Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výzkum

Pracovníci neurochirurgické kliniky dětí a dospělých FN Motol a 2. LF UK Praha se aktivně podílejí na výzkumu v oblasti neurověd a neurochirurgických onemocněních a na vývoji nových léčebných metod.Podílí se na mezinárodních studiích testujících nové léky a postupy pro celou škálu neurochirurgických onemocnění včetně nádorů mozku a míchy. Ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie má Neurochirurgická kliniky vybudovánu laboratoř pro experimentální modelování a léčbu úrazů hlavy a schválený patent – užitný vzor nového experimentálního zařízení.

Nevýznamnější programy výzkumu

Mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie hodnotící přípravek rindopepimut/GM-CSF s adjuvantní léčbou přípravkem temozolomid u pacientů s nově diagnostikovaným EGFRvIII-pozitivním glioblastomem po chirurgické resekci (Studie „ACT IV“)

Mezinárodní randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost fibrinového tkáňového lepidla zahřátého párou a ošetřeného rozpouštědlem/detergentem (FS VH S/D 500 s-apr) ve srovnání s lepidlem DuraSeal jako doplňku k uzavření při durální sutuře

Terapie zvýšeného intrakraniálního tlaku u kraniotraumat pomocí blokády adenosinových receptorů kofeinem – experimentální studie IGA NR 9514

Přínos transkraniální dopplerovské sonografie pro diagnostiku funkčních změn po neurochirurgické remodelaci u kraniosynostóz IGA NR 8264

Prevence motorických deficitů po epileptochirurgických výkonech u dětí NV15-30456A

Hodnocení suprasegmentálních efektů selektivní zadní rizotomie NR8318

Neuropatologická analýza mozkové tkáně epileptických pacientů s farmakorezistentní epilepsií: korelace s protonovou magnetickou resonanční spektroskopií NF7411

Užití neuroendoskopie a laparoskopie při zkratových operacích pro hydrocefalus ND7678

Zadní rhizotomie při léčbě spastické formy dětské mozkové obrny ND6305

Změny spektra aminokyselin v biologických tekutinách a tkáních u dětí s nádorovým onemocněním IZ4349

Náhrada kostních defektů kalvy užitím autologních štěpů a metody "SPLIT SKULL" - děleného kostního laloku IZ2909

Implantace fetální mozkové tkáně při léčbě Parkinsonovy choroby, experimentální metody a klinická aplikace IZ1176

Nejvýznamnější publikace

The clinical utility of intraoperative electrocorticography in pediatric epilepsy surgical strategy and planning. Lesko R, Benova B, Jezdik P, Liby P, Jahodova A, Kudr M, Tichy M, Zamecnik J, Krsek P. J Neurosurg Pediatr. 2020 Jul 31:1-10. doi: 10.3171/2020.4.PEDS20198

Structural volumetry in NPH diagnostics and treatment-future or dead end? Vlasák A, Skalický P, Mládek A, Vrána J, Beneš V, Bradáč O. Neurosurg Rev. 2020 Jan 24. doi: 10.1007/s10143-020-01245-y

Evolution of pediatric epilepsy surgery program over 2000-2017: Improvement of care? Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodova A, Kudr M, Benova B, Maulisova A, Liby P, Vaculik M, Lesko R, Kyncl M, Zamecnik J, Tichy M, Komarek V, Krsek P. Eur J Paediatr Neurol. 2019 May;23(3):456-465. doi: 10.1016/j.ejpn.2019.04.002.

Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery-a single-centre experience. Benova B, Belohlavkova A, Jezdik P, Jahodová A, Kudr M, Komarek V, Novak V, Liby P, Lesko R, Tichý M, Kyncl M, Zamecnik J, Krsek P, Maulisova A. PeerJ. 2019 Oct 8;7:e7790. doi: 10.7717/peerj.7790

Sagittal craniosynostosis associated with midline cephalhematoma or vice versa, case report and a review of the literature. Liby P, Lomachinsky V, Felici G, Vaculik M, Krasnicanova H, Tichy M. Childs Nerv Syst. 2019 Apr;35(4):729-732. doi: 10.1007/s00381-018-4020

Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy. Novak V, Maulisova A, Jezdik P, Benova B, Belohlavkova A, Liby P, Tichy M, Krsek P. Epilepsia. 2019 Nov;60(11):2263-2276. doi: 10.1111/epi.1636

Differential patterns of metastatic dissemination across medulloblastoma subgroups. Zapotocky M, Mata-Mbemba D, Sumerauer D, Liby P, Lassaletta A, Zamecnik J, Krskova L, Kyncl M, Stary J, Laughlin S, Arnoldo A, Hawkins C, Tabori U, Taylor MD, Bouffet E, Raybaud C, Ramaswamy V. J Neurosurg Pediatr. 2018 Feb;21(2):145-152. doi: 10.3171/2017.8.PEDS17264

Injectable hydroxyphenyl derivative of hyaluronic acid hydrogel modified with RGD as scaffold for spinal cord injury repair. Zaviskova K, Tukmachev D, Dubisova J, Vackova I, Hejcl A, Bystronova J, Pravda M, Scigalkova I, Sulakova R, Velebny V, Wolfova L, Kubinova S. J Biomed Mater Res A. 2018 Apr;106(4):1129-1140. doi: 10.1002/jbm.a.36311

DTI-MRI biomarkers in the search for normal pressure hydrocephalus aetiology: a review. Hoza D, Vlasák A, Hořínek D, Sameš M, Alfieri A. Neurosurg Rev. 2015 Apr;38(2):239-44; discussion 244. doi: 10.1007/s10143-014-0584-0.

An effective strategy of magnetic stem cell delivery for spinal cord injury therapy. Tukmachev D, Lunov O, Zablotskii V, Dejneka A, Babic M, Syková E, Kubinová Š. Nanoscale. 2015 Mar 7;7(9):3954-8

Bobble-head doll syndrome: therapeutic outcome and long-term follow-up in four children. Guerreiro H, Vlasak A, Horinek D, Tichy M, Lisy J, Vanek P, Liby P, Hoza D, Beneš V, Nimsky C. Acta Neurochir (Wien). 2012 Nov;154(11):2043-9. doi: 10.1007/s00701-012-1458-2.

Peripheral nerve stimulation in intractable neuropathic pain. Kozak J, Kobesova A, Vrba I, Steindler J, Kolar P. Neuro Endocrinol Lett. 2011;32(3):226-33

Asymmetric dynamic cerebral autoregulatory response to cyclic stimuli. Aaslid R, Blaha M, Sviri G, Douville CM, Newell DW. Stroke. 2007 May;38(5):1465-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.106.473462

Implanted vagus nerve stimulation in 126 patients: surgical technique and complications. Bláha M, Tichý M. Rozhl Chir. 2020 Summer;99(7):304-310

The effect of caffeine on dilated cerebral circulation and on diagnostic CO2 reactivity testing. Blaha M, Benes V, Douville CM, Newell DW. J Clin Neurosci. 2007 May;14(5):464-7

Hemorrhagic complications of intracranial pressure monitors in children. Blaha M, Lazar D, Winn RH, Ghatan S. Pediatr Neurosurg. 2003 Jul;39(1):27-31. doi: 10.1159/000070877

Cerebral blood flow and dynamic cerebral autoregulation during ethanol intoxication and hypercapnia. Blaha M, Aaslid R, Douville CM, Correra R, Newell DW. J Clin Neurosci. 2003 Mar;10(2):195-8. doi: 10.1016/s0967-5868(02)00126-1

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY