Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace

Publikace za rok:

Rok 2010

České články:

Alan D, Vejvoda J. Plicnicový katetr – použít, či nepoužít? Cor Vasa 2010;52:458–60.

Durdil V.  Komorové arytmie a náhlá srdeční smrt u hypertrofické kardiomyopatie. Cor Vasa 2010;52:441–446.

Fiedler J, Linhartová K, Hájek P, Malý M, Zemánek D, Adlová R, Veselka J. Balonková valvuloplastika aorty u vysoce rizikových nemocných s aortální stenozou. Cor Vasa 2010;52:413-7.

Fiedler J. Role echokardiografie v diagnostice infekční endokarditidy. Postgrad Med 2010;12 (Suppl.1):16-21.

Fiedler J. Diagnostika a léčba non-kompaktní kardiomyopatie. Cor Vasa 2010;52:403-4.

Hájek P. Načasování a výběr způsobu revaskularizace při akutním koronárním syndromu bez elevací úseku ST s vícečetným postižením věnčitých tepen. Cor Vasa 2010;52:447–52.

Hájek P, Macek M. Plazmatický protein A spojený s těhotenstvím v patofyziologii, diagnostice a prognóze ischemické choroby srdeční. Cor Vasa 2010;52:453–7.

Linhartová K, Malý M, Adla T, Veselka J. Katetrizační implantace aortální chlopně – multimodální zobrazení. Cor Vasa 2010;52:470-1.

Linhartová K. Diagnostika a léčba nejčastější formy restriktivní kardiomyopatie: srdeční amyloidózy. Cor Vasa 2010;52:393-6.

Malý M, Šramko M, Zimolová P, Stanka P, Hájek P, Zemánek D, Martinkovičová L, Tesař D,Veselka J. Riziko vzniku pseudoaneurysmatu u nemocných po elektivní angiografii – analýza 498 konsekutivních nemocných. Cor Vasa 2010;52:418-24.

Malý M, Linhartová K, Hájek P. Veselka J. Katetrizační uzávěr ductus arteriosus patens Amplatzovým duktálním okluderem nové generace u dospělé nemocné. Cor Vasa 2010;52:467-9.

Malý M, Marinov I, Oravec M, Veselka J. Co musí vědět intervenční kardiolog o krevních destičkách. Kardiol Rev 2010;12:134-7.

Martinkovičová L, Zemánek D, Tomašov P, Homolová S, Veselka J. Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie postihující obě srdeční komory. Cor Vasa 2010;52:193-4.

Porazíková K, Tomašov P, Adla T, Linhartová K. Katetrizační uzávěr koronární píštěle. Cor Vasa 2010;52:465-7.

Porazíková K, Šetina M, Linhartová K. Infekční endokarditida aortální chlopně: rozsáhlý absces v kořeni aorty a rekonstrukce aortálním homograftem. Postgrad Med 2010;7:776-7.

Riedlbauchová L, Krijtová H, Marusič P, Durdil V, Janoušek J, Veselka J. Není synkopa jako synkopa aneb co to je iktální asystolie. Cor Vasa 2010;52:461-5.

Riedlbauchová L. Tachykardií indukovaná kardiomyopatie. Cor Vasa 2010;52:397-8.

Riedlbauchová L. Infekce stimulačních systémů/ICD aneb narůstající problém 21.století? Postgrad Med 2010; (Suppl.1):22-28.

Veselka J. Trendy v diagnostice a léčbě infekční endokarditidy – konec některých mýtů. Postgrad Med 2010;12: Suppl. 1:6-7.

Veselka J. Od interny ke kardiologii, od kardiologie ke kardiovaskulární medicíně. Cor Vasa 2010;52:392.

Veselka J. Diagnostika a léčba hypertrofické kardiomyopatie. Cor Vasa 2010;52:409-10.

Šramko, M., Kotaška, K., Veselka, J., Linhartová, K., Průša, R. Přímé stanovení venózního a arteriálního serotoninu u pacientů s perkutánním uzávěrem perzistujícího foramen ovale. Klin Biochemie Met 2010;18:19-22.

Zemánek D, Hájek P, Veselka J. Využití intravaskulárního ultrazvuku u intervencí na kmeni levé věnčité tepny. Cor Vasa 2010;52:431-6.

Zemánek D. Dilatační kardiomyopatie. Cor Vasa 2010;52,411-412.

Zemánek D, Linhartová K. Zánětlivá onemocnění srdečního svalu. Postgrad Med 2010;12,59-64(Suppl.1).

Zimolová P. Ischemická choroba končetin: jak na to? Diagnostický a léčebný algoritmus pro klinickou praxi. Cor Vasa 2010;52:437-440.

Zahraniční články:

Ostadal P, Alan D, Vejvoda J, Kukacka J, Macek M, Hajek P, Mates M, Kvapil M, Kettner J, Wiendl M, Aschermann O, Slaby J, Holm F, Telekes P, Horak D, Blasko P, Zemanek D, Veselka J, Cepova J. Fluvastatin in the first therapy of acute sonary syndrome: results of the multicenter , randomized, double-blind, placebo-controlled trial (the FACS-trial). Trials 2010;11:61.

Sterbakova G, Vyskocil V, Linhartova K. Bisphosphonates in calcific aortic stenosis: association with slower progression in mild disease – a pilot retrospective study. Cardiology 2010;117:184–9.

Spacek M, Veselka J. Claudication pain in the left arm of a coronary artery bypass graft patient using crutches: Coronary subclavian steal syndrome - a case report. Int J Angiol 2010;19:e41-e42

Tomašov P, Linhartová K, Antonová P, Adlová R, Alam D, Veselka J. Combined percutaneous treatment of atrial septal defect and pulmonic or aortic stenosis in adult patients. Arch Med Sci 2010;6:976-80.

Veselka J, Zemánek D, Tomašov P, Homolová S, Adlová R, Tesař D. Complications of low-dose, echo-guided alcohol septal ablation. Catheter Cardiovasc Interv 2010;75:546-550.

Jakabčin J, Špaček R, Bystroň M, Kvašňák M, Jager J, Veselka J, Kala P, Červinka P. Long-term health outcome and mortality evaluation after invasive coronary treatment using drug eluting stents with or without the IVUS Guidance. Randomized controlled trial. HOME DES IVUS. Catheter Cardiovasc Interv 2010;75:578-83.

Hubáček JA, Staněk V, Gebauerová M, Pilipčincová A, Poledne R, Aschermann M, Skalická H, Matoušková J, Kruger A, Pěnička M, Hrabáková H, Veselka J, Hájek P, Lánská V, Adámová V, Piťha J. Lack of an association between connexin-37, stromelysin-1, plasminogen activatorinhibitor type 1 and lymhotoxin alpha genes and aute coronary syndrome in Czech caucasians. Exp Clin Cardiol 2010;15:e52-6.

Hubacek JA, Staněk V, Gebauerová M, Pilipčincová A, Dlouhá D, Poledne R, Aschermann M, Skalická H, Matoušková J, Kruger A, Pěnička M, Hrabáková H, Veselka J, Hájek P, Lánská V, Adámková V, Piťha J. A FTO variant and risk of acute coronary syndrome. Clin Chim Acta 2010, Epub ahead.

Poledne R, Hubáček JA, Staněk V, Aschermann M, Matoušková J, Veselka J, Widimský P, Cífková R, Lánská V, Piťha J. Why we are not able to find the heart disease gene – apoE as an example. Folia Biologica 2010;56:218-22.

Zemanek D, Tomasov P, Prichystalova P, Linhartova K, Veselka J. Evaluation of the right ventricular function in hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a strain and tissue Doppler study. Physiol Res 2010;59:697-702.

Zemánek D, Šváb P, Veselka J. Power Doppler myocardial contrast echocardiography in alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Clin Cardiol 2010;33:E82.

Zemánek D, Veselka J, Adla T, Šetina M, Ferda J. Uncommon cause of obstruction in the left ventricular outflow tract by a metastasi sof adenocarcinoma. Arch Med Sci 2010;6:981-3.

Česká abstrakta:

Bradáčová P, Zemánek D, Adla T, Veselka J. CT koronarografie má vysokou negativní prediktivní hodnotu v hodnocení vzniku restenózy po implantaci stentu do kmene levé věnčité tepny. XVIII.výroční sjezd České kardiologické společnosti 16.-19.5.2010. Abstrakt č. 289.

Fiedler J, Linhartová K, Veselka J. Kontrastní echokardiografické vyšetření u intrakardiálních tumorů. Cor Vasa 2010;52:K770.

Hájek P, Adla T, Táborská K, Veselka J. Užití CT angiografie při PCI  uzavřeného žilního bypassu. XVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti Brno 2010.

Porazíková K, Veselka J, Červinka P, Zemánek D, Linhartová K. Perkutánní balónková valvuloplastika mitrální bioprotézy u pacientky s vysokým rizikem reoperace. Sdělení v rámci XIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti 16.-19.5.2010.

Porazíková K, Linhartová K, Adla T, Kamarádová K, Segethová J, Veselka J. Úskalí diagnostiky restrikční kardiomyopatie-nemoc lehkých řetězců. Echodny 2010 24.-25. září, Špindlerův Mlýn.

Riedlbauchová L, Krijtová H, Durdil V, Veselka J. Není synkopa jako synkopa... - přednáška na XVIII Sjezdu české kardiologické společnosti, 19.5.2010 Výstaviště Brno (abstrakt č.637)

Tomašov P, Minárik M, Zemánek D et al. Screening nejčastějších příčinných mutací u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií Cor Vasa 2010;52;Suppl:185.

Zemánek D, Tomašov P, Homolová S, Veselka J. Isosorbid-dinitrát v provokaci obstrukce ve výtokovém traktu levé komory u hypertrofické kardiomyopatie. XVIII.výroční sjezd České kardiologické společnosti 16.-19.5.2010. Abstrakt č. 451.

Zahraniční abstrakta:

Bradáčová P, Zemánek D, Adla T, Hájek P, Malý M, Veselka J. Dual-Source Computed Tomography Has a High Negative Predictive Value in the Evaluation of Restenosis after the Left Main Coronary Artery Stenting. Am J Cardiol 2010;105:8B.

Hajek P, Macek M Sr, Lashkevich A, Kluckova H, Hladikova M, Hansvenclova E, Maly M,  Krejsova A, Veselka J. The increase of pregnancy associated plasma protein-A is directly linked to heparin administration not only to acute coronary syndrome. Eur Heart  J 2010; 31 Abstract Suppl:193

Hajek P, Macek M Sr, Lashkevich A, Kluckova H, Hladikova M, Hansvenclova E, Maly M,  Krejsova A, Veselka J.  Influence of Concomitant Heparin Administration on Pregnancy-Associated Plasma Protein-A Kinetics: Need for Reassessment of the Diagnostic (Prognostic) Value in Acute Coronary Syndrome. 52nd Annual World Congress  ICA 2010, University of Kentucky Lexington, Kentucky October 17-19, 2010

Maly M, Oravec M, Majek P, Reicheltova Z, Suttnar J, Veselka J, Dyr JE. Proteomic analyses of the acute coronary syndrome patients. Eur Heart  J 2010;31 Abstract Suppl:539

Tomašov P, Perrot A, Posch M, Veselka J. Connective Tissue Growth Factor Promoter Polymorphism in Patients with Acute Coronary Syndromes. Am J Cardiol 2010;105:84B.

Veselka J, Zemanek D, Tomasov P, Homolova S, Adlova R. Complications of low-dose, echo-guided alacohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. J Heart Dis 2010;7:61.

Veselka J, Zemanek D, Martinkovicova L, Maly M, Hajek P, Adlova R, Tesar D. Pre-PCI atorvastatin: a randomized study. J Heart Dis 2010;7:102.

Veselka J, Hajek P, Maly M, Zemanek D, Adlova R, Tesar D, Martinkovicova L, Tomasov P. Prediction of coronary intervention-related myocardial infarction in stable angina pectoris patiens pretreated with statins. J Heart Dis 2010;7:111.

Veselka J, Zemánek D, Hájek P, Malý M, Tomašov P, Tesař D. C-Reactive Protein and Balloon lschemic Time Are Predictors of Periprocedural Myocardial Infarction in Stable Angina Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Am J Cardiol 2010;105:49B.

Veselka J, Zemánek D, Tomašov P. Early Complications of Low-Dose, Echo-Guided Alcohol Septal Ablation. Am J Cardiol 2010;105:55B.

Veselka J. Management of Acute Coronary Syndrome: Different Points of View Across the Ocean. 52nd Annual World Congress of ICA 2010, Lexington, Kentucky, 2010.

Veselka J, Zimolová P, Martinkovičová L. Comparison of Mid-Term Outcomes of Carotid Artery Stenting for Moderate versus Critical Stenosis. 52nd Annual World Congress of ICA 2010, Lexington, Kentucky, 2010.

Piťha J, Staněk V, Poledne R, Gebauerová M, Aschermann M, Skalická H, Matoušková J, Kruger A, Pěnička M, Hrabáková H, Veselka J, Hájek P. Impact of maternal and paternal history of premature myocardial infarction on the age of manifestation of acute coronary syndrome. Atherosclerosis Supplements 2010;11:149-150.

Zemánek D, Celerýn S, Hájek P, Malý M, Veselka J. Sodium Bicarbonate in Saline Infusion Is Worse for the Prevention of Contrast-Induced Nephropathy than Saline Infusion Alone: A Randomized Single-Center Study. Am J Cardiol 2010;105:16B-17B.

Zemánek D, Adla T, Bradáčová P, Hájek P, Veselka J. The role of the dual-source computed tomography in evaluation of restenosis after the left main coronary artery stenting. A comparison with coronary angiography and intravascular ultrasound. J Am Coll Cardiol 2010;56 (Suppl B):90.

Zemánek D, Bradáčová P, Adla T, Veselka J. The Comparison of Dual-Source Computed Tomography, Coronary Angiography and Intravascular Ultrasound in the Evaluation of Restenosis after the Left Main Coronary Artery Stenting. Eur Heart J 2010;31,289 (Abstract Suplement).

Rok 2009

České články

Homolová S, Zemánek D, Veselka J. Stratifikace rizika náhlé smrti u hypertrofické kardiomyopatie. Cor Vasa 2009;51:38-40.

Linhartová K, Štěrbáková G, Čerbák R. Aortální stenóza a výsledky studie SEAS – má smysl hypolipidemická léčba pacientů s aortální stenózou? Cor Vasa 2009;51:210-1.

Malý M, Marinov I, Hájek P, et al. Subakutní trombóza stentu spojená s vysokou reziduální aktivitou krevních destiček. Cor Vasa 2009;51:817-20.

Malý M. Aterotrombóza: antiagregační léčba. Cor Vasa 2009;51 (Suppl. 1):19-21.

Veselka J, Adla T. Deset důvodů, proč se kardiolog musí zajímat o CT vyšetření srdce. Cor Vasa 2009;51:9-11.

Veselka J. Nukleární bouře ve sklenici vody. Vnitř Lék 2009;55:70-1.

Adla T, Neuwirth J, Veselka J, et al. Zobrazení srdce výpočetní tomografií pomocí přístroje se dvěma systémy rentgenka-detektor: roční zkušenosti ve Fakultní nemocnici v Motole. Interv Akut Kardiol 2009;8:15-8.

Veselka J, Trendy v české intervenční kardiologii. Cor Vasa 2009;51 (Suppl. 1):6-8.

Veselka J, Zimolová P, Stanka P, et al. Implantace stentů do významných stenóz karotických tepen s použitím protektivního system FilterWire EZ. Cor Vasa 2009;51:255-9.

Veselka J, Významné recentní publikace v intervenční kardiologii a příbuzných oborech. Cor Vasa 2009;51 (Suppl.1):3-5.

Veselka J. Riziko náhlé smrti u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií. Postgrad Med 2009; (Suppl.): 44-7.

Veselka J. Komentář k článku J. Vojáčka et.al. Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51:520-1.Cor Vasa 2009;51:741

Zemánek D. Kontrastem navozená nefropatie. Cor Vasa 2009;51 (Suppl.):69-72.

Zahraniční články

Hájek P, Alan D, Vejvoda J, et al. Treatment of a large left main coronary artery thrombus by aspiration thrombectomy. J Thromb Thrombolysis 2009;27:352-4.

Linhartová K, Štěrbáková G, Racek J, Čerbák R, Porazíková K, Rokyta R. Linking soluble vascular adhesive molecule-1 level to calcific aortic stenosis in patients with coronary artery disease. Exp Clin Cardiol 2009;14:80-83.

Malý M, Hrachovinová I, Tomašov P, Salaj P, Hájek P, Veselka J. Patients with Acute Coronary Syndromes Have Low Tissue Factor Activity and Microparticle Count, but Normal Concentration of Tissue Factor Antigen in Platelet Free Plasma-a Pilot Study. Eur J Haematol 2009;82:148-53.

Malý MA, Hadačová I, Hájek P, Zemánek D, Veselka J. High-residual platelet activity despite dual antiplatelet treatment associated with subacute stent thrombosis. Cent Eur J Med 2009;4:119-24.

Sobotková A, Mášová-Chrastinová L, Malý M. Antioxidants change platelet responses to various stimulating events. Free Radic Biol Med 2009;47:1707-14.

Kotlín R, Reicheltová Z, Malý M, et al. Two cases of congenital dysfibrinogenemia associated with thrombosis – Fibrinogen Praha III and Fibrinogen Plzeň. Thromb Haemost 2009;102: 479–486.

Riedlbauchová L, Brunken R, Jaber WA, et al. The impact of myocardial viability on the clinical outcome of cardiac resynchronization therapy. J Cardiovasc Electrophysiol 2009;20:50–7.

Sonne K, Patel D, Riedlbauchova L. Pulmonary vein antrum isolation, atrioventricular junction ablation, and antiarrhythmic drugs combined with direct current cardioversion: survival rates at 7 years follow-up. J Interv Card Electrophysiol 2009;26:121–6.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, et al. Feasibility, Safety and Early Outcomes of Direct Carotid Artery Stent Implantation with Use of the FilterWire EZ Embolic Protection System. Catheter Cardiovasc Interv 2009;73:733-8.

Veselka J, Zemánek D, Duchoňová R, Tomašov P, Linhartová K. Alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy: Ultra-low dose of alcohol (1 ml) is still effective. Heart Vessels 2009;24:27-31.

Veselka J, Alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: Is it Safe? Catheter Cardiovasc Interv 2009;74:520-1.

Veselka J, Zemánek D, Hájek P, et al. Effect of Two-Day Atorvastatin Pre-Treatment on the Incidence of Peri-Procedural Myocardial Infarction Following Elective Percutaneous Coronary Intervention: A Single-Centre, Prospective, and Randomized Study. Am J Cardiol 2009;104:630-3.

Veselka J, Zemánek D, Fiedler J, Šváb P. Real-time myocardial contrast echocardiography for echo-guided alcohol septal ablation. Arch Med Sci 2009;5:271-2.

Čurila K, Benešová L, Veselka J. Low prevalence and variable clinical presentation of troponin I and troponin T gene mutations in hypertrophic cardiomyopathy. Genet Test Mol Biomarkers 2009;13:647-50.

Česká abstrakta

Antonová P, Linhartová K. Dysfunkce systémové pravé komory u nemocných po atriální redirekci pro transpozici velkých arterií – etiopatogeneze, diagnostika, nové poznatky o léčbě. Cor Vasa 2009;51:76.

Bradáčová P, Zemánek D, Adla T, Veselka J. Předběžné výsledky vyšetřování pacientů po perkutánní koronární intervenci kmene levé věnčité tepny CT koronarografií (pilotní studie) XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10.-13. května 2009. Abstrakt č. 198.
Fiedler J, Linhartová K, Veselka J. Tromby descendentní aorty v jícnové echokardiografii. Cor Vasa 2009;51:K643.

Hájek P, Macek M SR, Adlová R, et al. PAPP-A/proMBP u nemocných s normálním koronárním angiogramem. XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10-13. května 2009. Abstrakt č. 405.

Hašková M, Matyščáková B. Vybrané echokardiografické parametry stanovené přenosným přístrojem PHILIPS OptiGo sestrou - míra shody s výsledky lékaře se standardním echokardiografickým přístrojem Cor Vasa 2009;51:650.

Porazíková K, Štěrbáková G, Kovalová S, Štětka F, Čerbák R, Linhartová K. Hypertrofie levé komory a angina pectoris po náhradě aortální chlopně  XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10.-13. května 2009. Abstrakt č. 523.

Tomašov P, Perrot A, Zemánek D et al. Analýza genu NEBL pro sarkomerický protein nebulette u skupiny pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. XVII výroční sjezd České kardiologické společnosti 10.-13. května 2009. Abstrakt č. 188.

Tomašov P, Perrot A, Hájek P et al. Analýza funkčního polymorfizmu v promotoru genu pro connective tissue growth factor u pacientů s akutními koronárními syndromy. XVII výroční sjezd České kardiologické společnosti 10.-13. května 2009. Abstrakt č. 632.

Zemánek D, Linhartová K, Tomašov P, Homolová S, Veselka J. Obstrukce u hypertrofické kardiomyopatie. XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10.-13. května 2009, Abstrakt č. 420.

Zahraniční abstrakta

Linhartova K, Sterbakova G. Bisphosphonate treatment found associated with slower progression of calcific aortic stenosis. Eur J Echocardiography 2009;10:2:48.

Tomasov P, Perrot A, Zemanek D, et al. NEBL encoding the cardiac Z-disc protein nebulette as a novel disease gene for cardiomyopathies. Eur Heart J 2009;30:540.

Veselka J, Zimolová P, Stanka P, et al. Feasibility, safety and early outcomes of direct carotid artery stent implantation with use of the FilterWire EZ Embolic Protection System. Catheter Cardiovasc Interv 2009;73:S22.

Veselka J, Zemánek D, Tomašov P, Homolová S, Adlová R.  Low-dose alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy is effective and safe. International College of Angiology 51st Annual Worls Congress, Beijing, China, Abstract book, p. 75.

Veselka J, Zemánek D, Hájek P, et al. Effect of two-day atorvastatin pre-treatment on the incidence of peri-procedural myocardial infarction following elative percutaneous coronary intervention. Eur Heart J 2009; Suppl.

Veselka J, Zemánek D, Hájek P, et al. Effect of Two Day Atorvastatin Pre-Treatment on the Incidence of Peri-Procedural Myocardial Infarction Following Elective Percutaneous Coronary  Intervention: A Single-Centre, Prospective, and Randomized Study. Am J Cardiol 2009; 104:630-3.

Hubáček JA, Adámková J, Veselka J. FTO polymorphism is associated with myocardial infarction. Atherosclerosis 2009;207:8.

Zemánek D, Tomašov P, Homolová S, Linhartová K, Veselka J. Sublingual isosorbide dinitrate for detection of obstruction in hypertrophic cardiomyopathy. Eur Heart J 2009;30,551.

Knihy a kapitoly v knihách

Veselka J, Linhartová K, Zemánek D et al. Kardiomyopatie. Galén 2009.  

Veselka J. Ischemická choroba srdeční. Základní informace pro pacienty. FAMA 2009

Černý V, Matějovič M, Dostál P. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně245 s.: Linhartová K: Infekční endokarditida.s. 57-64. Maxdorf 2009.

Riedlbauchová L, Kautzner J. Arytmie a srdeční selhání – kapitola v knize: Vojáček J and Kettner J. Klinická kardiologie, 2009, Nukleus Hradec Králové. s. 397–402.

Rok 2008

České články

Duchoňová R, Veselka J, Linhartová K. Balonková aortální valvuloplastika: zapomenutá metoda nebo naděje pro vysoce rizikové seniory? Cor Vasa 2008;50:163-6.

Fiedler J. Funkční mitrální regurgitace. KF 2008;6:22-4.

Fiedler J, Linhartová K, Blaško P, Choi-Širůčková J, Černá D, Šetina M, Mošna F, Veselka J. Trojrozměrná echokardiografie v diagnostice rychle se pohybujících intrakardiálních útvarů. Cor Vasa 2008;50:76-82.

Linhartová K, Štěrbáková G, Čerbák R. Kardiovaskulární rizikový profil pacientů s koncidencí koronární nemoci a aortální stenózy nebo sklerózy Cor Vasa 2008;50:104-108.

Linhartová K. Trendy v diagnostice a léčbě  nejčastějších chlopenních vad. S 4 v: Linhartová K, et al. Nejčastější chlopenní vady. KF 2008;6:1-32.

Linhartová K. Etiologie aortální stenózy a šance medikamentózní léčby. S 5-7 v: Linhartová K, et al. Nejčastější chlopenní vady. KF 2008;6:1-32.

Ferda J., Linhartová K. Zobrazení aortální chlopně pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance. S 14-17 v: Linhartová K, et al. Nejčastější chlopenní vady KF 2008;6:1-32.

Tomašov P. Genetika hypertrofické kardiomyopatie. KF 2008;6:5-8.

Veselka J, Adla T, Duchoňová R.Význam multidetektorového CT v klinické kardiologii. Cor Vasa 2008;50:83-5.

Veselka J, Duchoňová R, Zemánek D. Kombinace antegrádní a retrográdní rekanalizace chronicky uzavřené věnčité tepny. Cor Vasa 2008;50:11.

Veselka J, Červinka P. Standardy pro katetrizační výkony při ischemické chorobě srdeční. Cor Vasa 2008;50:K86-9.

Veselka J. Znovuobjevená balonková valvuloplastika u nemocných s kalcifikovanou aortální stenózou. KF 2008;1:8-11.

Veselka J. Intervenční kardiologie 2008. Kardiol Rev 2008;10 (Suppl): 23-7.

Veselka J. www.kardiomyopatie.cz aneb jak se dostat blíže k nemocným s hypertrofickou kardiomyopatií. KF 2008;2:4.

Veselka J. HCM - klinický obraz a průběh onemocnění. KF 2008;2:21-23.

Veselka J. Terapie hypertrofické kardiomyopatie. KF 2008;2:31-4.

Veselka J. Hledání optimální terapie karotického onemocnění bude zřejmě úkolem i pro další generace lékařů.  Cor Vasa 2008;50:320-1.

Mikulová J, Veselka J, Adla T, Charouzek J. Anomální odstup ramus circumflexus z pravého Valsalvova sinu. Cor Vasa 2008;50:352.

Veselka J. Některé aspekty vlivu maratonského běhu na kardiovaskulární systém. Cor Vasa 2008;50:393-5.

Veselka J.  Nukleární kardiologie: postradatelná či nepostradatelná? Vnitř Lék 2008;54:945-7

Zemánek D. Ischemická mitrální regurgitace: mechanizmus, hodnocení a léčba. KF 2008;6:18-21.

Zemánek D. Hypertrofie levé komory srdeční u aortální stenózy - kompenzacní reakce nebo patologická adaptace? KF 2008;6:11-13.

Zemánek D. Patofyziologie hypertrofické kardiomyopatie. KF 2008;6:17-20.

Zemánek D. Hypertrofická kardiomyopatie – diagnostika. KF 2008;6:23-27.

Zimolová P. Choroby žilního systému DK – chronická žilní nedostatenost. Lékařské listy 2008;10:23-24.

Zahraniční články

Hájek P, Macek M Sr. Pregnancy associated plasma protein a as a quick and sensitive biomarker in early phase of acute coronary syndrome. Am J Cardiol 2008;102:954.

Hájek P, Alan D, Vejvoda J, Linhartova K, Skapa P, Hajsmannova Z et al. Treatment of a large left main coronary artery thrombus by aspiration thrombectomy. J Thromb Thrombolysis 2008; Mar 10 [Epub ahead of print]

Hájek P, Macek M, Hladíková M, Houbová M, Alan D, Durdil V, Fiedler J, Malý M, Ošťádal P, Veselka J, Krebsová A.  Pregnancy-associated plasma protein A and proform eosinophilic major basic protein in the detection of different types of coronary artery disease.  Physiol Res 2008;57:23-32.

Ferda J, Linhartová K, Kreuzberg B. Comparison of aortic valve calcium content in bicuspid and tricuspid stenotic aortic valve using non-enhanced 64-detector-row-computed tomography with prospective ECG-triggering. Eur J Radiol  2008;68:471-475.

Linhartova K, Veselka J, Sterbakova G, Racek J, Topolcan O, Cerbak R. Parathyroid hormone and Vitamin D levels  are independently associated with calcific aortic stenosis. Circ J 2008;72:245-50.

Linhartova K. Impact of blood pressure on the Doppler echocardiographic assessment of severity of aortic stenosis. Heart. 2008;94:508.

Malý M, Hrachovinova I, Tomašov P, Salaj P, Hájek P, Veselka J. Patients with Acute Coronary Syndromes Have Low Tissue Factor Activity and Microparticle Count, but Normal Concentration of Tissue Factor Antigen in Platelet Free Plasma-a Pilot Study. Eur J Haematol 2008 (v tisku).

Posch MG, Thiemann L, Tomašov P, Veselka J, Cardim N, Garcia-Castro M, Coto E, Perrot A, Geier C, Dietz R, Haverkamp W, Oczelik C. Sequence analysis of myozenin 2 in 438 European patients with familial hypertrophic cardiomyopathy. Med Sci Monit 2008;14:CR372-4.

Jakabčin J, Bystroň M, Špaček R, Veselka J, Kvašňák M, Kala P, Malý J, Červinka P. The lack of endothelization after drug-eluting stent implantation as a cause of fatal late stent thrombosis. J Thromb Thrombolysis 2008; 26:154-8.

Veselka J, Zimolová P, Černá D, Stanka P, Tomek A, Šrámek M. Carotid Artery Stenting in Asymptomatic and Surgically High-Risk Patients: Single-Center, Single-Operator Results. Int J Angiol 2008; in press.

Veselka J, Zemánek D, Duchoňová R, Blaško P, Adla T, Tesař D, Neuwirth J.  Coronary angiography and dual-source computed tomography are complementary methods in diagnosis of significant stenosis of the right coronary artery originating from the left aortic sinus.  Cent Eur J Med 2008;3:111-114.

Tůma S, Tesař D, Veselka J, Neuwirth J. Plaque imaging: clinical implications and use of invasive methods. J Appl Biomed 2008;6:1-14.

Zemánek D, Veselka J, Chmelová R. Infective endocarditis after alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Int Heart J 2008;49:371-5.

Česká abstrakta

Celerýn Š, Zemánek D, Bradáčová P, Porazíková K, Durdil V, Pavliňák V, Veselka J et. al. Prevence kontrastní nefropatie u elektivních katetrizačních vyšetření. Abstrakta XVI. výročního sjezdu ČKS 2008:6.

Fiedler J. Non-kompaktní kardiomyopatie – dosavadní poznatky z našeho kardiocentra.
Cor Vasa 2008;50:K129-130.

Fiedler J. Šíře komplexu intima-media karotid se neliší u nemocných s aortální stenózou a ostatními chlopenními vadami. Abstrakta XVI. výročního sjezdu ČKS 2008:12.

Hájek P, Macek Sr. M, Ošťádal P, Hansvenclová E, Hladíková M, Malý M et al. Význam intervalu “Bolest – Odběr” na hladinu komplexu Pregnancy-associated plasma protein-A/proform of eosinophil major basic protein u akutního koronárního syndromu. Cor Vasa 2008;50:S17.

Pavliňák V, Fiedler J. Spontánní echokontrast levé komory. Cor Vasa 2008;50:K136-7.

Veselka J, Fiedler J. Katetrizační uzávěr defektu septa síní a foramen ovale patens. Cesk Slov Neur N 2008;71: S24-5.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, Duchoňová R, Šramko M, Tomek A, Šrámek M. Přímá implantace stentu do karotických stenóz je proveditelná, bezpečná a účinná. Ces Slov Neur N 2008;71:S25. 

Zemánek D, Veselka J, Tomašov P, Sedláková M, Linhartová K. Pravá komora u hypertrofické kardiomyopatie: zobrazení pomocí tkáňového dopplera a strain. Cor Vasa;29.

Zemánek, Veselka J, Tomašov P, Linhartová K. Detekce obstrukce u hypertrofické kardiomyopatie. Cor Vasa 2008;50;K139.

Zahraniční abstrakta

Černá D, Veselka J, Zimolová P, Blaško P, Fiedler J, Zemánek D, Duchoňová R, Malý M, Hájek P. Carotid artery stenting improves parameters of cerebrovascular hemodynamics. Am J Cardiol 2008;101 (Suppl):88C.

Černá D, Veselka J, Zimolová P, Blaško P, Fiedler J, Zemánek D, Duchoňová R, Malý M, Hájek P. Carotid artery stenting improves parameters of cerebrovascular hemodynamics. Circulation 2008; 118:E290.

Duchoňová R, Adla T, Veselka J, Neuwirth J, Martinkovičová L, Suchánek, V, Hájek, P,  Malý M, Zemánek D. Radiation dose of dual-source ct is much higher compared to invasive coronary angiography. Circulation 2008;117 (Suppl):130.

Duchoňová R, Linhartová K, Martinkovičová L, Adla T, Neuwirth J, Veselka J. Comparison of left ventricular ejection fraction evaluated by dual source ct and two-dimensional echocardiography. Circulation 2008;117 (Suppl):154.

Fiedler J, Honek T, Linhartova K et al. Professional Divers with History of Decompression Sickness Have Much More Higher Prevalence of Right to Left Shunt Than in Those without Such Event and Reaveal Favourable Outcome during Mid-term Follow-up after the Transcatheter Closure. Circ 2008;118:e321.

Hájek P, Macek M, Hladikova M, Malý M, Ošťádal P, Hansvenclova E et al. Pregnancy-associated plasma protein-A and proform of eosinophilic major basic protein in the detection of acute coronary syndrome. Atherosclerosis Abstr Suppl 2008; 9:178.

Sterbakova G, Racek J, Topolcan O, Cerbak R, Linhartova K. Increased serum VCAM-1 level is independently associated with calcific aortic stenosis in coronary artery disease patients: a marker of neoangiogenesis activity? Eur Heart J 2008;29:648-649.

Linhartova K, Veselka J, Sterbakova G, et al. Lower serum Fetuin-A levels are associated with aortic sclerosis in patients with coronary artery disease and preserved renal function. Circulation 2008;118:E354-E355.

Linhartova K,  Sterbakova G, Bernat I, Kopalova I, Stetka F, Cerbak R. Higher left ventricular mass index predicts angina one year after valve surgery in calcific aortic stenosis with coronary artery disease Eur J Echocardiogr. 2008;9:S230.

Veselka J, Zemánek D, Tomašov P, Duchoňová R, Linhartová K. Alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardimyopathy: Ultra-low dose of alcohol is safe and effective. Am J Cardiol 2008;101 (Suppl):43C.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, Šramko M, Tomek A, Šrámek M. Direct carotid stenting is feasible, safe and effective. Am J Cardiol 2008;101 (Suppl): 16C.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, Šramko M, Tomek A, Šrámek M. Direct carotid stenting in high-risk patients is effective. CEJV 2008;7:13-14.

Veselka J,  Zemánek D, Tomašov P,  Duchoňová R, Linhartová K. Alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy: ultra-low dose of alcohol (1 ml) is still effective. Circulation 2008;117 (Suppl):3.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, Šramko M, Tomek A, Šrámek M. Thirty-day outcome of carotid artery stenting using the FilterWire Protection System in high-risk patients. 50th Golden Anniversary Congress, Tokyo, Japan, Abstract book, p. 17.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, et al. Early outcomes of direct carotid artery stenting without predilation in high-risk patients: Analysis of a single center registry. Circulation 2008;118:E175.

Rok 2007

České články

Černá D, Veselka J, Vaněk I. Pseudonaneuryzma levé komory srdeční jako komplikace infarktu myokardu. Cor Vasa 2007;49:369-72.

Černá D, Veselka J, Vaněk I., Linhartová K, Duchoňová R, Adla T, Horn M, Laca B. Pseudonaneuryzma levé komory srdeční jako komplikace infarktu myokardu. Cor Vasa 2007;49:369-72.

Černá D. Ultrazvukové vyšetření karotických tepen. Kardiofórum 2007;5:5-11.

Honěk T, Tomek A, Šrámek M, Januška J, Šefc L, Kerekeš R, Novotný Š, Honěk J, Veselka J. Foramen ovale patens jako příčina paradoxní embolizace u potápěčů. Možnosti screeningu, terapeutická a preventivní doporučení. Prakt Lék 2007;87:48-51.

Honěk T, Veselka J, Tomek A, Šrámek M, Januška J, Šefc L, Kerekeš R, Novotný Š. Paradoxní embolizace při foramen ovale patens u potápěčů: možnosti screeningu.Vnitř Lék2007;53:143-6.

Čerbák R, Linhartová K. Novinky v léčbě aortální stenózy. Interní Med 2007;2:88-90.

Linhartová K, Filipovský J, Čerbák R, Štěrbáková G. Medikamentózní léčba arteriální hypertenze u pacientů s významnou aortální stenózou. Cor Vasa 2007;49:192-4.

Ferda J, Linhartová K. Dobutamin-atropin stress test myokardu pomocí magnetické rezonance. Ces Radiol 2007;61:85-90.

Linhartová K. Medikamentózní léčba hypertenze – kardioprotektivní vliv ACE inhibitorů. Causa subita 2007;10:111-112.

Linhartová K. Jak léčit pacienty s aortální stenózou? Cor Vasa 2007;49:287-288.

Linhartová K. Medikamentózní léčba arteriální hypertenze u pacientů s kalcifikací aortální chlopně. Causa subita 2007;10:146-147.

Linhartová K. Medikamentózní léčba aortální stenózy. Lékařské listy 2007;21:21-22.

Vejvoda J, Veselka J, Pádr R, Ošťádal P, Alan D, Tesař D. Katetrizační léčba poranění karotické tepny pomocí implantace stentgraftu. Cor Vasa 2007;49:105-7.

Veselka J, Černá D, Blaško P. Kombinovaná katetrizační intervence na kmeni levé věnčité tepny a levé vnitřní karotické tepně. Cor Vasa 2007;49:391.

Veselka J, Zemánek D. Několik mýtů o hypetrofické kardiomyopatii. Cor Vasa2007;49:391.

Veselka J, Léčba obliterující aterosklerózy karotických tepen: budoucí obr stojící prozatím na hliněných nohou. KF 2007;5:4.

Veselka J, Tesař D. Stentování karotických arterií. KF 2007;5:34-7.

Veselka J. Hledá se kardiolog. Zn.: Znalost CT a MR srdce nutná. Cor Vasa 2007;49:346-7.
Šetina M, Veselka J, Mokráček A, Vaněk I. Současné možnosti robotické chirurgie. Vnitř Lék 2007;53:986-9.

Šetina M, Veselka J, Mokráček A, Vaněk I. Současné možnosti robotické kardiochirurgie. Vnitř Lék 2007;53:645-8.

Švejda J, Veselka J, Šváb P. Echokardiografický obraz uzávěru defektu septa síní typu ostium secundum Amplatzovým okluderem. Cor Vasa 2007;49:87.

České abstrakta

Blaško P, Veselka J, Zemánek D, et al. Perkutánna koronárna intervencia nechráneného kmeňa ACS – 1ročný follow-up. Cor Vasa 2007;49:8.

Blaško P, Fiedler, Černá D, Veselka J. Perkutánní valvuoplastika aortální chlopně u nemocné v kritickém stavu. Cor Vasa 2007;49:8.

Černá D, Veselka J, Duchoňová R. Karotické stentování u vysoce rizikových pacientů: 30denní sledování. Cor Vasa 2007;49:17.

Fiedler J, Blaško P, Linhartová K, Honěk T, Veselka J. Porovnání vybraných skupin nemocných s podezřením na klinicky významnou poruchu integrity síňového septa a jejich střednědobé výsledky po katetrizačním uzávěru. Cor Vasa 2007;49:23.

Hájek P, Macek M, Hansvenclová E, Hladíková M, Houbová B, Malý M, Veselka J, Krebsová A. Vysoká hladina PAPP-A je ukazatelem horší prognózy nemocných s akutním infarketm myokardu s elevací ST. Cor Vasa 2007;49:29.

Linhartová K, Štěrbáková G, Čerbák R, Racek J, Trefil L, Bernat I, Veselka J. Parathormon a kalcifikovaná aortální stenóza. Cor Vasa 2007;49:61.

Veselka J, Nefarmakologická léčba hypetrofické kardiomyopatie. Intervence 2007:4-5.

Zemánek D, Linhartová K, Tišerová M, Veselka J. Diastolická funkce levé komory u hypertrofické kardiomyopatie – vliv gradientu ve výtokové traktu. Cor Vasa 2007;49:135.

Kapitoly v monografii

Čerbák R et al. Nejčastější chlopenní vady: aortální stenóza a regurgitace: Linhartová K. Etiologie, Echokardiografická diagnostika, Medikamentózní léčba aortální stenózy. Galén 2007.

Zahraniční články

Ostadal P, Alan D, Vejvoda J, Cepova J, Kukacka J, Blasko P, Martinkovicova L, Vojacek J. Immediate effect of fluvastatin on lipid levels in acute coronary syndrome. Mol Cell Biochem 2007;306:19-23.

Durdil V, Fiedler J, Alan D, Vejvoda J, Veselka J. Multiple mobile aortic thrombosis treated by thrombolysis. J Thromb Thrombolysis 2007;24:315-6.

Linhartova K, Veselka J, Adla T. Left ventricular pseudoaneurysm as a late comp=lication of mitral annuloplasty. Eur Heart J 2007;28:2360.

Linhartova K, Beranek V, Šefrna F, Hanišová I, Sterbáková G, Pešková M. Aortic stenosis severity is not a ris factor of poststenotic dilatation of the ascending aorta.Cicr J 2007;1:84-88.

Linhartova K, Filipovsky J, Cerbak R, Sterbakova G, Hanisova I, Beranek V. Severe aortic stenosis and its association with hypertension: analysis of clinical and echocardiographic parameters. Blood Pressure 2007;16:122-28.

Linhartova K, Veselka J, Adla T. Left ventricular pseudoaneurysm as a late complication of mitral annuloplasty. Eur Heart J 2007;19:2360.

Veselka J. Alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy:A rewiew of the literature. Med Sci Monit 2007;13:RA62-8.

Veselka J. Alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy: focus on safety. Swiss Med Wkly 2007;137:657-9.

Veselka J, Černá D, Zimolová P, Blaško P, Fiedler J, Hajek P, Maly M, Zemanek D, Duchonova R. Thirty-day outcomes of direct carotid artery stenting with cerebralprotection in high-ris patients. Circ J 2007;71:1468-72.

Červinka P, Jabkačin J, Jager J, Veselka J, Kala P, Maly J. Long-term health outcome and mortality evaluation after invasive coronary treatment using drug-eluting stents: HOME DES registry. Coron Artery Dis 2007;18:577-81.

Zemanek D, Veselka J. Coronary anomalies – a short rewiew. CEJMed 2007;2:140-153.

Zahraniční abstrakta

Hajek P, Macek Sr. M, Hansveclova E, Hladikova M, Houbova B, Maly M, Veselka J, Krebsova A. Higher admission levels of PAPP-A/pro MBP complex are associated with worse prognosis after STEMI. Eur Heart J 2007;28:566-7.

Spatenka J, Hucin B, Kobylka P, Honek T, Povysilova V, Burkert J, Tlaskal T, Gebauer R sen, Mokracek A. 25 years of allograft heart valve banking in the Czech Republic. 16th International Congress of European Association of Tissue Banks, abstrakt č. A-0076, s. 81 Budapešť, Maďarsko, 17. – 20. 10. 2007.

Adla T, Neuwirth J, Linhartova K, Duchonova R, Burkert J. Left ventricular pseudoaneurysm as a late complication of mitral annuloplasty: Value of dual sorce computed tomography. Book of abstrats ESCR 2007. Eur Radiol 2007;10:2725.

Linhartova K, Čerbák R, Štěrbáková G, Racek J, Trefil V, Topolčan O, Veselka J. Calcific aortic stenosis is independently associated with increased parathormone serum level in coronary artery disease patients. J Am Coll Cardiol 2007;49:310.

Linhartova K, Veselka J, Štěrbáková G, Racek J, Topolčan O, Cerbak R. Calcific aortic stenosis is independently associated with increased  parathormone and Decreased Vitamin D levels in coronary artery disease Patients. Circulation 2007;116:679.

Maly M, Hrachovinova I, Tomasov P, Hajek P, BlaskoP, Salaj P, Veselka J. Tissue factor activity and the count of microparticles in the patiens with acute coronary syndromes. Eur Heart J 2007;28:668.

Veselka J, Zemanek D, Palenickova J, et al. Impact of ethanol dosing on long-term outcome of alcohol septal ablation for obstructive hypertrophic cardiomyopathy: a single-center, prospective, and randomized study. J Heart Dis 2007;5:104.

Zemanek D, Veselka J, Tomasov P, Sedlakova M, Linhartova K. Evaluation of the right ventricular  function by strain in hypertrophic cardiomyopathy after septal ablation. J Heart Dis 2007;5:55.

Zemanek D, Veselka J, Tomasov P, Fiserova M, Linhartova K. Right ventricular systolic function is not worse in patients with hypertrophic cardiomyopathy after successful septal ablation than in healthy subject: a strain study. Eur J Echocardiogr 2007;8:56.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY