Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Diabetologická ambulance pro těhotné ženy

Diabetologická péče

MUDr. Dagmar Bartášková
pod záštitou prof. MUDr. Milana Kvapila CSc., přednosty interní kliniky FN Motol

Riziko vývoje diabetu

vašeho dítěte můžete konsultovat s MUDr. Kateřinou Štechovou PhD.
 

 

Pro ženy s diabetem 1. typu nabízíme

Kromě základní lékařské péče, která je hrazena z prostředků zdravotního pojištění, nabízíme rozšířenou péči pro těhotné ženy s diabetem mellitem 1. typu. Základní péče znamená léčbu podle standardů české diabetologické společnosti, rozšířená péče zahrnuje navíc některé postupy, které nejsou běžně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Cílem obou je vždy normalizace hladin glykémií tak aby se minimalizovala rizika pro matku a dítě. Vždy by měl být užit takový způsob inzulínové léčby, který dosáhne normálních hodnot krevního cukru. Nejčastější je 4-6 injekcí inzulínu denně, v případě potřeby pak léčba inzulínovou pumpou.

Základní péče zahrnuje

Monitoring glykémií cca 5 x denně, kontrola ketolátek v moči či v krvi (umožňuje včasnější záchyt event. komplikací), nastavení takového inzulínového režimu a inzulínu, který vede ke stabilizaci glykémií (vícečetné denní injekce inzulínu nebo inzulínová pumpa), kontroly podle výsledků 1 x za 2-3 týdny, dietní poradna dle potřeby.

Rozšířená péče zahrnuje navíc

  1. vyšetřování ketolátek z krve (umožňuje včasnější záchyt event. komplikací)
  2. kontinuální vyšetřování hladin krevního cukru po dobu 3-5 dnů, což pomůže zkontrolovat zda dochází ke kolísání hladin glykémií (odhalit např. noční hypoglykémie). Hodnoty glykémií je možno sledovat zpětně až po ukončení měření. Výsledek je užit k úpravě inzulínové terapie. Toto vyšetření by v ideálním případě mělo být provedeno ještě před otěhotněním, protože normalizace hladin glykémie by měla být přítomna již před početím. Kontrolní sledování kontinuálního monitoringu glykémií se poté provádí po úpravě či změně léčby. Monitoring glykémií provádíme 7 x denně. Kontroly podle výsledků 1 x 1-2 týdny a opakované dietní edukace. Možnost 24 hodinové konsultace.
  3. nově od léta 2006 nabízíme možnost tzv. real time monitoringu glykémií. Jedná se o senzor, který je aplikován pod kůži a po dobu maximálně 6 dnů znázorňuje aktuální hladiny glykémie. Podrobnější informace po dohodě možné.
  4. tato rozšířená péče je připravena pro každou ženu, která o ní bude mít zájem.

Gynekologické kontroly

Jsou 1 x za 2-4 týdny podle stupně těhotenství a podle výsledků. Provádíme častější ultrazvuková vyšetření plodu ke kontrole růstu plodu.

Abychom předešli špatně předvídatelným komplikacím na konci těhotenství, jsou ženy asi 10-14 dnů před termínem porodu preventivně hospitalizovány na oddělení rizikového těhotenství. Hospitalizace se uskutečňuje i v případě, že žena nemá žádné obtíže. Náhlé vzniklé komplikace během těhotenství ovšem mohou být důvodem pro akutní hospitalizaci, a to kdykoliv během těhotenství. Pokud porod nezačne spontánně, je lékařsky indukován (vyvolán). Většina žen porodí mezi 38-39 týdnem těhotenství.

 

Pro ženy s těhotenskou cukrovkou nabízíme

Pokud jsou léčeny dietou, jedná se o pravidelné kontroly 1 x 2-3 týdny ke kontrolám hladin krevního cukru a kontrolám plodu pomocí ultrazvuku.

Pokud jsou léčeny inzulínem, je péče a vedení v těhotenství stejná jako pro ženy s diabetem 1. typu.

 

Kontakt

Péče o diabetes

diabetologická poradna pro těhotné ženy s diabetem 1. typu či pro ženy s těhotenskou cukrovkou
Interní klinika FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
4. patro, výtahový uzel D
tel. 224 434 064      
ordinační hodiny: čtvrtek 7.30 - 12.00, v jinou dobu po předchozí domluvě

Gynekologicko porodnická péče

prenatální poradna pro riziková těhotenství
Gynekologicko porodnická klinika FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
5. patro, výtahový uzel D
tel. 224 434 272      
ordinační hodiny: čtvrtek 7.30- 14.00 hodin, v jinou dobu po předchozí domluvě

Riziko vzniku diabetu

Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5

tel: 224 432 089, 224 432 001      
web: http://www.labao.cz, E-mail: info@labao.cz

Léčba neplodnosti

Centrum asistované reprodukce
Gynekologicko porodnická klinika FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
3. patro, výtahový uzel D
tel. 224 434 215     

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY