Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zevní radioterapie

Jednou ze základních součástí onkologické léčby je ozařování - radioterapie. Úsek zevní radioterapie - teleterapie (ozařovny) se nachází mimo hlavní budovu FN Motol - v přízemí budovy nové dětské onkologie (viz mapa, budova č. 23). Tento úsek se dělí na část, kde probíhá příprava k ozařování (simulátor, plánovací počítačový tomograf /CT/, plánovací úsek, modelová laboratoř) a vlastní ozařovny s ambulancemi. Oddělení je vybaveno třemi ozařovači - lineárními urychlovači, které používají k záření fotonové záření X 6 a 18 MV (Linac 1, 2) nebo 4 MV (Linac 3), nebo záření urychlenými elektrony o energii 6,9,12,16 a 20 MeV (Linac 1, 2).

Ročně ozařujeme zhruba 1200 nových pacientů. Provádíme jak léčbu radikální, tak paliativní, ozařování může probíhat jako léčba samostatná, či v kombinaci s brachyterapií či chemoterapií, časově může být zařazeno buď jako léčba předoperační, nebo pooperační. Základní ozařovací technikou je 3D konformní radioterapie tzn. léčba zářením, založená na trojrozměrném plánování, kdy ozařovaný objem je co nejvíce přizpůsoben léčené oblasti. Používá se proto více vstupních polí, která jsou tvarována, a rozložení dávky v cílovém objemu a okolních orgánech se hodnotí podle dávkově objemových histogramů.

Na naší klinice ozařujeme také dětské pacienty, provádíme i celotělové ozařování dětí v rámci přípravy k transplantaci kostní dřeně. Další speciální technikou je stereotaktická frakcionovaná radioterapie mozku. Provádíme radioterapii s modulovanou intenzitou záření (IMRT) a obrazem řízenou radioterapii (IGRT), při níž využíváme přídavného kilovoltážního zařízení připevněného k lineárnímu urychlovači.

Pacienti jsou k ozařování odesíláni na základě rozhodnutí konsiliárních vyšetření či multidisciplinárních onkologických týmů. K rozhodnutí o způsobu léčby zářením je nutno znát kompletní údaje o pacientovi (anamnéza, souběžná onemocnění, průběh nynějšího onemocnění, výsledky zobrazovacích vyšetření, operační nález, histologické vyšetření, snímková dokumentace) již při první návštěvě pacienta na ozařovnách. Na základě vyšetření pacienta a jeho dokumentace je provedeno na simulátoru zaměření pacienta k ozáření, v některých případech včetně výroby specielních fixačních pomůcek, a následně plánovací CT vyšetření. Pacient je informován o způsobu léčby zářením, dostává poučení o léčbě, podepisuje souhlas s léčbou zářením.

Při druhé návštěvě se provádí kontrola připraveného ozařovacího plánu na pacientovi - simulace ozařovacího plánu na radioterapeutickém simulátoru. Ozařovací parametry a snímky ozařovacích polí jsou zaneseny do počítačového verifikačního systému a využívají se pro kontrolu při každém ozáření.

Vlastní ozařování pak probíhá obvykle denně mimo soboty a neděle po dobu několika týdnů.

Pacient je pravidelně kontrolován lékařem, podle potřeby jsou prováděny kontrolní odběry krve. Kontrola správnosti polohy pacienta během ozařovacího cyklu se provádí opakovaným snímkováním na ozařovači a porovnáváním získaných snímků s referenčními snímky.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY