Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zaměření kliniky

Naše klinika nabízí pacientům celou škálu diagnostických a terapeutických urologických výkonů. Zaměřujeme se především na  diagnostiku a léčbu onkourologických onemocnění jako jsou:

 • nádory prostaty
 • nádory močového měchýře
 • nádory ledvin
 • nádory varlat
 • nádory horních močových cest
 • nádory penisu

Nabízíme otevřené operační výkony, endoskopické výkony, ale také stále se rozšiřující výkony laparoskopické.

Naše pracoviště disponuje komplexním vybavením včetně full HD zobrazovacích systémů a moderními technologiemi (harmonický skalpel, systém Ligasure).

Zcela běžně provádíme:

 • laparoskopické odstranění ledviny
 • laparoskopické odstranění nadledviny
 • laparoskopické odstranění prostaty
 • operace hydronefrózy
 • odstranění retroperitoneálních mízních uzlin při nádorech varlat
 • záchovné operace při nádorech ledvin v indikovaných případech

Některé operace v současné době provádíme výhradně laparoskopicky (adrenalektomie, pyeloplastika). Snažíme se i o aplikaci nových technologií a operačních postupů do klinické praxe. Jako první v České republice jsme v roce 2010 provedli tzv. jednoportovou radikální nefrektomii (odstranění ledviny s nádorem z jediného vstupu do dutiny břišní v oblasti pupku). Tuto moderní a kosmeticky šetrnou metodu dále rozvíjíme a používáme v indikovaných případech. V následujících odkazech se dozvíte více o léčbě nádoru prostaty a močového měchýře  

Věnujeme se také:

 • diagnostice a léčbě dysfunkcí močových cest
 • léčbě benigní hyperplasie prostaty
 • endoskopické léčbě kamenů v močových cestách a jejich profylaxi
 • léčbě inkontinence

Nabízíme celou škálu diagnostických vyšetření od uretrocystoskopie, uroflowmetrie, urodynamického vyšetření, endoskopického vyšetření horních močových cest.  Pacientům s hyperaktivním měchýřem, kteří nereagují na farmakologickou terapii, nabízíme nejnovější léčbu tzv. neurostimulací. Pacienti s poruchou erekce, varikokélou, poruchou fertility se mohou objednat do naší specializované andrologické poradny.

Diagnostika a léčba karcinomu prostaty

Na našem pracovišti realizujeme komplexní diagnostiku a léčbu karcinomu prostaty. Provádíme odběr bioptických vzorků z prostaty pod ultrazvukovou kontrolou v lokální umrtvení na jednom z nejnovějších ultrazvukových přístrojů. Léčba zahrnuje především chirurgické odstranění prostaty (radikální prostatektomie), které provádíme buď jako otevřenou operaci nebo v poslední době i jako miniinvazivní laparoskopický výkon. U nálezů s vyšším rizikem provádíme zároveň i odstranění pánevních lymfatických uzlin. Úspěšný chirurgický výkon dává pacientům vcelku vysokou šanci na kompletní odstranění nádoru a úplné vyléčení. Za rok takto odoperujeme přibližně 150 pacientů s karcinomem prostaty. U vybraných nemocných podáváme také hormonální léčbu nebo chemoterapii. Případnou radiační léčbu pak koordinujeme ve spolupráci s radioterapeutickým oddělením FN Motol

Pacienti jsou po operaci sledováni ve speciální ambulanci, kde jsou pravidelně dle protokolu prováděna kontrolní vyšetření – především pravidelný odběr prostatického specifického antigenu (PSA). Tuto analýzu provádíme pomocí moderních laboratorních technik takzvané ultrasenzitivní detekce PSA. To nám umožňuje sledovat změnu hladiny tohoto onkomarkeru ve velmi nízkých koncentracích a tak časně reagovat na případné změny zdravotního stavu pacientů.

Radikální prostatektomie s sebou nese jisté riziko pooperačních komplikací. Jde hlavně o poruchu erekce, která se vyskytuje přibližně u 50 % operovaných pacientů. Nutno však dodat, že doplňkovou léčbou se procento mužů, kteří nedosáhnou erekce, výrazně snižuje. Vlastní operací dochází k anatomickým i funkčním změnám v oblasti, která se významnou měrou podílí na schopnosti udržet moč. Přibližně sedmý pooperační den odstraňujeme cévku z močového měchýře a většina pacientů ten samý den odchází domů. Někteří však mohou mít potíže plně kontrolovat své močení. Tyto problémy jsou většinou přechodného rázu a návrat plné kontroly močení může někdy trvat až rok. Vzácně se vyskytne případ trvalého úniku moče, který však lze úspěšně korigovat pomocnými prostředky nebo implantací umělého svěrače.

Pro získání dalších informací doporučujeme navšívit také tyto stránky:

Diagnostika a léčba karcinomu močového měchýře

Nádory močového měchýře jsou mezi urologickými nádory nejčastější (vyjma nádoru prostaty u mužů). Jejich výskyt každým rokem narůstá. Byla prokázána souvislost vzniku tohoto nádoru s dlouhodobým kouřením cigaret a zaměstnáním v chemickém průmyslu.

Nejčastější známka přítomnosti nádoru je bezbolestná hematurie (krev v moči). Dalším příznakem je obtížné močení (dysurie). Nádor může svým růstem zamezit odchodu moče z ledviny do měchýře. Potom může nemocný pociťovat bolest v bedru. Náhodně může být také nalezeno rozšíření ledviny při ultrazvuku nebo rentgenu, které byly provedeny z jiných důvodů. Všechny tyto příznaky musí být bezpodmínečně kompletně urologicky dovyšetřeny.

Kromě základních vyšetření a postupů běžných v každém oboru medicíny musí být provedeno:

 • vyšetření moče
 • ultrazvuk ledvin
 • ultrazvuk měchýře
 • zobrazovací vyšetření (rentgen, CT)
 • endoskopie – prohlédnutí měchýře nástrojem s kamerou

U zjevných nálezů může být ambulantní endoskopie vynechána a pacient je rovnou objednán k endoskopické operaci v anestezii (narkóze).

Zásadní význam má endoskopická operace v narkóze – tzv. transuretrální resekce, kterou se nádor, pokud to lze, kompletně odstraní. K lepšímu zobrazení nálezu v močovém měchýři máme na našem pracovišti k dispozici moderní technické vybavení, jako je Narrow Band Imaging (NBI) nebo PDD (PhotoDynamic Diagnostics). Manuálním vyšetřením během operace a poté definitivním zhodnocením odstraněného nádoru patologem je stanoven rozsah a agresivita onemocnění. U nás provádíme kolem 250 těchto operací za rok.

Pokud je prokázán „povrchový“ nádor, může dle jeho charakteristik následovat ambulantní instilační léčba, což v praxi znamená nálevy léčiv do močového měchýře v rámci opakovaných návštěv v naší onkologické poradně.

Při průkazu invazivního nádoru, tzn. nádoru zasahujícího do svaloviny močového měchýře, je dle věku a celkového stavu nemocného doporučena agresivnější léčba – otevřené odstranění celého měchýře s vytvořením vývodu moče. Tato operace se nazývá radikální cystektomie. Jedná se o náročný výkon, který vyžaduje značné zkušenosti a vynikající technické a personální zázemí. I při nejlepší dostupné péči je cystektomie stále zatížena vysokým procentem komplikací. Na našem pracovišti v současné době provádíme kolem 40 operací ročně, což představuje celorepublikový nadprůměr. Počty těchto operací u nás každoročně narůstají. Procento komplikací je srovnatelné s velkými pracovišti ve světě, kde je ročně prováděno těchto výkonu mnohem více.

Další možností léčby nádoru močového měchýře je systémová chemoterapie. Naše pracoviště poskytuje komplexní léčbu a tedy i léčbu onkologickou. Chemoterapie je podávána ve formě neoadjuvantní (před operací ke zmenšení rozsahu nádoru) i adjuvantní (pooperační).

Prvotní operací léčba nádoru nekončí. Jak již bylo řečeno, po operaci může následovat instilační léčba (nálevy), další endoskopické operace nebo po cystektomii chemoterapie. Nezbytně však musí následovat pravidelné a dlouhodobé sledování nemocných. Nádory močového měchýře mají totiž schopnost recidivovat. Znamená to, že se mohou po nějaké době v měchýři opět objevit, a to třeba na úplně jiném místě než byl původní nádor. Pravidelné ambulantní endoskopie a provádění zobrazovacích vyšetření včetně cytologie moči jsou tedy nutností. Sledování probíhá v rámci naší ambulance. Vyžaduje dobrou spolupráci pacienta a lékaře.

Na našem pracovišti probíhá systematický výzkum tohoto onemocnění. Pokud budete vhodnými kandidáty, oslovíme Vás, a prosíme Vás o úzkou spolupráci. V současné době se zaměřujeme na získání vhodného indikátoru, který by značil přítomnost nádoru v měchýři nebo jinde v lidském těle. Detekce tohoto indikátoru by byla možná z krve nebo z moči. Nemocní by se pak například mohli vyhnout zbytečným endoskopiím měchýře v rámci sledování, které jsou mnohdy nepříjemné a mohou být provázeny komplikacemi.

Dále je naše pozornost soustředěna na výzkum nových léčiv pro nálevy do močového měchýře a léčiv pro zlepšení přežití po radikální léčbě.

V neposlední řadě participujeme nemalou měrou na výzkumu soustředěného na zlepšení endoskopické diagnostiky nádoru v měchýři.

Pro získání dalších informací doporučujeme navšívit také tyto stránky:

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY