Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum pro závrativé stavy

 

 

 

 

 

 

 

Logo Vestibulární poradny připomíná dnes často opomíjenou vazbu medicíny na ostatní disciplíny přírodních věd. Vertigo tak není jen odborný lékařský termín, ale kupříkladu i rod plžů z podtřídy plicnatých. Tento drobný tvoreček se vyskytuje i na území České republiky.

Za laskavou pomoc při zpracování  loga děkujeme našemu přednímu malakologovi RNDr. Vojenu Ložkovi, Csc. 

Lékaři poradny

Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

As. MUDr. Rudolf Černý, CSc.

Vestibulární poradna a laboratoř Neurologické kliniky je součástí  komplexního Neuro-otologického centra UK v Praze 1. a 2. LF a Fakultní  nemocnice v Motole (Centrum), které zahrnuje pracoviště Neurologické, ORL a Rehabilitační kliniky.  Naše pracoviště je tak schopno zajistit podrobnou diagnostiku vestibulárních a kmenových postižení nejrůznějšího původu, včetně specializovaných vyšetření několika (různých, potřebných…) lékařských oborů. Následná  léčebná péče představuje kompelxní program zahrnující farmakoterapii,  ORL léčbu a individualizovaný rehabilitační program vč. možností využití metod biologické zpětné vazby.

Centrum poskytuje komplexní diagnostický servis pro pacienty s poruchami rovnováhy, okulomotoriky a ložiskovými lézemi v oblasti mozkového kmene. Pracovní tým laboratoře zajišťuje klinickou a objektivní funkční, elektrofyziologickou diagnostiku i léčbu v uvedené oblasti. V laboratoři vyšetříme průměrně 350 až 400 pacientů ročně.  Spádovou oblast tvoří hlavně Praha 5, 6 a jejich širší okolí. Žádosti o superkonsiliární konzultaci ale přicházejí z území celé republiky.

VYBAVENÍ LABORATOŘE

Vybavení laboratoře umožňuje objektivní a kvantitativní diagnostiku  labyrintové funkce pomocí série rotačních testů, kalorického vyšetření bitermální metodou i vzduchem (v případech patologie bubínku). Objektivní  hodnocení centrálních vestibulárních syndromů a poruchy okulomotoriky umožňují vizuálně provokované oční pohyby - optokinetický nystagmus, sledovací pohyby oční, sakadické pohyby oční. Všechny techniky jsou hodnoceny kvantitativně, počítačovou analýzou elektronystagmografického  záznamu on-line.

Kromě elektronystagmografie (ENG, Toennies PRO systém ®) máme k dispozici video-okulografickou registraci očních pohybů -VOG. Jedná se o velmi citlivou techniku bezkontaktního snímání očních pohybů, která   eliminuje elektrické artefakty komplikující hodnocení ENG záznamů očních pohybů.

Posturografická laboratoř je vybavena stabilometrickým systémem Synapsis ® umožňující registraci statické i dynamické stabilometrie (záznam pohybů  tělesného těžiště) a nácvik udržování správné polohy   těla v rámci tréninku rovnováhy metodou biologické zpětné vazby.

Poruchy vertikální stabilizace stoje a chůze lze hodnotit i optickým záznamem - Kranio-korpo-grafie.

K hodnocení oční torze používáme  VOG, kvantitativní hodnocení subjektivní  vertikály a Maddoxových skel.

Vestibulární laboratoř rovněž disponuje i univerzálním elektrofyziologickým přístrojem Synergy ® vybaveným  pro pořizování záznamu kmenových sluchových evokovaných potenciálů, blink reflexu a vyšetření vestibulárních myogenních evokovaných potenciálů (VEMP), které představují současný standard objektivního vyšetření funkce otolitů.               

V potřebných případech je k dispozici kompletní odborné ORL a audiologické vyšetření v rámci Centra.

OBJEDNÁNÍ   DO PORADNY

Objednání do poradny i k laboratorním vyšetřením (ENG, stabilometrie, video-okulografie, VEMP) zajišťuje asistentka na telefonní lince  224 436 840,  pondělí a středa mezi 13,00 - 14,00, úterý a čtvrtek mezi 8,00 - 10,00 hodin, nebo na adrese neuro.otologie@fnmotol.cz

K objednání je nutné doporučení odborného lékaře, neboť se jedná o specializované, tzv.  superkonsiliární vyšetření.

 Kontakt na lékaře k vyšetření do poradny :

      As. MUDr. Rudolf Černý, CSc.

      rudolf.cerny@lfmotol.cuni.cz

      Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, Csc.

      jaroslav.jerabek@lfmotol.cuni.cz

      MUDr. Michaela Danková

      MUDr. Lukáš Martinkovič

      MUDr. Silvia Kmetonyová

 VÝUKA

V pregraduálních kurzech klinické neurologie (povinné i volitelné kurzy) seznamujeme studenty V. ročníku fakulty se základy    klinického a laboratorního hodnocení poruch rovnováhy - hodinová stáž a  seminář. Pro zájemce z řad odborné veřejnosti pravidelně pořádáme postgraduální kurzy v neurotologii.

Uvítáme rovněž všechny zájemce o individuální odbornou stáž v uvedené problematice, návrh programu je uveden dle připojeného sylabu,  který je vždy individuálně přizpůsobován dle požadavků zájemců.

Kontakt na školitele:

      as.MUDr. Rudolf Černý, CSc.

      rudolf.cerny@lfmotol.cuni.cz

      doc.MUDr. Jaroslav Jeřábek,Csc.

      jaroslav.jerabek@lfmotol.cuni.cz 

 

Informaci lze získat též na školícím oddělení FN Motol.  Studentům nabízíme možnost studentské vědecké odborné činnosti na našem  pracovišti, které je vybavené moderní elektrofyziologickou i zázemím pro analýzu dat včetně počítačové techniky, statistického i analytického softwaru. Vážným zájemcům můžeme nabídnout i místo demonstrátora.    

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY