Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2008

Zahraniční publikace s impact factorem:

 • Chocholaty M, Schmidt M, Jarolim L, Jerie J, Hanek P: Iatrogenic ureteral injuries after open operation and laparoscopy. European Urology Meetings, Abstracts of the EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland, 99. ISSN 1872-7141.
 • Jarolím L.: Editorial Comment on: Urinary Diversions after Cystectomy: The Association of Clinical Factors, Complications, and Functional Results of Four Different Diversions. Eur Urol. 2008, 53, 4, 842-843. ISSN 1569-9056.
 • Kawaciuk I, Hyrsl L, Dusek P, Jarolim L, Schmidt M, Kaliska V, Chocholaty M, Vesely S.: Influence of tumour-associated symptoms on the prognosis of patients with renal cell carcinoma. Scand J Urol Nephrol. 2008;42(5):406-11. ISSN: 0036-5599.
 • Minarik I, Tobiasova Z, Kawaciuk I, Bartunkova J: Prearatrion of dendric cell vaccine in patients with prostate cancer and its in vitro efficacy. European Urology Meetings, Abstracts of the EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland, European Urology Meetings 2008;3(10):148. ISSN 1872-7141.
 • Schmidt M, Hanek P, Vesely S, Dusek P, Jarolim L, Chocholaty M: Laparoscopic retroperitoneal lymph node dissection in treatment of low stage testicular tumours. European Urology Meetings, Abstracts of the EAU 8th Central European Meeting, 24-25 October 2008, Warsaw, Poland, European Urology Meetings 2008;3(10):63. ISSN 1872-7141.
 • Šedý J., Naňka O., Špačková J., Jarolím L.: Clinical implications of a close vicinity of nervus dorsalis penis/clitoridis and os pubis. J Sex Med 2008;5:č. 7, 1572–1581. ISSN 1743-6095.
 • Vesely S, Müller M, Knutson T, Peeker R, Hellström M, Dahlstrand C. Transurethral microwave thermotherapy of the prostate--evaluation with MRI and analysis of parameters relevant to outcome. Scand J Urol Nephrol. 2008;42(1):53-8. ISSN 0036-5599. 2008

 

Zahraniční publikace:

 • L. Jarolim, S. Vesely, I. Kawaciuk, P. Dusek, L. Hyrsl, M. Schmidt: Early Salvage Radiotherapy after Radical Prostatectomy at a low PSA level. Urology 72, 2008, suppl. 5A, S38 (POD 3.04). ISSN 0090-4295.
 • L. Jarolím, J. Šedý, J. Jerie, O. Naňka, I. Kawaciuk: Metody a výsledky chirurgické konverze pohlaví u pacientů s mužským transsexualismem. Urológia 14,2008,2,8-13. ISSN 1335-3071.
 • L. Jarolim, S. Vesely, M. Schmidt, I. Kawaciuk: Early salvage radiotherapy after radical prostatectomy. Abstract Book of 7th Meeting of AAUA, Tel Aviv, 2008, 5.
 • L. Jarolím, Š. Veselý, I. Kawaciuk, P. Dušek, L. Hyršl, M. Schmidt, J. Jerie, P. Hanek: Časná salvage radioterapie po radikální prostatektomii. Klinická urológia 4 2008 91-94. ISSN 1336-7579.
 • Škapa, Petr; Hyršl, Lubomír; Závada, Jan; Soukup, Jan; Zámečník, Josef. Carbonic anhydrase IX expression in clear cell renal cell carcinomas negatively correlates with the proportion of the granular cell component. Journal of Clinical Oncology, 2008, 26, 22, s. 3809-3811, ISSN 0732-183X.
 • Videla, Sebastian; Villoria, Jesus; Sust, Mariano; Drabek, Frantisek; Vseticka, Jaroslav; Pavlik, Ivan; Kawaciuk, Ivan; Louda, Miroslav; Garcia, Carmen; Angulo, Javier; Saenz de Tejada, Inigo. Calcium dobesilate for the treatment of erectile dysfunction in men with diabetes mellitus. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2008, 103, 4, s. 360-366, ISSN 1742-7835.

 

Publikace v českých recenzovaných časopisech:

 • Bartoníčková K., Louženský G., Štastná S.: Cystinová litiáza – terapie. Ces Urol 2008, 12(2): 132. ISSN 1211-8729.
 • Bartoníčková K., Táborská K.: Výskyt trombembolických komplikací na urologické JIP. Ces Urol 2008, 12(2):154. ISSN 1211-8729.
 • A. Brisuda, P. Dušek, V. Kaliská, I. Kawaciuk, L. Jarolím: Germinální tumory s extragonadální lokalizací. Česká urologie 12 2008 2 114. ISSN 1211-8729.
 • Hanek P., Schmidt M., Dušek P., Veselý Š.: Technika laparoskopické modifikované retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě germinálních nádorů varlat. Ces Urol 2008; 12(2): 114. ISSN 1211-8729.
 • P. Hanek, M. Chocholatý, L. Hyršl, Š. Vilímová: Úspěšnost mikrochirurgického odběru spermií metodou TESE. Ces Urol 2008; 12(2): 96. ISSN 1211-8729.
 • P. Hanek, L. Hyršl: Korelace klinického a patologického stagingu v souboru 453 pacientů po radikální prostatektomii. Česká urologie 12 2008 2 148. ISSN 1211-8729.
 • M. Chocholatý, M. Schmidt, P. Hanek, L. Jarolím, I. Kawaciuk, L. Hyršl, J. Jerie: Iatrogenní léze močovodu při otevřených nebo laparoskopických operacích. Česká urologie 12 2008 2 128. ISSN 1211-8729.
 • Jarolím L.: Problematika kostních metastáz u karcinomu prostaty. Urologie pro praxi 9 2008 3 109-111. ISSN 1213-1768.
 • Jarolím L.: Derivace moči po cystektomii. Urologické listy 6 2008 2 53-59.  ISSN 1214-2085.
 • L. Jarolím, Š. Veselý, I. Kawaciuk, P. Dušek, L. Hyršl, M. Schmidt, J. Jerie, P. Hanek: Časná salvage radioterapie po radikální prostatektomii. Česká urologie 12 2008 2 150. ISSN 1211-8729.
 • L. Jarolím: Nové trendy v chirurgii karcinomu prostaty. Referátový výběr z onkologie 25 2008 (č. 3-4) 19-22. ISSN 0034-2815.
 • L. Jarolím, Editorial. Endoskopie 17,2008,53. ISSN 1211-1074.
 • V. Kaliská, L. Jarolím, I. Kawaciuk, Š. Veselý, M. Schmidt, P. Dušek, , P. Hanek, L. Hyršl: Korelace klinického a patologického stagingu v souboru 453 pacientů po radikální prostatektomii. Česká urologie 12 2008 2 148. ISSN 1211-8729.
 • Pádr R., Roček M., Rejchrt M., Chocholatý M.: Léčebná embolizace vysokoprůtokové arteriovenózní malformace pravé ledviny. Ces Radiol 2008;62(4): 357-360. ISSN 1210-7883.
 • M. Rejchrt, I. Kawaciuk, L. Jarolím, M. Schmidt: Léčba nemocných s Fourniérovou gangrénou. Česká urologie 12 2008 2 110. ISSN 1211-8729.
 • Schmidt M, Hanek P, Veselý Š, Dušek P, Jarolím L: Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulární germinativních nádorů nižších stádií. Česká urologie 12 2008 2 112. ISSN 1211-8729.
 • M. Schmidt, L. Jarolím, Š. Veselý, P. Dušek, M., Chocholatý, I. Kawaciuk: Charakter karcinomu prostaty u mužů pod 50 let a pacientů s předoperační hodnotou PSA pod 4ng/ml. Česká urologie 12 2008 2 142. ISSN 1211-8729.
 • Š. Veselý, L. Jarolím, I. Kawaciuk, P. Hanek, M. Schmidt: Pokles hladiny PSA po radikální prostatektomii jako prognostický faktor biochemické recidivy karcinomu prostaty. Česká urologie 12 2008 2 149. ISSN 1211-8729.
 • Veselý Š, Kawaciuk I, Hyršl L, Dušek P, Schmidt M, Kaliská V, Chocholatý M. Vliv symptomů karcinomu ledviny na jeho prognózu. Ces Urol 2008; 12(2):121. ISSN 1211-8729.

 

Domácí monografie:

 • Jarolím L: Benigní hyperplazie prostaty. Triton Praha 2008, 58 s. ISBN 978-80-7387-091-1.

 

Kapitoly v domácích monografiích:

 •  Dušek P. Epidemiologie urologických malignit. Remedia 4, 2008, (18):293 – 296.
 • P. Dušek, M. Mrhalová, R. Kodet, I. Kawaciuk: Stanovení aktivity katepsinu – B u karcinomu močového měchýře v prospektivní studii. Vybrané otázky onkologie XII, , Galen 2008. ISBN 978-80-7262-595-6:36 – 38.
 • Fifková, H., Weis., P, Procházka, I., Cohen Kettenis, P. T., Pfäfflin, F., Jarolím, L., Veselý, J., Weis, V.: Transsexualita. II. vyd. Praha: Grada 5. Publishing, 2008, 202 s. ISBN 978-80-247-1696-1.
 • Hanek P., Schmidt M., Chocholatý M., Kaliská V.: Porovnání laparoskopické a otevřené nefrektomie pro karcinom In: Abrahámová J. et al.,Vybrané otázky z Onkologie XII., 2008, 92s. ISBN: 978-80-7262-595-6.
 • L. Jarolím: Primární tumory ženské uretry. Vybrané otázky onkologie XII, Galen 2008. 28-32. ISBN 978-80-7262-595-6.
 • L. Jarolim, M. Zavadil, L. Krofta, J. Feyereisl: Tumoriformní endometrióza močového měchýře v pokročilé graviditě. Vybrané otázky onkologie XII, Galen 2008. 33-35. ISBN 978-80-7262-595-6.
 • L. Jarolím, P. Dušek, M. Schmidt, A. Brisuda: Uretrektomie u invazivních nádorů měchýře. Vybrané otázky onkologie XII, Galen 2008. 52-55. ISBN 978-80-7262-595-6.
 • I. Kawaciuk, Š. Veselý, P. Dušek, M. Schmidt, L. Jarolím: Symptomatologie a výsledky léčby karcinomu ledviny. Vybrané otázky onkologie XII, Galen 2008. 72-73. ISBN 978-80-7262-595-6.
 • R. Pospíšil, P. Horák, P. Dušek, I. Kawaciuk: Taktika a strategie plicní metastazektomie u karcinomu ledviny. Vybrané otázky onkologie XII, Galen 2008. 75. ISBN 978-80-7262-595-6.
 • Š. Veselý, I. Kawaciuk, P. Dušek, M. Schmidt, M. Rejchrt, L. Jarolím: Lokální recidivy u karcinomu ledviny. Vybrané otázky onkologie XII, Galen 2008. 74. ISBN 978-80-7262-595-6.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY