Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Co si vzít do nemocnice?

Vážená paní, Vážený pane

Byli jste objednáni k nástupu hospitalizace na Kliniku spondylochirurgie 1. LF UK a FNM k provedení plánované operace. Obraťte se, prosím, na svého praktického lékaře, kterému předložíte seznam potřebných předoperačních vyšetření, která nesmí být starší tří týdnů.
Bez kompletního předoperačního vyšetření nemůžete být k hospitalizaci přijati.
K příjmu se dostavte v určený den v 9:00 hod na oddělení ve 6. patře uzlu B.

S sebou:

 • kompletní předoperační vyšetření
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas)
 • doklad o zdravotním pojištění (kartička pojištěnce)
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud máte vystavený)
 • výsledky vyšetření, o které požádal Váš ošetřující lékař (např. EKG, CT, MR, RTG snímky)
 • veškerou obrazovou dokumentaci, t.j. MRI nebo CT na CD nosiči případně si jí nechat elektronicky přeposlat (přes tzv. systém ePACS)
 • seznam léků, které pravidelně užíváte, případně průkaz diabetika
 • věci osobní potřeby (osobní prádlo, župan, ručník, domácí obuv, toaletní potřeby, atd.)
 • peněžní hotovost 200 Kč /RHB pomůcky-berle, pokud je již vlastníte, doneste sebou/ peněžní hotovost na poplatek 100 kč na den
 • Anopyrin,Warfarin a jiné léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit minimálně 7-10 dní před výkonem.

Hlavně předoperační vyšetření.

Důležité upozornění:

 • K hospitalizaci je třeba se dostavit bez větší částky peněz, šperků a jiných cenností, neboť za jejich ztrátu, pokud nejsou uloženy v nemocničním trezoru, oddělení ani nemocnice neručí.
 • Návštěvy na oddělení jsou povoleny denně od 14 do 17 hod po domluvě kdykoliv. Na JIP jen výjimečně.
 • Pokoje jsou trojlůžkové a na každém je televizor.
 • Naše standardní oddělení má 2 nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Kontakt na oddělení tel. 224432573, kontakt na JIP 224432590

V den příjmu je třeba počítat s tím, že:

 • Vznikne určitá prodleva než budete uloženi na lůžko, což je dáno nezbytnou administrativou spojenou s příjmem nových a propouštěním stávajících pacientů.
 • V den příjmu nebudete operováni.
 • Při mimořádné situaci, kdy pro Vás připravené lůžko muselo být použito pro pacienta s akutním onemocněním, může být po vyřízení administrativních záležitostí příjmu vaše hospitalizace přerušena s tím, že budete pozváni přímo na lůžko až v okamžiku, kdy budete opět zařazeni do operačního programu.

Pokud se nemůžete k přijetí dostavit, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost telefonicky na tel. 224432580 / 2581

Děkujeme, že jste si vybrali právě nás.

Požadované předoperační vyšetření

Vážená paní, vážený pane, obraťte se, prosím, na svého praktického či závodního lékaře s žádostí o provedení uvedeného interního předoperačního vyšetření:
Ke zhodnocení předoperačního nálezu prosíme použít ASA klasifikaci. viz Standardy léčebných a vyšetřovacích postupů Věstník MZ ČR částka 8, červenec 1997.

1. Pacienti bez komplikujícího onemocnění ASA I.

* Provádí praktický lékař nebo internista
* - anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
* - krevní obraz, moč, sediment, ionty
* - urea, glykemie
* - speciální požadavky oddělení: ALT, AST, AF, CB, albuminy, ………
HbS Ag + anti HCV, BWR.……………………………………………
Všechny výsledky prosím přiložit.
* - INR, PTT ……….. ano
* - Krevní skupina …..ano
* - RTG plic pouze popis
* - EKG křivku přiložit
* - vyjádření ke schopnosti pacienta podstoupit operační výkon.
* Platnost vyšetření 14 dní.

2. Pacienti s komplikujícím onemocněním ASA II. - IV.

* - všechna vyšetření, jako u ASA I.
* - anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
* - koagulační parametry
* - krevní skupina ……..ano
* - konziliární interní vyšetření
* - doplňková vyšetření dle základního onemocnění viz Věstník
* - speciální požadavky oddělení: zvážit spirometrické a ECHO vyšetření u kardiaků, hypertoniků a pacientů s CHOPN
* - vyjádření ke schopnosti pacienta podstoupit operační výkon

Platnost vyšetření :

* Dva týdny - ASA II ( lehké celkové onemocnění či choroba bez omezení funkce a výkonnosti )
* Čerstvé - ASA III. ( těžké celkové onemocnění či choroba s omezením funkce a výkonnosti )
* ASA IV. ( těžký stav - vyšetření bude provedeno u lůžka při příjmu )


Pacient souhlasí s vyšetřením HIV před operací.

Anopyrin a jiné léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit minimálně 7 - 10 dní před výkonem. Vysadit selegilin (Jumex,…).

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY