Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2006

Publikace interní kliniky za rok 2006:

Bartoníčková, Kateřina; Bébrová, Eliška; Beneš, Jiří; Čížek, Jindřich; Dostál, Václav; Galský, Jan; Horáčková, Miroslava; Chmelík, Václav; Jindrák, Vlastimil; Karen, Igor; Kolář, Milan; Kolská, Monika; Kolský, Alexander; Marek, Jiří; Marešová, Vilma; Matouškova, Michaela; Nyč, Otakar; Urbášková, Pavla.

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči. [přehledový článek]. In: Praktický lékař, 2006, 86, 8, s. 429-438, ISSN 0032-6739.

 
Doležalová, Lucie; Kvapil, Milan; Galandáková, Ivana.

Odlišnosti diabetické nohy. [přehledový článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, S3, s. 58-60, ISSN 0042-773X.
 
Drábek, Jiří.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Komplikace endoskopického vyšetření. s. 149-153.

 
Drábek, Jiří.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Terapeutické zákroky v horní části GIT. s. 128-148.

 Drábek, Jiří; Keil, Radan; Charvát, Jiří; Kratochvíl, J; Chudý, Jakub.

Endoskopická léčba pankreatického ascitu. [kazuistika]. In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, 60, 3, s. 127-129, ISSN 1213-323X.
 
Hollay, Erik; Piťhová, Pavlína; Kvapil, Milan.

Diabetes mellitus a hypertenze. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2006, 8, 5, s. 219-222, ISSN 1212-7299.
 
Horáčková, Miroslava.

Analgetická nefropatie. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2006, 8, 2, s. 213-216, ISSN 1212-4184.
 
Horáčková, Miroslava.

Praktická nefrologie. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1122-2. Ischemická choroba ledvin. s. 199-210.

 
Horáčková, Miroslava; Schück, Otto; Komers, Radko; Teplan, Vladimír; Charvát, Jiří; Kvapil, Milan.

Vliv specifické inhibice cykloxygenázy 2 na ledvinové funkce u starších pacientů s poruchou ledvinové funkce. [přehledový článek]. In: Časopis lékařů českých, 2006, 145, 10, s. 777-781, ISSN 0008-7335.
 
Horáčková, Miroslava; Šafářová, Radka.

Močový sediment (vyšetřovací technika a interpretace nálezu klinickým nefrologem). [přehledový článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2006, 12, 4, s. 118-127, ISSN 1210-955X.
 
Hrašková, M.; Michelová, Z.; Pafčugová, Jana; Horáčková, Miroslava; Kvapil, Milan; Matoušovic, Karel.

IgA nefropatie, nejčastější primární glomerulonefritida. [původní článek]. In: Praktický lékař, 2006, 86, 2, s. 80-82, ISSN 0032-6739.
 
Hrdlička, Luděk.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Analgosedace a lokální anestezie hltanu. s. 60-65.

 
Hrdlička, Luděk.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Příprava pacienta a jeho sledování - monitorace. s. 66-71.

 
Hrdlička, Luděk; Šťovíček, Jan; Keil, Radan; Pafko, Pavel; Hurychová, Iva.

Obtížná diagnostika nitrobřišního karcinomu. [kazuistika]. In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, 60, 1, s. 26-28, ISSN 1213-323X.
 
Charvát, Jiří; Linke, Zdeněk; Horáčková, Miroslava; Prausová, Jana.

Implantation of central venous ports with catheter insertion via the right internal jugular vein in oncology patients - single center experience. [původní článek]. In: Supportive care in cancer, 2006, 14, 11, s. 1162-1165, ISSN 0941-4355.
 
Charvát, Jiří; Michalová, Kateřina; Chlumský, Jaromír; Horáčková, Miroslava; Valenta, Z; Žďárská - Janíčková, Denisa.

The significance of carotid artery plaques in the detection of coronary artery disease in asymptomatic type 2 diabetic patients. [původní článek]. In: Journal of International Medical Research, 2006, 34, 1, s. 13-20, ISSN 0300-0605.
 
Chlumský, Jaromír; Bojar, Martin; Šváb, Přemysl; Bruthans, Jan.

Transoesophageal echocardiography in patients with stroke and low risk of embolic etiology. [původní článek]. In: Neuroradiology Journal, 2006, 19, 3, s. 394-399, ISSN 1120-9976.
 
Chlumský, Jaromír; Charvát, Jiří.

Echocardiography and carotid sonography in diabetic patients after cerebrovascular attacks. [původní článek]. In: Journal of International Medical Research, 2006, 34, 6, s. 689-694, ISSN 0300-0605.
 
Chudý, Jakub.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Odběr biologického materiálu. s. 86-88.

 
Chudý, Jakub; Keil, Radan; Drábek, Jiří; Pročke, J; Hrdlička, Luděk; Šťovíček, Jan.

Úspěšná konzervativní terapie traumatické léze pankreatického vývodu. [přehledový článek]. In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, 60, 2, s. 94-96, ISSN 1213-323X.
 
Keil, Radan.

Gastroiskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Dezinfekce flexibilních endoskopů. s. 50-53.

 
Keil, Radan , et al.

Gastroskopie. [monografie]. 1. Praha : Maxdorf, 2006. 164 s. ISBN 80-7345-106-9.
 
Keil, Radan.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Organizace endoskopické jednotky a personálu, prostorové uspořádání. s. 54-59.

 
Keil, Radan; Hrdlička, Luděk; Šťovíček, Jan.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Gastroskopie - technika vyšetření. s. 72-85.

 
Kodetová, Daniela; Šimša, Jaromír; Leffler, Jan; Hrdlička, Luděk; Keil, Radan.

Diagnostika tumorů pankreatu pomocí cílené biopsie kontrolované lineárním endosonografem. [původní článek]. In: Bulletin HPB, 2006, 14, 3, s. 104-107, ISSN 1210-6755.
 
Kölbel, František.

Elektrokardiografie - ctihodná stará dáma nebo užitečná pomocnice? [popularizující článek]. In: Cor et Vasa, 2006, 48, 10, s. K194-K194, ISSN 0010-8650.
 
Kölbel, František.

Vnitřní lékařství. 3. Praha : Karolinum a Galén, 2006. ISBN 80-246-1252-6. Vrozené srdeční vady v dospělosti. s. 275-283.

 
Komers, Radko; Kvapil, Milan.

Praktická nefropatie. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1122-2. Diabetická nefropatie. s. 269-295.

 
Kotaška, Karel; Popelová, Jana; Tišerová, Marie; Telekes, Peter; Vrzáňová, Marie; Bronský, Jiří; Halačová, Milada; Kukačka, Jiří; Průša, Richard.

NT-proBNP and BNP values in cardiac patients with different degree of left ventricular systolic dysfunction. [původní článek]. In: Biomedical Papers, 2006, 150, 1, s. 125-130, ISSN 1213-8118.
 
Kotaška, Karel; Popelová, Jana; Tišerová, Marie; Telekes, Peter; Vrzáňová, Marie; Bronský, Jiří; Halačová, Milada; Kukačka, Jiří; Průša, Richard.

The Relevance of brain natriuretic peptides investigation in various cardiovascular diseases. [původní článek]. In: Biomedical Papers, 2006, 150, 1, s. 285-288, ISSN 1213-8118.
 
Kvapil, Milan. 42. výroční kongres EASD.

Rosiglitazon v prevenci diabetu mellitus - studie DREAM. [přehledový článek]. In: Lékařské listy, 2006, 67, 18, s. 32-32, ISSN 0044-1996.
 
Kvapil, Milan.

Diabetes a deprese. [přehledový článek]. In: Lékařské listy, 2006, 67, 1, s. 16-16, ISSN 0044-1996.
 
Kvapil, Milan.

Diabetes melllitus ve schématech a obrazech. [CD]. [CD]. Praha: REKESh Comp, ISBN 80-969114-9-X.
 
Kvapil, Milan.

Klinický význam využití inzulinového aplikátoru pro zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu. [popularizující článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, S3, s. 7-9, ISSN 0042-773X.
 
Kvapil, Milan.

Možnosti prevence kardiovaskulárních onemocnění u diabetes mellitus. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2006, 8, supll. 3, s. 41-49, ISSN 1212-4184.
 
Kvapil, Milan.

Rosiglitazonum/metforminum - fixní kombinace. [původní článek]. In: Remedia, 2006, 16, 2, s. 133-141, ISSN 0862-8947.
 
Kvapil, Milan; Hollay, Erik; Piťhová, Pavlína.

Diabetes mellitus a hypertenze. [původní článek]. In: Medicína po promoci, 2006, 7, 1, s. 52-58, ISSN 1212-9445.
 
Kvapil, Milan; Perušičová, Jindřiška.

Postprandiální glykémie. [monografie]. 1. Praha : Triton, 2006. 226 s. ISBN 80-7254-785-2.
 
Kvapil, Milan; Rušavý, Z.

Fibráty po studii FIELD - více otazníků než odpovědí. [přehledový článek]. In: Sestra v diabetologii, 2006, 2, 1, s. 21-22, ISSN 1801-2809.
 
Kvapil, Milan; Swatko, Alexandr; Hilberg, C; Shestakova, Maria.

Biphasic insulin aspart 30 plus metformin: an effective combination in type 2 diabetes. [původní článek]. In: Diabetes, Obesity and Metabolism, 2006, 8, 1, s. 39-48, ISSN 1462-8902.
 
Kvapil, Milan; Žďárská - Janíčková, Denisa.

Léčba inzulínem u diabetu 2. typu a postprandiální glykemie. [přehledový článek]. In: Farmakoterapie, 2006, 2, 1, s. 87-100, ISSN 1801-1209.
 
Lischke, R.; Simonek, J.; Matoušovic, Karel; Stolz, A.J.; Schutzner, J.; Vojáček, Jan; Burkert, Jan; Davidova, R.; Pafko, P.

Initial single-center experience-with sirolimus after lung transplantation. [původní článek]. In: Transplantation Proceedings, 2006, 38, 9, s. 3006-3011, ISSN 0041-1345.
 
Lochmannová, Jindra.

Problematika nejčastějších infekcí ve vnitřním lékařství. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2006, 8, 3, s. 128-129, ISSN 1212-7299.
 
Marečková, O.; Teplan, Vladimír; Schück, Otto , et al.

Vliv transplantace ledviny na sérové hladiny produktů pokročilé glykace. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2006, 12, 3, s. 93-97, ISSN 1210-955X.
 
Matoušovic, Karel.

Morbus Berger. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2006, 8, 2, s. 184-187, ISSN 1212-4184.
 
Matoušovic, Karel.

Poruchy hospodaření s vodou a sodíkem: dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2006, 12, 3, s. 73-80, ISSN 1210-955X.
 
Matoušovic, Karel. Prof. MUDr. Karel Opatrný Jr., DrSc.

June 4, 1954 to March 9, 2006. [popularizující článek]. In: Blood Pressure Research, 2006, 29, 4, s. 265-266, ISSN 1420-4096.
 
Matoušovic, Karel; Mestecky, J. Alabamská univerzita v Birminghamu. [popularizující článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2006, 12, 1, s. 15-17, ISSN 1210-955X.
 
Matoušovic, Karel; Mestecky, J; Tomana, M; Novak, J.

Imunoglobulin A a choroby ledvin. [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, 4, s. 256-262, ISSN 0042-773X.
 
Matoušovic, Karel; Novák, Jan; Yanagihara, Takeshi; Tomana, Milan; Moldoveanu, Zina; Kulhavy, Rose; Julian, Bruce A.; Konečný, Karel; Městecký, Jiří.

IgA-containing immune complexes in the urine of IgA nephropathy patients. [původní článek]. In: Nephrology, Dialysis, Transplantation, 2006, 21, 9, s. 2478-2484, ISSN 0931-0509.
 
Matoušovic, Karel; Špatenka, Jaroslav.

Rekurence onemocnění, které způsobilo zánik vlastních ledvin, v transplantované ledvině. [kazuistika]. In: Orgánové transplantácie, 2006, 2, 3-4, s. 11-15,
 
Pafčugová, Jana; Hrašková, M.; Matoušovic, Karel; Kvapil, Milan; Páleníčková, Jana.

Jsou chronická onemocnění ledvin a poruchy ledvinné funkce na standardním lůžku interních oborů dostatečně diagnostikovány? [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, 4, s. 308-312, ISSN 0042-773X.
 
Pelikánová, Michala.

Diabetologie 2006. 1. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-882-4. Nealkoholická steatohepatitida. s. 133-158.

 
Pelikánová, Michala; Horáčková, Miroslava.

Neuropatie jako diferenciálně diagnostický problém. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2006, 4, 1, s. 12-14, ISSN 1214-231X.
 
Pelikánová, Michala; Charvát, Jiří.

Četné závažné hypoglykémie u pacientů s postresekčním postprandiálním hypoglykemickým syndromem. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2006, 4, 1, s. 15-17, ISSN 1214-231X.
 
Perušičová, Jindřiška.

Analoga inzulínu. [přehledový článek]. In: Klinická farmakologie a farmacie, 2006, 20, 1, s. 12-15, ISSN 1212-7973.
 
Perušičová, Jindřiška.

Analoga inzulínu. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2006, 8, 4, s. 185-189, ISSN 1212-7299.
 
Perušičová, Jindřiška , et al.

Co je nového na cestě od diabezity po kardiabetes. [monografie]. 1. Praha : Geum, 2006. 186 s. ISBN 80-86256-48-0.
 
Perušičová, Jindřiška.

Desatera léčby perorálními antidiabetiky. [monografie]. 2. Praha : Triton, 2006. 87 s. ISBN 80-7254-870-0.
 
Perušičová, Jindřiška.

Co je nového na cestě od diabezity po kardiabetes. 1. Praha : Geum, 2006. Sborník. ISBN 80-86256-48-0. Diabetes mellitus 2. typu. s. 97-113.

 
Perušičová, Jindřiška.

Dlouze působící analoga inzulínu v léčbě diabetes mellitus. Část I: glargine. [přehledový článek]. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2006, 9, 3, s. 96-103, ISSN 1211-9326.
 
Perušičová, Jindřiška.

Dlouze působící analoga inzulínu v léčbě DM. II. část: detemir. [přehledový článek]. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2006, 9, 4, s. 164-170, ISSN 1211-9326.
 
Perušičová, Jindřiška.

Exenatid. [přehledový článek]. In: Farmakoterapie, 2006, 2, 1, s. 7-8, ISSN 1801-1209.
 
Perušičová, Jindřiška.

Inzulínová léčba u nemocných cukrovkou: historie a současnost. [přehledový článek]. In: Sestra v diabetologii, 2006, 2, 1, s. 4-5, ISSN 1801-2809.
 
Perušičová, Jindřiška.

Diabetologie 2006. 1. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-882-4. Metformin - jeho úloha jako perorálního antidiabetika. s. 11-78.

 
Perušičová, Jindřiška.

Metformin, inzulínová rezistence a kardiovaskulární riziko. [přehledový článek]. In: Farmakoterapie, 2006, 2, 1, s. 55-60, ISSN 1801-1209.
 
Perušičová, Jindřiška.

Co je nového na cestě od diabezity po kardiabetes. 1. Praha : Geum, 2006. Sborník. ISBN 80-86256-48-0. Prediabetes. s. 117-125.

 
Perušičová, Jindřiška.

Diabetologie 2006. 1. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-882-4. Předmluva. s. 9-10.

 
Perušičová, Jindřiška; Bělobrádková, Jana; Pelikánová, Michala; Piťhová, Pavlína , et al.

Diabetologie. [monografie]. 1. Praha : TRITON, 2006. 158 s.
 
Perušičová, Jindřiška; Doležal, T. Glimepirid.

[přehledový článek]. In: Farmakoterapie, 2006, 2, 2, s. 175-181, ISSN 1801-1209.
 
Piťhová, Pavlína.

Akutní komplikace diabetes mellitus. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2006, 8, 12, s. 523-525, ISSN 1212-7299.
 
Piťhová, Pavlína.

Inkretinové hormony a úloha inkrretin-mimetik v léčbě diabetes mellitus 2. typu. [původní článek]. In: Remedia, 2006, 16, 2, s. 174-177, ISSN 0862-8947.
 
Piťhová, Pavlína.

Inzulín a novinky v léčbě inzulínem. [původní článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2006, 8, 1, s. 9-13, ISSN 1212-7299.
 
Piťhová, Pavlína.

Léčba perorálními antidiabetiky. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2006, 8, 4, s. 190-196, ISSN 1212-7299.
 
Piťhová, Pavlína.

Makrovaskulární komplikace diabetes mellitus (makroangiopatie). [přehledový článek]. In: New EU Magazene of Medicine, 2006, 1, 2, s. 10-12, ISSN 1802-1298.
 
Piťhová, Pavlína.

Diabetologie 2006. 1. Praha : Triton, 2006. ISBN 80-7254-882-4. Syndrom diabetické nohy - závažná komplikace u pacientů s diabetes mellitus. s. 97-132.

 
Piťhová, Pavlína; Šťovíček, Jan.

Méně obvyklý způsob redukční léčby u pacientky s diabetes mellitus 2. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2006, 4, 1, s. 10-11, ISSN 1214-231X.
 
Pročke, J; Šťovíček, Jan; Keil, Radan; Prusík, Filip.

Spontánní bakteriální peritonitida nádorového ascitu vyvolaná Nocardia spp. [kazuistika]. In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, 60, 2, s. 91-93, ISSN 1213-323X.
 
Pročke, M.; Šťovíček, Jan.

Gastroskopie. 1. Praha : Maxdorf, 2006. ISBN 80-7345-106-9. Endoskopické nálezy při esfagogastro-duodenoskopii. s. 89-127.

 
Reiterová, J.; Ryšavá, R.; Urbanová, M.; Štekrová, J.; Merta, M.; Schück, Otto; Tesař, V.

Mutační analýza u pacientů s Gitelmanovým syndromem. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2006, 12, 4, s. 109-114, ISSN 1210-955X.
 
Schück, Otto.

Je nutný 24-hodinový sběr moči pro přesné stanovení proteinurie a glomerulární filtrace? [původní článek]. In: Postrgraduální nefrologie, 2006, 4, 3, s. 34-34, ISSN 1214-178X.
 
Schück, Otto.

Klinická nefrologie. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0503-6. Poruchy metabolismu vody a elektrolytů. s. 105-178. 


Schück, Otto; Engliš, Miroslav; Horáčková, Miroslava; Tesař, Vladimír.

Klinická nefrologie. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0503-6. Vyšetřovací metody. s. 63-104.

 
Schück, Otto; Teplan, Vladimír.

Praktická nefrologie. 2. Praha : GRADA, 2006. ISBN 80-247-1122-2. Poruchy metabolismu vody a elektrolytů. s. 77-92.

 
Schück, Otto; Teplan, Vladimír; Skibová, J.; Štollová, M.

Možnosti posouzení glomerulární filtrace na podkladě predikačních vzorců u obézních jedinců s chronickým renálním onemocněním. [původní článek]. In: Časopis lékařů českých, 2006, 145, 10, s. 772-776, ISSN 0008-7335.
 
Szabó, Marcela; Pelíšková, Pavlína; Kvapil, Milan; Matouš, Miloš.

Možnosti moderní farmakoterapie diabetu 2. typu - převod z inzulínu na perorální antidiabetika. [popularizující článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, S3, s. 10-12, ISSN 0042-773X.
 
Szabó, Marcela; Pelíšková, Pavlína; Kvapil, Milan; Matouš, Miloš.

Význam komplexní léčby obézního diabetika 2. typu s plně rozvinutým syndromem inzulínové rezistence. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2006, 4, 4, s. 10-11, ISSN 1214-231X.
 
Šnajdauf, Jiří; Petrů, Ondřej; Pýcha, Karel; Rygl, Michal; Kalousová, Jana; Keil, Radan; Kodet, Roman.

Porcelain gallbladder with extrahepatic bile duct obstruction in a child. [původní článek]. In: Pediatric Surgery International, 2006, 22, 3, s. 293-296, ISSN 0179-0358.
 
Teplan, Vladimír; Horáčková, Miroslava; Bartoníčková, Kateřina.

Praktická nefrologie. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1122-2. Tubulointersticiální nefritidy. s. 211-249.

 
Teplan, Vladimír; Horáčková, Miroslava; Engliš, Miroslav; Schück, Otto; Peregrin, Jan; Koranda, Pavel; Stříž, Ilja.

Praktická nefrologie. 1. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1122-2. Diagnostika renálních onemocnění. s. 25-44.

 
Teplan, Vladimír; Hyánek, J.; Vítko, Štěpán; Poledne, R.; Schück, Otto. Hyperhomocystenemia in obese renal transplant patients. [původní článek]. In: Klin Biochem Metabol, 2006, 35, 14, s. 17-20, ISSN 1210-7921.
 
Teplan, Vladimír; Schück, Otto; Hanzal, V.; Hajný, J.; Horáčková, Miroslava , et al.

Obezita a progrese chronické renální insuficience: česká dlouhodobá prospektivní randomizovaná dvojitě slepá multicentrická studie. [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, 6, s. 571-576, ISSN 0042-773X.
 
Teplan, Vladimír; Schück, Otto; Racek, Pavel; Široká, R. , et al.

Metabolický syndrom po transplantaci ledviny: asymetrický dimethylarginin a adipocytokiny. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2006, 12, 3, s. 81-86, ISSN 1210-955X.
 
Zamrazil, Václav; Pálová, Sabina; Holá, Dagmar.

Význam kombinace změn fibrinogenu, mikro/makroalbuminurie a ateromatźy v karotickém řečišti pro posouzení rizika abnormálního nálezu zátěžového SPECT myokardu u asymptomatických diabetiků 2. typu. [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2006, 52, 2, s. 119-123, ISSN 0042-773X.
 
Zelenková, Jitka.

Helicobacter pylori. [přehledový článek]. In: Causa subita, 2006, 9, 5, s. 177-178, ISSN 1212-0197.
 
Žďárská - Janíčková, Denisa; Doležalová, Lucie; Žákovičová, Eva; Kvapil, Milan.

Nové postupy při léčbě metabolického syndromu u diabetu 2. typu. [původní článek]. In: Lékařské listy, 2006, 55, 18, s. 20-23, ISSN 0044-1996.
 
Žďárská - Janíčková, Denisa; Kvapil, Milan.

Rimonabant. [přehledový článek]. In: Farmakoterapie, 2006, 2, 1, s. 9-12, ISSN 1801-1209.
 
Žďárská - Janíčková, Denisa; Piťhová, Pavlína.

Užití inzulínových analog u diabetické nefropatie vedoucí k chronické renální insuficienci. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2006, 4, supll. 1, s. 19-20, ISSN 1214-231X.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY