Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2010

Zahraniční publikace:

 • Willem Oosterlinck, Richard Sylvester, Marco Babjuk, Eero Kaasinen, Andreas Böhle, Juan Palou-Redorta, Morgan Rouprêt, members of the European Association of Urology Guidelines Committee on Non–Muscle-Invasive bladder tumors…Should All Patients Receive an Immediate Chemotherapeutic Drug Instillation After Resection of Papillary Bladder Tumors? Eur Urol. 2010 Volume 59, issue 3,Dec 14. 374 – 376. ISSN 1569-9056.
 • Pesta M, Klecka J, Kulda V, Topolcan O, Hora M, Eret V, Ludvikova M, Babjuk M, Novak K, Stolz J, Holubec L: Importance of miR-20a expression in prostate cancer tissue. Anticancer Res. 2010 Sep;30(9):3579-83.
 • Klecka J, Holubec L, Pesta M, Topolcan O, Hora M, Eret V, Finek J, Chottova-Dvorakova M, Babjuk M, Novak K, Stolz J: Differential display code 3 (DD3/PCA3) in prostate cancer diagnosis. Anticancer Res. 2010 Feb;30(2):665-70.
 • Cauberg EC, Kloen S, Visser M, de la Rosette JJ, Babjuk M, Soukup V, Pesl M, Duskova J, de Reijke TM: Narrow band imaging cystoscopy improves the detection of non-muscle-invasive bladder cancer. Urology. 2010 Sep;76(3):658-63. Epub 2010 Mar 12.
 • Babjuk M: New insights in intravesical treatment for intermediate- and high-risk non-muscle-invasive urothelial bladder carcinoma. Eur Urol. 2010 May;57(5):774-6; author reply 776-7. Epub 2010 Jan 14. ISSN 1569-9056.
 • Babjuk M: What is the Optimal Treatment Strategy for T1 Bladder Tumors? Eur Urol 5 7 2010 32 - 34. ISSN 1569-9056.
 • L. Jarolím: Sex reassignment surgery in the Czech republic. Book of Abstracts, 36th Annual Meeting of International Academy of Sex Research. Prague July 25-28, 2010. 44.
 • P. Dusek, R. Prusa, Karel Kotaska, S.Vesely, Martina Bunšová, M. Babjuk. Cathepsin B in the diagnosis of the transitional cell cancer of the bladder. Clinical Chemistry Vol 56, No 6, Supplement 2010, pg. A 197
 • Chocholatý M, Hanek P, Pádr R, Jarolím L, Babjuk M: Embolization of the deep dorsal vein with 96% ethanol for treatment of the venogenic erectile dyfunction. Eur Urol suppl. 9, 6, 2010 643, Abstract C 96. ISSN 1569-9056.
 • Chocholatý, M. Schmidt, L. Jarolím, Babjuk M, Veselý Š: Synchronous bilateral renal cancer Eur Urol suppl. 9 6 2010 650, Abstract C 126. ISSN 1872-7141.
 • Minárik I., Horváth R., Rožková D., Hromádková H., Dušek P., Jarolím L., Babjuk M., Bartůňková J.: Phase I/II of clinical study of prostate cancer immunotherapy using dendritic cell vaccination strategy – first results. Eur Urol suppl. 9 6 2010 629, Abstract C 40. ISSN 1872-7141.
 • M. Schmidt, J. Mareš, Š. Veselý , M. Černý, L. Jarolím: Isolation of mRNA from prostate cancer tissue and expression of SHB and POSTN. Eur Urol suppl. 9 6 2010 631, Abstract C 48. ISSN 1872-7141.
 • V. Šturcová Kaliská, P. Hanek, M. Schmidt, M. Rejchrt, L. Jarolím, M. Babjuk: Testis-sparing surgery for testicular tumors in adults. Eur Urol suppl. 9 6 2010 640, Abstract C 86. ISSN 1872-7141.
 • S. Veselý, L. Jarolím, M. Babjuk, P. Dusek, V. Kaliska, M. Schmidt: Ultrasensitive prostate-specific antigen nadir and time to nadir as independent predictors of biochemical recurrence in patients after radical prostatectomy for localised prostate cancer. Eur Urol Suppl. 9,2,2010,274 No. 681. ISSN 1872-7141.
 • S. Veselý, L. Jarolím, M. Babjuk, P. Dusek, V. Kaliska, M. Schmidt: Ultrasensitive prostate-specific antigen nadir and time to nadir can be used to identify men who are at risk of prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. J Urol. 2010 184 4 suppl., 402. ISSN: 0022-5347
 • Dicuio M, Vesely S, Knutson T, Damber JE, Cuzzocrea DE, Dahlstrand C. 30 minutes high energy transurethral microwave thermotherapy (30 minutes TUMT) for the treatment of chronic urinary retention in patients with ASA II-III-IV. Arch Ital Urol Androl. 2010 Sep;82(3):149-54. ISSN: 1124-3562
 • Dicuio M, Vesely S, Knutson T, Damber JE, Cuzzocrea DE, Dahlstrand C. Is it possible to predict post-residual voided urine by bladder scan before uroflowmetry--a useful and timesaving test to reduce the number of non--evaluable uroflow measurements? Arch Ital Urol Androl. 2010 Jun;82(2):100-4. ISSN: 1124-3562


Publikace v českých recenzovaných časopisech:

 • Jarolím L, J. Šedý, M. Schmidt, J. Jerie, K. Bartoníčková, M. Chocholatý: Anatomické aspekty chirurgické konverze pohlaví u pacientek s male-to-female transsexualismem a výsledky hodnocené tři měsíce po výkonu. Česká Urologie 14,2010, 55-63. ISSN 1211-7829.
 • M. Schmidt, L. Jarolím, J. Soukup, J. Mareš: Molekulární vlastnosti klinicky signifikantního karcinomu prostaty. Česká Urologie 14,2010, 129-138. ISSN 1211-7829.
 • Schmidt M, Hanek P, Veselý Š, Jarolím L: Laparoskopická pyeloplastika. Endoskopie 2010; 19(1). 34-36 ISSN 1211-1075
 • Schmidt M, Hanek P, Veselý Š, Jarolím L: Laparoskopická modifikovaná retroperitoneální lymfadenektomie. Urologie pro praxi 2010; 11(6). ISSN 1213-1768

 

Kapitoly v zahraničních monografiích:

 • L. Jarolím: Cystektomie. In Vladimír Zvara, Michal Horňák a kolektiv: Urologické operace. 288 s. str. 86-90. Osveta, Martin, 2010. ISBN 978-80-8063-338-7.

 

Domácí monografie:

 • J. Šedý, L. Jarolím, J. Špačková: Klinická anatomie penisu. 86 s. Triton, Praha 2010. ISBN 978-80-7387-320-2.
 • Dušek P. Farmakologická léčba karcinomu prostaty. Maxdorf 2010, 156 stran, ISBN: 978-80-7345-215-5  

 

Kapitoly v domácích monografiích:

 • M. Babjuk, A. Brisuda, P. Dušek, L. Jarolím: Cystektomie v léčbě invazivního nádoru močového měchýře. Je indikovaná neoadjuvantní chemoterapie? Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 26-28. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • L. Jarolím: Urologické nádory. 214-248. In. Jaromír Šimša a kolektiv: Sentinelová uzlina. Lymfadenektomie u solidních nádorů. 312 s. Maxdorf Jesenius, Praha 2010. ISBN 978-80-7345-213-1.
 • L. Jarolím: Estetická chirurgie mužského genitálu in: Jan Měšťák a kolektiv: Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny. 160 s. 100-102. Agentura Lucie, Praha 2010. ISBN 978-80-87138-15-1.
 • M. Babjuk: Typy kostního postižení u karcinomu prostaty. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 68-69. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • L. Jarolím: Derivace moči po cystektomii. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 184 s. 30-31. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • A. Brisuda, M. Babjuk, L. Jarolím, V. Š. Kaliská, Š. Veselý: NBI v diagnostice nádorů močového měchýře. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 16-18. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • Dušek P., Pádr R.: Paliativní symptomatická léčba pokročilého nádoru močového měchýře z pohledu urologa a intervenčního radiologa. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 49-51. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • Chocholatý M: Kdy je indikována chirurgická léčba generalizovaného nádoru ledviny? Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 94-95. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • Bartůňková J., Minárik I.: Imunoterapie nádorů ledvin. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 102-103. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • Kawaciuk I., Šturcová V., Jerie J., Burkert J., Hora M, Šetina M: Radikální operace pro karcinom ledviny s nádorovým trombem stupně III a IV. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 90-93. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • M. Schmidt, J. Mareš, Š. Veselý, M. Černý, L. Jarolím: Izolace mRNA z tkáně karcinomu prostaty a stanovení genové exprese SHB A POSTN.  Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 65-66. ISBN 978-80-7262-708-0.
 • Schmidt M, Hanek P, Veselý Š, Dušek P, Jarolím L, Babjuk M: Laparoskopická resekce ledviny. Vybrané otázky onkologie XIV, Galen 2010, 82-83. ISBN 978-80-7262-708-0.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY