Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vedení a personál

Vedoucí KOC/Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol:

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, tel.: 224 434 700, 224 434 701, fax: 224 434 720
jana.prausova@fnmotol.cz

Sekretariát:

Alena Koutská, tel.: 224 434 701, fax: 224 434 720
alena.koutska@fnmotol.cz

Primář:

MUDr. Zdeněk Linke, tel.: 224 434 702, fax: 224 434 720
zdenek.linke@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka zevní radioterapie:

MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., tel.: 224 434 777, fax: 224 434 719
jiri.kubes@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka brachyterapie

MUDr. Hana Stankušová, CSc., tel.: 224 434 792, fax: 224 434 720
hana.stankusova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka ambulancí

MUDr. Vlastimila Čmejlová, tel.: 224 434 761, 224 434 760
vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékař lůžkové části

MUDr. Anna Nohejlová Medková, tel.: 224 434 756, 224 434 794 fax: 224 434 721
anna.nohejlova@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

MUDr. Kateřina Kopečková, tel.: 224 434 711, 224 434 720
katerina.kubackova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka stacionáře

MUDr. Petra Pokorná, tel.: 224 434 745, 224 434 743, fax: 224 434 727
petra.pokorna@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický fyzik:

Ing. Anna Kindlová, tel.: 224 434 791, fax: 224 434 719
anna.kindlova@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Klára Frydrychová, tel.: 224 434 705, 224 434 701, fax: 224 434 720
klara.frydrychova2@fnmotol.cz

Vrchní radiologická asistentka:

Alena Čuprová, tel.: 224 434 710, 224 434 769, fax: 224 434 719
alena.cuprova@fnmotol.cz

Obecné kontakty

Hlavní budova FNM

Ambulance: 224 434 760
Stacionář: 224 434 745, 224 434 744
1. lůžková stanice: 224 434 731
2. lůžková stanice: 224 434 730
Brachyterapie: 224 434 792

Ozařovny

Evidence pacientů: 224 434 777
Ambulance: 224 434 764
Vyšetřovna I: 224 434 765
Vyšetřovna II: 224 434 785
Vyšetřovna III: 224 434 766
Ovladovna lineárního urychlovače I: 224 434 767
Ovladovna lineárního urychlovače II: 224 434 768
Ovladovna lineárního urychlovače III: 224 434 769
Ovladovna simulátoru: 224 434 775
Ovladovna CT: 224 434 774
Plánovací místnost: 224 434 778

Onkologický indikační seminář

Seminář se koná každé úterý ve 14,30 hod. v knihovně Onkologické kliniky 2.LF UK a FN Motol.

Onkogynekologický seminář FNM

Členové:

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. - Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK

MUDr. Hana Stankušová, CSc. - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF UK

MUDr. Petr Škapa - Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Jiří Lisý, CSc. - Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek v 13,00 hod. na Onkogynekologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2.LF UK.

Onkogynekologický seminář NNH

Členové:

MUDr. Zdeněk Zelenka - Gynekologické oddělení NNH

MUDr. Hana Stankušová, CSc. - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Martin Šalanda - Oddělení klinické onkologie NNH

MUDr. Petr Popelka - Gynekologické oddělení NNH

+ lékař z Oddělení patologie NNH

Seminář se koná v pátek ve 14,00 hod. na Gynekologickém oddělení NNH.

Neuroonkologický seminář (NOS) v ÚVN

Členové:

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - Neurochirurgická klinika ÚVN

MUDr. Filip Kramář - Neurochirurgická klinika ÚVN

MUDr. Petr Hrabal - Oddělení patologie ÚVN

MUDr. Tomáš Belšán - Radiologické oddělení ÚVN

MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. - Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH

MUDr. Ferdinand Třebický - Ústav radiační onkologie FNB

MUDr. Stepan Vinakurau – Proton therapy centrum

MUDr. Běla Malinová - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Tomáš Novák - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Roman Pajdlhauser - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý sudý týden ve čtvrtek ve 14,00 hod. na Neurochirurgické klinice ÚVN.

Neuroonkologický seminář v Nemocnici Na Homolce

Členové:

MUDr. Jan Klener - Neurochirurgické oddělení NNH

MUDr. Šárka Adámková - Neurochirurgické oddělení NNH

MUDr. Martin Syrůček – Oddělení patologie NNH

MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. - Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH

MUDr. Běla Malinová - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

+ zástupce Radiodiagnostického oddělení NNH

Seminář se koná v pátek od 13,00 hod. na Neurochirurgickém oddělení NNH.

ORL onkologický seminář

Členové:

Tým lékařů Kliniky ORL 1.LF UK

MUDr. Michaela Jirkovská - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Radka Lohynská, PhD. - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Seminář se koná každé pondělí v 15,00 hod. v přednáškovém sále Kliniky ORL 1.LF UK.

Urologický seminář

Členové:

MUDr. Darja Šustrová -  Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Dušek – Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. - Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek ve 14,00 hod. na Urologické klinice 2.LF UK a FN Motol. 

Pneumologický seminář

Členové:

MUDr. Renáta Koubová - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Renata Pipková - Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Roman Pajdlhauser - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol 

Seminář se koná každý čtvrtek ve 14,00 hod. na Pneumologické klinice 2.LF UK a FN Motol.

Chirurgický seminář

I. chirurgie

Členové:

MUDr. Vlastimila Čmejlová - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Darja Šustrová -  Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. - Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Zbyněk Jech - Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Alena Mazáková - Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Tomáš Krejčí - Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol

Seminář se koná každé pondělí ve 14,30 hod. na knihovně Chirurgické kliniky 2.LF UK a FN Motol.

III. chirurgie

Členové:

MUDr. Vlastimila Čmejlová - Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Jiří Tvrdoň - III.chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

Mgr. MUDr. Ján Zajak - III.chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

MUDr. Radek Pádr - Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Hladík - III.chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

Seminář se koná každou středu v 13,00 hod. na Klinice zobrazovacích metod 2.LF UK a FN Motol.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY