Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výzkumné projekty a studie probíhající na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol

 

IGA MZ ČR: NT/12414-5

Název projektu: Význam genu WT1 a dalších molekulárně-biologických abnormalit jako potenciálních prognostických a prediktivních faktorů u germinálních nádorů varlat

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2011 - 2015

 

IGA MZ ČR: NT/12417-5

Název projektu: Využití mikroRNA, mRNA a volné DNA pro časnou neinvazivní detekci a stanovení prognózy u pacientů s karcinomem močového měchýře

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2011 - 2015

 

IGA MZ ČR: NT/13472-4

Název projektu: Vytvoření sérové banky dlouhodobě sledovaných pacientů s karcinomem prostaty s možností ověření spojitosti nově identifikovaných onkomarkerů s prognózou onemocnění

Hlavní řešitel: MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

Doba řešení: 2012 - 2015

 

PRVOUK: P48

Název projektu: Rozvoj moderní operační léčby a imnuoterapie solidních nádorů

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2012 - 2016

 

Interní grant FN Motol

Název grantu: Výzkum biologického chování karcinomu prostaty na základě reprezentativních analýz konzervovaných vzorků tkáně, séra a moče dlouhodobě sledované kohorty mužů v různých režimech terapie karcinomu prostaty

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Doba řešení: 2012 -2017

 

 

Archiv výzkumných záměrů a grantů:

IGA MZ ČR: NT/11415-5

Název projektu: Aktivita katepsinu B u karcinomu močového měchýře

Hlavní řešitel: MUDr. Pavel Dušek, Ph.D.

Doba řešení: 2010 - 2014

 

IGA MZ ČR: NT/11409-3

Název projektu: Stanovení optimálních parametrů elektrické neurostimulace pacientů s hyperaktivitou detruzoru

Hlavní řešitel: MUDr. Michal Rejchrt

Doba řešení: 2010 - 2012

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY