Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Jsme moderní pracoviště poskytující komplexní péči o pacienty s onemocněními srdce a cév. Rozsahem poskytované péče a počtem výkonů patříme mezi největší centra v České republice a máme statut komplexního kardiovaskulárního centra.
Na našem pracovišti jsou do praxe zaváděny nejnovější vyšetřovací a léčebné postupy - v poslední době jsou to zejména intervence na věnčitých tepnách za použití lékových stentů, intervence na karotických tepnách, katetrizační uzávěry otvorů v mezisíňové přepážce, alkoholová septální ablace u hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, virtuální histologie věnčitých tepen, srdeční resynchronizační léčba pomocí implantovaného kardiostimulátoru, katetrizační ablace za použití elektroanatomického mapování či zavádění nových technik do neinvazivní diagnostiky srdečních onemocnění, jako jsou trojrozměrné echokardiografické vyšetření či zobrazení srdce pomocí nukleární magnetické rezonance a multidetektorového výpočetního tomografu.

Přednosta

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Kontakt na přednostu

224 434 901
josef.veselka@fnmotol.cz

Další kontakty

Zelená linka
800 333 356 (volání zdarma)              7:00 - 15:00

Vrchní sestra
224 434 905
jana.kovalcikova@fnmotol.cz

Sekretariát
224 434 901
irini.tasiula@fnmotol.cz

Představení kliniky

Prováděné výkony

Perkutánní koronární intervence kmene levé věnčité tepny

Implantace levokomorové elektrody

Katetrizační uzávěr vícečetného defektu septa síní

Katetrizační uzávěr defektu septa síní

Katetrizační ablace AV nodální reentry tachykardie (AVNRT)

Neselektivní katetrizační ablace AV junkce

Katetrizační izolace plicních žil kryobalonem

Implantace ICD krok za krokem

Karotický stenting

Katetrizační ablace komorové ektopie

Implantace biventrikulárního kardiostimulátoru krok za krokem

Katetrizační implantace aortální bioprotézy u rizikového pacienta s poruchou systolické funkce LK

Alkoholová septální ablace

Katetrizační ošetření uzávěru stehenní tepny

Katetrizační implantace aortální bioprotézy u 86-ti leté pacientky

Elektrická kardioverze

Covid - 19 pneumonie - péče o hospitalizované pacienty

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY