Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2007

Zahraniční publikace:

 • Kříž, Jan; Morávek, Jiří. Efekt časné pyeloplastiky na funkci ledviny u pokročilé jednostranné kongenitální hydronefrózy. Klinická urológia, 2007, 3, 1, s. 29-32, ISSN 1336-7579. 
 • Minárik, Ivo; Kawaciuk, Ivan; Bartůňková, Jiřina. Dendritic cell vaccines for prostate cancer. Urologia Polska. Polish Journal of Urology, 2007, 60, 2, s. 133-137, ISSN 0500-7208. 
 • Naňka, Ondřej; Šedivý, J; Jarolím, Ladislav. Sulcus nervi dorsalis penis: Site of origin of Alcock's syndrome in bicycle riders? Medical Hypotheses, 2007, 69, 5, s. 1040-1045, ISSN 0306-9877. 

 

Publikace v českých recenzovaných časopisech:

 • Kawaciuk, Ivan; Hyršl, Lubomír; Jarolím, Ladislav; Verner, Pavel; Šimon, V; Schmidt, Marek; Vacík, J; Michálek, J; Přádný, M; Fenclová, T. Léčba inkontinence u mužů pomocí implantace hydrogelových bobtnavých implantátů. Česká urologie, 2007, 11, 2, s. 103-111, ISSN 1211-8729.
 • Kříž, Jan. Poruchy sexuální diferenciace. Urologické listy, 2007, 5, 1, s. 12-15, ISSN 1214-2085.
 • Kříž, Jan; Morávek, Jiří. Hypospadie uretry a současné léčebné trendy. Vox Pediatriae, 2007, 7, 6, s. 26-27, ISSN 1213-2241. 
 • Morávek, Jiří; Kříž, Jan; Zeman, Luboš; Hříbal, Zdeněk. Chirurgická léčba fúzních anomálií ledvin. Československá pediatrie, 2007, 62, 12, s. 651-654, ISSN 0069-2328.
 • Šedý, Jiří; Naňka, Ondřej; Jarolím, Ladislav. Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis: its reliability as a character for sex determination of isolated human pubic bones. Prague Medical Report, 2007, 69, 2, s. 167-176, ISSN 1214-6994. 
 • Šedý, Jiří; Naňka, Onřej; Špačková, Jana; Jarolím, Ladislav. Klinická anatomie sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis. Urologické listy, 2007, 5, 3, s. 22-25, ISSN 1214-2085. 

 

Kapitoly v domácích monografiích:

 • Dušek, Pavel; Kawaciuk, Ivan; Jarolím, Ladislav; Teršípová, Lucie. Výsledky intermitentní androgenní suprese u karcinomu prostaty - desetileté zkušenosti. In. Vybrané otázky onkologie XI. Praha : Galén, 2007. 
 • Chocholatý, Matúš; Dušek, Pavel; Kawaciuk, Ivan; Hanek, Pavel; Hyršl, Lubomír;  Jarolím, Ladislav; Schmidt, Marek; Jerie, Jan: Korelace pozitronové emisní tomografie, CT a histologie po retroperitoneální lymfadenektomii u nemocných s germinálním nádorem. In. Vybrané otázky onkologie XI, Galen 2007, 46-48.
 • Jarolím, Ladislav; Kawaciuk, Ivan; Veselý, Štěpán; Schmidt, Marek; Dušek, Pavel; Jerie, Jan; Hanek, Pavel; Hyršl, Lubomír; Verner, Pavel; Rejchrt, Michal; Kaliská, Veronika. Časná diagnostika biochemické recidivy po radikální prostatektomii a její význam pro adjuvantní léčbu. In. Vybrané otázky onkologie XI. Praha : Galén, 2007. 
 • Schmidt, Marek; Minárik, Ivo; Jarolím, Ladislav; Kawaciuk, Ivan; Veselý, štěpán; Verner, Pavel. Striktura uretrovezikální anastomózy po radikální prostatektomii. In. Vybrané otázky onkologie XI. Praha : Galén, 2007.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY