Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Lůžkové oddělení pro dětské pacienty

 

 

 

 

Specializované nemocniční pracoviště otevřené dne 15. května 2019 je určeno pro rehabilitaci dětí s poruchou motorických funkcí po léčbě neurologických, interních, ortopedických onemocnění a po operacích či úrazech ve fázi, kdy má rehabilitace dominantní roli v léčbě. Nové lůžkové oddělení dětské akutní rehabilitace bylo zřízeno jako součást Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a v prostředí českého zdravotnictví se jedná se první pracoviště tohoto typu.  

Oddělení akutní dětské lůžkové rehabilitace má kapacitu 16 lůžek a je umístěno na třetím patře dětské části FN Motol. Je vybaveno speciálními rehabilitačními pomůckami a zdravotnickými přístroji, které jsou nutné pro účinnou léčbu zde hospitalizovaných dětí. 

„ Chceme  m a x i m á l n ě  v y u ž í t  r e h a b ili t a č n í h o  p o t e n c i á l u  v č a s n ý c h  f á z í c h   po traumatu, operaci a u dalších akutních stavů tak, aby došlo k co nejvýraznějšímu zlepšení funkčních schopností motoriky a soběstačnosti ,“ říká                prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Světově uznávaný fyzioterapeut se od počátku kariéry zabývá pohybovou patologií dětí a je autorem diagnostického a terapeutického konceptu „Dynamická Neuromuskulární Stabilizace“ (DNS), jehož základem jsou elementární principy lidské motoriky. 

Kromě akutní péče o dětské pacienty bude oddělení zaměřeno i na nemocné v chronickém stádiu.

U těchto dětí se bude během hospitalizace posuzovat efekt a dosažené výsledky dosavadní rehabilitační léčby. Dle potřeby se poté budou upravovat či nastavovat nové fyzioterapeutické, ergoterapeutické či logopedické postupy. 

Velkou výhodou nového oddělení je zejména návaznost dětské rehabilitace na specializované odbornosti nemocnice, tj. ortopedii, neurologii, pediatrii atd. k superkonziliárním vyšetřením. Pracoviště slouží k výuce studentů medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a k výuce postgraduální.

Staniční sestra
Bc. Romana Půčková
tel.: 224 435 506
Pracoviště sester: 224 435 529

Lékaři:
MUDr. Barbora Schmidtová
MUDr. Pavla Slivková
MUDr. Lucie Vosecká
MUDr. Jana Zunová

tel.: 224 435 546

Vedoucí fyzioterapeut lůžkové části
Mgr. Filip Jevič
tel.: 224 435 552

Lůžkové oddělení pro dospělé pacienty

 

 

 

 

 

Lůžkové rehabilitační oddělení pro dospělé pacienty a je umístěno v modrém pavilonu, v uzlu B, ve 2. patře. Oddělení má 30 lůžek (6 lůžek je vyčleněno pro centrum pro léčbu bolesti). Standardní pokoje jsou třílůžkové (sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje). Dále je k dispozici jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový nadstandardní pokoj. Nadstandardní pokoje jsou vybaveny TV, telefonem a lednicí a mají vlastní sociální zařízení. Na oddělení je společenská místnost s TV. Na oddělení pracují tři lékaři pod vedení vedoucího lékaře, dále 9 sester pracujících pod vedením staniční sestry. Standardní doba hospitalizace je obvykle dva až tři týdny. Pacienti na nadstandardních pokojích mohou používat telefony a WiFi na pokojích, pacienti ze standardních pokojů pak mohou využívat telefonní box na chodbě před oddělením a WiFi připojení za příplatek. 

Vedoucí lékař
MUDr. Lucie Wohlová
e-mail: lucie.wohlova@fnmotol.cz
tel.: 224 439 250

Staniční sestra
Zuzana Malá
tel.: 224 439 206

Pracoviště sester: 224 439 230

Ostatní lékaři:
MUDr. Jana Smetanová
MUDr. Adam Jindra
MUDr. Sylva Klimošová
MUDr. Lucie Lenďáková
MUDr. Michal Schützner
MUDr. Lenka Mrázková
MUDr. Zuzana Kolářová
MUDr. Viktor Veselý

tel.: 224 439 250

Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Kateřina Míková

tel.: 224 439 209

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY