a glykovaného hemoglobinu již nejsou striktně podnětem pro přerušení těhotenství. Na možném postižení dítěte se podílí řada dalších proměnných. Přesto je dobré vědět, že těhotenství není doporučeno při hodnotách HbA1C nad 8,5 % staré normy (= cca 7,3 % nové normy). Definitivní rozhodnutí o pokračování těhotenství provede každá žena sama. K odhalení možné vývojové vady se provádí krevní a ultrazvukové sledování, které by event. závažnou poruchu vývoje plodu včas odhalilo a poté vedlo k přerušení těhotenství.

Jednoznačně ale těhotenství není doporučeno při závažném postižení funkcí ledvin, arteriální hypertenzi léčenou více než 3 druhy léků, laserem neošetřeném postižení sítnice či při postižení velkých cév (př. stav po infarktu myokardu). Máte - li pochybnosti, zeptejte se svého lékaře.

Odpovědi na otázky týkající se dítěte, průběhu těhotenství a porodu

Může mít moje dítě diabetes?

Má-li diabetes matka, je výskyt diabetu u dítěte asi ve 2 %, je-li diabetik otec, je riziko 5-6 %, jsou-li oba rodiče diabetici, riziko stoupá na 10-15 %. Preventivní genetické vyšetření riziko výskytu diabetu přesně nestanoví. Po porodu je možné provést podrobnější vyšetření, které hodnotí míru rizika vzniku diabetu u dítěte. Lze tedy shrnout, že riziko diabetu není velké a rozhodně by toto nemělo být důvodem k odkládání těhotenství.

Jak probíhá těhotenství?

Diabetes vyžaduje v těhotenství velkou pozornost. První trimestr je charakterizován „neočekávanými“ glykémiemi, které mohou kolísat. Na inzulín často nereagují tak, jak jste dosud byla zvyklá. Z důvodu nevolností mohou být i těžší hypoglykémie. Od 4. měsíce postupně dochází ke zvyšování potřeby inzulínu někdy až o 100 % původní dávky. Vzhledem k nutnosti normalizace hladin glykémie a k tomu, že se hůř odhaduje její výše, je zapotřebí glykémie často monitorovat a aktuálně upravovat dávku inzulínu. V prvním trimestru doporučujeme „přiměřenou kompenzaci“ (ne mnoho hypoglykémií), abychom nezvyšovali riziko vzniku vývojové vady. Ve druhém a třetím trimestru pak „těsnou“ kompenzaci, abychom předešli vzniku diabetické fetopatie u dítěte (viz dále).

Po stránce gynekologické se častěji mohou vyskytovat infekce gynekologické nebo močových cest, může se objevit vysoký krevní tlak, či bývá nutnost hospitalizace z důvodu předčasné činnosti dělohy. Tyto komplikace však rozhodně nehrozí každé ženě s diabetem a jsou léčitelné.

Jinak probíhá těhotenství jako každé jiné. Nemáte-li zdravotní problémy, můžete chodit dále do práce. Pokud dochází ke kolísání glykémií či jakýmkoliv zdravotním problémům, je lépe zůstat doma a plně se věnovat sobě. Po porodu tento „nucený odpočinek“ zpětně oceníte.

Jak si v těhotenství kontrolovat diabetes?

Protože glykémie blízké normálu, které nekolísají během dne, jsou velmi důležité pro porod zdravého miminka, doporučujeme frekventní sledování hladin glykémie, v ideálním případě 4-7 x denně. Lačná glykémie by se měla pohybovat mezi 4-5,5 mmol/l, glykémie po jídle do 7,5mmol/l. Je vhodné též vyšetřovat hladinu ketolátek v moči či krvi, přítomnost bílkoviny v moči. O podrobných úpravách dávek inzulínu a o možnostech vyšetřování v průběhu těhotenství se poraďte se svým lékařem.

Bude moje dítě zdravé?

Dítě matky, která se léčí pro diabetes 1. typu je ohroženo: 1. vznikem vývojové vady. Jsou asi 2 – 3 x častější, než v běžné populaci. Tyto vady vznikají tehdy je-li diabetes v době utváření orgánů (tedy v prvních třech měsících těhotenství) špatně stabilizován. Ve spolupráci s gynekology se provádí podrobné vyšetřování plodu, pokud se odhalí závažná vývojová vada, je doporučeno ukončení těhotenství. Plánování těhotenství a stabilizace hladin glykémie ještě před početím, výrazně snižuje riziko vzniku vývojové vady.

2. vznikem tzv. diabetické fetopatie. Jedná se o příznaky, které se vyskytnou u dítěte po porodu a které vznikají v důsledku dlouhodobě zvýšené glykémie ve druhém a třetím trimestru těhotenství. Patří sem velký plod, nezralost orgánů, poporodní hypoglykémie, novorozenecká žloutenka aj. V dospělosti mívají tyto děti sklon k obezitě a rozvoji diabetu 2. typu. Opět ale platí, že normální hladiny glykémie v tomto období vedou též k normálnímu vývoji dítěte.

Jaké riziko přináší těhotenství pro ženu?

Těhotenství může vést k akutnímu rozkolísání diabetu, mohou se objevit či zhoršit pozdní komplikace diabetu, mohou vznikat infekce, nejčastěji záněty močových cest. Je vyšší pravděpodobnost porodnických komplikací. Prevencí je opět stabilizovaná cukrovka, častý monitoring glykémií a kontroly na diabetologii a gynekologii.

Porod se blíží, jak se nejlépe připravit?

Asi 14 dnů před koncem těhotenství, které normálně trvá 40 týdnů, již nedochází k zvyšování dávek inzulínu. I přes to, že dosud probíhalo vše normálně, můžete být v některých nemocnicích hospitalizována asi 1-2 týdny před plánovaným koncem těhotenství. Je to z toho důvodu, že na konci těhotenství může mít miminko akutní problémy, které vyžadují okamžitý lékařský zásah. Proto i když je vše v pořádku, nikde vás nenechají tzv. přenášet. Pokud neporodíte spontánně, je porod vyvolán většinou kolem 38.- 39. týdne těhotenství. Lékaři – porodníci se většinou snaží, aby porod probíhal přirozenou cestou, někdy je ovšem nutný císařský řez. Je častější než v běžné populaci.

Během porodu nemůžete obvyklým způsobem jíst, proto vám bude podávána infuze glukózy (jako zdroj energie) a inzulín. To až do té doby, než začnete normálně jíst a aplikovat si svůj inzulín.

Co se děje po porodu?

Po porodu se velmi rychle vrací vše k normálu, tak jak bylo vedení nemoci před graviditou. Ihned po porodu klesá spotřeba inzulínu většinou na původní dávku, která byla před těhotenstvím. Protože po porodu jste unavená, hodně energie vydáte na péči o miminko a na kojení, je lépe dávky inzulínu příliš nezvyšovat, abyste neměla těžkou hypoglykémii. Až si na novou situaci zvyknete, začnete se zase pořádně starat sama o sebe. Prakticky to znamená, že se vaše glykémie v průběhu dne může dočasně pohybovat kolem 8-12mmol/l. Je doporučováno kojení, pouze pokud dochází k rozvoji nebo zhoršení pozdních komplikací diabetu, které vyžaduje podání léků, je kojení ukončováno.

Kde je nejlépe být sledována?

Ze všech výše jmenovaných důvodů je doporučeno, aby těhotná žena s diabetem 1. typu byla sledována na pracovišti, které má zkušenosti s vedením diabetických těhotenství. Péče má být týmová spolupracujících odborníků: diabetologa, porodníka a neonatologa, edukační a diabetologické sestry. V Praze se jedná například o nemocnici v Motole, u Apolináře či v Podolí. Obdobnou péči poskytují též nemocnice ve velkých městech, kde jsou diabetologická centra. Např. Brno, Hradec Králové, Plzeň, Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Ústí n. Labem, Liberec.

Co říci závěrem?

Díky nejnovějším způsobům léčby diabetu 1. typu a zlepšeným možnostem gynekologicko - porodnického sledování dnes není problémem, aby ženy léčené pro diabetes 1. typu porodily zdravé dítě. Velmi důležité je plánovaní těhotenství tak, aby se žena po stránce metabolické co nejlépe připravila a nedocházelo pak ke komplikacím těhotenství či nemoci samé.

Těhotenství se rozhodně nebojte. Pokud trochu váháte, nezapomeňte, že čím dříve se rozhodnete, tím lépe bude vaše tělo i vaše duše těhotenství snášet.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY