Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Rozsah činnosti

Na pracovišti provádíme veškeré techniky intrakavitární, intersticiální, intraluminální a povrchové brachyterapie, zejména u nádorů těchto lokalizací:

 • hrdlo děložní
 • tělo děložní
 • vagina
 • vulva
 • prs
 • bronchus
 • ret
 • kůže
 • nasofarynx
 • jícen
 • anální kanál
 • dolní část rekta
 • žlučové cesty
 • penis
 • sarkomy měkkých tkání
 • a dokončena je příprava k zahájení HDR brachyterapie prostaty

Statistické údaje

Ročně na pracovišti provádíme 500 - 600 aplikací brachyterapie. Značnou část tvoří aplikace intrakavitární brachyterapie u gynekologických nádorů, kde brachyterapie tvoří podstatnou část ozařovacích léčebných protokolů. S narůstajícím počtem prs šetřících operací, narůstá i počet intersticiálních aplikací prsu. Indikace pro ozařovací techniky jsou  velmi přísně individuálně indikované.

Organizace práce

Invazivní techniky (intersticiální brachyterapie, intrakavitární techniky děložní) jsou prováděny v celkové anestézii, kterou zajišťuje klinika anesteziologicko-resuscitační.

Aplikační techniky vyžadující endoskopii provádíme v úzké spolupráci s příslušnými specialisty.

Pracoviště má vypracovaný program zabezpečování jakosti jak po stránce fyzikálně-technické, tak po stránce organizační a klinické. Podrobně jsou určeny zodpovědnosti jednotlivých pracovníků za dílčí kroky procesů a vypracovány standardní postupy pro jednotlivé aplikační techniky. Ozařovací plán je zhotovován pro každou aplikaci individuálně. Je vedena podrobná databáze o jednotlivých pacientech a provedených výkonech pro hodnocení výsledků léčby.

Objednávání pacientů k léčbě brachyterapií

K ozařování brachyterapií jsou pacienti indikovaní podle léčebných protokolů a to buď k samostatné brachyterapii nebo v rámci kombinované léčby zářením se zevní radioterapií. Brachyterapie je zařazována na základě klinické potřeby a prakticky neexistují čekací doby. Objednací doba se řídí pouze návazností na zevní radioterapii nebo dobou hojení u pooperačního ozařování. Kromě pacientů z naší spádové oblasti ozařujeme brachyterapií i pacienty ze vzdálenějších oblastí, kde speciální techniky brachyterapie nejsou dostupné.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY