Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

EMG a EP laboratoř

Ordinační hodiny pondělí - pátek 8:30 - 15. 

Tel. pro objednání ambulantních pacientů 224 436 867 (MUDr. Lachmann, MUDr. Tuček)

Tel. pro objednání pacientů hospitalizovaných ve FN Motol linka 6896 (As. MUDr. Mazanec, PhD)

Elektromyografie (EMG)

Funkční vyšetřovací metoda k diagnostice postižení periferního nervového systému (např. polyneuropatie, kompresivní léze (stlačení) nervů v anatomických úžinách, traumatické postižení nervů či nervových pletení, komprese či poranění nervových kořenů v oblasti páteře, degenerativní či zánětlivé onemocnění periferních nervů), poruch nervosvalového přenosu (např. myastenie gravis, Lambert-Eatonův syndrom) či svalových onemocnění (např. myopatie, myozitídy).

 Elektroneurografie – stimulace periferních nervů elektrickými impulzy pomocí povrchové stimulační elektrody, registrace odpovědí z povrchových elektrod nalepených buď nad svalem, či na oblasti kůže zásobené příslušným nervem. Na prstech horních končetin používáme k registraci prsténkové elektrody. Jedná se o neinvazivní vyšetření.

Jehlová EMG – registrace odpovědí z jehlové elektrody zanořené do svalu, nejprve v klidu, poté při jeho kontrakci. Jedná se o invazivní vyšetření.

Repetitivní nervová stimulace – série 10 elektrických impulzů frekvencí 3 Hz pomocí povrchové stimulační elektrody, registrace odpovědí z povrchových elektrod nalepených nad svalem. Jedná se o neinvazivní vyšetření používané u pacientů s podezřením na poruchu nervosvalového přenosu.

 Repetitivní nervová stimulace – série 10 elektrických impulzů frekvencí 3 Hz pomocí povrchové stimulační elektrody, registrace odpovědí z povrchových elektrod nalepených nad svalem. Jedná se o neinvazivní vyšetření používané u pacientů s podezřením na poruchu nervosvalového přenosu.

Před EMG vyšetřením není třeba žádná zvláštní příprava, pouze před repetitivní stimulací se na 24 hodin vysazují inhibitory cholinesterázy (léky používané při léčbě myastenie), pokud je pacient užívá. V den vyšetření se nedoporučuje nanášet na vyšetřované končetiny mastné krémy, končetiny by měly být čisté, volně přístupné (např. ne v sádrové fixaci). EMG nelze provést, pokud je v místě vyšetření akutní zánětlivý proces. Otoky v místě vyšetření snižují jeho výpovědní hodnotu.

Evokované potenciály

Vyšetřovací metody k funkčnímu zhodnocení zejména centrálních drah různých senzorických modalit. Mezi základní patří evokované potenciály senzitivní (SEP), sluchové (BAEP), zrakové (VEP) a motorické (MEP).

SEP – pomocí elektrických podnětů se stimuluje periferní nerv na horní či dolní končetině, odpovědi mozkové kůry se snímají pomocí elektrodové čepice nasazené na hlavě. Vyšetřujeme senzitivní dráhy (vedení citlivosti z končetin přes míchu až do mozkové kůry), např. u pacientů s roztroušenou sklerózou, s postižením míchy při degenerativních a traumatických změnách krční a hrudní páteře, či u neurodegenerativních onemocnění.

BAEP – stimuluje se zvukovým signálem ve sluchátkách, odpovědi se snímají ze zadní části mozku pomocí elektrod nalepených za ušima. Vyšetřujeme sluchovou dráhu. Vyšetření lze využít u pacientů s hučením v uších, závratí, nebo také u pacientů s podezřením na neurinom akustiku (nádor sluchového nervu).

VEP – stimulace probíhá sledováním televizní obrazovky, kde se promítá proměnlivý obraz šachovnice, odpovědi se snímají z mozkové kůry pomocí elektrodové čepice nasazené na hlavě. Vyšetřujeme zrakovou dráhu – nejčastěji u pacientů s retrobulbární neuritidou (zánětem zrakového nervu)  či poruch zraku nejasné příčiny).

MEP – stimuluje se magnetickou cívkou přiloženou na hlavě či nad krční/bederní páteří, odpovědi se snímají povrchovou elektrodou nalepenou na kůži nad určitými svaly horní či dolní končetiny. Vyšetřujeme motorické dráhy od mozkové kůry, kde vzniká příkaz k pohybu, přes míchu a periferní nerv až ke svalu. Vyšetření se provádí zejména u centrálních poruch hybnosti, např. u míšní komprese při výhřezu krční/hrudní meziobratlové ploténky, u roztroušené sklerózy a u neurodegenerativních onemocnění.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY