Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2012

Buller, HR; Prins, MH; Lensing, AWA; Decousus, H; Jacobson, BF; Minar, E; Chlumský, Jaromír; Verhamme, P; Wells, P; Agnelli, G; Cohen, A; Berkowitz, SD; Bounameaux, H; Davidson, BL; Misselwitz, F; Gallus, AS; Raskob, GE; Schellong, S; Segers, A. Oral Rivaroxaban for the Treatment of Symptomatic Pulmonary Embolism. [původní článek]. In: New England Journal of Medicine, 2012, 366, 14, s. 1287-1297, ISSN 0028-4793.
(id: 8048, vytvořeno: 2013-01-29 16:12:04, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 53.298, RIV)

Derumeaux, G; Ernande, L; Serusclat, A; Servan, E; Bruckert, E; Rousset, H; Senn, S; Gaal, L; Picandet, B; Gavini, F; Moulin, P; Kvapil, Milan; Ammini, AC; Mithal, A; Chowdhury, S; Paramesh, S; Chandratreya, SA; Ben, Slama, C; Achour, A; Blouza, S; Chaieb, L; Djait, F; Mazghani, S; Jaballah, I; Kacem, M; Rokbani, L; Salambo, E; Slimane, H; Zidi, B; Lichiardopol, R; Panus, C; Paveliu, F; Popescu, A; Pop, L; Graur, M; Distiller, L; van, Rensburg, J; Engelbrecht, I; Lakha, I; Moore, R; Vawda, F; Burgess, L; Blignaut, S; Wellmann, H; Nortje, H; Kaplan, H. , et al. Echocardiographic Evidence for Valvular Toxicity of Benfluorex: A Double-Blind Randomised Trial in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. [původní článek]. In: PLoS One, 2012, 7, 6, s. e38273-e38273, ISSN 1932-6203.
(id: 8585, vytvořeno: 2013-03-07 16:20:15, naposledy změněno: 2013-03-07 16:27:48, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 4.092, RIV)

Drábek, Jiří; Pročke, Michal; Šťovíček, Jan. Vybrané kapitoly z hepatologie. [učebnice VŠ]. 1. Praha : Karolinum, 2012. 68 s. ISBN 978-80-246-1971-2.
(id: 8680, vytvořeno: 2013-03-14 13:36:41, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Fajtlová, Vendula; Honka, Marek; Šťovíček, Jan; Scheinost, Michal; Pátková, Helena. Diagnostika etiologie septického stavu u extrémně obézní pacientky s diabetes mellitus. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 2, s. 33-35, ISSN 1214-231X.
(id: 8540, vytvořeno: 2013-03-04 16:52:04, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Fajtlová, Vendula; Scheinost, Michal; Pátková, Helena. Efekt léčby liraglutidem u nemocné s diabetes mellitus 1. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 4, s. 6-7, ISSN 1214-231X.
(id: 8539, vytvořeno: 2013-03-04 11:22:56, naposledy změněno: 2013-03-04 16:47:40, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Fencl, Filip; Malina, Michal; Stará, Veronika; Zieg, Jakub; Mixová, Dana; Seeman, Tomáš; Bláhová, Květa. Discordant expression of a new WT1 gene mutation in a family with monozygotic twins presenting with congenital nephrotic syndrome. [původní článek]. In: European Journal of Pediatrics, 2012, 171, 1, s. 121-124, ISSN 0340-6199.
(id: 8012, vytvořeno: 2013-01-29 12:19:18, naposledy změněno: 2013-04-10 08:40:51, vlastník záznamu: 2LF//Pediatrická klinika, i.f.: 1.879, RIV)

Foglarová, Z; Keil, Radan; Kvapil, Milan; Hollay, Erik; Nechvátal, Antonín; Tyburec, Jaromír. Nález v podkoží vg periumbilikální krajině by neměl být přehlédnut. [kazuistika]. In: Gastroenterologie a hepatologie, 2012, 66, 5, s. 383-383, ISSN 1804-7874.
(id: 8895, vytvořeno: 2013-04-12 15:02:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Galandáková, Iva; Janíčková Žďárská, Denisa. Význam a vliv monitorace glykemií pomocí senzoru na kompenzaci diabetu u pacientky s diabetes mellitus 1. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 3, s. 9-10, ISSN 1214-231X.
(id: 8538, vytvořeno: 2013-03-04 10:57:41, naposledy změněno: 2013-03-17 17:12:25, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Grossmann, Vojtěch; Honka, Marek; Hollay, Erik; Šťovíček, Jan. Asociace perniciózní anemie a karcinoidu žaludku s diabetem 1. typu – aneb autoimunita s poruchou lokální hormonální regulace v praxi. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 4, s. 26-28, ISSN 1214-231X.
(id: 8537, vytvořeno: 2013-03-04 10:54:21, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Havlín, Jan; Matoušovic, Karel; Schück, Otto; Charvát, Jiří; Horáčková, Miroslava. The use of sodium-chloride difference and chloride-sodium ratio in the evaluation of metabolic acidosis in critically ill patients. [letter]. In: European Journal of Pediatrics, 2012, 171, 11, s. 1719-1719, ISSN 0340-6199.
(id: 8251, vytvořeno: 2013-02-01 22:12:14, naposledy změněno: 2013-02-04 01:11:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 1.879, RIV)

Hellerová, Pavlína; Piťhová, Pavlína; Honka, Marek. Vliv kombinační léčby liraglutidem a intenzifikovaným inzulínovým režimem s inzulínovými analogy na kompenzaci diabetes mellitus 2. typu u nemocného po transplantaci srdce. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 4, s. 8-9, ISSN 1214-231X.
(id: 8536, vytvořeno: 2013-03-04 10:45:29, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Hloch, Ondřej; Charvát, Jiří. Akutní intoxikace mědí při suicidiálním pokusu. [kazuistika]. In: Vnitřní lékařství, 2012, 58, 4, s. 325-328, ISSN 0042-773X.
(id: 8356, vytvořeno: 2013-02-13 10:41:04, naposledy změněno: 2013-03-18 08:33:21, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Hloch, Ondřej; Charvát, Jiří; Masopust, Jan; Havlín, Jan. Lactic acidosis in medical ICU - the role of diabetes mellitus and metformin. [původní článek]. In: Neuroendocrinology Letters, 2012, 33, 8, s. 792-795, ISSN 0172-780X.
(id: 8892, vytvořeno: 2013-04-12 14:37:03, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 1.296, RIV)

Hollay, Erik; Janíčková Žďárská, Denisa. Těžká nerozpoznaná hypoglykemie po neplánované fyzické námaze a požití alkoholu u diabetika 1. typu dokumentovaná záznamem CGMS. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 2, s. 29-30, ISSN 1214-231X.
(id: 8535, vytvořeno: 2013-03-04 10:40:44, naposledy změněno: 2013-03-17 17:12:59, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Honka, Marek. Komentář ke studii "Saxagliptin v přídatné léčbě pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem 2. typu léčených samostatným inzulínem nebo inzulínem s metforminem". [ostatní druhy článků]. In: Farmakoterapie, 2012, 8, 1, s. 125-125, ISSN 1801-1209.
(id: 8817, vytvořeno: 2013-04-06 18:21:44, naposledy změněno: 2013-04-12 13:01:50, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Honka, Marek. Trendy v selfmonitoringu diabetu. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2012, 14, Příloha 3, s. 19-22, ISSN 1212-4184.
(id: 8485, vytvořeno: 2013-03-03 20:31:35, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Horáčková, Miroslava. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Hodnocení patologického močového nálezu s přihlédnutím k diagnˇoze glomerulonefritidy. s. 34-55.
(id: 8819, vytvořeno: 2013-04-06 20:15:04, naposledy změněno: 2013-04-09 13:22:16, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Horáčková, Miroslava. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Infekce močového traktu. s. 165-187.
(id: 8822, vytvořeno: 2013-04-07 12:38:44, naposledy změněno: 2013-04-09 13:23:47, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Horáčková, Miroslava. Kardiorenální syndrom rezistentní na diuretickou terapii: alternativní způsoby léčby. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2012, 18, 4, s. 137-140, ISSN 1210-955X.
(id: 8384, vytvořeno: 2013-02-15 12:16:24, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Horáčková, Miroslava. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Nefrologická problematika u jedinců s chronickou bolestí a chronickým abúzem analgetik. s. 157-164.
(id: 8821, vytvořeno: 2013-04-07 11:58:19, naposledy změněno: 2013-04-09 13:24:41, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Horáčková, Miroslava; Burgerová, Šárka; Hrašková, Markéta. Preventivní nefrologiue v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Nefrologická problematika u nemocných s hypertenzí. s. 114-135.
(id: 8820, vytvořeno: 2013-04-07 11:28:51, naposledy změněno: 2013-04-09 13:28:03, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Horáčková, Miroslava; Schück, Otto; Matoušovic, Karel. Preventivní nefrologie v příkladech. [učebnice VŠ]. 1. Praha : Karolinum, 2012. 191 s. ISBN 978-80-246-1540-0.
(id: 8677, vytvořeno: 2013-03-14 10:57:14, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Horáčková, Miroslava; Schück, Otto; Matoušovic, Karel , et al. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Základní vyšetřovací metody v nefrologii. s. 5-33.
(id: 8818, vytvořeno: 2013-04-06 18:57:18, naposledy změněno: 2013-04-09 13:31:45, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Charvát, Jiří. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. 24hodinové monitorování krevního tlaku u diabetiků - proč je indikovat. s. 173-178.
(id: 8825, vytvořeno: 2013-04-07 13:11:50, naposledy změněno: 2013-04-09 14:02:09, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Charvát, Jiří. Význam hyperglykémie u kriticky nemocných a systémy její kontroly. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2012, 14, 9, s. 1011-1014, ISSN 1212-4184.
(id: 8483, vytvořeno: 2013-03-03 20:25:57, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Chlumský, Jaromír. Pentasacharidy v léčbě akutní plicní embolie. [přehledový článek]. In: Remedia, 2012, 22, 2, s. 141-143, ISSN 0862-8947.
(id: 8512, vytvořeno: 2013-03-03 23:58:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Chlumský, Jaromír. Studie EINSTEIN-PE, rivaroxaban v léčbě plicní embolie. [přehledový článek]. In: Remedia, 2012, 22, 2, s. 159-160, ISSN 0862-8947.
(id: 8511, vytvořeno: 2013-03-03 23:52:58, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Janková, Radka. Diferenciální diagnostika artritidy a její léčba. [přehledový článek]. In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 1, s. 19-22, ISSN 0044-1996.
(id: 8886, vytvořeno: 2013-04-12 14:06:24, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Keil, Radan; Hrdlička, Luděk; Drábek, Jiří; Pročke, Michal; Šťovíček, Jan. Vybrané kapitoly z gastroenterologie. [učebnice VŠ]. 1. Praha : Karolinum, 2012. 86 s. ISBN 978-80-246-1970-5.
(id: 8679, vytvořeno: 2013-03-14 13:31:33, naposledy změněno: 2013-04-11 15:48:20, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Klaboch, J; Opatrna, S; Matoušovic, Karel; Schück, Otto. Je přísun alkalií při peritoneální dialýze ovlivněn užitím icodextrinu? [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2012, 18, 1, s. 14-17, ISSN 1210-955X.
(id: 7972, vytvořeno: 2013-01-16 09:54:53, naposledy změněno: 2013-01-29 18:59:20, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Klaboch, J; Opatrna, S; Matoušovic, Karel; Schück, Otto. Konečné stadium chronického onemocnění ledvin a metabolická acidóza. [přehledový článek]. In: Vnitřní lékařství, 2012, 58, 7-8, s. 519-524, ISSN 0042-773X.
(id: 8351, vytvořeno: 2013-02-13 00:10:29, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kölbel, František. Akutní bolest na hrudi. Prvních 24 hodin. [přehledový článek]. In: Medicína po promoci, 2012, 13, 5-6, s. 13-19, ISSN 1212-9445.
(id: 8828, vytvořeno: 2013-04-07 13:47:59, naposledy změněno: 2013-04-11 14:54:58, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kratochvíl, Jaroslav; Hrašková, Markéta. Vybrané aspekty péče o pacienty se závažnou poruchou renálních funkcí a pacienty v dialyzačním programu. [přehledový článek]. In: Urgentní medicína, 2012, 15, 3, s. 38-40, ISSN 1212-1924.
(id: 8468, vytvořeno: 2013-03-01 14:29:45, vlastník záznamu: Kubeš Radim, RIV)

Kvapil, Milan. Diabetická nefropatie. [přehledový článek]. In: Acta medicinae, 2012, 1, 3, s. 37-40, ISSN 1805-398X.
(id: 8829, vytvořeno: 2013-04-07 13:57:40, naposledy změněno: 2013-04-11 15:07:34, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Exenatid QW. [původní článek]. In: Remedia, 2012, 22, 5, s. 366-368, ISSN 0862-8947.
(id: 8514, vytvořeno: 2013-03-04 00:05:02, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Inkretinová terapie: ovlivnění kardiovaskulárního rizika. [původní článek]. In: Remedia, 2012, 22, 2, s. 144-149, ISSN 0862-8947.
(id: 8515, vytvořeno: 2013-03-04 00:09:09, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Klinické využití inhibitorů DPP-4. [původní článek]. In: Remedia, 2012, 22, 1, s. 36-41, ISSN 0862-8947.
(id: 8516, vytvořeno: 2013-03-04 00:13:55, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Komentář ke studii "Podíly bazální a postprandiální glykemie na celkové hyperglykemii v závislosti na hodnotě HbA1c před intenzifikací a po intenzifikaci léčby diabetes mellitus 2. typu. [ostatní druhy článků]. In: Farmakoterapie, 2012, 8, 1, s. 399-400, ISSN 1801-1209.
(id: 8831, vytvořeno: 2013-04-07 14:26:22, naposledy změněno: 2013-04-11 15:17:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Komentář ke studii "Výsledky léčby dapagliflozinem u pacientů s diabetem 2. typu. [ostatní druhy článků]. In: Farmakoterapie, 2012, 8, 1, s. 397-398, ISSN 1801-1209.
(id: 8830, vytvořeno: 2013-04-07 14:15:46, naposledy změněno: 2013-04-11 15:23:03, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. Léčba kombinací bazálního inzulínu a inkretinové terapie. s. 163-172.
(id: 8843, vytvořeno: 2013-04-09 14:27:11, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Nová diabetologie. [monografie]. 1. Praha : Medical Tribune, 2012. 183 s. ISBN 978-80-87135-34-1.
(id: 8669, vytvořeno: 2013-03-13 23:46:29, naposledy změněno: 2013-03-14 09:41:59, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. Sitagliptin pro rok 2012. s. 129-134.
(id: 8842, vytvořeno: 2013-04-09 14:19:27, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Sitagliptin v roce 2012 - aktuální poznatky o prvním inhibitoru DPP-4. [přehledový článek]. In: Causa subita, 2012, 15, 1, s. 16-19, ISSN 1212-0197.
(id: 8832, vytvořeno: 2013-04-07 14:47:59, naposledy změněno: 2013-04-12 13:24:31, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. Stévie: sladká rostlinka. s. 121-128.
(id: 8834, vytvořeno: 2013-04-07 15:13:10, naposledy změněno: 2013-04-09 14:00:10, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Terapie založená na účinku inkretinů. [přehledový článek]. In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 2012, 7, s. 29-30, ISSN 0044-1996.
(id: 8833, vytvořeno: 2013-04-07 14:55:09, naposledy změněno: 2013-04-11 15:29:13, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan; Pavlík, T; Titman, O; Horák, Pavel. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2012. s. 197-208.
(id: 8844, vytvořeno: 2013-04-09 14:36:26, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Matoušovic, Karel. Preventivní nefrologie v příkladeech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Hodnocení patologického močového nálezu s přihlédnutím k diagnóze glomerulonefritidy. s. 35-69.
(id: 8845, vytvořeno: 2013-04-09 14:57:22, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Matoušovic, Karel; Martinek, V; Špatenka, Jaroslav; Stejskal, Josef; Chadimová, Mária. Malignant Wegener's Granulomatosis with Fibrosing Mediastinitis and Vena Cava Superior Syndrome. [původní článek]. In: Renal Failure, 2012, 34, 2, s. 244-246, ISSN 0886-022X.
(id: 8062, vytvořeno: 2013-01-29 23:34:32, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 0.824, RIV)

Matoušovic, Karel; Podracka, L. Solit nebo nesolit při ledvinových chorobách? Ne více než quantum satis!. [přehledový článek]. In: Vnitřní lékařství, 2012, 58, 7-8, s. 531-535, ISSN 0042-773X.
(id: 8350, vytvořeno: 2013-02-13 00:06:45, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Matoušovic, Karel; Seeman, Tomáš , et al. Funkční adaptace ledviny transplantované dětem. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2012, 18, 2, s. 7-14, ISSN 1210-955X.
(id: 8903, vytvořeno: 2013-04-13 08:38:50, vlastník záznamu: 2LF//Pediatrická klinika, RIV)

Matoušovic, Karel; Špatenka, Jaroslav; Foltynová, Eva; Dušek, Jiří; Vondrák, Karel; Janda, Jan; Burkert, Jan; Steklacova, A; Lanska, V; Seeman, Tomáš. Funkční adaptace ledviny transplantované dětem. [původní článek]. In: Aktuality v nefrologii, 2012, 18, 1, s. 6-13, ISSN 1210-955X.
(id: 7971, vytvořeno: 2013-01-16 09:41:39, naposledy změněno: 2013-03-21 08:35:55, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Medova, E; Fialova, E; Mlcek, M; Slavicek, J; Dohnalova, A; Charvát, Jiří; Zakovicova, E; Kittnar, O. QT Dispersion and Electrocardiographic Changes in Women With Gestational Diabetes Mellitus. [původní článek]. In: Physiological Research, 2012, 61, 2, s. S49-S55, ISSN 0862-8408.
(id: 8121, vytvořeno: 2013-01-30 22:37:10, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 1.555, RIV)

Pafčugová, Jana; Horáčková, Miroslava. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Nefrologická problematika u nemocných s diabetes mellitus. s. 136-156.
(id: 8847, vytvořeno: 2013-04-09 15:16:51, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pafčugová, Jana; Kvapil, Milan. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. Klinický význam vyšetření mikroalbuminurie. s. 209-217.
(id: 8846, vytvořeno: 2013-04-09 15:04:48, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pálová, Sabina; Havlín, Jan; Charvát, Jiří. The association of heart rate variability examined in supine and standing position with ambulatory blood pressure monitoring in anorexia nervosa. [původní článek]. In: Neuroendocrinology Letters, 2012, 33, 2, s. 196-200, ISSN 0172-780X.
(id: 8105, vytvořeno: 2013-01-30 19:01:43, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 1.296, RIV)

Parving, H; Brenner, B; McMurray, J; Zeeuw, D; Haffner, S; Solomon, S; Chaturvedi, N; Persson, F; Desai, A; Nicolaides, M; Richard, A; Xiang, Z; Brunel, P; Pfeffer, M; Kvapil, Milan; McGill, J; Gabriel, J; Nolen, T; Levinson, L; Williams, T; Levenson, D; Lerman, S; Minehart, C; Agarwal, N; Verma, S; Valitutto, M; Demetry, K; Mersey, J; Koeper, D; Fanti, P; Eng, G; Jamerson, K; Grimm, R; Fagan, T; Bajaj, M; Katz, L; Portnay, G; Altschuller, A; Desai, V; Bilazarian, S; Ipp, E; Rodelas, R; Burstein, D; Berg, J; Velez, J; Lund, R; Rekhi, A; Martin, E; Martin, J; Robertson, D; Singh, N; Narayan, P; Moustafa, M; Lanier, D; Seidner, M; Phillips, A; Vaughters, B; Sprague, A; Swartz, S; Lopez, R; Kumar, J; Bressler, P; Sadler, L; Wise, J; Kilbane, A , et al. Cardiorenal end points in a trial of aliskiren for type 2 diabetes. [původní článek]. In: New England Journal of Medicine, 2012, 367, 23, s. 2204-2213, ISSN 0028-4793.
(id: 8586, vytvořeno: 2013-03-07 16:37:39, naposledy změněno: 2013-03-07 16:46:04, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 53.298, RIV)

Pátková, Helena; Honka, Marek; Scheinost, Michal; Fajtlová, Vendula. Gastrointestinální obtíže v průběhu dlouhotrvající fyzické zátěže mohou zaskočit i nemocného na pumpě a kontinuálním monitoru glykemie. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 3, s. 11-14, ISSN 1214-231X.
(id: 8534, vytvořeno: 2013-03-04 10:36:28, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Pecková, Marie; Charvát, Jiří; Schück, Otto; Zamrazil, V; Bilek, R; Hill, M; Šváb, Přemysl; Horáčková, Miroslava. Plasma Adrenomedullin and Subclinical Cardiorenal Syndrome in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. [původní článek]. In: Journal of International Medical Research, 2012, 40, 4, s. 1552-1559, ISSN 0300-0605.
(id: 8249, vytvořeno: 2013-02-01 20:39:51, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 0.896, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Metformin - jeho role v 1. linii. [původní článek]. In: První linie, 2012, 2, 3, s. 26-30, ISSN 1804-9028.
(id: 8510, vytvořeno: 2013-03-03 23:45:40, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška , et al. Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom. [monografie]. 1. Praha : Maxdorf, 2012. 315 s. ISBN 978-80-7345-272-8.
(id: 8674, vytvořeno: 2013-03-14 10:05:11, naposledy změněno: 2013-04-10 13:22:28, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Studie MOTUDI – ovlivnění hmotnosti inzulinovou léčbou u nemocných s DM2 v ČR. [původní článek]. In: Klinická farmakologie a farmacie, 2012, 26, 1, s. 50-54, ISSN 1212-7973.
(id: 8598, vytvořeno: 2013-03-10 21:46:22, naposledy změněno: 2013-03-17 17:07:39, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška; Adamíková, A; Bělobrádková, J; Dohnalová, L; Edelsberger, T; Houdová, J; Húsková, A; Jinková, V; Krejsová, Z; Pospíšilová, D; Račická, E; Solař, S; Tarešová, D; Urbancová, K; Veselá, A; Vrzalová, D; Wernerová, J; Žáčková, V. Musí docházet ke zvyšování hmotnosti u nemocných s diabetes mellitus 2. typu po zahájení inzulinové léčby? Výsledky studie KILOS – část I. [původní článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2012, 14, 10, s. 391-395, ISSN 1212-7299.
(id: 8543, vytvořeno: 2013-03-04 17:31:04, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška; Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus a smysly. [příručka]. 1. Praha : Maxdorf, 2012. 79 s. ISBN 978-80-7345-305-3.
(id: 8672, vytvořeno: 2013-03-14 09:20:45, naposledy změněno: 2013-03-14 09:23:57, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Piťhová, Pavlína. Diabetes melitus 1. typu a léčba inzulínovou pumpou. [přehledový článek]. In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2012, 61, 3, s. 12-14, ISSN 0044-1996.
(id: 8849, vytvořeno: 2013-04-09 15:56:14, naposledy změněno: 2013-04-12 13:56:53, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Metformin 2012 - stěžejní postavení v lébě diabetu mellitu 2. typu. [přehledový článek]. In: Acta medicinae, 2012, 1, 3, s. 26-29, ISSN 1805-398X.
(id: 8848, vytvořeno: 2013-04-09 15:52:31, naposledy změněno: 2013-04-12 13:31:38, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Mohou potravinové doplňky pomoci v léčbě diabetes mellitus? [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2012, 14, 12, s. 486-488, ISSN 1212-7299.
(id: 8855, vytvořeno: 2013-04-10 13:19:32, naposledy změněno: 2013-04-11 15:37:47, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Syndrom diabetické nohy - závažná komplikace diabetes mellitus. [původní článek]. In: Česká dermatovenerologie, 2012, 2, 3, s. 161-167, ISSN 1805-0611.
(id: 8639, vytvořeno: 2013-03-12 12:42:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína; Hollay, Erik; Grossmann, Vojtěch; Perušičová, Jindřiška; Scheinost, Michal; Honka, Marek; Kvapil, Milan. Nové směry terapie diabetu 2. typu. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2012, 4, Příloha 3, s. 61-65, ISSN 1212-4184.
(id: 8479, vytvořeno: 2013-03-03 16:44:11, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Piťhová, Pavlína; Perušičová, Jindřiška; Zamecnik, L. Diabetes mellitus a reprodukční funkce. [příručka]. 1. Praha : Maxdorf, 2012. 79 s. ISBN 978-80-7345-312-1.
(id: 8671, vytvořeno: 2013-03-14 09:16:11, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Punthakee, Z; Bosch, J; Dagenais, G; Diaz, R; Holman, R; Probstfield, J; Ramachandran, A; Riddle, M; Ryden, L; Zinman, B; Afzal, R; Yusuf, S; Gerstein, H; Kvapil, Milan; Webster, J; Ariani, M; Barzilay, J; Bilazarian, S; Bommer, W; Brautigam, D; Cushman, W; Feinglos, M; Force, R; Giddings, S; Gillespie, E; Hamaty, M; Haywood, L; Hollander, P; Karl, D; Kashyap, M; Linz, P; Nicol, P; Nyenwe, E; Raghavan, V; Solbrig, R; Sperl, J; Sweeney, M; White, J; Wu, P; Wyne, K; Arsenault, J; Burke, M; Castelli, J; Forbes, B; Ho, L; Joldersma, L; Lui, S; MacRae, L; Marshall, T; Ng, J; Pogue, J; Reznick, DeMarco, Y; Roberts, S; Stevens, C; Tosta, F; Wasala, L; Whate, A; Yuan, F; Zotova, E; Hardman, C; Richardson, L; White, J. , et al. Design, history and results of the Thiazolidinedione Intervention with vitamin D Evaluation (TIDE) randomised controlled trial. [původní článek]. In: Diabetologia, 2012, 55, 1, s. 36-45, ISSN 0012-186X.
(id: 8584, vytvořeno: 2013-03-07 16:03:11, naposledy změněno: 2013-03-07 16:08:54, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 6.814, RIV)

Raskin, P; Heller, S; Honka, Marek; Chang, P; Boss, AH; Richardson, PC; Amin, N. Pulmonary function over 2 years in diabetic patients treated with prandial inhaled Technosphere Insulin or usual antidiabetes treatment: a randomized trial. [původní článek]. In: Diabetes Obesity & Metabolism, 2012, 14, 2, s. 163-173, ISSN 1462-8902.
(id: 8620, vytvořeno: 2013-03-11 02:09:47, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 3.379, RIV)

Scheinost, Michal; Fajtlová, Vendula; Pátková, Helena; Janíčková Žďárská, Denisa; Honka, Marek. Kombinovaná terapie u pacienta s neuspokojivou metabolickou kompenzací diabetes mellitus 2. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2012, 10, 2, s. 31-32, ISSN 1214-231X.
(id: 8533, vytvořeno: 2013-03-04 10:32:49, naposledy změněno: 2013-03-17 17:13:32, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Schück, Otto. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Abnormální nálezy při vyšetření plazmatických koncentrací elektrolytů. s. 70-104.
(id: 8861, vytvořeno: 2013-04-10 14:54:26, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Schück, Otto. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Diferenciálně diagnostické postupy u nemocných s oligurií a polyurií. s. 105-113.
(id: 8862, vytvořeno: 2013-04-10 14:59:48, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Schück, Otto. Komentář k článku Inker et al: "Stanovení glomerulární filtrace na podkladě sérových koncentrací kreatininu a cystatinu C". [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2012, 16, 4, s. 52-53, ISSN 1212-4184.
(id: 8860, vytvořeno: 2013-04-10 14:39:15, naposledy změněno: 2013-04-11 15:44:17, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Schück, Otto. Preventivní nefrologie v příkladech. 1. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1540-0. Poruchy acidobazické rovnováhy. s. 55-6915.
(id: 8859, vytvořeno: 2013-04-10 14:26:43, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Špatenka, Jaroslav; Seeman, Tomáš; Foltynová, Eva; Burkert, Jan; Dušek, Jiří; Vondrák, Karel; Janda, Jan; Habrmannová, Anna; Krejčová, Jana; Matoušovic, Karel. Effect of donor/recipient body weight ratio, donor weight, recipient weight and donor age on kidney graft function in children. [původní článek]. In: Nephrology Dialysis Transplantation, 2012, 27, 2, s. 820-824, ISSN 0931-0509.
(id: 8046, vytvořeno: 2013-01-29 16:01:22, naposledy změněno: 2013-04-16 14:36:24, vlastník záznamu: 2LF//Kardiochirurgická klinika, i.f.: 3.396, RIV)

Štechová, Kateřina; Kolar, M; Blatny, R; Halbhuber, Z; Včeláková, Jana; Hubáčková, Miluše; Petruželková, Lenka; Šumník, Zdeněk; Obermannová, Barbora; Piťhová, Pavlína; Stavikova, V; Krivjanska, M; Neuwirth, A; Koloušková, Stanislava; Filipp, D. Healthy First-Degree Relatives of Patients with Type 1 Diabetes Exhibit Significant Differences in Basal Gene Expression Pattern of Immunocompetent Cells Compared to Controls: Expression Pattern as Predeterminant of Autoimmune Diabetes. [původní článek]. In: Scandinavian Journal of Immunology, 2012, 75, 2, s. 210-219, ISSN 0300-9475.
(id: 8064, vytvořeno: 2013-01-29 23:48:12, vlastník záznamu: 2LF//Pediatrická klinika, i.f.: 2.230, RIV)

Ulmannová, Tereza; Norkova, J; Včeláková, Jana; Bartášková, Dagmar; Špálová, Ivana; Štechová, Kateřina. T regulační buňky v pupečníkové krvi dětí diabetických matek. [původní článek]. In: Aktuální gynekologie a porodnictví, 2012, Neuveden, 4, s. 53-58, ISSN 1803-9588.
(id: 8462, vytvořeno: 2013-02-28 23:17:24, vlastník záznamu: 2LF//Pediatrická klinika, RIV)

Vondra, K; Topolcan, O; Janíčková Žďárská, Denisa. Stane se vitamin D novým antidiabetikem? [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2012, 58, 5, s. 411-416, ISSN 0042-773X.
(id: 8355, vytvořeno: 2013-02-13 10:37:37, naposledy změněno: 2013-03-17 17:14:04, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Vondra, Karel; Cimrmannová, V; Janíčková Žďárská, Denisa. Diabetologie 2012. 1. Praha : Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-551-0. Suplementace deficitu vitaminu D by se měla stát součástí léčby poruch glukózového metabolizmu a diabetu typu 2. s. 113-119.
(id: 8865, vytvořeno: 2013-04-10 15:49:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY