Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2002

Publikace interní kliniky za rok 2002:

Bartášková, Dagmar - Kvapil, Milan - Charvát, Jiří - Smetanová, Dagmar - Kulovaný, Eduard
Diagnostika a terapie gestačního diabetes mellitus
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 2, 2002, s. 125-128, původní článek

Bartášková, Dagmar - Kvapil, Milan
Náklady na terapii diabetu a pozdních komplikací v ČR
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 5, č. Suppl. 1, 2002, s. 11-11, abstrakt

Bojar, Martin - Černý, Rudolf - Kölbel, František - Šroubek, Jan
Cévní onemocnění mozku a míchy
In: Postgraduální medicína//_, roč. 4, č. 9, 2002, s. 955-961, přehledový článek

Boudík, František - Anger, Zdeněk - Aschermann, Michael - Vojáček, Jan - Tomečková, Marie
Dipridamole Body Surface Potential Mapping: Noninvasive Differentiation of Syndrome X from Coronary Artery Disease
In: Journal of Electrocardiology//0.627, roč. 35, č. 3, 2002, s. 181-191, původní článek

Bruthans, Jan
Sociální faktory a riziko kardiovaskulárních nemocí v ČR
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 7-8, abstrakt

Dítě, P. - Kunovská, M. - Pulgretová, D. - Woznica, V. - Zelenková, Jitka
Dvojitě slepá, randomizovaná multicentrická studie 7-denního eradikačního režimu Helicobacter pylori omeprazolem, clarithromycinem a ornidazolem vs. omeprazolem, clarithomycinem a metronidazolem
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 10, 2002, s. 976-980, původní článek

Dostálová, Petra - Popelová, Jana - Telekes, Petr
Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně v dospělém věku
(autor statě), ČR, 2002, s. 39-39, stať ve sborníku

Drábek, Jiří - Charvát, Jiří - Lochmannová, Jindra - Svoboda, J. - Keil, Radan
Gastrokolická píštěl - komplikace dlouhodobé kortikoterapie
In: Bulletin HPB//_, roč. 10, č. 4, 2002, s. 163-164, kazuistika

Drábek, Jiří - Lochmannová, Jindra - Keil, Radan
Endoskopická léčba benigních stenóz kolorektální oblasti
In: Současná klinická praxe//_, roč. 3, č. 3, 2002, s. 22-23, přehledový článek

Hájek, Petr - Macek, Milan - Ošťádal, Petr - Vojáček, Jan - Alan, David
Pregnancy-associated plasma protein a (PAPP-a) in determination of unstable coronary plaque
In: European Heart Journal//5.153, roč. 23, č. Suppl. 8/9, 2002, s. 293-293, abstrakt

Holá, Dagmar
CMP - celospolečenský problém
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 51-52, 2002, s. 36-37, původní článek

Holá, Dagmar
Dušnost
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 4, 2002, s. 13-15, přehledový článek

Horák, David - Vojáček, Jan - Hájek, Petr - Šváb, Petr - Mates, Martin
Aortální stenóza s nízkým transvalvulárním gradientem spojená s nízkým srdečním výdejem
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 38-40, abstrakt

Hraboš, Vladimír - Vojáček, Jan - Mates, Martin - Hájek, Petr - Malý, Martin
Měření frakční průtokové rezervy myokardu - naše první zkušenosti
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 44-44, abstrakt

Hynek, Karel - Špálová, Ivana - Špatenka, Jaroslav - Mates, Martin
Možnosti použití filtrů v duté žíle u těhotných žen postižených žilním trombembolismem.
In: Sborník lékařský//_, roč. 103, č. 4, 2002, s. 451-454, kazuistika

Charvát, Jiří - Bruthans, Jan - Michalová, Kateřina - Vojáček, Jan - Šimon, Jaroslav
Němá ischemie u asymptomatických nemocných s diabetes mellitus 2. typu a dalšími rizikovými faktory
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 46-47, abstrakt

Charvát, Jiří - Chlumský, Jaromír - Michalová, Kateřina - Bruthans, Jan - Vaněček, Tomáš
Vztah němé ischemie u nemocných s diabetes mellitus 2. typu k přítomnosti diastolické dysfunkce levé komory, změn v karotickém řečišti a funkci endotelu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 5, č. Suppl. 1, 2002, s. 20-21, abstrakt

Charvát, Jiří - Chlumský, Jaromír - Michalová, Kateřina - Kvapil, Milan
The relation of silent ischemia in diabetes mellitus 2nd type to diastolic dysfunction of left ventricle, abnormalities in carotid artery and endotelial function
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Vienna, Austria, 2002, s. 48-48, stať ve sborníku

Charvát, Jiří - Chlumský, Jaromír - Vaněček, Tomáš - Samková, Dagmar - Tylová, Radka
Porovnání klinických a echokardiografických změn u diabetiků 2. typu a nediabetiků s klidovou dušností na podkladě levostranné srdeční slabosti
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 10, 2002, s. 952-955, původní článek

Charvát, Jiří - Kvapil, Milan
Diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 15, 2002, s. 6-12, původní článek

Charvát, Jiří - Kvapil, Milan
Prevence, diagnostika a léčba ischemické choroby srdeční u diabetiků
In: Postgraduální medicína//_, roč. 4, č. 6, 2002, s. 622-628, původní článek

Charvát, Jiří - Stříteský, M. - Semrád, M. - Kvapil, Milan - Vaněček, Tomáš
Porovnání krátkodobých a dlouhodobých výsledků po aortokoronárním bypassu pro ischemickou chorobu srdeční u diabetiků a nediabetiků
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 4, 2002, s. 279-284, původní článek

Charvát, Jiří
Revaskularizační léčba ICHS a diabetes mellitus
In: Postgraduální medicína//_, roč. 4, č. 3, 2002, s. 253-257, původní článek

Chlumský, Jaromír - Holá, Dagmar - Kratochvílová, Renata
Zánětlivé parametry u nemocných s cévní mozkovou příhodou
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 10, 2002, s. 956-958, původní článek

Chlumský, Jaromír - Charvát, Jiří
Common carotid intima-media thickness and distenzibility in diabetics patients
(autor statě///autor statě), Vienna, Austria, 2002, s. 48-48, stať ve sborníku

Chlumský, Jaromír - Charvát, Jiří
Distenzibilita karotické tepny u diabetiků
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa//_, roč. 5, č. Suppl. 1, 2002, s. 21-21, abstrakt

Chlumský, Jaromír - Kratochvílová, Renata
Hluboká žilní trombóza v klinické praxi
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 15, 2002, s. 16-17, původní článek

Chlumský, Jaromír
Antikoagulační léčba u nemocných se srdečním selháním
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 49, 2002, s. 31-31, původní článek

Chlumský, Jaromír
Cévní mozkové příhody a diabetes
(autor kapitoly), Galén, Praha, 2002, s. 61-84, monografie

Chlumský, Jaromír
Postavení echokardiografie a sonografie karotid u nemocných s cévní mozkovou příhodou
In: Současná klinická praxe//_, roč. 3, č. 3, 2002, s. 33-36, původní článek

Janský, L. - Vávra, Vladimír - Kunc, P. - Knížková, I. - Janský, Petr
Skin temperature changes in human induced by local peripheral cooling - use of infrared thermogryphy
In: Physiological Research//1.027, roč. 51, č. 4, 2002, s. 15P-15P, abstrakt

Janský, Petr - Bruthans, Jan
Registr infarktu myokardu v ČR - utopie nebo realita
In: Intervenční a akutní kardiologie//_, roč. 1, č. Suppl. 1, 2002, s. 10-10, abstrakt

Janský, Petr - Janský, L. - Vávra, Vladimír - Slováček, K. - Jandová, D.
Modulation of cardiovascular functions in humans to repeated cooling of lower extremities
In: Physiological Research//1.027, roč. 51, č. 4, 2002, s. 15P-15P, původní článek

Janský, Petr - Janský, L.
Sites and cellular mechanisms of human adrenergic thermogenesis - a review
In: Journal of Thermal Biology//0.765, roč. 27, 2002, s. 269-277, původní článek

Janský, Petr
Akutní kardiologie na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Berlíně 2002
In: Intervenční a akutní kardiologie//_, roč. 1, č. 2, 2002, s. 110-111, VII

Janský, Petr
Zásady přednemocniční léčby akutního srdečního infarktu
In: Intervenční a akutní kardiologie//_, roč. 1, č. Suppl. 1, 2002, s. 9-9, abstrakt

Keil, Radan - Kvapil, Milan
Diabetes a hepatopatie
(autor kapitoly///autor kapitoly), Galén, Praha, 2002, s. 39-59, monografie

Keil, Radan - Šnajdauf, Jiří - Kodet, Roman - Štuj, Jaroslav - Kalousová, Jana
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the diagnosis of extrahepatic biliary atresia - opportunities for effective surgery
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Galén, Praha, 2002, s. 68-68, stať ve sborníku

Keil, Radan - Šnajdauf, Jiří - Kodet, Roman - Štůj, P. - Petrů, Ondřej
The role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the diagnosis of extrahepatic biliary artesia
In: Gut//6.170, roč. 51, č. Suppl. 3, 2002, s. A46-A46, abstrakt

Keil, Radan - Šnajdauf, Jiří - Štuj, Jaroslav - Kalousová, Jana - Petrů, Ondřej
Cysty choledochu u dětí - diagnostika a terapie - vlastní zkušenosti
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Promenáda, Karlovy Vary, 2002, s. 46-46, stať ve sborníku

Keil, Radan - Šnajdauf, Jiří - Štuj, Jaroslav - Kalousová, Jana - Rygl, Michal
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie v dětském a kojeneckém věku
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Ústí nad Labem, 2002, s. 150-150, stať ve sborníku

Keil, Radan
Akutní biliární pankreatitida - ednoskopická terapie ano nebo ne?
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 9, 2002, s. 847-850, původní článek

Kocmichová, Blanka - Szitányi, Mahulena - Šnajdauf, Jiří - Keil, Radan - Kynčl, Martin
Efekt dietetických opatření při pankreatikopatii v dětském věku
(autor kapitoly///autor kapitoly///autor kapitoly///autor kapitoly///autor kapitoly), Zdeněk Zadák, Praha, 2002, s. 55-57, příručka

Kolář, M. - Blahut, L. - Marek, O. - Lochmannová, Jindra
Iniciální antibiotická léčba bakteriálních onemocnění u pacientů v intenzivní péči
In: Anesteziologie a neodkladná péče//_, roč. 13, č. 4, 2002, s. 165-169, původní článek

Kolář, M. - Faber, E. - Lochmannová, Jindra - Papajík, T. - Hubáček, J.
Antibiotická léčba pacientů s febrilní neutropenií
In: Transfuze a hematologie dnes//_, roč. 8, č. 1, 2002, s. 20-24, původní článek

Kvapil, Milan - Bartášková, Dagmar
Gestační diabetes mellitus
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 12, 2002, s. 1115-1122, původní článek

Kvapil, Milan - Mikolajczyk, A. - Ostergaard, A.H. - Shestakova, M.
In patients with poorly controlled Type 2 diabetes, biphasic insulin aspart 30 combined with metformin provides better glycaemic control than sulphonylurea/metformin combination
In: Diabetologia - Abstracts of 38th Annual Meeting of the EASD, Budapest, Hungary, 1-5 September 2002//_, roč. 45, č. Suppl. 2, 2002, s. 13-13, abstrakt

Kvapil, Milan
Diabetologické centrum FN v Motole
In: DIA život//_, č. 4, 2002, s. 4-6, ostatní druhy článků

Kvapil, Milan
Hypertenze a diabetes
(autor statě), Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc, 2002, s. 17-17, stať ve sborníku

Kvapil, Milan
Nová perorální antidiabetika mění strategii léčby diabetu
In: Interní medicína pro praxi//_, roč. 4, č. 1, 2002, s. 19-22, původní článek

Kvapil, Milan
Nové trendy v léčbě diabetu 2. typu umožňují dosáhnout lepších výsledků
In: Interní medicína pro praxi//_, roč. 4, č. 11, 2002, s. 540-542, přehledový článek

Kvapil, Milan
Péče o diabetika v předoperačním a pooperačním období
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 11, 2002, s. 27-28, původní článek

Kvapil, Milan
Úvod
In: Medicína po promoci//_, roč. 3, č. 5, 2002, s. 8-8, VII

Kölbel, František - Bada, Viliam
Studie TIGER - Účinnost a snášenlivost trimetazidinu u geriatrických nemocných s námahovou anginou pectoris
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 7-8, 2002, s. 325-330, původní článek

Kölbel, František
Klinická patofyziologie hypertenze
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 11, 2002, s. 1094-1094, recenze

Kölbel, František
Medicína dneška a zítřka - úvodní slovo
In: Časopis lékařů českých//_, roč. 141, č. 21, příloha, 2002, s. 8-9, VII

Kölbel, František
Němá ischemie myokardu - klasická jednotka, nová fakta
In: The European Cardiologist - Journal by fax//_, roč. 7, č. 2, 2002, s. 1-1, původní článek

Kölbel, František
Oslavy 140. výročí založení Spolku lékařů českých v Praze
In: Časopis lékařů českých//_, roč. 141, č. 21, příloha, 2002, s. 3-5, VII

Kölbel, František
Sto let kardiogramu - ohlédnutí za minulostí, pohled vpřed
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. Suppl. 1, 2002, s. 5-6, VII

Lochmannová, Jindra
Možnosti užití M2A endoskopické kapsle Given Diagnostic Imaging System
In: Bulletin HPB//_, roč. 10, č. 2-3, 2002, s. 73-74, přehledový článek

Malý, Martin
Vliv inzulínové rezistence neointimální tkáňovou proliferaci po implantaci koronárního stentu. Měření intravaskulárním ultrazvukem
In: Journal of Diabetes and Its Complications//0.931, roč. 16, 2002, s. 50-55, překlad článku

Malý, Martin
Workshop intervenční kardiologie 2001
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 1, 2002, s. K4-K5, abstrakt

Martínek, Vojtěch - Matoušovic, Karel - Špatenka, Jaroslav
Objev a užití cyklosporinu v klinické praxi
In: Praktický lékař//_, roč. 82, č. 1, 2002, s. 14-20, přehledový článek

Mates, Martin - Hájek, Petr - Horák, David - Malý, Martin - Hraboš, Vladimír
'Cutting baloon' angioplastika - naše první zkušenosti
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 3, 2002, s. K51-K51, abstrakt

Mates, Martin - Hraboš, Vladimír - Vojáček, Jan - Hájek, Petr - Malý, Martin
Angiograficky hraničně významné koronární stenózy - odložení intervence na základě měření frakční průtokové rezervy myokardu
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 5, 2002, s. 363-367, původní článek

Matoušovic, Karel - Konečný, K. - Městecký, J. - Tomaňa, M. - Novák, J.
IgA nefropatie - význam glykozylace imunoglobulin A pro patogenezi a její klinický obraz
In: Časopis lékařů českých//_, roč. 141, č. 23, 2002, s. 729-734, přehledový článek

Matoušovic, Karel - Konečný, K.
Nové diagnostické a terapeutické metody v nefrologii
In: Causa subita//_, roč. 5, č. 10, 2002, s. 471-472, přehledový článek

Matoušovic, Karel - Martínek, Vojtěch - Kvapil, Milan
Acidobazická rovnováha tělesných tekutin a její kvantitativní, fyzikálně chemické hodnocení
In: Aktuality v nefrologii//_, roč. 8, č. 4, 2002, s. 150-156, přehledový článek

Matoušovic, Karel - Martínek, Vojtěch
Diferenciální diagnostika hematurie a proteinurie glomerulárního původu
In: Postgraduální medicína//_, roč. 4, č. 6, 2002, s. 587-591, původní článek

Matoušovic, Karel - Rossmann, Pavel - Martínek, Vojtěch
Proteinurie a nefrotický syndrom
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 22, 2002, s. 5-8, původní článek

Petrů, Ondřej - Šnajdauf, Jiří - Fryč, Richard - Keil, Radan
Cholangoitida po ERCP - komplikace cholecystolitiázy
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Praha, 2002, stať ve sborníku

Popelová, Jana - Dostálová, Petra - Telekes, Petr - Škovránek, Jan - Belšan, Tomáš
Jaký je stav nemocných operovaných pro koarktaci aorty před 33 lety
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 4, 2002, s. 169-174, původní článek

Popelová, Jana - Frídl, Petr - Hučín, Bohumil - Škovránek, Jan
Doporučení pro diagnostiku a léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 9, 2002, s. K165-K182, původní článek

Popelová, Jana - Niederle, Petr
Vrozené srdeční vady v dospělosti
(autor kapitoly///autor kapitoly), Triton, Praha, 2002, s. 288-301, monografie

Popelová, Jana - Škovránek, Jan - Marek, Jan - Tax, Petr - Hučín, Bohumil
Jaký je osud dospělých s chronickou cyanózou při vrozené srdeční vadě?
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 3, 2002, s. 122-127, původní článek

Popelová, Jana
Sledování kardiotoxicity antracyklinů u dětí a možnosti prevence
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 7, 2002, s. 649-656, recenze

Popelová, Jana
Vrozené srdeční vady postihující pravé srdce - klinický obraz v dospělosti
(autor statě), ČR, 2002, s. 36-36, stať ve sborníku

Popelová, Jana
Vrozené srdeční vady v dospělosti
106 s., Praha, 2002, habilitační spis (doc.)

Rossmann, Pavel - Matoušovic, Karel
Renální biopsie při nefrotickém syndromu - morfologie a interpretace nálezu
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 6, 2002, s. 9-13, původní článek

Rybka, J. - Kvapil, Milan
Nová perorální antidiabetika a současná strategie terapie PAD
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. 6, 2002, s. 517-522, přehledový článek

Semrád, M. - Urban, T. - Vojáček, Jan - Holm, František - Stříteský, M.
Chirurgické řešení vrozené A-V koronaroatriální píštěle
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 99-99, abstrakt

Schwarz, Jan - Keil, Radan - Drábek, Jiří - Hoch, Jiří
Urgentní ERCP
In: Rozhledy v chirurgii//_, roč. 81, č. 6, 2002, s. 304-307, původní článek

Telekes, Petr - Popelová, Jana - Dostálová, Petra - Janoušek, Jan - Hučín, Bohumil
Falotova tetralogie v dospělosti
(autor statě), ČR, 2002, s. 40-40, stať ve sborníku

Teplan, Vladimír - Schück, Otto - Knotek, Antonín - Hajný, Jan - Kvapil, Milan
Enhanced Metabolic Effect of Erythropoetin and Keto Acids in CRF Patients on Low-Protein Diet: Czech Multicenter Study
In: American Journal of Kidney Diseases//3.614, roč. 41, č. 3, 2002, s. S26-S30, původní článek

Vojáček, Jan - Hájek, Petr - Mates, Martin
Reperfuze u akutního infarktu myokardu - ve středu pozornosti je obnova mikrocirkulace
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 6, 2002, s. 272-274, původní článek

Vojáček, Jan - Hájek, T. - Honšk, T. - Horn, M.
Arteria gastroepiplica jako součást vícečetné arteriální revaskularizace myokardu
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 128-128, abstrakt

Vojáček, Jan - Malý, Martin - Hraboš, Vladimír - Mates, Martin - Hájek, Petr
Hladiny tkáňového faktoru a solubilního P-selektinu u nemocných s akutním koronárním syndromem.
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 3, 2002, s. 148-151, původní článek

Vojáček, Jan - Malý, Martin - Hraboš, Vladimír - Mates, Martin - Hájek, Petr
Tissue factor, tissue factor pathway inhibitor and cytoadhesive molecules in patients with acute coronary syndrome
In: European Heart Journal//5.153, roč. 23, č. Suppl. 8/9, 2002, s. 21-21, abstrakt

Vojáček, Jan - Malý, Martin - Mates, Martin - Hraboš, Vladimír - Hájek, Petr
Koncentrace tkáňového faktoru, inhibitoru tkáňového faktoru a P-selektinu u zdravých osob, u stabilní a nestabilní anginy pectoris a u akutního infarktu myokardu
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. Suppl. 4, 2002, s. 127-128, abstrakt

Vojáček, Jan - Malý, Martin - Mates, Martin - Hraboš, Vladimír - Hájek, Petr
Tkáňový faktor, inhibitor tkáňového faktoru a cytoadhezivní molekuly v periferní krvi a v koronárním sinu nemocných s akutním koronárním syndromem.
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 3, 2002, s. K54-K54, abstrakt

Vojáček, Jan - Malý, Martin - Mates, Martin - Semrád, M. - Hájek, Petr
Význam tkáňového faktoru, jeho inhibitoru a cytoadhezivních molekul u nemocných s akutním koronárním syndromem
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 11, 2002, s. K249-K249, abstrakt

Vojáček, Jan
Aktivace hemokoagulace a orgánové komplikace hypertenze
In: Lékařské listy//_, roč. 51, č. 33, 2002, s. 11-11, původní článek

Vojáček, Jan
Inhibitory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa u akutního infarktu myokardu
In: Intervenční a akutní kardiologie//_, roč. 1, 2002, s. 19-20, abstrakt

Vojáček, Jan
K životnímu jubileu prim. MUDr. Pavla Jebavého, CSc.
In: Cor et Vasa//_, roč. 44, č. 7-8, 2002, s. K153-K153, VII

Vojáček, Jan
Koronární problematika na Hypertension Prague 2002
(autor statě), Praha, 2002, s. 65-69, stať ve sborníku

Vojáček, Jan
Úloha elektrokardiografie v diagnostice němé ischemie myokardu
In: Vnitřní lékařství//_, roč. 48, č. Suppl. 1, 2002, s. 56-60, VII

Vojáček, Jan
Vliv inzulínové rezistence neointimální tkáňovou proliferaci po implantaci koronárního stentu. Měření intravaskulárním ultrazvukem - komentář
In: Journal of Diabetes and Its Complications//0.931, roč. 16, 2002, s. 56-57, VII

Vyhnánek, Martin - Keil, Radan
Cizí tělesa v GIT
(autor kapitoly///autor kapitoly), Galén, Praha, 2002, s. 87-89, učebnice VŠ

Zelenková, Jitka - Lukáš, K.
Funkční poruchy a Helicobacter pylori
(autor kapitoly///autor kapitoly), Grada Publishing a.s., Praha, 2002, s. 132-140, monografie

Zelenková, Jitka - Součková, Anna - Kvapil, Milan - Souček, A. - Vejvalka, Jan
Helicobacter pylori a diabetes mellitus
In: Časopis lékařů českých//_, roč. 141, č. 18, 2002, s. 575-577, původní článek

Zelenková, Jitka - Vejvalka, Jan - Holá, Dagmar - Segethová, Jitka - Pavelková, Z.
Pracovní text z interní propedeutiky (rozšířená verze 2002)
Praha, 2002, datový soubor

Zelenková, Jitka
Helicobacter pylori u nonulcerozní dyspepsie a gastroezofageálního refluxu
In: Causa Subita//_, roč. 5, č. 7, 2002, s. 301-302, původní článek

Šimek, S. - Aschermann, Michael - Vojáček, Jan - Holm, František - Humhal, J.
How does the primary PTCA affects the long term prognosis of the diabetic patients
In: European Heart Journal//5.153, roč. 23, č. Suppl. 1, 2002, s. 171-171, abstrakt

Šimon, Jaroslav
Vazovagální synkopa
In: Iatrike techne//_, roč. 1, č. 6, 2002, s. 60-61, původní článek

Šimša, Jaromír - Leffler, Jan - Schwarz, Jan - Vajtrová, Renata - Keil, Radan
Karcinom žaludku - koncept sentinelové uzliny: první zkušenosti
In: Rozhledy v chirurgii//_, roč. 81, č. 6, 2002, s. 312-315, původní článek

Štuj, Jaroslav - Šimsová, Magdalena - Kocmichová, Blanka - Šnajdauf, Jiří - Keil, Radan
Poranění jater u dětí - 10tileté zkušenosti
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Rožnov pod Radhoštěm, 2002, s. 30-30, stať ve sborníku

Štuj, Jaroslav - Šimsová, Magdalena - Kučera, Alexandr - Šnajdauf, Jiří - Keil, Radan
Pediatric Liver Injuries: 10-Years Experience
(autor statě///autor statě///autor statě///autor statě///autor statě), Galén, Praha, 2002, s. 17-17, stať ve sborníku

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY