Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Echokardiografie

Echokardiografické vyšetření je jedno z klíčových vyšetření v kardiologii. Přináší cenné informace o poruchách stažlivosti srdečního svalu, poruchách funkce srdečních chlopní a přítomnosti dalších srdečních vad. Principem vyšetření je zobrazení srdce pomocí ultrazvukových vln. Vyšetření se většinou provádí „přes hrudník“ (transthorakálně) a není pro nemocného nijak zatěžující. Ultrazvukovou sondou přiloženou na hrudník se přes tenkou vrstvu vodivého gelu (který umožňuje lepší zobrazení) vyšetří srdce a zhodnotí jeho funkce, velikost, stav chlopní atd.
Přibližně 10 % pacientů není „přes hrudník“ dostatečně kvalitně vyšetřitelných. Vyšetřením přes hrudník také nelze s určitostí vyloučit postižení chlopní zánětem nebo přítomnost krevních sraženin v srdečních dutinách. V těchto případech je nutné provést vyšetření jícnovou echokardiografií (transezofageálně).

Transezofageální echokardiografie

Metoda využívá těsného sousedství jícnu a srdce. Při vyšetření se zavádí do jícnu ohebná sonda tloušťky malíku, na jejímž konci je ultrazvukový měnič.
Před vyšetřením informujte zdravotnický personál o alergiích, onemocnění dutiny ústní, hltanu nebo jícnu. Před vyšetřením je nutné šestihodinové lačnění a to absolutní. Nepovolujeme ani užití ranních léků, které se odkládá až na dobu jedné hodiny po vyšetření. Před vyšetřením si vyjměte zubní protézu nebo snímatelné náhrady, pokud je máte.Zdravotní setra Vám zavede kanylu do periferní žíly. V případě špatné snášenlivosti vyšetření nebo potížích při zavádění sondy do jícnu Vám do kanyly podáme léky na uklidnění . V případě potřeby Vám bude nitrožilně podána kontrastní látka ke zlepšení diagnostické výtěžnosti vyšetření.Před vlastním zavedením sondy Vám sestra vystříká krk a horní část hltanu sprejem se znecitlivující látkou (Xylokainem nebo Lidokainem), jste-li alergický(á), je vyšetření provedeno bez znecitlivění.Vyšetření je nepříjemné, ale nebolestivé a nemocní ho zpravidla snášejí dobře.
Sonda se do krku zavádí vsedě nebo vleže na levém boku. Budete vyzván(a), abyste dýchal(a) pravidelně nosem a snažil(a) se sondu polknout. Po průniku sondy do jícnu se Vám uleví, může však přetrvávat mírný pocit na zvracení a občasné dávení. Vlastní vyšetření pak lékař provádí po nezbytně dlouhou dobu za stálé monitorace EKG.
Vzhledem k místnímu znecitlivění nesmíte ještě hodinu po vyšetření jíst ani pít. Vystavoval(a) byste se riziku vdechnutí. Pokud Vám byla podána injekce na uklidnění, nesmíte 24 hodin po vyšetření řídit motorová vozidla a vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

Zátěžová echokardiografie

Časná diagnóza ischemické choroby srdeční (ICHS) ještě před jejími závažnými projevy, které představují náhlá smrt, infarkt myokardu a srdeční selhání, je hlavním cílem diagnostické zátěžové echokardiografie. Klidové vyšetření často neposkytne dostatečné informace, a proto je diagnóza ICHS založena na zjištění známek ischemie (poruchy prokrvení) myokardu během zátěže. Tzv. zátěžová echokardiografie představuje spojení echokardiografie (ultrazvukového vyšetření srdce) s různými formami zátěže: nejčastěji se používá farmakologická zátěž (lék dobutamin se podává nitrožilně v kontinuální infúzi v odstupňovaných dávkách) nebo dynamická zátěž na ergometru. U nemocných, kteří mají významně zúženou některou věnčitou tepnu, lze při této zátěži echokardiografickou metodou odhalit poruchy hybnosti srdečních stěn.

Kontrastní echokardiografie

Kontrastní echokardiografie je ultrazvuková diagnostická metoda, která využívá k zobrazení srdečních struktur echo-kontrastní látky. Metoda slouží zejm. k diagnotice nejrůzněších vrozených srdečních vad, např. defektu síňové přepážky. Nejmodernější ultrazvukové techniky rovněž umožňují přímé zobrazení prokrvení (neboli perfuze) srdečního sval viz obrázek: šipka ukazuje defekt perfuze myokardu v oblasti srdečního hrotu).

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY