Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Cerebrovaskulární poradna

Cerebrovaskulární poradna se věnuje péči o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě (CMP) v návaznosti na hospitalizaci na neurologické JIP a standardním oddělení stanovuje optimální sekundární prevenci CMP. Dále nabízíme superkonziliární péči pro primární i sekundární prevenci u zvláště rizikových pacientů z celé republiky.

Objednání pacientů (včetně neurosonologického vyšetření) tel. 224 436 874, pondělí až pátek, 11 - 12 hodin,

nebo mailová adresa   cmp@fnmotol.cz


Lékaři poradny

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

MUDr. Ivana Šarbochová

MUDr. Hana Magerová, Ph.D.

MUDr. Jaroslava Paulasová Schwabová, Ph.D.

MUDr. Martin Šrámek

MUDr. Petr Janský

MUDr. Anna Olšerová

sestra cerebrovaskulární poradny: Tereza Valentová Šípová

Specifikem poradny je snaha o individualizovanou sekundární prevenci cévní mozkové příhody, zejména řešení otázek spojených s individuální odpovídavostí na antitrombotická  léčiva (snižující krevní srážlivost). Cílem je maximálně detailní a správné stanovení sekundární prevence po CMP, vždyť recidiva mrtvice má dvojnásobnou úmrtnost, než první mrtvice!

Poradna se zaměřuje u pacientů po CMP zejména na:

1) Problematiku určení příčiny CMP v mladším věku - u pacientů, kteří prodělají CMP ve věku do 50 let věku nemusí být příčinou klasické a dobře známé rizikové faktory aterosklerózy (jako např. hypertenze, obezita, cukrovka, kouření atp.). Může se jednat o některou z mnoha desítek vzácných příčin CMP, jako jsou vrozené nemoci (CADASIL, m. Fabry) nebo zánětlivá postižení tepen mozku (vaskulitidy) a mnoho jiných, které vyžadují velmi důkladný vyšetřovací program. Pokud nalezneme příčinu, můžeme nabídnout cílenou preventivní léčbu.

2) Farmakogenetiku warfarinu - analýza genů VKORC1 a CYP2C9, které předurčují velikost nutné a optimální dávky warfarinu. Poradenství pro pacienty s atypicky nízkou potřebnou dávkou warfarinu (pod 2mg denně) nebo s opakovanými "intoxikacemi" při léčbě warfarinem

3) Indikace invazivních preventivních postupů po CMP - indikujeme pacienty k zákrokům, které mohou zabránit dalšímu opakování CMP jako je uzávěr foramen ovale patens, karotická endarterektomie nebo stenting, bypass mezi povodím vnitřní a zevní krkavice

4) Otázky spojené s "rezistencí" na protidestičkové léky (k. acetylsalicylová, clopidogrel, ticlopidin, dipyridamol) - ve spolupráci s DNA laboratoří NNH, Oddělením klinické hematologie FN Motol a s Oddělením klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce vyšetřujeme laboratorně rezistenci na tyto léky: optická agregometrie, impedanční agregometrie, polymorfismy genu CYP 2C19.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY