Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

2011

Bělobrádková, Jana; Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba gestačního diabetes mellitus. s. 256-261.
(id: 7807, vytvořeno: 2012-04-08 19:29:01, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Botev, R; Mallie, JP; Wetzels, JFM; Couchoud, C; Schück, Otto. The Clinician and Estimation of Glomerular Filtration Rate by Creatinine-based Formulas: Current Limitations and Quo Vadis. [původní článek]. In: Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2011, 6, 4, s. 937-950, ISSN 1555-9041.
(id: 6994, vytvořeno: 2012-02-08 15:08:08, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 4.763, RIV)

Fajtlová, Vendula; Janíčková Žďárská, Denisa; Pátková, Helena; Scheinost, Michal. Nepřesnost glukometru jako příčina opakovaných hypoglykemií. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 5, s. 19-20, ISSN 1214-231X.
(id: 7417, vytvořeno: 2012-03-06 08:53:17, naposledy změněno: 2012-04-26 09:26:57, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Fric, P; Keil, Radan. Celiakie pro praxi. [přehledový článek]. In: Medicína pro praxi, 2011, 8, 9, s. 354-359, ISSN 1214-8687.
(id: 7419, vytvořeno: 2012-03-06 09:09:21, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Holá, Dagmar. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Cor pulmonale. s. 219-227.
(id: 7707, vytvořeno: 2012-04-02 13:10:27, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Holá, Dagmar. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Choroby aorty a periferních tepen. s. 231-243.
(id: 7709, vytvořeno: 2012-04-02 13:32:32, naposledy změněno: 2012-04-03 12:46:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Holá, Dagmar. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Kardiomyopatie, myokarditida. s. 244-253.
(id: 7710, vytvořeno: 2012-04-02 13:39:20, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Holá, Dagmar. Můj (před)vánoční příběh. [kazuistika]. In: Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2011, 21, 4, s. 61-63, ISSN 1212-6152.
(id: 7294, vytvořeno: 2012-02-24 08:48:01, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Holá, Dagmar. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Onemocnění žil. s. 202-207.
(id: 7703, vytvořeno: 2012-04-02 11:56:01, naposledy změněno: 2012-04-17 21:39:09, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Horáčková, Miroslava. Diabetické onemocnění ledvin (diabetická nefropatie). [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2011, 13, 4, s. 403-406, ISSN 1212-4184.
(id: 7423, vytvořeno: 2012-03-06 09:48:30, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Horáčková, Miroslava; Matoušovic, Karel; Schück, Otto. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Diuretická léčba. s. 279-289.
(id: 7737, vytvořeno: 2012-04-04 13:12:28, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Charvát, Jiří. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Arteriální hypertenze. s. 55-63.
(id: 7671, vytvořeno: 2012-03-30 11:54:03, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Charvát, Jiří; Kvapil, Milan. Hypertenze u nemocných s diabetes mellitus : Jak ovlivnit kardiovaskulární riziko? [původní článek]. In: Medicína po promoci, 2011, 12, 2, s. 77-81, ISSN 1212-9445.
(id: 7412, vytvořeno: 2012-03-06 02:22:27, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Akutní formy ischemické choroby srdeční. s. 90-100.
(id: 7674, vytvořeno: 2012-03-30 12:21:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Amyloidóza srdce. s. 191-192.
(id: 7678, vytvořeno: 2012-03-30 12:51:08, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Antikoagulační léčba. s. 271-278.
(id: 7736, vytvořeno: 2012-04-04 13:04:35, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Cévní mozkové příhody. s. 193-201.
(id: 7701, vytvořeno: 2012-04-02 11:46:28, naposledy změněno: 2012-04-17 16:14:31, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Chlumský, Jaromír. Diferenciální diagnostika elevace troponinu na interním oddělení. [původní článek]. In: Praktický lékař, 2011, 91, 5, s. 296-299, ISSN 0032-6739.
(id: 7231, vytvořeno: 2012-02-22 12:22:58, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Elekrokardiografie. s. 30-45.
(id: 7660, vytvořeno: 2012-03-29 15:14:01, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Chlumský, Jaromír. Recidiva tromboembolické nemoci a možnosti její prevence. [původní článek]. In: Praktický lékař, 2011, 91, 10, s. 577-581, ISSN 0032-6739.
(id: 7233, vytvořeno: 2012-02-22 12:29:25, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Chlumský, Jaromír. Studie EINSTEIN, rivaroxaban v léčbě hluboké žilní trombózy. [původní článek]. In: Remedia, 2011, 21, 2, s. 198-199, ISSN 0862-8947.
(id: 7522, vytvořeno: 2012-03-20 16:07:48, naposledy změněno: 2012-03-22 12:13:04, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Tromboembolická choroba. s. 208-218.
(id: 7704, vytvořeno: 2012-04-02 12:05:33, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Janíčková Žďárská, Denisa. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Arteriální hypertenze u pacientů s diabetes mellitus v roce 2011. s. 277-280.
(id: 7878, vytvořeno: 2012-04-12 15:22:26, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Janíčková Žďárská, Denisa. Inzulínová analoga v klinické praxi. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 1, s. 4-5, ISSN 1214-231X.
(id: 7317, vytvořeno: 2012-02-27 09:48:01, naposledy změněno: 2012-04-17 01:13:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Janíčková Žďárská, Denisa. Úskalí terapie bazálním inzulínem - praktické limitace úpravy dávky inzulínu podle glykemie nalačno. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 3, s. 18-20, ISSN 1214-231X.
(id: 7318, vytvořeno: 2012-02-27 09:58:04, naposledy změněno: 2012-03-06 08:58:43, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Janíčková Žďárská, Denisa. Význam klasifikace diabetes mellitus. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 5, s. 24-25, ISSN 1214-231X.
(id: 7416, vytvořeno: 2012-03-06 08:48:08, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Biochemická vyšetření. s. 49-51.
(id: 7668, vytvořeno: 2012-03-30 11:15:39, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Infekční endokarditida. s. 186-190.
(id: 7677, vytvořeno: 2012-03-30 12:38:06, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Intravaskulární ultrazvukové vyšetření. s. 28-29.
(id: 7658, vytvořeno: 2012-03-29 15:08:12, naposledy změněno: 2012-04-17 21:39:50, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Ischemická choroba srdeční a její stabilní formy. s. 77-89.
(id: 7673, vytvořeno: 2012-03-30 12:14:37, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Kardiovaskulární systém ve stáří. s. 254-262.
(id: 7734, vytvořeno: 2012-04-04 12:40:40, naposledy změněno: 2012-04-04 13:53:41, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Koronární angiografie. s. 26-27.
(id: 7657, vytvořeno: 2012-03-29 15:00:01, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Magnetická rezonance. s. 25-25.
(id: 7654, vytvořeno: 2012-03-29 14:52:17, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Předmuluva. s. 11-12.
(id: 7650, vytvořeno: 2012-03-29 14:27:31, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Scintigrafie myokardu. s. 46-48.
(id: 7661, vytvořeno: 2012-03-29 15:18:18, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Skiagrafie hrudníku. s. 22-22.
(id: 7651, vytvořeno: 2012-03-29 14:40:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Srdeční insuficience. s. 64-76.
(id: 7672, vytvořeno: 2012-03-30 11:59:42, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Synkopa. s. 228-230.
(id: 7708, vytvořeno: 2012-04-02 13:25:49, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Šok. s. 101-108.
(id: 7675, vytvořeno: 2012-03-30 12:24:55, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Test na nakloněné rovině. s. 52-52.
(id: 7670, vytvořeno: 2012-03-30 11:49:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Vrozené srdeční vady v dospělosti. s. 146-164.
(id: 7676, vytvořeno: 2012-03-30 12:33:03, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Vnitřní lékařství. 4. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-705-9. Vrozené srdeční vady v dospělosti kapitola v knize Vnitřní lékařství. s. 276-2849.
(id: 7775, vytvořeno: 2012-04-05 16:09:04, naposledy změněno: 2012-04-12 13:53:50, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kölbel, František. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Výpočetní tomografie. s. 23-24.
(id: 7652, vytvořeno: 2012-03-29 14:44:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Ambulantní péče o pacienty s diabetem 2. typu. [původní článek]. In: Medicína po promoci, 2011, 12, Suppl., s. 26-31, ISSN 1212-9445.
(id: 7409, vytvořeno: 2012-03-06 02:05:50, naposledy změněno: 2012-04-16 23:12:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Bezpečnost terapie liraglutidem. [původní článek]. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2011, 14, 1, s. 9-12, ISSN 1211-9326.
(id: 7243, vytvořeno: 2012-02-22 20:07:01, naposledy změněno: 2012-03-06 02:24:43, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Blízká budoucnost perorálních antidiabetik. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2011, 13, 4, s. 451-456, ISSN 1212-4184.
(id: 7410, vytvořeno: 2012-03-06 02:08:47, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Emoce v medicíně. 1. Praha : Academia Medica Pragensis, 2011. ISBN 978-80-86694-99-3. Emoce ve vybraných interních oborech. Emoce v diabetologii: edukace. s. 77-82.
(id: 7774, vytvořeno: 2012-04-05 15:46:24, naposledy změněno: 2012-04-13 14:29:47, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Farmakoterapie hyperlipoproteinemií. s. 290-292.
(id: 7738, vytvořeno: 2012-04-04 13:18:56, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Inhibitory DPP-4-gliptiny: klinická praxe 2010. [přehledový článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2011, 13, Suppl. B, s. 20-23, ISSN 1212-7299.
(id: 7575, vytvořeno: 2012-03-22 14:04:17, naposledy změněno: 2012-04-17 21:51:54, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Inkretiny změnily a dále mění strategii léčby diabetu 2. typu. [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2011, 57, 11, s. 916-918, ISSN 0042-773X.
(id: 7206, vytvořeno: 2012-02-21 23:06:17, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Klinický význam postprandiální glykemie u diabetu 2. typu. [přehledový článek]. In: Remedia, 2011, 21, 5, s. 386-390, ISSN 0862-8947.
(id: 7501, vytvořeno: 2012-03-15 13:35:16, naposledy změněno: 2012-04-17 21:53:12, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Komu prospívá? [ostatní druhy článků]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 3, s. 43-44, ISSN 1214-231X.
(id: 7895, vytvořeno: 2012-04-13 15:16:30, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Léčba diabetu mellitu jako prevence renálního poškození. [přehledový článek]. In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, 2011, 60, 7, s. 3-7, ISSN 0044-1996.
(id: 7598, vytvořeno: 2012-03-23 14:30:17, naposledy změněno: 2012-04-13 14:29:14, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Liraglutid - analog GLP-1. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2011, 13, 1, s. 15-19, ISSN 1212-4184.
(id: 7311, vytvořeno: 2012-02-24 14:10:16, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Má smysl vyšetřovat mikroalbuminurii u pacientů s diabetem 2. typu? aneb Prevalence mikroalbuminurie u pacientů s diabetem v České republice. [původní článek]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 5, s. 28-30, ISSN 1214-231X.
(id: 7408, vytvořeno: 2012-03-06 02:02:24, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Predikce a prevence diabetes mellitus 2. typu. [původní článek]. In: Kardiologická revue, 2011, 13, 2, s. 87-91, ISSN 1212-4540.
(id: 7314, vytvořeno: 2012-02-24 14:35:29, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Kvapil, Milan. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Předmluva ke knize Diabetologie 2011. s. 15-16.
(id: 7867, vytvořeno: 2012-04-12 14:27:57, naposledy změněno: 2012-04-12 14:31:41, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Sitagliptin - první inhibitor DPP 4. s. 163-174.
(id: 7871, vytvořeno: 2012-04-12 14:43:30, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Úprava dávky inzulínu podle glykemie nalačno - mýty, omyly a pravdy pro léčbu bazálním inzulínem. s. 175-184.
(id: 7873, vytvořeno: 2012-04-12 14:51:00, naposledy změněno: 2012-04-13 12:28:00, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan; Chlumský, Jaromír. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Farmakoterapie diabetu u kardiaka. s. 293-297.
(id: 7739, vytvořeno: 2012-04-04 13:24:37, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Kvapil, Milan; Pavlík, Tomáš; Titman, Otakar; Horák, Pavel. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v Česaké republice. Analýza pro rok 2011. s. 261-276.
(id: 7876, vytvořeno: 2012-04-12 15:10:41, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Lochmannová, Jindra. Průjmová onemocnění jako vedlejší účinek farmakoterapie. [původní článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2011, 13, 9, s. 340-342, ISSN 1212-7299.
(id: 7309, vytvořeno: 2012-02-24 13:53:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Matoušovic, Karel. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Srdce a ledviny, ledviny a srdce. s. 263-268.
(id: 7735, vytvořeno: 2012-04-04 12:48:45, naposledy změněno: 2012-04-05 13:57:38, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Novak, Jan; Raskova Kafkova, Leona; Suzuki, Hitoshi; Tomana, Milan; Matoušovic, Karel; Brown, R; Hall, S; Sanders, J; Eison, T; Moldoveanu, Z; Novak, L; Novak, Z; Mayne, R; Julian, B; Mestecky, J; Wyatt, R. IgA1 immune complexes from pediatric patients with IgA nephropathy activate cultured human mesangial cells. [původní článek]. In: Nephrology Dialysis Transplantation, 2011, 26, 11, s. 3451-3457, ISSN 0931-0509.
(id: 7520, vytvořeno: 2012-03-20 15:37:36, naposledy změněno: 2012-04-03 16:08:13, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 3.564, RIV)

Pátková, Helena; Janíčková Žďárská, Denisa; Fajtlová, Vendula; Scheinost, Michal. Vyrovnání poměru bazálního a prandiálního analoga vede ke zlepšení kompenzace a příznivě ovlivňuje komplikace u diabetes mellitus 1. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 5, s. 17-18, ISSN 1214-231X.
(id: 7415, vytvořeno: 2012-03-06 08:45:21, naposledy změněno: 2012-04-26 09:27:45, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Pecková, Marie; Charvát, Jiří; Schück, Otto; Hill, M; Šváb, Přemysl; Horáčková, Miroslava. The association between left ventricular diastolic function and a mild-to-moderate decrease in glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes mellitus. [původní článek]. In: Journal of International Medical Research, 2011, 39, 6, s. 2178-2186, ISSN 0300-0605.
(id: 7262, vytvořeno: 2012-02-23 15:58:25, naposledy změněno: 2012-04-17 02:01:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 1.068, RIV)

Pelikánová, Michala. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Glinidy. s. 105-108.
(id: 7791, vytvořeno: 2012-04-08 17:24:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pelikánová, Michala. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Nealkoholická steatohepatitida. s. 85-89.
(id: 7788, vytvořeno: 2012-04-08 16:54:02, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pelikánová, Michala. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Sulfonylureové deriváty. s. 97-104.
(id: 7790, vytvořeno: 2012-04-08 17:20:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pelikánová, Michala. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Syndrom polycystických ovarií. s. 81-84.
(id: 7787, vytvořeno: 2012-04-08 16:48:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pelikánová, Michala. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Thiazolidindiony (glitazony). s. 144-151.
(id: 7798, vytvořeno: 2012-04-08 18:01:40, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Agonisté receptoru pro glukagon-like peptid 1 (GLP-1). s. 186-202.
(id: 7801, vytvořeno: 2012-04-08 18:59:11, naposledy změněno: 2012-04-13 12:29:19, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Akarbóza. s. 134-143.
(id: 7797, vytvořeno: 2012-04-08 17:56:43, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Analoga glukagon-like peptidu v klinické praxi 2010. [původní článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2011, 13, Suppl. B, s. B11-B19, ISSN 1212-7299.
(id: 7414, vytvořeno: 2012-03-06 08:39:42, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. [monografie]. 1. Semily : Geum, 2011. 583 s. ISBN 978-80-86256-78-8.
(id: 7942, vytvořeno: 2012-04-18 08:42:33, vlastník záznamu: Kubeš Radim, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Diabetes mellitus 2. typu - patogeneze, diagnostika, akutní komplikace. Komentované shrnutí. s. 29-32.
(id: 7781, vytvořeno: 2012-04-08 16:08:27, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Diabetes mellitus 2. typu u dětí a dospívajících jedinců. s. 69-74.
(id: 7785, vytvořeno: 2012-04-08 16:39:14, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Diabetes mellitus a karcinogenita. s. 75-80.
(id: 7786, vytvořeno: 2012-04-08 16:44:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Gestační diabetes mellitus. Komentované shrnutí. s. 67-68.
(id: 7784, vytvořeno: 2012-04-08 16:32:34, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Inhibitory DPP-4. s. 165-179.
(id: 7800, vytvořeno: 2012-04-08 18:12:33, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Inkretiny v léčbě diabetes mellitus 2. typu. s. 152-164.
(id: 7799, vytvořeno: 2012-04-08 18:07:50, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Inzulinová léčba v roce 2011. [původní článek]. In: Vnitřní lékařství, 2011, 57, 11, s. 930-936, ISSN 0042-773X.
(id: 7207, vytvořeno: 2012-02-21 23:08:57, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Je metformin pouze antidiabetikum? [přehledový článek]. In: Medicína pro praxi, 2011, 8, 3, s. 130-133, ISSN 1214-8687.
(id: 7320, vytvořeno: 2012-02-27 10:09:20, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Kardiovaskulární komplikace a léčba diabetes mellitus 2. typu. s. 306-336.
(id: 7815, vytvořeno: 2012-04-08 20:21:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba diabetes mellitus 2. typu a hmotnost. s. 299-305.
(id: 7814, vytvořeno: 2012-04-08 20:10:50, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba diabetes mellitus 2. typu v dětském věku. s. 262-264.
(id: 7808, vytvořeno: 2012-04-08 19:38:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba diabetes mellitus a karcinogenita. s. 265-269.
(id: 7809, vytvořeno: 2012-04-08 19:41:57, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Léčba inzulínem. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2011, 13, 4, s. 434-440, ISSN 1212-4184.
(id: 7413, vytvořeno: 2012-03-06 08:30:43, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba inzulínem. s. 205-223.
(id: 7802, vytvořeno: 2012-04-08 19:04:13, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba prediabetu. s. 253-255.
(id: 7806, vytvořeno: 2012-04-08 19:23:49, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Metformin. s. 109-118.
(id: 7792, vytvořeno: 2012-04-08 17:35:29, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Metformin a laktátová acidóza. s. 119-124.
(id: 7793, vytvořeno: 2012-04-08 17:39:45, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Metformin a ovlivnění dipeptidyl peptidáz 4. s. 125-125.
(id: 7794, vytvořeno: 2012-04-08 17:45:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Metformin a riziko karcinomu. s. 126-130.
(id: 7795, vytvořeno: 2012-04-08 17:49:18, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Metformin v nediabetických indikacích. s. 131-133.
(id: 7796, vytvořeno: 2012-04-08 17:53:15, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Metformin v nových indikacích. [přehledový článek]. In: Causa subita, 2011, 14, 5, s. 222-226, ISSN 1212-0197.
(id: 7597, vytvořeno: 2012-03-23 14:18:28, naposledy změněno: 2012-04-17 21:54:27, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Pankreatická beta buňka a léčba - vývojová stadia dysfunkce beta buněk. s. 290-292.
(id: 7813, vytvořeno: 2012-04-08 20:06:47, naposledy změněno: 2012-04-13 12:30:27, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Pramlintid - analog amylínu. s. 360-365.
(id: 7818, vytvořeno: 2012-04-08 20:36:40, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Prediabetes. s. 56-62.
(id: 7783, vytvořeno: 2012-04-08 16:20:20, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Předmluva ke knize Diabetes mellitus 2. typu. s. 7-8.
(id: 7779, vytvořeno: 2012-04-08 15:51:52, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Studie MOTUDI - ovlivnění hmotnosti inzulinovou léčbou u nemocných s DM2 v ČR. [původní článek]. In: Interní medicína pro praxi, 2011, 13, 9, s. 355-359, ISSN 1212-7299.
(id: 7310, vytvořeno: 2012-02-24 13:57:08, naposledy změněno: 2012-04-16 23:13:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Úvod k části B: Léčba hyperglykémie u diabetes mellitus 2. typu. s. 91-91.
(id: 7789, vytvořeno: 2012-04-08 17:15:14, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Úvod ke kapitole Diabetes mellitus a poruchy glukózového metabolismu. s. 17-18.
(id: 7780, vytvořeno: 2012-04-08 16:00:46, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška; Bělobrádková, Jana. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Hypoglykémie u nemocných s diabetes mellitus. s. 341-354.
(id: 7816, vytvořeno: 2012-04-08 20:27:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška; Kvapil, Milan. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Vývoj názorů na léčbu inzulínem u pacientů s diabetem 2. typu. s. 281-285.
(id: 7879, vytvořeno: 2012-04-12 15:29:52, naposledy změněno: 2012-04-13 12:32:47, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Perušičová, Jindřiška; Owen, Klara. Topics in the Prevention, Treatment and Complications of Type 2 Diabetes. 1. Croatia : InTech, 2011. ISBN 978-953-307-590-7. Incretin-Based- Treatment Strategy - GLP-1 Receptor Agonists (GLP-1R) or So-Called Incretin Mimetics. s. 77-102.
(id: 7778, vytvořeno: 2012-04-08 15:17:23, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Pfister, R.; Cairns, R; Erdmann, E; Schneider, CA; Charbonnel, B; Dormandy, JA; Massi-Benedetti, M; Miyazaki, M; Skene, AM; Spanheimer, R; Tan, MH; Wilcox, R; Lefèbvre, PJ; Standl, E; Wilcox, RG; Wilhelmsen, L; Brunetti, P; Brousser, MG; Norgren, L; Thomas, D; Betteridge, J; Birkeland, K; Eckland, DJ; Golay, A; Korányi, L; Heine, RJ; Koranyi, LA; Laakso, M; Mokan, M; Moules, IK; Norkus, A; Pirags, V; Podar, T; Rungby, J; Scherbaum, W; Smith, U; Sulcaite, R; Taton, J; Thorsby, P; Biesenbach, G; Bratusch, P; Drexel, H; Egger, TP; Hoppichler, F; Kaczerovsky, G; Ludvik, B; Patsch, J; Possnig, K; Prager, R; Schernthaner, G; Wascher, T; Daubresse, JC; Ducobu, J; Fery, F; Herbaut, C; Nobels, F; Penninckx, H; Scheen, AJ; Van, Gaal, L; Klimovicova, A; Kvapil, Milan; Loykova, V; Olsovsky, J; Patek, F; Skrha, J; Smahelova, A; Vlasakova, Z; Baumbach, L; Christensen, C; Clemmensen, K; Faber, J; Lervang, HH; Madsbad, S; Prange, A; Schmitz, O; Thorsteinsson, B , et al. Prognostic impact of electrocardiographic signs in patients with Type 2 diabetes and cardiovascular disease: results from the PROactive study. [původní článek]. In: Diabetic Medicine, 2011, 28, 10, s. 1206-1212, ISSN 0742-3071.
(id: 7573, vytvořeno: 2012-03-22 13:51:25, naposledy změněno: 2012-04-04 13:24:20, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 3.036, RIV)

Piťha, J; Piťhová, Pavlína; Hubacek, JA. The role of connexin 37 gene polymorphism (1019C > T; pro319ser) in cardiovascular disease. [původní článek]. In: Biopolymers and Cell, 2011, 27, 2, s. 118-123, ISSN 0233-7657.
(id: 7253, vytvořeno: 2012-02-23 14:23:29, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Piťhová, Pavlína. 2011 doporučení pro léčbu ischemické choroby tepen dolních končetin dle "Mezinárodního konsenzu pro léčbu syndromu diabetické nohy". [ostatní druhy článků]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, supl. 2, s. S28-S29, ISSN 1214-231X.
(id: 7893, vytvořeno: 2012-04-13 14:55:44, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Dietní léčba u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. s. 228-236.
(id: 7804, vytvořeno: 2012-04-08 19:14:06, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Inzulínový analag glargin a riziko vzniku maligního onemocnění. s. 224-227.
(id: 7803, vytvořeno: 2012-04-08 19:08:40, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Jakými perorálními antidiabetiky budeme (možná) léčit pacienty s diabetes mellitus 2. typu v budoucnosti? s. 355-359.
(id: 7817, vytvořeno: 2012-04-08 20:32:08, naposledy změněno: 2012-04-13 12:31:45, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Kontinuální monitorace koncentrace glukózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. s. 270-274.
(id: 7810, vytvořeno: 2012-04-08 19:48:21, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Léčba hypertenze u diabetes mellitus 2. typu. Oddíl D. s. 447-496.
(id: 7819, vytvořeno: 2012-04-08 20:46:11, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetologie 2011. 1. Praha : Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-461-2. Novinky ze světa inzulínových pump. s. 242-247.
(id: 7874, vytvořeno: 2012-04-12 14:58:34, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Samostatná kontrola glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. s. 275-280.
(id: 7811, vytvořeno: 2012-04-08 19:53:26, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Venózní problematika u pacientů s diabetes mellitus. [ostatní druhy článků]. In: Medical tribune, 2011, 7, 4, s. D6-D7, ISSN 1214-8911.
(id: 7894, vytvořeno: 2012-04-13 15:05:34, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Piťhová, Pavlína. Význam screeningu cévních komplikací u mladé pacientky s diabetes mellitus 1. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 5, s. 15-16, ISSN 1214-231X.
(id: 7421, vytvořeno: 2012-03-06 09:25:32, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Piťhová, Pavlína; Račická, Eva. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Pankreatická beta buňka a léčba perorálními antidiabetiky, inkretiny a inzulínem. s. 281-289.
(id: 7812, vytvořeno: 2012-04-08 20:01:13, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Račická, Eva; Piťhová, Pavlína. Diabetes mellitus 2. typu. 1. Semily : GEUM, 2011. ISBN 978-80-86256-78-8. Pankreatická beta buňka, její funkce a vztah k rozvoji diabetes mellitus 2. typu. s. 44-49.
(id: 7782, vytvořeno: 2012-04-08 16:16:53, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Raška, Milan; Matoušovic, Karel; Kašperová, Alena; Novák, Jan; Šterzl, Ivan. Současný pohled na etiopatogenezi IgA nefropatie a výhledy kauzální terapie. [přehledový článek]. In: Alergie, 2011, 13, 4, s. 268-274, ISSN 1212-3536.
(id: 7422, vytvořeno: 2012-03-06 09:33:51, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Rybka, J; Kvapil, Milan. Inkretinová léčba diabetu. [původní článek]. In: Postgraduální medicína, 2011, 13, 4, s. 441-450, ISSN 1212-4184.
(id: 7411, vytvořeno: 2012-03-06 02:15:07, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Rychlík, Ivan; Matoušovic, Karel. Contribution of Jan Brod to Nephrology. [ostatní druhy článků]. In: Kidney & Blood Pressure Research, 2011, 34, 4, s. 299-302, ISSN 1420-4096.
(id: 7521, vytvořeno: 2012-03-20 16:01:51, naposledy změněno: 2012-04-04 13:42:30, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, i.f.: 1.500)

Scheinost, Michal; Pátková, Helena; Fajtlová, Vendula. Kloubní chondrokalcinóza jako příčina recidivující polyartritidy u diabetika 1. typu. [kazuistika]. In: Kazuistiky v diabetologii, 2011, 9, 5, s. 21-23, ISSN 1214-231X.
(id: 7418, vytvořeno: 2012-03-06 09:03:07, naposledy změněno: 2012-04-26 09:28:34, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Schück, Otto. Léčba hyponatrémie: nové poznatky a kontroverze. [ostatní druhy článků]. In: Medicína po promoci, 2011, 12, 4, s. 10-11, ISSN 1212-9445.
(id: 7897, vytvořeno: 2012-04-13 15:30:57, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Teplan, Vladimír; Schück, Otto; Malý, Jan; Horáčková, Miroslava; Zadražil, Josef; Hajný, Jan; Šurel, Stanislav; Staněk, Ivo; Valkovský, Ivo; Marečková, Olga; Hanzal, Vladimír; Wiecek, Andrzej; Zakar, Gabor; Dlhopolček, Pavol; Štollová, M; Sasaková, Dana. Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4-5) u seniorů. [původní článek]. In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2011, 14, 1, s. 37-43, ISSN 1211-9326.
(id: 7420, vytvořeno: 2012-03-06 09:20:33, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika, RIV)

Zelenková, Jitka. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Anamnéza. s. 15-16.
(id: 7771, vytvořeno: 2012-04-05 15:08:37, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Zelenková, Jitka. Praktická kardiologie. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1962-0. Fyzikální vyšetření. s. 17-21.
(id: 7772, vytvořeno: 2012-04-05 15:29:29, vlastník záznamu: 2LF//Interní klinika)

Zieg, Jakub; Bláhová, Květa; Seeman, Tomáš; Bronský, Jiří; Dvořáková, Hana Marie; Pechová, Marta; Janda, Jan; Matoušovic, Karel. Urinary transforming growth factor-beta 1 in children with obstructive uropathy. [původní článek]. In: Nephrology, 2011, 16, 6, s. 595-598, ISSN 1320-5358.
(id: 7032, vytvořeno: 2012-02-14 08:55:15, naposledy změněno: 2012-02-14 08:58:56, vlastník záznamu: 2LF//Pediatrická klinika, i.f.: 1.172, RIV)


Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY