Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Léčba spasticity

Na naší neurochirurgické klinice se zabýváme především léčbou dětských pacientů se spasticitou způsobenou dětskou mozkovou obrnou (DMO).

Dětská mozková obrna (DMO) a spasticita.

Dětská mozková obrna je nejčastější příčinou spasticity a tělesného postižení u dětí. Je způsobená poškozením mozku, které vzniká před, během nebo těsně po narození. Infekce během těhotenství, předčasný a komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost (do 2 kg) a infekce matky jsou nejčastěji uváděné rizikové faktory vzniku DMO. Toto postižení je bohužel nevratné, celoživotní. Proto je léčba zaměřená na léčbu následků - spasticity.

Co je spasticita? Jak se projevuje a diagnostikuje?

Spasticita je charakterizovaná zvýšením svalového napětí. Vyskytuje se často v kombinaci s tzv. spastickou dystonií, která se projevuje nepřirozeným rotovaným držením končetin v klidu. Dlouhodobé nepřirozené postavení různých částí těla vede v důsledku přestavby měkkých tkání a kloubních struktur ke kontrakturám a deformitám, čím se stává toto postavení trvalým. Spasticita může vzniknout i později, u starších dětí a dospělých, nejčastěji u pacientů s roztroušenou sklerózou, po cévní mozkové příhodě, po úrazu či s nádorovým postižením. Spasticita vede k významnému funkčnímu postižení pacienta, způsobuje bolest, narušuje spánek a vede k deformitám, co významně negativně ovlivňuje kvalitu života jak pacientů, tak i jejich opatrovníků. Diagnostikuje se klinickým vyšetřením, její příčina zas pomocí zobrazovacích metod - magnetickou rezonancí (MRI), která potvrdí strukturální poškození mozku nebo míchy.

Jak častá je dětská mozková obrna a s ní spojená spasticita?

Výskyt DMO je dlouhodobě stabilní - 1 na 500 porodů a to i přes pozoruhodný pokrok v zdravotní péči na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče i v péči o nezralé novorozence, který můžeme pozorovat v posledních desetiletích. Různý stupeň spasticity se rozvine až u 80 % pacientů s DMO. 

Jaké jsou možností léčby spasticity u pacientů s dětskou mozkovou obrnou?

Léčba spasticity u dětí s DMO je komplexní a multidisciplinární (pediatr, neurolog, neurochirurg, ortoped, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, protetik) a měla by být zahájena co nejdříve.

Jednotlivé modality léčby spasticity u DMO jsou:

  • Rehabilitace pod odborným vedením (fyzioterapie, fyzikální terapie, lázeňská péče) - cvičení je základem k ovlivnění spasticity a prevenci deformit a musí být trvalé, každodenní.
  • Medikamentózní - kupř. diazepam, baclofen, klonazepam, dantrolen - systémově (celotělově) snižující svalové napětí. Jejich limitem jsou nežádoucí účinky dostavující se při vyšších dávkách, které jsou občas nutné k ovlivnění spasticity.
  • Lokální aplikace botulotoxinu - injekce botoxu do svalů vedou k jejich lokálnímu uvolnění. V poslední době se tato metody hodně používá, nemá zásadní nežádoucí účinky, ale efekt je pouze dočasný (3-4 měsíce).
  • Neurochirurgické výkony:
    • Implantace baclofenové pumpy - tato metoda zabezpečuje kontinuální podávání baclofenu přímo do páteřního kanálu, kde účinkuje na míchu, a tím snižuje svalové napětí. Pumpa se zavádí do podkoží nalevo od pupku přibližně 5 cm pod poslední levé žebro. Hadička z baclofenové pumpy vede v podkoží přes bok na záda a zanořuje se do páteřního kanálu. Pumpa obsahuje baterii, kterou je nutné přibližně jednou za 5-7 let vyměnit. Dále je pumpa vybavena zásobníkem, který se plní účinnou látkou přes kůži injekční stříkačkou při ambulantní kontrole. Protože se podává léčivo blízko k míše, není vyžadováno vysoké dávkování a nedostavují se nežádoucí účinky jako při užívání baclofenu v tabletách. Nevýhodou této metody je trvalá závislost na přístroji, riziko infekce a předávkování. Baclofenovou pumpu indikujeme pouze v případě kladné odpovědi na baclofenový test a po schválení financování zdravotní pojišťovnou. Implantace pumpy je možná od 3 let věku.
    • Selektivní dorzální rizotomie (SDR) je operační přetnutí části nervových vláken, které vedou do míchy a způsobují spasticitu. Jedná se o operační metodu, která je vhodná jen u části pacientů s DMO u kterých převažuje porucha dolních končetin. V současné době SDR na našem pracovišti již neprovádíme.
  • Protetická péče - dlahování, odlitky a ortézy jsou navrhovány tak, aby u pacientů se spastickou DMO udržovali tělo v určité poloze. Vedou k prevenci nebo korekci deformit ve spastické končetině a pomáhají pacientů překonat určité omezení - kupř. potíže se stáním a chůzí.
  • Ortopedické výkony - neřeší spasticitu, ale mají významný efekt na řešení jejích důsledků - deformit, které vznikajících v důsledku zkracování svalů a šlach jako i kloubní a kostních deformity. Ortopedické výkony výrazně zlepšují rozsah pohybů kloubů a usnadňují pohyb končetin.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY