Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení radiologické fyziky

Samostatné oddělení radiologické fyziky pro oblast nukleární medicíny je umístěno v části „KNME - Vedení kliniky“ v komunikačním uzlu B, -2. patro. Na oddělení působí kliničtí radiologičtí fyzici, radiologičtí fyzici a radiologičtí technici.

Oddělení:

  • zajišťuje pravidelné provádění kontrol kvality zobrazovacích systémů a měřící techniky
  • zabezpečuje aplikaci a optimalizaci radiační ochrany při poskytování zdravotní péče, zejména radiační ochranu pacientů při lékařském ozáření, radiační ochranu pracovníků, pracovišť a jejich okolí
  • zajišťuje soustavný dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany
  • stanovuje radiační zátěž pacienta z vyšetření nebo léčby pomocí radionuklidu
  • spolupracuje s lékaři při pořizování a vyhodnocování klinických dat
  • spolupracuje při zavádění nových diagnostických i terapeutických metod v souladu s doporučeními European Association of Nuclear Medicine (EANM)
  • zajišťuje soulad dokumentace a záznamů pracoviště s legislativními předpisy a doporučeními Státního úřadu pro jadernou bezpečnost týkajícími se nakládání se zdroji ionizujícího záření a radiační ochrany
  • podílí se na řešení vědeckých grantů
  • podílí se na výuce v rámci KNME

Fyzici oddělení radiologické fyziky jsou členy Komise pro zabezpečování radiační ochrany (KZRO) ve FN Motol.

 

Klinický radiologický fyzik, vedoucí ORF KNME:

Ing. Tereza Kráčmerová 224 434 612 tereza.kracmerova@fnmotol.cz

Klinický radiologický fyzik:

Ing. Dana Prchalová 224 434 611 dana.prchalova@fnmotol.cz

Radiologický technik:

Bc. Alena Keňová
224 434 612
alena.kenova@fnmotol.cz
Bc. Tomáš Řeháček
224 434 612
tomas.rehacek@fnmotol.cz
Vladimír Kaisr 224 434 682 vladimir.kaisr@fnmotol.cz
Simona Šimůnkova 224 434 612 simona.simunkova@fnmotol.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY