Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN MotolKlinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol se skládá ze 4 samostatných oddělení:

Dospělá a dětská rehabilitace

Spinální jednotka

Oddělení tělovýchovného lékařství

Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů

 

Klinika rehabilitace poskytuje fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci dospělým i dětským pacientům v celé její šíři napříč všemi medicínskými obory.

Péči poskytujeme ambulantním (dospělá i dětská část) i hospitalizovaným pacientům (na jednotlivých klinikách a odděleních dospělé i dětské části nemocnice). Součástí kliniky je oddělení akutní lůžkové rehabilitační péče.

 

Pracoviště se specializuje na níže uvedenou problematiku:

- dechová fyzioterapie, která je jednou z dominantních aktivit kliniky a je zde dlouhodobě rozvíjena. Je využívána u dospělých i dětských pacientů (plicní a systémová onemocnění, terapie pacientů evidovaných v CF centru při FN v Motole, pooperační stavy, transpalntace plic)

- léčba spasticity včetně aplikace botulotoxinu

- terapie poruch pánevního dna

- terapie vestibulárních poruch

- viscerální rehabilitace

- poruchy polykání

Na klinice probíhají i další speciální programy. Závažné formy dětské mozkové obrny jsou posuzovány na mezioborových seminářích superkonziliárního charakteru (určené pro nemocné do 18 let věku z celé ČR). Klinika participuje i na sledování a terapii patologických novorozenců, pacientů s hereditární neuropatií.

 

Na klinice byl vypracován a do praxe zaveden diagnostický a terapeutický koncept Dynamická Neuromuskulární Stabilizace, který vychází z principů vývojové kineziologie. Zakladatelem tohoto konceptu je přednosta kliniky prof. Kolář. Pracoviště se podílí na výuce tohoto konceptu v ČR i zahraničí.

 

ZDRAVOTNICKÝ ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY KLINIKY PRO DOSPĚLOU ČÁST

MUDr. Martina Kővári, MHA

tel.: 224 439 202

martina.kovari@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208

hana.jirku@fnmotol.cz

Sekretariát

Andrea Hanzelková

tel.: 224 439 202

andrea.hanzelkova@fnmotol.cz

 

 

ZDRAVOTNICKÝ ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY KLINIKY PRO DĚTSKOU ČÁST

MUDr. Olga Dyrhonová

tel.: 224 435 564

olga.dyrhonova@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Mgr. Hana Jirků

tel.: 224 439 208

hana.jirku@fnmotol.cz

Sekretariát

Iva Benešová

tel.: 224 435 502

iva.benesova@fnmotol.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY