Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Srdeční katetrizace

Selektivní koronarografie (SKG), perkutánní koronární intervence (PCI).

Postup při  vyšetření

Katetrizační vyšetření se provádí na katetrizačním sále pod rentgenovým přístrojem. Výkon probíhá v místním znecitlivění po vpichu nejčastěji do stehenní tepny v pravém třísle (jiná možnost  je stehenní tepna v levém třísle či tepny horních končetin). Do srdečních cév jsou zaváděny tenké cévky (katétry) z umělé hmoty. Poté je do těchto tepen vstříknuta rentgen-kontrastní látka (při podání s možností pocitu horka, který však rychle odezní), která znázorní celý průběh srdečních tepen (koronarografie) a umožní určit přítomnost, počet, přesnou lokalizaci a významnost zúžení věnčitých tepen či event. přítomnost uzávěru tepny. Je možno též zobrazit dutinu levé komory (levografie), nebo hlavní tepnu těla - aortu(aortografie), což  je důležité k posouzení  stažlivosti levé komory a funkce chlopní. Vyšetření je nebolestivé, cévy nejsou citlivé a manipulace katétry v nich není vnímána. Během celého výkonu budete při vědomí, vleže na zádech, můžete mluvit s lékařem a sledovat průběh výkonu na obrazovce. Důležité je upozornit lékaře na jakékoliv potíže během vyšetření, především bolesti na hrudi, pocit nevolnosti. Celé vyšetření netrvá většinou déle než 30 minut, při léčebným zákroku (rozšíření cévy balónkem – „angioplastika“) do 60 minut.

Možné komplikace spojené s výkonem

Ve velmi malém procentu případů může dojít ke komplikacím, které však jsou okamžitě rozpoznány a náležitě ošetřeny.
Úmrtí: při katetrizačním vyšetření je naprosto výjimečné, udávaná četnost je méně než 1 nemocný z tisíce léčených.
Komplikace spojené s podáním kontrastní látky zahrnují možnost vzniku alergické reakce s vyrážkou, svěděním, ojediněle s poklesem tlaku a nutností léčebního zásahu. U nemocných se známým onemocněním ledvin a jejích sníženou funkcí (především u diabetiků) může podání kontrastní látky  vést ke zhoršení funkce, zřídka až s nutností provedení dialýzy.
Komplikace v třísle: Krvácení s následným vznikem modřiny (hematomu), která po několika dnech vymizí. U cca 1 % pacientů je krvácení komplikováno vznikem tzv. pseudoaneuryzmatu  – jedná se o výron krve, který komunikuje s neuzavřenou cévou. Tato komplikace je diagnostikována ultrazvukovým vyšetřením a je možno ji ošetřit  tlakem ultrazvukové sondy po dobu cca. 15-30 min. Při neúspěchu je možno pseudoaneuryzma uzavřít speciálním lepidlem, ojediněle je nutná chirurgická revize třísla. Ta je nutná, pokud  je přítomná další komplikace – větší komunikace mezi tepnou a žílou (píštěl, fistule).
Další komplikace: Poruchy rytmu, které mohou vzniknout po nástřiku věnčitých tepen kontrastní látkou se dají zvládnout léky, ojediněle si mohou vyžádat okamžitý elektrický výboj (defibrilaci), který tuto arytmii zruší.
Zřídka může dojít k poranění stehenní tepny katétrem, k poranění nervů v místě vpichu, které pacient pociťuje jako brnění, eventuálně jako bolest v končetině, k zanesení krevní sraženiny do těla (tzv. embolie), což se může projevit přechodnou poruchou vědomí, ztrátou vidění nebo bolestí v končetině.

Možné výsledky vyšetření:

1.)  Srdeční tepny budou hladké nebo jen s nevýznamným zúžením do 50 % průsvitu tepny
               - není nutná další intervence na věnčitých tepnách.
2.)  Srdeční tepny budou difusně postiženy po celé délce tepny
               - nález technicky není možné ošetřit katetrizačně nebo chirurgicky, nemocný je nadále léčen léky.
3.)  Na srdečních tepnách bude 1, 2 (někdy i 3) významná zúžení o více než 50-70 % průsvitu tepny
             - na katetrizujícím lékaři bude rozhodnutí o dalším léčebném postupu (dle věku pacienta, přidružených onemocnění a nálezu na věnčitých tepnách). Mohou nastat 2 možnosti:
       a.) katetrizující lékař Vám provede výkon nazvaný balónková angioplastika (perkutánní koronární angioplastika - PTCA) s/bez implantace stentu.  Tento výkon se provádí již během vyšetření. Tříslem z místa punkce Vám bude zaveden další katétr, na jehož konci je vyfouknutý balónek. Pod kontrolou rentgenu lékař umístí balónek do místa zúžení a na několik vteřin jej nafoukne. Ve většině případů se současně implantuje do místa zúžení navíc drátěná trubička (tzv.„stent“), která brání opětovnému zúžení či uzavření cévy.
       b.) v určitých případech nález na věnčitých tepnách vyžaduje kardiochirurgickou operaci, t.j. našití aorto-koronárního bypassu (CABG).

Po ukončení výkonu:

Po vyšetření je zpravidla přímo na katetrizačním sále resp. ihned po návratu na oddělení z třísla odstraněn zavaděč.  V případě navazujícího léčebního zákroku (angioplastiky) se katétr odstraňuje s odstupem 6-8 hodin z důvodu podání protisrážlivých léků. Po vytažení zavaděče následuje stlačení místa vpichu ručně nebo za pomoci speciálního instrumentária po dobu cca 10-15 minut tak, aby se céva uzavřela a zabránilo se většímu krvácení. Tříslo je možné „uzavřít“ také speciálním uzávěrem implantovaným do cévy na katetrizačním sále.
Po zastavení krvácení je naložena elastická bandáž třísla se zatížením „pytlíkem s pískem“ po dobu 5-10 hodin. Během této doby se poraněné místo tepny uzavře. Je nutné dodržovat klid na lůžku, ležet na zádech s nataženou dolní končetinou na straně vpichu, aby se zabránilo vzniku komplikace v třísle (krvácení se vznikem modřiny, bolestivost). Po vyšetření je možné pít a jíst, je vhodné pít hodně tekutin ,aby se vyplavila kontrastní látka ledvinami.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY