Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Operativa nezhoubných nádorů CNS - intrakraniální nádory, nádory lební baze, míchy

Nezhoubné mozkové nádory nedestruují mozkovou tkáň jako takovou, ale klinické příznaky, které vyvolávají, jsou způsobené tlakem na mozkový parenchym nebo na mokovodné cesty. Terapie těchto nádorů je vesměs chirurgická. Naším cílem je maximální radikalita výkonu při zachování plné neurologické funkce. K tomu nám napomáhá podrobné předoperační vyšetření pomocí MRI, CT či angiografie. Během vlastního výkonu je dnes na našem pracovišti naprosto běžný elektrofyziologický monitoring, kontrola pomocí MRI navigace a moderní miniinvazivní metody práce. Každá patologie také vyžaduje konkrétní individuální přístup, který je opakovaně diskutován v rámci našeho týmu i na multioborových seminářích.

Meningeom

Meningeomy jsou nádory vyrůstající z obalů mozku. V naprosté většině jsou nezhoubné, velmi pomalu rostoucí a postihují především starší pacienty a častěji ženy. Představují zhruba 15-20% všech mozkových nádorů. Vzhledem k pomalému růstu přichází většina pacientů s velkým nádorem, který se projevuje tlakem na mozkovou tkáň s variabilními klinickými příznaky podle místa výskytu. Nezřídka se v dnešní době zachytí ještě asymptomatický nádor během vyšetřování pro nesouvisející obtíže. U menších asymptomatických tumorů lze pacienta pouze sledovat rutinními MRI kontrolami.

U větších a symptomatických nádorů je třeba přistoupit k operačnímu řešení. Cílem výkonu je radikální resekce včetně infiltrované tvrdé pleny vždy, když je to technicky možné. Pokud nelze vzhledem k lokalitě nádoru dosáhnout plné radikality, lze drobné residuum sledovat či dozářit Leksellovým gamanožem.

 

 

 

 

 

Ependymom

Ependymom je nádor vyrůstající z výstelky mozkových komor. V dětském věku se jedná o jeden z nejčastějších nádorů a jeho výskyt je především intrakraniální, u dospělých pacientů je vzácnější s častějším výskytem v páteřním kanále. Histologicky se jedná o poměrně různorodou skupinu s tvorbou implantačních metastáz u vyšších stupňů. Léčba těchto nádorů je chirurgická, kdy radikalita výkonu je výrazným prognostickým faktorem.

Hemangioblastom

Jedná se o nezhoubný nádor s typickým výskytem v oblasti mozečku. Postihuje hlavně mladší pacienty a často bývá součástí komplexního geneticky podmíněného syndromu. Klinicky se tlak v zadní jámě lební projevuje mozečkovým syndromem až rozvojem nitrolební hypertenze. Tento typ nádoru je vždy indikací k operačnímu řešení.

 

 

 

Vestibulární schwannom - nádor sluchového nervu

Vestibulární schwannom je raritnější, intrakraniální nezhoubný novotvar s výskytem přibližně 10 pacientů na milion obyvatel. Jedná se typicky o pomalu rostoucí nádor, jehož nejčastějšími příznaky jsou porucha  sluchu a rovnováhy. Při dalším růstu může tlakem na lícní nerv docházet k poruše hybnosti svalů obličeje a u opravdu velkých nádorů s tlakem na mozkový kmen a mozkové komory i k dalším závažnějším neurologickým příznakům. Vzhledem k pomalému růstu lze velkou část těchto nádorů pouze sledovat pravidelnými MRI kontrolami, při růstu potom přistupujeme k operačnímu řešení. Tyto výkony provádíme ve spolupráci s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK. Samozřejmostí je elektrofyziologická kontrola funkce hlavových nervů během operace.

 

Specifika nezhoubných nádorů dětského věku

Nádory mozku v dětském věku mohou být často nezhoubné a kompletně odstranitelné. Mohou se projevit nitrolební hypertenzí, hydrocefalem, neurologickým nálezem, epileptickým záchvatem, poruchou zraku nebo hormonální dysbalancí. Mezi dobře odstranitelné nádory patří některé typy papilomů plexu vyrůstající z cévních struktur uvnitř mozkových komor. Dysembryoplastické neuroepiteliální tumory (DNET) se zpravidla projeví epilepsií. Odstraněním se řeší i epilepsie. Některé typy tumorů je možné vyjmout šetrným přístupem mimo nervovou tkáň, např. meningiomy a některé pineální tumory. Jiné typy nezhoubných nádorů mohou být anatomicky naopak špatně umístěné, např. kraniofaryngeomy nebo pomalu rostoucí nádory vyrůstají z oblasti zrakových drah. Tam, kde není možné nádor bezpečně vyjmout, odebíráme minimálně invazivně (stereotakticky jehlově nebo navigovaně endoskopicky) biopsii, na jejíž základě je rozhodnuto o další léčbě.

Chirurgie lební baze

Část lebky, na které “leží” mozek, a která lebeční dutinu oddděluje od obličejové části lebky, se nazývá lební baze. Chirurgie této oblasti tedy logicky sdružuje obory jichž se dotýká - neurochirurgii, ORL, oční, stomatologii, ale i plastickou chirurgii či intervenční radiologii. Komplexní anatomické poměry a pestrá škála patologií se neobejdou bez této mezioborové spolupráce. Operační výkony zde prováděné jsou charakterizovány rozsáhlým předoperačním plánováním uvedených odborností. Cílem této spolupráce je výkon “na míru”, který si klade za cíl maximálně radikální operaci, minimální riziko komplikací a adekvátní kosmetický výsledek. Fakultní nemocnice v Motole svou komplexností a návazností na ostatní odbornosti umožňuje řešit tuto obtížnou problematiku cestou multioborové spolupráce. Běžnou součástí operačního týmu v těchto případech jsou kolegové z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK. Na resekční výkon, jehož hlavním cílem je především neporanit vitální nervové a cévní struktury v anatomicky obtížných oblastech (jako například v kavernózním splavu, či skalní kosti) v některých případech navazuje výkon rekonstrukční, kdy je třeba řešit větší defekt měkkých tkání. Rekonstrukční část výkonu provádíme ve spolupráci s plastickými chirurgy z Chirurgické kliniky 2. LF UK.

Nezhoubné nádory míchy

Nádory uvnitř páteřního kanálu jsou méně časté a ve většině případů nezhoubné. Jsou však nebezpečné svým růstem a tlakem na míchu a míšní kořeny. Náš přístup k těmto nádorům je tedy velmi aktivní a pacienti jsou indikováni k časnému operačnímu řešení. Typem jsou tyto nádory obdobné intrakraniálním, jedná se tedy nejčastěji o meningeomy či ependymomy, v oblasti nervových kořenů potom o schwannomy či neurofibromy. Klinicky se projevují bolestmi, poruchou hybnosti a citlivosti končetin, případně inkontinencí moči nebo stolice.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY