Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Často kladené dotazy

Kdy je možná ambulantní léčba a kdy je nutná hospitalizace?

Dle § 78 vyhlášky č. 422/2016 musí být léčebná aplikace radionuklidu prováděna v lůžkové části zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, které je speciálně upravené a vybavené pro tento účel.

Je lepší operace nebo radiojód?

Standardní postup v případě maligního nálezu ve štítné žláze zahrnuje obě dvě léčebné techniky, tedy pokud to rozsah onemocnění vyžaduje. U onkologických onemocnění stanovuje postup léčby ošetřující lékař.

Jaký je rozdíl mezi lékem Letrox a Euthyrox?

Mezi léky není zásadní rozdíl. Oba léky obsahují hormon tyroxin. Euthyrox navíc oproti Letroxu obsahuje laktózu, takže není vhodný u pacientů s alergií na tuto látku.

Papilární karcinom, který nevychytává radiojód, alternativní léčba?

Takovéto případy řeší ošetřující lékař a onkolog, kteří následně navrhují alternativní léčbu.

Před hospitalizací:

Co to je K program?

Diagnostická hospitalizace: Jedná se o program přijetí pacientů zahrnujících kontrolní diagnostickou aplikaci a je-li indikována, tak i případnou terapeutickou aplikaci.

Co to je O program?

Terapeutická hospitalizace: Jedná se o program přijetí pacientů k terapeutické aplikaci. Je-li indikována, může zahrnovat i kontrolní diagnostickou scintigrafii. 

Existuje seznam léků obsahujících jód, které by měl pacient před terapií nahradit jinými léky?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, informujte se u svého ošetřujícího lékaře, případně lékárníka, jakým přípravkem je možné tyto preparáty dočasně nahradit:

Amiodaron, Amiohexal, Amiokordin, Cordarone, Rivodaron,  Sedacoron, Jox, Vincentka v různých podobách a jodová dezinfekce

Při vyšetření RTG nebo CT nesmí být 6 měsíců před hospitalizací aplikována jódová kontrastní látka.

Je opravdu nezbytná Jódová dieta?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Vyloučením pokrmů a preparátů obsahujících jód vede k zefektivnění pacientovy léčby. Proto by se měl pacient v době bezprostředně před terapií vyhnout příjmu pokrmů, které obsahují zvýšené množství  jódu (např. mořské ryby, plody a řasy, Vincentka apod.). Důležité je také omezit „příliš“ slané pečivo, brambůrky, solené arašídy  apod. Obecně vhodné omezit solení. Není potřeba si péci vlastní pečivo.

V případě potřeby kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

Jak dlouho předem je potřeba vysadit hormony ŠŽ?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Pacient by se měl při vysazení hormonů štítné žlázy řídit pokyny k hospitalizaci, které jsou mu před hospitalizací zaslány. Vždy je v nich uveden termín vysazení.

Je normální nárůst váhy po vysazení hormonů?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Nárůst váhy u pacientů s vysazenými hormony je běžný, jelikož vede ke zpomalení metabolismu. To způsobuje zvýšenou únava, při níž má pacient nižší energetický výdej a zvýšené zadržování vody v těle. Pokud tedy pacient nesníží běžný energetický výdej, dojde v důsledku toho ke zvýšení jeho tělesné hmotnosti. Po opětovném nasazení hormonů se přebytečná voda z těla přirozeně vyloučí.

Na čem závisí vysazení hormonů versus aplikace Thyrogenu?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Podání Thyrogenu indikuje lékař KNME a je stanoveno individuálně na základě aktuálních výsledků.

Je nutné potvrzení od gynekologa (o těhotenství)?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: U všech žen ve fertilním věku je nezbytné toto potvrzení doložit při přijetí, jelikož těhotenství je kontraindikací pro podstoupení terapie.

Má radiojód vliv na funkci antikoncepce během terapie?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Z příbalové informace tohoto léčiva je vyloučen vliv radiojódu na funkci hormonální antikoncepce.

Je na lůžkovém oddělení kuřárna?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Na KNME panuje speciální režim, kdy pacienti nesmí po dobu hospitalizace opustit kliniku z radiohygienických důvodů. Nemohou tedy využít vyhrazených míst pro kuřáky v areálu nemocnice. Proto pacientům doporučujeme, aby se vybavili preparáty obsahujícími nikotin: žvýkačky, náplasti, elektronické cigarety atd.

Nevadí absolvování dovolené u moře před hospitalizací?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Pobyt v přímořské destinaci se u pacientů, kteří mají ve zvacím dopise pokyn k vysazení hormonů štítné žlázy, se po dobu jejich vysazení nedoporučuje (spíše však 2 měsíce před terapeutickou či diagnostickou aplikací), neboť jód se zde vyskytuje v celém potravním řetězci a není tedy možné při konzumaci lokálních potravin zcela dodržet bezjódovou dietu.

Používání kosmetických přípravků (lak na nehty, rtěnka,...) před a během terapie?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Ve zvacím dopise, který před nástupem na terapii obdrží každý pacient, je uvedeno, že by se pacient měl před terapií vyvarovat používání přípravků, v nichž je ve větší míře obsažen jód.

Během hospitalizace:

Je nutná izolace?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Při diagnostické i terapeutické aplikaci je izolace nezbytná vzhledem k charakteru lékařského ozáření, aby bylo zabráněno šíření možné kontaminace a ozáření jiných osob.

Jak je to s používáním telefonu a jiných elektronických zařízení na pokoji?

Diagnostická hospitalizace: Při diagnostické aplikaci je možné používat běžnou elektroniku (mobil, tablet, notebook).

Terapeutická hospitalizace: Při terapeutické aplikaci je nezbytné/potřeba tato zařízení ochránit vhodným obalem (potravinová folie, sáček atp.) před přímým stykem s povrchem těla, aby nedošlo k jejich kontaminaci.

Jaké je věkové seskupení pacientů na pokoji?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Při umisťování pacientů na společný pokoj je vždy brán zřetel na věk pacientů. Snahou je k sobě přiřadit pacienty přibližně stejného věku. Ne vždy je to však z provozních důvodů možné dodržet.

Je možné mít vlastní zdravotní polštář?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Ano, je to možné, avšak během Vašeho pobytu, může dojít k jeho kontaminaci. Pokud tedy nebude dosaženo po jeho přeměření tzv. uvolňovací úrovně, bude muset být uložen na oddělení do doby poklesu kontaminace pod povolenou mez (i několik týdnů), případně být zlikvidován jako radioaktivní odpad. Obecně není vhodné brát si sebou předměty, které nejsou omyvatelné a mohou být kontaminovány.

Co vše pacient dostane za erární oblečení?

Diagnostická hospitalizace: Při této hospitalizaci můžete mít vlastní oblečení. Pokud si ho ovšem nedonesete, tak Vám můžeme zapůjčit erární pyžamo nebo noční košili a župan. V případě zapomenutí obuvi, je možné ve výjimečných případech zapůjčit i erární obuv. Obecně není vhodné brát si sebou předměty, které nejsou omyvatelné a mohou být kontaminovány.

Terapeutická hospitalizace: Každý pacient obdrží erární pyžamo nebo noční košili a župan. V případě zapomenutí obuvi, je možné ve výjimečných případech zapůjčit i erární obuv. Obecně není vhodné brát si sebou předměty, které nejsou omyvatelné a mohou být kontaminovány.

Jak urychlit vylučování radiojódu z těla?

Diagnostická hospitalizace: U diagnostické aplikace není potřeba.

Terapeutická hospitalizace: Obecně se pacientům doporučuje několik dní po terapeutické aplikaci pít více tekutin a častěji močit, aby došlo k naředění radioaktivní látky a snížení ozáření močového měchýře. Výrazné urychlení vylučování radiojódu z těla pacienta však není žádoucí, protože při výrazném navýšení pitného režimu resp. používání projímavých preparátů může dojít ke snížení efektivity léčby tím, že nedojde k dostatečnému ozáření nemocí postižené tkáně.

Vedlejší účinky radiojódové terapie: sucho v ústech, únava,…?

Terapeutická hospitalizace: Podobně jako u všech léků, mohou se po aplikaci 131I vyskytnout nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého pacienta. U některých pacientů může být pozorován pocit těžkého žaludku. Několik pacientů také popisovalo „pseudonávaly“ nebo přechodné snížení tvorby slin. Proto je dobré po terapeutické aplikaci více pít a cucat kyselé bonbóny.

V  příbalovém letáku 131I:

Po aplikaci terapeutických dávek se u některých pacientů můžeme setkat se svěděním, tlakem a napětím ve štítné žláze, zarudnutím kůže nad štítnou žlázou, zažívacími potížemi, pálením, bolestí nebo pocitem sucha v ústech, částečné nechutenstvím;

Tyto účinky většinou ustoupí spontánně během několika dnů.

Kdy se propouští?

 Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Z provozních důvodů jsou hospitalizovaní pacienti  propouštěni po snídani (mezi 8:00 a 9:00). Po domluvě s ošetřujícím lékařem může být pacient propuštěn v jinou denní dobu.

Co se děje s kontaminovanými věcmi?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Věci, které pacient používal během svého pobytu na lůžkové stanici, se mu před jeho odchodem proměří. Aby bylo možné daný předmět vynést z oddělení, které patří do kontrolovaného pásma, je potřeba dosáhnout tzv. uvolňovací úrovně. Z tohoto důvodu je důležité provést očištění (dekontaminaci) věcí  a to omýváním, otíráním dokud není dosaženo uvolňovací úrovně.

 V případě že není možné provést dekontaminaci, je daný předmět zlikvidován jako radioaktivní odpad (např. neomyvatelné bačkory atp.), případně uložen na klinice do doby, než kontaminace nepoklesne pod povolenou mez.

Které věci budete určitě nechávat na lůžkovém oddělení:

Diagnostická hospitalizace: Zubní kartáček.

Terapeutická hospitalizace: Zubní kartáček, zubní pasta, zubní nit, tuhé mýdlo, koupelová houba, hlavice žiletky.

Menstruace během a po terapii. Co s tampóny a vložkami po propuštění?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Menstruace pacientky není překážkou v provedení aplikace radiojódu. Během hospitalizace pacientky hygienické potřeby vyhazují do koše v koupelně, do kterého se vyhazuje veškerý odpad z pokojů pacientů. Pacient je z nemocnice propouštěn v době, kdy již pro své okolí při dodržování pokynů radiační ochrany nepředstavuje významné riziko ozáření, resp. jím používané předměty také ne. Proto je možné s těmito hygienickými potřebami po opuštění lůžkového oddělení nakládat jako s běžným odpadem.

Možnost připojení k WiFi během hospitalizace?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: V celém areálu FN Motol je poskytováno zpoplatněné WiFi připojení (100 Kč za 25 hodin připojení). Síla signálu není na všech místech stejná. Na obou lůžkových stanicích KNME jsou umístěny WiFi routery. Pokrytí signálem však může být v jednotlivých pokojích rozdílné.

Transport z nemocnice – auto nebo je možné použít veřejnou dopravu? Není to nebezpečné pro spolucestující?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Pacient opouštějící lůžkové oddělení splňuje státem stanovené podmínky pro propuštění do domácí péče a je poučen o zásadách radiační ochrany. Mimo jiné se dozví, že by měl omezit cestování veřejnou dopravou. Při dodržování dostatečného odstupu od ostatních pasažérů (zejména malých dětí a těhotných žen) je však možné transportu veřejnou dopravou využít. Ozáření spolucestujících nepředstavuje významné riziko vzniku komplikací.

Cestování autem na vzdálenost kratší než několik hodin také nepředstavuje bezprostřední ohrožení spolucestujících. Doporučujeme však, aby spolu s pacientem ve voze necestovaly děti a těhotné ženy. Pacient svým transportem auto nijak nekontaminuje, takže je možná následná přepravy dalších osob.

Po hospitalizaci:

Je možné těhotenství po hospitalizaci na KNME?

Diagnostická hospitalizace: Otěhotnět je možné po nasazení hormonů a po náběhu účinku hormonů v těle (přibližně 14 dní od nasazení hormonů). Diagnostická aplikace radiojódu nemá vliv na případný zárodek.

Terapeutická hospitalizace: Je doporučeno neotěhotnět během 12 měsíců po terapeutické aplikaci, z důvodů možného opakování této aplikace. Těhotenství a kojení je kontraindikací pro aplikaci 131I. Při náhodném otěhotnění během tohoto období je nutná individuální konzultace s ošetřujícím lékařem a radiologickým fyzikem.

Návaznost radiojódové terapie na operaci. Jaký je časový odstup mezi operací a terapií 131I?

Terapeutická hospitalizace: Doba mezi operací a terapií je individuální. U pacienta se zohledňují rizikové faktory a hodnotí se histologický nález. Obvykle jsou pacienti přijímáni po zhojení jizvy za 2-3 měsíce po operaci, nejpozději však do 6 měsíců.

Jaké jsou rozestupy mezi další terapií?

Terapeutická hospitalizace: Standardně jsou pacienti k opakované radiojódové terapii objednáni přibližně po roce od absolvování terapie předchozí. V některých případech (v závislosti na aktuálním zdravotním stavu pacienta) se může rozestup mezi terapiemi lišit od 4 do 24 měsíců.

Nárok na sanitku po terapii?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Nárok na poskytnutí přepravy sanitkou mají osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tento nárok určí ošetřující lékař na základě zdravotního stavu pacienta.

Může pacient po propuštění z nemocnice, kde se podrobil radiojódové aplikaci,  ohrozit lidi ve svém nejbližším okolí? Např. děti nebo těhotnou přítelkyni?

Diagnostická  a terapeutická hospitalizace: Pacient podstupující aplikaci otevřenými zářiči je vždy před opuštěním pracoviště, které aplikaci provádělo, ústně a písemně poučen o možných rizicích a o způsobech, jak omezit ozáření lidí v pacientově nejbližším okolí (rodina, partner, přátelé, kolegové, atd.). Při dodržení poskytnutých pokynů pacient nepředstavuje riziko pro své okolí.

Kdy může pacient po propuštění z nemocnice obnovit pohlavní styk?

Diagnostická  a terapeutická hospitalizace: Před opuštěním z lůžkového oddělení, je pacient ústně a písemně poučen o dodržování radiační ochrany. Toto poučení dostane písemně spolu s uvedeným datem, do kdy by je měl dodržovat. Toto datum je také mezním termínem, dokdy by se měl zdržet pohlavní styku.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY