Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poradna pro poruchy kognitivních funkcí

Kognitivní centrum

Lékaři poradny:

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., vedoucí centra

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Koordinátorka poradny:

 Vladislava Fulínová

objednání kontrol – email: vladislava.fulinova@fnmotol.cz  telefon: 224 436 809

objednání nových pacientů viz níže

Na činnosti poradny se dále podílejí:

MUDr. Jiří Cerman, Ph.D.

MUDr. Ondřej Lerch

MUDr. Martina Pařízková

MUDr. Zuzana Nedelská

 Psychologové:

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Mgr. Hana Marková, Ph.D.

Mgr. Adéla Mazancová

Mgr. Kateřina Čechová

Mgr. Veronika Matušková


OBJEDNÁNÍ NOVÝCH PACIENTŮ

Z kapacitních důvodů jsme  důvodů nuceni téměř zastavit vyšetřování nových pacientů a aktuálně  vyšetřujeme a  do dalšího sledování přijímáme téměř výhradně pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje sledování a léčbu na fakultním pracovišti. Jedná se zejména o pacienty v časném stádiu kognitivního deficitu či pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou, kteří jsou k nám referovaní jejich ošetřujícími neurology. Velká část pacientů s podezřením na kognitivní poruchu je t.č. z výše zmíněných důvodů sledována našimi kolegy mimo nemocnici - ambulantními neurology a psychiatry, s kterými spolupracujeme a  kteří se na nás obracejí v případě dalších konzultací. V případě, že Váš lékař dojde k názoru, že byly vyčerpány možnosti vyšetření v místě Vašeho bydliště a potřebujete expertní vyšetření  na našem pracovišti, je to obecně možné v režimu tzv. superkonziliárního  vyšetření.

Žádosti o superkonziliární ambulantní vyšetření zasílejte písemně na adresu:

paní Vladislava  Fulínová

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol  
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
Popřípadě e-mailem: vladislava.fulinova@fnmotol.cz
K žádosti prosím přiložte:

-                       souhrn a žádost o vyšetření od Vašeho lékaře
-                       kopie dosud provedených vyšetření event. zpráv z předchozích hospitalizací
-                       Vaši adresu + telefonický kontakt/e-mail.

K vyšetření (případně hospitalizaci) si vyžádejte dříve provedená zobrazovací vyšetření (CT či magnetickou rezonancí ) na CD. Alternativou je zaslání elektronickou formou systémem ePACS, které může zprostředkovat Váš lékař.
Váš lékař může též kontaktovat přímo lékaře našich poraden a domluvit se s nimi na vyšetření.

ZAMĚŘENÍ CENTRA

Problematiku kognitivní neurologie nelze zúžit pouze na problematiku Alzheimerovy choroby, přestože toto onemocnění je nejčastější příčinou poruchy kognitivních funkcí (paměti, řeči, praktických, gnostických, exekutivních funkcí). Alzheimerova choroba by se měla jmenovat spíše Alzheimerovou-Fischerovou chorobou, neboť ve stejné době, kdy Alois Alzheimer popsal jediného pacienta, český rodák ze Slaného prof. Oscar Fischer popsal případů celkem 12. Díky jeho nepříznivému osudu a úmrtí za okupace i ironií osudu se na tento významný český primát  na řadu let zapomnělo. Naše poradna by ráda navázala na tradici předchůdců evropského významu jakými byli Oscar Fischer nebo Arnold Pick, který popsal frontotemporální demenci.  Poradna svými klinickými a vědeckými výsledky, i díky personálnímu obsazení patří mezi přední Evropská pracoviště zabývající se diagnostikou pacientů s kognitivními poruchami. Nabízí moderní diagnostické a léčebné postupy, které byly vypracovány ve spolupráci se zahraničními pracovišti (Mayo clinic, Rochester, USA, University of South Florida , Tampa, USA, Massachusetts General Hospital, Boston, USA, Montpelier, Francie, Queensland  Brain Institute, Austrálie). Jedná se zejména o moderní screeningové protokoly pro pacienty nad 50 let se subjektivním kognitivním poklesem (SCD), pacienty s mírnou kognitivní poruchou (MCI) a různými druhy demencí. Hlavní zaměření je na predikci, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, Parkinson plus syndromů, i řady dalších vzácnějších příčin kognitivního deficitu. V omezené míře poradna působí i v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění způsobujících poruchy kognice v mladším věku – např. intoxikace, poúrazové stavy, stavy po cévních a zánětlivých onemocněních mozku. Centrum se nezabývá  diagnostikou ani léčbou primárně psychiatrických onemocnění vedoucích k poruchám kognitivních funkcí. 

Centrum využívá možností komplexního diagnostického vybavení fakultní nemocnice a partnerských pracovišť (laboratorní,  zobrazovací vyšetření CT, MRI, SPECT, DaTSCAN, amyloidový PET,  vyšetření biomarkerů v likvoru, genetické vyšetření). V rámci neurologické kliniky jsou k dispozici standardní i nadstandardní neurologická lůžka pro krátké diagnostické pobyty. Tato lůžka však nejsou určena pro dlouhodobou hospitalizační ani následnou sociální péči o pacienty s kognitivním deficitem. 

Centrum úzce propojuje klinické a výzkumné aktivity. Právě aplikace nejnovějších výzkumných poznatků v diagnostických procesech umožňuje časnější záchyt onemocnění jako je Alzheimerova nemoc nebo jiná neurodegenerativní onemocnění. V rámci centra je možné v některých případech provést i zcela unikátní neuropsychologické vyšetření a vyšetření prostorové paměti, která bývá postižena velmi časně. K tomuto slouží speciální zařízení Amun, které je majetkem Neurologické kliniky a jehož předchozí verze se vyvíjela ve spolupráci s Akademií věd ČR. Některé speciální neuropsychologické testy byly vynalezeny a publikovány poprvé na našem pracovišti. Nad rámec rutinního vyšetření centrum rovněž nabízí možnosti pokročilého zpracování MRI signálu – techniky DTI, volumetrie a další. Rovněž některá biochemická vyšetření, která nejsou v ČR rutinně dostupná, se provádí díky začlenění centra do evropských projektů a grantových programů.

 

 

Obr.: zařízení na vyšetření prostorové kognice – Amun

 

 

      

Obr. MRI vyšetření atrofie hippokampu

Centrum nabízí možnost využití nových terapeutických postupů v léčbě Alzheimerovy nemoci a dalších neurodegenerativních onemocnění s poskytnutím nejmodernějších léků. V poradně probíhají klinické studie s novými léky, které zatím nejsou běžně dostupné, ale mohou pomoci v léčbě dosud neléčitelných onemocnění. Příkladem je program s inhibitory beta-sekretáz nebo pasivní a aktivní imunizace proti beta-amyloidu a tau proteinu. Součástí komplexní léčby je i možnost směrovat pacienty na sociální poradenství a kognitivní trénink ve spolupráci s dalšími pracovišti. 

 

Centrum nabízí i možnost nasměrování na poradenské služby nebo kontaktní místa České Alzheimerovské společnosti, která dokáží poradit v sociální a právní problematice.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY