Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Traumatologie charakteristika oddělení

Traumatologická část Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Péče o pacienty s úrazem má svá odborná i provozní specifika. Kromě odborné zdatnosti je v traumatologii důležitá i schopnost okamžitého rozhodování. Na Ortopedické klinice 1. LF UK a FNM je traumatologii věnována velká pozornost. Specializovaný tým zdravotníků zabezpečuje potřebnou zdravotní péči na odděleních úrazového příjmu, standardní i intenzivní lůžkové péče a urgentních operačních sálech.

Úrazový příjem

Připraveno je 6 vyšetřovacích lůžek, na kterých jsou ve spolupráci s ostatními klinikami ošetřováni pacienti nejen s poraněním pohybového aparátu, ale také s poraněním hlavy, hrudníku a břicha. Provoz je zde nepřetržitý, 24 hodin denně.

Na tzv. „Traumaboxu“ probíhá ošetřování pacientů s nejvážnějšími úrazy. Ambulance je speciálně vybavena pro rychlou diagnostiku a léčbu pacientů, včetně resuscitace. Traumabox svým umístěním navazuje na komplex urgentních operačních sálů.

V uplynulém roce bylo na „úrazovém příjmu“ ošetřeno více než 31 000 pacientů s různě závažným poraněním. Při přebírání pacientů od záchranné služby je pro rychlé a nekomplikované předání využíván systém „avízovaných příjmů“. Ambulance úrazového příjmu jsou určeny pro akutní ošetření. Pacienti vyžadující další odbornou ambulantní péči jsou po urgentním ošetření předáváni na příslušné ambulance podle typu a závažnosti poranění s přihlédnutím k místu bydliště.  

Provoz na úrazovém příjmu je podřízen urgentním, neplánovaným ošetřením a pořadí pacientů se řídí závažností poranění.

Hospitalizace

Hospitalizace probíhá na lůžkách standardní a intenzivní péče. V současnosti je pro úrazy vyčleněno 30 standardních lůžek, z toho 3 lůžka (2 pokoje) jsou s nadstandardním vybavením. Na jednotce intenzivní péče je připraveno dalších 8 lůžek. Hospitalizováno bývá ročně kolem 2000 pacientů. Následná ošetřovatelská a rehabilitační péče je u pacientů, v převážné většině seniorů, často dlouhodobá a je řešena ve spolupráci se sociálním oddělením FNM. Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje domácí péči, je nabízena následná péče rehabilitační nebo sociální ve FNM nebo u jiných poskytovatelů zdravotních služeb. Dlouhodobou péči na lůžkách I.Ortopedické kliniky realizovat nemůžeme.

Operační sály

Na urgentních operačních sálech je pro úraz ročně operováno více než 1500 pacientů. Nejčastější mi výkony jsou operace pro zlomeninu horního konce stehenní kosti. U těchto pacientů se podle typu zlomeniny volí mezi záchovnou operací s osteosyntézou nebo implantací náhrady kyčelního kloubu.

Počet ošetřených a hospitalizovaných pacientů s úrazovou diagnózou ve FNM trvale roste. Je tomu tak také proto, že FN v Motole získala statut nejvyššího stupně traumacentra.

Vzdělávání

Lékaři traumatologické části se podílejí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. Aktuálně je připravován nový sylabus stáží a seminářů na téma traumatologie. Zájemci z řad studentů lékařských fakult mohou po dohodě s vedením kliniky praktikovat na úrazovém příjmu.

 

Dobrovolnický program

Také na našich odděleních se můžete setkat s „ dobrovolníky“. Pokud chcete našim pacientům pomáhat a máte zájem o dobrovolnickou činnost, kontaktujte prosím „Dobrovolnické centrum FNM“. Děkujeme.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY