Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vedení a personál

Vedoucí KOC/Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol:

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, tel.: 224 434 700, 224 434 701, fax: 224 434 720
jana.prausova@fnmotol.cz

Sekretariát:

Alena Koutská, tel.: 224 434 701, fax: 224 434 720
alena.koutska@fnmotol.cz

Primář:

MUDr. Zdeněk Linke, tel.: 224 434 702, fax: 224 434 720
zdenek.linke@fnmotol.cz

Vedoucí lékař zevní radioterapie:

Doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., tel.: 224 434 777, fax: 224 434 719
jiri.kubes@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka brachyterapie

MUDr. Hana Stankušová, CSc., tel.: 224 434 792, fax: 224 434 720
hana.stankusova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka ambulancí

MUDr. Vlastimila Čmejlová, tel.: 224 434 761, 224 434 760
vlastimila.cmejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka lůžkové části

MUDr. Anna Nohejlová Medková, tel.: 224 434 756, 224 434 794 fax: 224 434 721
anna.nohejlova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka MDT týmu

MUDr. Darja Šustrová, tel.: 224 434 762, 224 434 753
darja.sustrova@fnmotol.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. tel.: 224 434 711, 224 434 720
katerina.kopeckova@fnmotol.cz

Vedoucí lékařka stacionáře

MUDr. Petra Pokorná, tel.: 224 434 745, 224 434 743, fax: 224 434 727
petra.pokorna@fnmotol.cz

Vedoucí radiologický fyzik:

Ing. Anna Kindlová, tel.: 224 434 791, fax: 224 434 719
anna.kindlova@fnmotol.cz

Vrchní sestra:

Renáta Limaxová, tel.: 224 434 705, fax: 224 434 720
renata.limaxova@fnmotol.cz

Vrchní radiologická asistentka:

Alena Čuprová, tel.: 224 434 710, 224 434 769, fax: 224 434 719
alena.cuprova@fnmotol.cz

Obecné kontakty

Hlavní budova FNM

Ambulance: 224 434 760
Stacionář: 224 434 745, 224 434 744
1. lůžková stanice: 224 434 731
2. lůžková stanice: 224 434 730
Brachyterapie: 224 434 792

Ozařovny

Evidence pacientů: 224 434 777
Ambulance: 224 434 764
Vyšetřovna I: 224 434 765
Vyšetřovna II: 224 434 785
Vyšetřovna III: 224 434 766
Ovladovna lineárního urychlovače I: 224 434 767
Ovladovna lineárního urychlovače II: 224 434 768
Ovladovna lineárního urychlovače III: 224 434 769
Ovladovna simulátoru: 224 434 775
Ovladovna CT: 224 434 774
Plánovací místnost: 224 434 778

Onkologický indikační seminář

14:00 RTG vizita na knihovně Onkologické klinikySeminář se koná každé pondělí v 14,30 hod. v knihovně Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Onkogynekologický seminář FNM

Členové:

Prim. MUDr. Marek Pluta, Ph.D. - Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK

MUDr. Hana Stankušová, CSc. - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Petr Škapa - Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Lukáš Mikšík - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Anna Nohejlová Medková – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Michaela Jirkovská – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek v 13,00 hod. na Onkogynekologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK.

Onkogynekologický seminář NNH

Členové:

MUDr. Hana Stankušová, CSc. - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Martin Šafanda - Oddělení klinické onkologie NNH

MUDr. Petr Popelka - Gynekologické oddělení NNH

Seminář se koná v pátek v 14,00 hod. na Gynekologickém oddělení NNH

Neuroonkologický seminář (NOS) v ÚVN

Členové:

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. - Neurochirurgická klinika ÚVN

MUDr. David Netuka – Neurochirurgická klinika ÚVN

MUDr. Filip Kramář - Neurochirurgická klinika ÚVN

MUDr. Petr Hrabal - Oddělení patologie ÚVN

MUDr. Tomáš Belšán - Radiologické oddělení ÚVN

MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. - Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH

MUDr. Ferdinand Třebický - Ústav radiační onkologie FNB

MUDr. Stepan Vinakurau – Proton therapy centrum

MUDr. Běla Malinová - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Tomáš Novák - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý sudý týden ve čtvrtek v 14,00 hod. na Neurochirurgické klinice ÚVN.

Neuroonkologický seminář v Nemocnici Na Homolce

Členové:

MUDr. Jan Klener - Neurochirurgické oddělení NNH

MUDr. Martin Syrůček – Oddělení patologie NNH

MUDr. Katarína Pešková - Neurochirurgické oddělení NNH

MUDr. Josef Vymazal - radiodiagnostika NNH

MUDr. Barbora Šímová - radiodiagnostika NNH

MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. - Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH

MUDr. Běla Malinová - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

+ zástupce Radiodiagnostického oddělení NNH

Seminář se koná v pátek od 13,00 hod. na Neurochirurgickém oddělení NNH.

ORL onkologický seminář

Členové:

Tým lékařů Kliniky ORL 1. LF UK

MUDr. Michaela Jirkovská - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Lukáš Mikšík - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každé pondělí v 15,00 hod. v přednáškovém sále Kliniky ORL 1. LF UK.

Urologický seminář

Členové:

MUDr. Darja Šustrová -  Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Dušek – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. - Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek ve 14,00 hod. na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol. 

Pneumologický seminář

Členové:

MUDr. Petr Urie - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Renata Pipková - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Roman Pajdlhauser - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol 

+ tým lékařů Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každý čtvrtek v 14,00 hod. na Pneumologické klinice 2. LF UK a FN Motol.

Chirurgický seminář

I. chirurgie

Členové:

MUDr. Vlastimila Čmejlová - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Darja Šustrová -  Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. - Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Zbyněk Jech - Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Alena Mazáková - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Stěpan Vinakurau – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každé pondělí v 14,30 hod. na knihovně Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

III. chirurgie

Členové:

MUDr. Vlastimila Čmejlová - Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Jiří Tvrdoň - III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Radek Pádr - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Pavel Hladík - III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Radek Zapletal – Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Seminář se koná každou středu v 13,00 hod. na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol.

Neurochirurgicko – neurologicko - onkologická rtg vizita

Členové:

MUDr. Aleš Tomek – Neurologická klinika FNM

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. - Neurologická klinika FNM

MUDr. Ondřej Chudomel - Neurologická klinika FNM

MUDr. Michal Tichý - Neurochirurgická klinika FNM

MUDr. Daniel Kořínek - Neurochirurgická klinika FNM

MUDr. Jiří Preis - Neurochirurgická klinika FNM       

MUDr.Tomáš Novák - Onkologická klinika FNM

+ radiodiagnostik

Dále také docházíme na dětský neuro – onkologicko - patologický seminář

MUDr. David Sumerauer, Ph.D. – Klinika dětské hematologie a onkologie FNM

MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. - Klinika dětské hematologie a onkologie FNM

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. – Ústav patologie a molekulární medicíny FNM

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D. – Klinika zobrazovacích metod FNM

doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. – Neurochirurgická klinika FNM

MUDr. Barbora Ondrová – PTC / Onkologická klinika FNM

MUDr. Běla Malinová – Onkologická klinika FNM

prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. – Klinika dětské hematologie a onkologie FNM


 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY