Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Napsali jste nám

Děkujeme Vám za reakce na péči, která Vám byla poskytnuta na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motole. Slova chvály i kritiky jsou pro nás motivací do další práce.

Tým lékařů a sester Urologické kliniky. 

 

16. září 2015

Dobrý den, letos jsem absolvovala pro mě životně důležitou operaci na urologii. 13. 4. 2015 jsem nastoupila na urologické oddělení, kde mne připravili na operaci, která se konala 14. 4. 2015, docházelo u mě ke změně pohlaví. Jsem na vozíku, postižená, a i přesto jsem úspěšně absolvovala celou přeměnu. Moc ráda bych poděkovala doc. MUDr. Jarolímovi, MUDr. Čechové a ostatním lékařům co se podíleli na mé operaci. Nerada bych zapomněla na sestry a pomocný personál, který je potřebný k úspěšné operaci i doléčení. Měla jsem pooperační problém, u mě se to dalo předpokládat, vaši lékaři ale vše úspěšně k mé spokojenosti vyřešili a já již funguji jak mám. Jsem moc šťastná a vděčná, proto Vás pane řediteli prosím, zda by bylo možno ústně poděkovat, mým jménem, urologickému lůžkovému oddělení v -2. patře a zvláště pak operatérům, lékařům co se starají o doléčení i sestrám, co jsou neustále v kontaktu s pacienty. Moc děkuji všem co se podílí na uzdravování i překonávání našich zdravotních potíží a umožní nám žít plnohodnotný život! Pacientka Jiřina.

 

15. září 2015 

Vážený pane profesore, rád bych Vám poděkoval za záchranu mého života od Vašeho kolektivu během mé hospitalizace na Vaší klinice v období 27. 8 do 11. 9. 2015. Setkal jsem se s velmi profesionální péčí a laskavým přístupem zejména na Jednotce intenzivní péče. Rád bych poděkoval i MUDr. Janě Jírovcové z Kardiologické kliniky FN Motol za odbornou péči během mé hospitalizace. S díky Jaroslav S., Praha 5 

 

15. září 2015 

Vážený pane profesore, dne 29. 6. 2015 jsem byla objednána na Vaši ambulanci k MUDr. Rejchrtovi, ale bohužel vyšetření se nekonalo. Ujal se mne mladý a velmi schopný lékař MUDr. Vojtěch Novák. Dostalo se mi nejen vřelého přijetí, které z našeho zdravotnictví takřka vymizelo. Nejen vřelého přijetí, ale vynikající péče a profesní schopnosti u tak mladého lékaře. Byla bych velmi ráda, kdyby tento schopný lékař byl oceněn veřejnou pochvalou a jinými možnými prostředky, to ponechávám na Vaší moudré úvaze. Blahopřeji Vám k tak nadějnému lékaři a doufám, že i tak nadále bude pokračovat ve své profesní cestě. S pozdravem Mgr. Dana P., Praha 9.

 

15. dubna 2015

Dobrý den. V polovině března jsem byl na urologické klinice na operaci varletních protéz. Jsem velice překvapen na jak vysoké úrovni vše v nemocnici funguje. Byl jsem velmi spokojen s přístupem a jednáním zdravotnického personálu zvláště pak s mými ošetřujícími lékaři paní doktorkou Marcelou Čechovou a panem doktorem Matúšem Chocholatým. Jim patří můj velký dík a myslím že nemocnice může být pyšná že má ve svém středu takovéto profesionály. Děkuji a hezký den Petr S., Praha.

 

11. března 2015

Dobrý den, vážený pane profesore, velice Vám děkuji za úspěšnou léčbu mého bratra Bohuslava K. na Vaší klinice. Byl nesmírně potěšen nevšedním přístupem ošetřujícího lékaře, sester a celého personálu kliniky. Díky Vám se podařilo zastavit děsivou hrozbu těžkého onemocnění,  za což jsme Vám  s celou rodinou velice vděční a mnohokrát Vám děkujeme jak za jeho přijetí na kliniku, za celou úspěšnou léčbu i za následnou kontrolu a péči, kterou mu věnujete. S pozdravem a velkou úctou Jaroslav K., Brno.

 

8. března 2015

Vážený pane profesore, v poslední době jsem celkem 2x ležela na Vaší klinice. Chtěla jsem Vám i Vašim spolupracovníkům srdečně poděkovat za péči, za řešení a snad i vyřešení mého zdravotního stavu. Nikoho jsem na Vaší klinice neznala, jen se za mne přimluvil jeden Váš kolega, přesto jsem na vašem pracovišti našla tolik porozumění a pochopení, které jsem původně očekávala od vlastní FN, ve které jsem 30 let pracovala. Děkuji zejména panu prim. Jeriemu za jeho perfektní práci, děkuji paní as. Bartoníčkové za její příspění k léčbě mého mizerného zdravotního stavu, děkuji p. doc. Jarolímovi za vstřícnost při shlédnutí mé rtg dokumentace.

Děkuji i ostatním lékařům - mladým lékařům - za korektní jednání a porozumění Děkuji sestrám a ostatním zdravotnickým pracovníkům standardního oddělení a operačního sálu za jejich pečlivost, přesnost, laskavost při práci s pacientem. Oceňuji příjemné prostředí a spoustu drobností (kvalita stravování, výběr ze 2 jídel, jeho podávání, nabídku a způsob podávání čajů) a pod.. Pacienti z Prahy a blízkého okolí to vnímají jako samozřejmost, proto, že nepoznali jiné, já však cítím potřebu to zdůraznit také.

Vysoce odborný,  etický a estetický přístup všech lékařů, i středně zdravotnických pracovníků dává Vaší klinice punc nejvyšší kvality. S pozdravem O. W., vděčná pacientka.

 

23. února 2015

Vážený pane přednosto, dovolte mi se na Vás ještě jednou obrátit, tentokrát však s velkým poděkováním za to, že jste mi umožnil podstoupit operaci nádoru ledviny na Vaší klinice ve Fakultní nemocnici Motol. Mé poděkování patří také as. MUDr. Štěpánu Veselému, Ph.D. a jeho kolegům, kteří se na tomto zákroku podíleli, skvělému týmu pracovníků z JIP a v neposlední řadě zdravotnímu personálu z oddělení. Děkuji všem za profesionální péči, lidský přístup a ochotu, kterou jsem měla možnost v průběhu hospitalizace poznat. S úctou Jana K., Ostrava.

 

5. ledna 2015

Vážení páni profesoři, rádi bychom Vám tímto dopisem poděkovali za velmi profesní přístup Vašich zaměstnanců a kolegů. V neděli, 4. 1. 2015, jsme museli s naším otcem do nemocnice kvůli akutní bolesti břicha. Z pohotovosti jsme byli přiděleni na ambulanci III. chirurgické kliniky, odkud jsme absolvovali rentgenové vyšetření, odběr krve a nakonec i ultrazvuk. Z výše uvedených vyšetření bylo nakonec diagnostikováno ložisko v ledvině. Na urologii nás paní MUDr. Koldová poslala na CT, kde se prokázal tumor levé ledviny. 

Opravdu si velmi vážíme, jakým efektivním způsobem jste během jednoho dne našeho otce vyšetřili a že bylo možné v ten stejný den mít i finální diagnózu. Pevně celá rodina věříme, že následná operace a rekonvalescence proběhne v pořádku. Jsme velmi rádi, že bude tatínek ve Vaší péči, v Motole. Moc rádi bychom konkrétně poděkovali všem doktorům a sestřičkám, kteří měli v danou dobu na výše uvedených odděleních službu. Za celou rodinu s přáním pěkného dne dcery Jana Š. a Markéta M.


2014

4. prosince 2014

Vážený  pane docente Jarolíme, vážení přátelé urologické kliniky, vzhledem k mé vrcholné spokojenosti s vaší profesionalitou, vstřícností a ochotou, což se týká vašeho celého týmu, jsem si dovolil napsat o tom komentář pro Literární noviny, kde to vyšlo 2. prosince. Přeposílám a zdravím a přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do  dalšího Nového roku. Zdraví Mnislav Zelený Atapana.  

Komentář uveřejněný v Literárních novinách je k dispozici ZDE.


11. listopadu 2014

Byla jsem hospitalizována na vaší urologické klinice s rakovinou ledviny. Po operaci jsem byla informována, že byla odstraněna jen zasažená část ledviny a ta bude schopna dále fungovat. V lednu 2015 to bude třetí rok co jsem po operaci. Pravidelně ročně jsem sledována ve vašem zařízení a jsem s přístupem všech lékařů a sester velmi spokojená! Děkuji celému kolektivu urologického oddělení za péči, která se mi zde dostává. Marie S.


26. září 2014

Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás informovat o své maximální spokojenosti a obdivu k pracovníkům urologické kliniky FN v Motole, kde jsem byl nedávno již potřetí operován a vždy s tím nejlepším možným výsledkem. Jako pacient s hemofilií jsem byl za svůj život již mnohokrát hospitalizován v mnoha zdravotnických zařízeních naší republiky, ale s tak vysoce odborným, a musím zdůraznit - i velmi lidským přístupem, jako na zmíněném pracovišti, jsem se snad ještě nepotkal. Záměrně nechci uvádět kohokoliv jmenovitě, jen bych rád konstatoval, že jsem se ani v jediném případě nesetkal ze strany personálu této kliniky s projevem neochoty nebo netrpělivosti. Jen bych se snad zmínil o velice obětavém přístupu pracovníků zdejšího JIPu, ten je opravdu příkladný. A že je celá tato klinika z hlediska odbornosti vyhlášeným špičkovým pracovištěm, mně potvrdilo již více lékařů. S pozdravem František V., Klatovy.


9. července 2014

Již dvakrát jsem byl hospitalizován ve FN Motol. Před čtyřmi léty na urologii, kde jsem pod kontrolou do současné doby a letos koncem června na III. chirurgické klinice transplantačního oddělení C1. V obou případech se jednalo o operaci. Chci tímto vyjádřit, velkou spokojenost, od mého přijetí až po propuštění z nemocnice. Především chci vyzdvihnout profesionalitu lékařů při vyšetřování a celého týmu při operacích, za lidský přístup a ochotu všech. Ať jsou to lékaři, sestry, nebo ostatní zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu celého oddělení. Takových lidí si vážím a je mi ctí, dát toto na vědomí vedení nemocnice. Ne ve všech zdravotnických zařízeních se člověk s takovými lidmi setká. Také hodnotím kladně úklid, čistotu a vybavení pokojů. Neuvádím zde žádná jména, se všemi jsem se sešel prvně a osobně nikoho neznám. Všem přeji pevné zdraví, hodně osobních úspěchů. Děkuji za vše. S pozdravem Václav H.


9. března 2015

Vážený pane profesore, dovoluji si Vám a Vašim kolegům jménem mého manžela poděkovat za ambulantní péči na Vaší urologické klinice 2. LF UK a FNM. Dne 8. 3. 2014, navíc ve večerních hodinách, jsem na Vaší urgentní urologickou ambulanci cestou LSPP ve FNM, přivezla svého manžela s recidivující renální kolikou. Byl ošetřen MUDr. Kateřinou Duškovou, která (stejně jako službumající sestřička, žel nevím jméno) se chovala velmi hezky, citlivě a profesionálně. Jako lékařka, pracující více než 30 let v oboru, dovedu ocenit kladný lékařský a sesterský přístup k nemocným, který, jak známo, žel není všude samozřejmostí. Moc děkujeme za příkladnou péči. MUDr. Alena S.


7. ledna 2014

Vážený pane řediteli, byla jsem u vás hospitalizovaná na urologické klinice již dvakrát, poprvé 30. 9. 2013 na zavedení stentu - zaváděl MUDr. Hrbáček Jan, podruhé 6. 12. 2013 operace kámen močovodu. Musím vám velice, převelice pochválit jak MUDr. Hrbáčka, tak celý skvělý tým lidiček, kteří nejen, že mi báječně pomohli, ale byli prostě LIDŠTÍ. V situaci, kdy jde vyděšený člověk na sál je to balzám. Prosím, vyřiďte jim všem můj velký obdiv a hlavně VELIKÉ DĚKUJI. Jmenovitě: operatér: prim. Jerie, anestezilog: Juříčková Jitka, anest. sestra: Andršová Blažena, sanitář: Kusý Roman. Děkuji za vše, pacientka H. V., Praha.


2013

24. prosince 2013

Jsem šestaosmdesátiletý pacient Fakultní nemocnice v Motole, konkrétně Urologické kliniky, na kterou jsem podle stavu mé nefrestomie, odkázán pravděpodobně trvale. Chtěl bych poděkovat všem členům této kliniky, kteří mají tu trpělivost, aby mě v mém postižení zdařile pomáhali, když se mi stane nějaký malér, přestane fungovat odvod z ledvin, nebo si poškodím vlastní neopatrností odvod z ledvin do sáčku a lékařský kolektiv se o mne postará když v noci přijdu na ambulanci a pomůže mi mimořádně i mimo pravidelnou operační dobu. Je to pro mne velmi povznášející pocit ochoty a pomoci v mém zdravotním stavu, který ani dobře nedovedu slovy vyjádřit. Konkrétně v pozdní večer dne 6. prosince 2013 se mne ujal lékařský kolektiv vedený MUDr. Jurajem Beniakem, který mě úspěšně odoperoval. Jsem veškerému personálu Urologické kliniky v Motole nesmírně vděčen a všechny za jejich nelehkou činnost obdivuji a ještě mockrát a mockrát děkuji a přeji sváteční pohodu a vše nejlepší do roku 2014. Váš vděčný pacient F. F., Praha.


11. prosince 2013

Vážený pane profesore Babjuku, chtěl bych tímto vyjádřit poděkování Vám osobně, neboť jste mi velmi pomohl, když jste na počátku mé léčby na ambulanci urologické kliniky pověřil MUDr. Michala Rejchrta, aby se o mne postaral. Pan doktor mi zajistil potřebná vyšetření přímo na Vaší ambulanci, takže jsem se zavedenou cévkou nemusel nikde po Praze běhat a za to vše mu patří můj dík. Jsem nyní po operaci prostaty, která byla úspěšná a cítím se velmi dobře. Prosím, abyste tlumočil můj vřelý dík také všem lékařům a sestrám Vaší kliniky za jejich péči a zejména lékařům, kteří provedli mojí operaci - MUDr. Antonínu Brisudovi a doc. MUDr. Jarolímovi. Dá se říci, že mají opravdu zlaté české ručičky :-). S pozdravem a přáním hezkých vánoc a mnoho štěstí v roce 2014, pacient A. V., Praha.


24. listopadu 2013

Dobrý den, ráda bych svým jménem poděkovala všem, kteří se o mne tento týden starali. Všichni byli ochotní a odvedli dobrou práci. Jsem ráda, že mne operavala paní doktorka Dušková a že se mne personál na sále snažil uklidnit. S pozdravem pacientka B. M.


19. listopadu 2013

Vážený pane profesore Babjuku, dovolte mi, abych poděkoval Vám a Vaším prostřednictvím primáři MUDr. Janu Jeriemu, as. MUDr. Kateřině Bartoníčkové a celému týmu pracovníků lůžkové části urologické kliniky za mé léčení. Primáři Jeriemu vyjadřují zvláštní poděkování za bravurní a citlivé zavedení stentu retrográdně. Mohu to posoudit, neboť v mém případě to nebylo poprvé. S tak profesionálním přístupem a zacházením s pacientem jsem se však poprvé setkal. Dovolte mi, vážený pane profesore, abych ještě jednou upřímně poděkoval Vašim kolegům za příkladný, profesionální, ale zejména lidský přístup k pacientovi. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci a jen samé spokojené pacienty. S úctou pacient L. S., Chrudim.


10. července 2013

Dobrý den, koncem června jsem byl operován na urologické klinice vaší nemocnice. Operace dopadla dobře, což jistě svědčí o kvalitě lékařů na tomto oddělení. Toto ale nemohu přímo jako laik posoudit. Co však mohu určitě posoudit je péče a přístup personálu na jednotce intenzivní péče tohoto oddělení. A ta byla přímo skvělá. Paní "šéfová" ale i ostatní sesty vystupují naprosto profesionálně a ke každému pacientovi přistupují jakoby to byl jejich nejdůležitější a jedinečný klient. Vím jak je to v té každodenní a rutinní práci obtížné. O to více to oceňuji. Prosím, pokud je to jen trochu možné, dejte těmto lidem moji (a určitě nejen moji) spokojenost nějakým způsobem najevo. Děkuji, pacient J. Š., Benešov nad Ploučnicí.


18. května 2013

Vážený pane profesore Babjuku, omlouvám se, obtěžuji-li Vás tímto dopisem. Cítím však k jeho napsání povinnost vůči svému manželovi, Vašemu pacientovi. Vše vysvtělím a pokusím se být stručná. Dnes je tomu přesně rok, kdy jste mého manžela operoval. Manžel se k těžké operaci odhodlal na doporučení své lékařky MUDr. Matouškové a by Vám velmi vděčen, že jste se ho přes veškerá rizika (s kterými jste ho předem seznámil) ujal. Operace byla úspěšná a mému manželovi zcela změnila život - s handicapem, který byl nutným důsledkem, se snadno vyrovnal a žil po několik měsíců bez potíží, které ho předtím nesmírně vyčerpávaly. Bohužel mu v září byly diagnostikovány metastázy do kostí a ty mu v kombinaci s jeho dalšími chorobami zkrátily život. Manžel byl s prognózou seznámen a čelil svému osudu s obdivuhodnou statečností. Důsledky metastáz se začaly projevovat v prosinci, zemřel 7. března. A nyní jsem u toho důvodu, proč si dovoluji Vám psát. Manžel v posledních dnech svého života opakovaně prohlašoval: 18. května napíši panu profesorovi dopis a poděkuji mu za to, že mi o půl roku, krísného půl roku, prodloužil život. Protože se dnešního dne nedožil, tlumočím Vám jeho dík já. S úctou a vděčností J. V., Praha.


březen 2013

Vážený pane řediteli, dovolte mi, prosím, abych alespoň touto cestou ještě jednou poděkovala za veškerou až neuvěřitelnou péči během mého pobytu v motolské nemocnici a faktické vrácení do života. Po čtyřech letech bolestí a beznaděje, že se ještě někdy vrátím do alespoň trochu snesitelného žití! S přesvědčením, že ať to dopadne jak chce, že takto žít stejně dlouho nezvládnu, jsem požádala v Motole na urologické klinice aby se na mě "podívali", zda by šlo "opravit" co jinde nezvládli a tím mi pomohli žít alespoň trochu snesitelný život. Svoji práci odvedli, dle mého hlediska a současné kvality mého života, více než vynikajícně. Žiji sice s urostomií, která mi však po tom, co jsem prožila, připadá jako bezvýznamná, jsem však bez bolestí, z méně než 40 kg, mám už téměř 52, mám reálnou naději, že jednou zase sama vyjdu z bytu. Je mi dobře!! A za toto vše děkuji lékařům hlavně doc. MUDr. Jarolímovi, prof. MUDr. Babjukovi, MUDr. Jeriemu, MUDr. Jechovi, MUDr. Křížovi a všem sestřičkám na jednotce intenzivní péče, za jejich odbornou péči, lidskost, slova pochopení a povzbuzování, za mimořádně lidskou empatii. Paní doktorce Bartoníčkové za slova povzbuzení, neuvěřitelnou starost a péči a chválu, když jsem se snažila "chodit"... Věřte, z mé zkušenosti vím, že to není ani zdaleka běžné!! Mně všichni tito lidé připomínají "kouzelnický tým" s velice lidským přístupem. A nezměnila bych názor, ani kdyby se při mojí operaci "nezadařilo" vše tak, jak je. Vím, že pro mě udělali víc než maximum!! Mám čas a důvod na svůj pobyt v Motole vzpomínat. Při každé vzpomínce na ně všechny, mám u srdce krásný hřejivý pocit!! A život je v ten moment daleko veselejší! Vážený pane řediteli, chtěla jsem se s Vámi podělit o radost z práce Vašich pracovníků a ještě jednou jim i touto cestou poděkovat. Nejsou ale žádná slova, která by mohla vyjádřit poděkování za vrácení radosti ze života bez bolesti, za možnost jej žít...Proto ještě jednou to prosté, ale opravdu vděčné a upřímné DĚKUJI. Pacientka M. P., Lovosice.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY