Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výuka

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN v Motole zajišťuje:

  • výuku nukleární medicíny pro studenty 4. ročníku magisterského studia 2. LF UK
  • výuku vnitřního lékařství (endokrinologie) pro studenty 5. ročník magisterského studia 2. LF UK
  • výuku nukleární medicíny pro studenty 2. a 3. ročníku bakalářského studia FBMI ČVUT
  • výuku nukleární medicíny pro studenty radiologické techniky a fyziky FJFI ČVUT
  • postgraduální specializační vzdělávání lékařů v oborech endokrinologie a nukleární medicína.

 

Výuka - nukleární medicína:

Výuka probíhá jeden týden v rámci blokové výuky předmětu "Zobrazovací metody+nukleární medicína" vždy od pondělí do pátku v knihovně KNME (budova pro dospělé, uzel B, -2. patro).

Rozvrh a další informace k výuce jsou k dispozici na webových stránkach 2. lékařské fakulty UK (zde).

 

Postgraduální vzdělávání:

Termín studijního pobytu nutno dojednat telefonicky v sekretariátu KNME, telefony: 224 434 601, 224 434 602. Bližší pokyny o náplni a průběhu studijního pobytu obdrží účastníci písemně. Podmínkou nástupu je smlouva o studijním pobytu podepsaná statutárním zástupcem FN v Motole i účastníkem ještě před termínem zahájení stáže. Je proto nezbytné zaslat včas vyplněné podklady (minimálně 4 týdny před termínem nástupu na stáž, včetně dokladu o úhradě). Upozorňujeme stážistky, že gravidita a laktace neumožňují přístup na lůžkové oddělení a postgraduální kurz nelze absolvovat!

Na sekretariát KNME nutno doručit:

Podepsanou smlouvu

4x (vzor smlouvy zašleme)
Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance 3x (vzor dohody zašleme)
Studijní plán 3x (vzor plánu zašleme)
Kopii diplomu 1x
Průkazovou fotografii 1x
Doklad o zaplacení poplatku 1x (stačí přinést na sekretariát v den nástupu)

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY