Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Autoimunitní limbické encefalitidy

Od 10/2011 rozšířila Neurologická klinika FN Motol ve spolupráci s Likvorovou laboratoří Ústavu imunologie FN Motol možnosti vyšetřování autoimunitních (zejména limbických) encefalitid.

 Diagnostika autoimunitních (paraneoplastických a neparaneoplastických) limbických encefalitid (LE) se opírá o charakteristický klinický obraz, charakteristický nález na MRI (ten však nemusí být vždy přítomen) a pozitivitu specifických protilátek (cca 10% pacientů je však séronegativních). Významné přídatné informace přináší zejména vyšetření mozkomíšního moku a vyšetření EEG. Včasné stanovení diagnózy LE významně ovlivňuje prognózu pacientů, jednak proto, že správně indikovaná imunologická léčba vést i k úplné úpravě stavu (zvláště u syndromů s protilátkami proti membránovým a synaptickým antigenům) a dále proto, že v paraneoplastických případech předchází LE cca v 60% diagnózu nádoru a včasná diagnóza LE tak v některých případech umožní dřívější diagnózu a léčbu nádorového onemocnění.

Mezi kardinální příznaky LE patří:

Subakutně vzniklá porucha krátkodobé paměti

 • epileptické záchvaty (zejména parciální komplexní temporálního charakteru + sGTC, hojný je však i výskyt SE – konvulzivního i non-konvulzivního)
 • psychiatrické příznaky (afektivní poruchy, poruchy chování, změny osobnosti, psychotické projevy).

  Ve FN Motol je od podzimu 2011 možné vyšetřit:

 • „PNP“: Panel protilátek proti dobře charakterizovaným onkoneurálním antigenům metodou Western blott (anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-Ma2/Ta, anti-CV2/CRMP5, anti-amphiphysin)
 • „LE mozaika“: Panel protilátek proti membránovým a synaptickým antigenům metodou nepřímé imunofluorescence (anti-NMDAR, anti-AMPAR1, anti-AMPAR2, anti-GABABR, anti-LGI1, anti-caspr-2).

Praktický postup při žádosti o vyšetření “LE mozaiky”:

Vyšetření nelze indikovat jako screening  pacientů s jinak nevysvětlenou neurologickou symptomatikou. Vzhledem k omezenému počtu pozic v kitech je třeba pacienty pečlivě vybírat.

Kandidát na vyšetření by měl splňovat tato kritéria:

 • subakutně vzniklá porucha paměti
 • a/nebo nově vzniklé epileptické záchvaty
 • a/nebo psychiatrické příznaky
 • charakteristický MRI nález (zvýšení signálu v mediotemporálních oblastech na T2 a FLAIR), zvl. je-li klinický obraz jiný, než porucha paměti

Předem vyšetřit:

 • MRI mozku
 • Likvor (cytologie, bílkovina, izofokuzace)
 • ANA, ENA, ANCA, ds-DNA, kardiolipin, RF, anti-TPO, dle možností anti-GAD
 • dle možností screening onkoneurálních protilátek (Hu, Yo, Ri, Ma2, amphiphysin, případně CV-2) - po dohodě lze doplnit u nás.

 Jak žádat o vyšetření?

 Vzhledem k složitosti diagnostiky LE a pestrosti klinických obrazů preferujeme možnost osobní domluvy s ošetřujícím lékařem daného pacienta. Prosíme proto o zaslání epikrízy s diferenciálně diagnostickou rozvahou a výsledky dosavadních vyšetření (přinejmenším MRI mozku, EEG, likvor) na e-mailovou adresu: martin.elisak@fnmotol.cz. Po obdržení dokumentace bude žadatel kontaktován, bude domluven konkrétní rozsah vyšetření a sdělen pravděpodobný termín provedení vyšetření. Výsledky sdělujeme telefonicky ošetřujícímu lékaři a současně zasíláme poštou po definitivní kompletaci.

Kontaktní osoba: MUDr. Martin Elišák, Ph.D., tel. 777 618 895, martin.elisak@fnmotol.cz

Likvorová laboratoř Ústavu imunologie a Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Vyšetřuje mozkomíšní mok od dospělých i dětských pacientů celé FN v Motole, Nemocnice Na Františku i jiných externích pracovišť.

Cytologická a biochemická analýza mozkomíšního moku se uplatňuje zejména v diferenciální diagnostice virových a bakteriálních neuroinfekcí, demyelinizačních onemocnění; zvláště roztroušené sklerózy, dále při podezření na subarachnoidální krvácení, u nádorových onemocnění s infiltrací do mozkomíšního moku a také zpřesňuje diagnostiku demencí, zejména Alzheimerovy choroby.

Příjem materiálu je od 6-15 hodin, tel.: 2443 6870/6871. Statimová vyšetření mozkomíšního moku po 15. hodině a v sobotu nebo v neděli provádí služba na Imunologii v dětské části FNM, 4.p. uzel G, tel.2443 2067. Při statimovém vyšetření mimo naši laboratoř spočítá laborantka elementy ve F.-R komůrce a zhotoví trvalý preparát. Na požádání mok zcentrifuguje, vyšetří Pandy a výsledek tel. ohlásí.

 Laboratorní program

1.

Cytologie mozkomíšního moku ( kvantitativní a kvalitativní )

Vyšetření je určeno pro zjištění počtu leukocytů a diferenciaci buněčných typů v mozkomíšním moku. Vyšetření je :

a)        kvantitativní (stanovení počtu leukocytů ve Fuchs –Rosenthalově komůrce)

 

b)        kvalitativní   (diferenciace leukocytů v %)

Indikace : podezření na zánět CNS, subarachnoidální krvácení nebo na infiltraci mening nádorovými buňkami.

2.      Reakce Pandy

Orientační hodnocení celkové koncentrace bílkovin v mozkomíšním moku.

Princip: Srážení bílkovin roztokem fenolu.

3.      Spektrofotometrie

Vyšetření slouží k objektivnímu zjišťování xantochromie v mozkomíšního moku v důsledku přítomnosti derivátů krevního barviva: Oxyhemoglobinu(Oxy), bilirubinu (Bi) a methemoglobinu(Met).

Indikace: Podezření na subarachnoidální kvácení (SAK)

     

4. Stanovení imunoglobulinu G (IgG) a albuminu (Alb) v mozkomíšním moku a v séru  a stanovení propustnosti hematolikvorové bariéry pomocí albuminového kvocientu (Q Alb)

Test je určen pro kvantitativní stanovení imunoglobulinu G(IgG) a albuminu (Alb) v likvoru a v séru imunonefelometrickou metodou. Stanovení se provádí pro výpočet kvocientu IgG (Q IgG) a albuminového kvocientu (Q Alb). Q Alb informuje o stavu hematolikvorové bariéry.

5.Stanovení IgM a IgA v mozkomíšním moku a výpočet intrathekální syntézy IgG, IgM a IgA dle Reiberova grafu

Hodnoty Q IgG, Q IgM, Q IgA a Q Alb jsou dosazeny do Reiberova vztahu pro zjištění případné intrathekální syntézy imunoglobulinů jednotlivých tříd. Současně se provádí grafické znázornění poměru Q Alb a Q IgG v diagramu podle Reibera, který je součástí výstupního protokolu pacienta. Test je určen pro kvantitativní stanovení imunoglobulinů M a A (IgM, IgA) v likvoru imunonefelometrickou metodou. Indikace: dif. dg. zánětlivých onemocnění CNS. 

 

6. Isoelektrická fokuzace (IEF) imunoglobulinu G (IgG) v mozkomíšním moku a v séru

Vyšetřením se prokazuje přítomnost či nepřítomnost IgG oligoklonálních pásů (OB) v mozkomíšním moku a v séru pacienta. Zjišťuje se tak případná intrathekální syntéza IgG v centrálním nervovém systému (CNS). Stanovení OB má význam zejména u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu 

7.     

 

Vyšetření autoimunitních limbických encefalitid

Likvorová laboratoř:

RNDr. Jitka Hanzalová a laborantka Eva Dudková

Telefon pracoviště: 244 368 70/6871

Mail: jitka.hanzalova@fnmotol.cz

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY